logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "Zpracování znaleckých posudků na bytové jednotky ve střešních nástavbách a vestavbách v majetku města Hranic" e.č. 294/2019

Vyvěšení: 11.9.2019
Sejmutí: 1.10.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

     Lhůta pro podání nabídek : do 30.9.2019 do 10.00 hod.

     Označení obálek : "ZAKÁZKA - Zpracování znaleckých posudků na bytové jednotky ve  střešních nástavbách a vestavbách v majetku města Hranice - NEOTVÍRAT"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019