logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "Stavební úpravy ZŚ 1.máje - odstranění komína" e.č. 187/2019

Vyvěšení: 30.5.2019
Sejmutí: 18.6.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

     Lhůta podání nabídek: do 17.6.2019 v 10:00 hodin

     Označení obálek: "NEOTVÍRAT - SOUTEŽ "Stavební úpravy ZŠ 1. máje - odstranění komína"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019