logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zveřejnění kalkulací cen pro vodné a stočné za rok 2019 - Valšovice a Středolesí e.č. 174/2020

Vyvěšení: 11.5.2020
Sejmutí: 10.6.2020
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Ostatní

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020