logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Záměr - prodej části pozemku parc. č. 828/3, k-ú- Středolesí e.č 32/2019

Vyvěšení: 5.2.2019
Zdroj: MěÚ - odbor správy majetku
Typ: Záměry

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019