logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - Revitalizace městského hřbitova v Hranicích" Epitafní desky e.č. 169/2019

Vyvěšení: 17.5.2019
Sejmutí: 4.6.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

     Lhůta podání nabídek: do 3.6.2019 v 10:00 hod.

     Označení obálek: "NEOTVÍRAT  - SOUTEŽ - Revitalizace městského hřbitova v Hranicích epitafní desky" 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019