logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - Zpracování lesních hospodářských osnov pro zřizovací obvod Hranice - JIH e.č. 180/2020

Vyvěšení: 15.5.2020
Sejmutí: 1.6.2020
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Veřejné zakázky

     Lhůta pro podání nabídek : 29.05.2020 do 13.00 hod

     Označení obálek :  "NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA"

                                    "Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Hranice - JIH" 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020