logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Záměr na prodej části pozemku parc. č. 624/8 v k.ú. Hranice - e.č. 560/2016

Vyvěšení: 27.12.2016
Zdroj: MěÚ - odbor správy majetku
Typ: Záměry

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017