logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027" e.č. 5/2021

Vyvěšení: 6.1.2021
Sejmutí: 22.1.2021
Zdroj: Ostatní
Typ: Životní prostředí

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021