logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Záměr - Pronájem části pozemku parc. č. 1922 díl "A" v k.ú. Hranice (NAPARIA SPORT s.r.o.) - e.č. 204/2023

Vyvěšení: 25.5.2023
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Záměry

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies