logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "Stavební úpravy a zateplení střechy budovy č.p. 551 Drahotuše" e.č. 562/2018

Vyvěšení: 29.11.2018
Sejmutí: 20.12.2018
Zdroj: MěÚ - odbor správy majetku
Typ: Veřejné zakázky

     Lhůta podání nabídek: do 19.12.2018 do 13:00 hod.

    Označení obálek: "NEOTVÍRAT - Stavební úpravy a zateplení střechy budovy č.p. 551 Drahotuše"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2018