logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Záměr - Prodej části pozemků parc. č. 849/1 díl "A",parc. č. 846/1 díl "B" a parc. č. 850/1 díl "C" vše v k.ú. Středolesí - e.č. 356/2023

Vyvěšení: 14.9.2023
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Záměry

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies