logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "ZŚ a MŠ Drahotuše - oprava krovu" e.č. 73/2018

Vyvěšení: 6.3.2018
Sejmutí: 26.3.2018
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

Označení obálek: „NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ - ZŠ a MŠ Drahotuše - oprava krovu"

Lhůta podání nabídek: do 23.02.2018 do 10:00 hod.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017