logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - Tělocvična ZŠ Drahotuše - projektová dokumentace - e.č. 524/2017

Vyvěšení: 22.12.2017
Sejmutí: 23.1.2018
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

       Lhůta pro podání nabídky: do 22.01.2018 do 13:00 hodin

       Označení obálek: ,,NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ - Tělocvična ZŠ Drahotuše''

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017