logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Informace o zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, aktualizace 2017 e.č. 258/2018

Vyvěšení: 29.6.2018
Sejmutí: 16.7.2018
Zdroj: Olomoucký kraj
Typ: Životní prostředí

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017