logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ- ,,Plán dílčího povodí Horní Odry 2021-2027" - e.č. 56/2021

Vyvěšení: 19.2.2021
Sejmutí: 8.3.2021
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí
Typ: Vyhlášky a nařízení

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021