logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "Rekonstrukce trubního propojení rybníků Kuchyňka" e.č. 312/2019

Vyvěšení: 2.10.2019
Sejmutí: 30.10.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

     Lhůta podání nabídek: do 29.10.2019 do 10:00 hodin

     Označení obálek: "ZAKÁZKA - rekostrukce trubního propojení rybníků Kuchyňka - NEOTVÍRAT"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019