logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "Revitalizace prostoru dvorku u jižního vstupu do objektu zámku v Hranicích" e.č. 67/2019

Vyvěšení: 5.3.2019
Sejmutí: 26.3.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

      Lhůta podání nabídek: do 25.03.2019 10:00 hod.

     Označení obálek: "NEOTVÍRAT - SOUTEŽ "Revitalizace prostoru dvorku u jižního  vstupu do objektu zámku v Hranicích"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019