logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "ZUŠ Hranice - výměna svítidel umělého osvětlení - I.etapa" e.č. 182/2019

Vyvěšení: 27.5.2019
Sejmutí: 17.6.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

     Lhůta podání nabídek: do 14.06.2019

     Označení obálek: "NEOTVÍRAT - SOUTEŽ - ZUŠ Hranice - Výměna svítidel umělého osvětlení I. etapa"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019