logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "Úprava proluky vedle Synagogy na parcele č. 28 v Hranicích" e.č. 209/2019

Vyvěšení: 13.6.2019
Sejmutí: 25.6.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

     Lhůta podání nabídky: 24.6.2019 do 10:00 hodin

    Označení obálek: "NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ "Úprava proluky vedle Synagogy na parc. č. 28 v Hranicích "

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019