logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Záměr na prodej části pozemků : parc. č. 2249/2, parc. č. 2472/2 zapsaných na LV č. 3182 pro k.ú. Hranice - e.č. 95/2021

Vyvěšení: 18.3.2021
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Záměry

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021