logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Záměr - prodloužení nájemní smlouvy mezi městem Hranice a SK Hranice, z.s. e.č. 341/2019

Vyvěšení: 30.10.2019
Sejmutí: 15.11.2019
Zdroj: MěÚ - odbor správy majetku
Typ: Záměry

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019