logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Záměr - bezúplatný převod části pozemku k.ú. Drahotuše, Správa silnic Olomouckého kraje e.č. 293/2019

Vyvěšení: 11.9.2019
Zdroj: MěÚ - odbor správy majetku
Typ: Záměry

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019