logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zadávací dokumentace včetně výzvy k podání nabídek - "Regenerace panelového sídliště Struhlovsko 3. Etapa - PD" - e.č. 245/2022

Vyvěšení: 16.6.2022
Sejmutí: 8.7.2022
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídky končí dne 07.07.2022 do 10.00 hod.

Označení obálky: "ZAKÁZKA - Regenerace panelového sídliště Struhlovsko 3. Etapa - PD - NEOTVÍRAT"

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022 | Změnit nastavení cookies