logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - Vyhotovení lesního hospodářského plánu LHC Lesy města Hranice e.č. 170/2020

Vyvěšení: 6.5.2020
Sejmutí: 1.6.2020
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Veřejné zakázky

     Lhůta podání nabídek: 29.5.2020 do 12:30 hodin

    Označení obálek:  NEOTVÍRAT „Vyhotovení lesního hospodářského plánu LHC Lesy města Hranice s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12.2030“

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020