logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Záměr - Prodej části pozemků parc. č. 99/1 díl "A", parc. č. 97/5 díl "B", parc. č. 100 díl "C" vše v k.ú. Hranice včetně přípojek inženýrských sítí za účelem výstavby kavárny formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě - e.č. 223/2022

Vyvěšení: 2.6.2022
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Záměry

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022 | Změnit nastavení cookies