logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "Revitalizace městského hřbitova v Hranicích - Epitafní desky" e.č. 126/2019

Vyvěšení: 9.4.2019
Sejmutí: 7.5.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

     Nová lhůta podání nabídek: 06.05.2019 do 10:00 hodin

    Označení obálek: "NEOTVÍRAT SOUTEŽ  - Revitalizace městského hřbitova v  Hranicích, epitafní desky"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019