logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Záměr - Prodej části pozemku parc. č. 280/77 díl "A" a části pozemku parc. č. 2396/6 díl "B", "C", "D" vše v k.ú. Hranice - e.č. 579/2022

Vyvěšení: 22.11.2022
Sejmutí: 8.12.2022
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Záměry

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022 | Změnit nastavení cookies