logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "Zajištění stálého provozu, servisní činnosti hladinoměrů a zobrazování naměřených informací na webových stránkách v rámci Povodňového varovného a hlásného systému města Hranic" e.č. 558/2018

Vyvěšení: 28.11.2018
Sejmutí: 17.12.2018
Zdroj: MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Typ: Veřejné zakázky

    Lhůta podání nabídek:  do 14.12.2018 do 13:30 hodin

     Označení obálek: "NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ - Zajištění stálého provozu, servisní        činnosti hladinoměrů a zobrazování naměřených informací na webových stránkách v rámci Povodňového varovného a hlásného systému města Hranic"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2018