logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "Revitalizace městského hřbitova v Hranicích" e.č. 264/2019

Vyvěšení: 9.8.2019
Sejmutí: 26.8.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

     Lhůta pro podání nabídek: 23.8.2019 v 10:00 hod.

     Označení obálek: "NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ - Revitalizace městského hřbitova v Hranicích" IV. Etapa -       část A - SO 01 Komunikace a  zpevněné plochy" 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019