logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrová řízení

Město hledá nové úředníky

Výběrová řízení hned na tři pozice vypsal tajemník MěÚ Hranice. Jde o výběrová řízení na místo úředníka na úseku dopravně správních agend v působnosti zkušebního komisaře a komplexního posuzování technické způsobilosti vozidel, na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy a samosprávy na úseku lesního hospodářství a myslivosti na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy a na místo sociálního pracovníka – výkon sociálně-právní ochrany dětí na Oddělení sociálně právní ochrany dětí na Odboru sociálních věcí MěÚ Hranice.

více... | Publikováno 24.7.2019

V Odrách hledají úředníky i strážníka

Město Odry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího odboru životního prostředí, správce informačních systémů, referenta/ky odboru správy nemovitého majetku a městského strážníka. Veškeré podrobnosti naleznete v přílohách.

více... | Publikováno 12.8.2019

Hledáme strážníka městské policie

Město Hranice hledá nového strážníka Městské policie Hranice. Termín nástupu  dle dohody.

více... | Publikováno 12.2.2018

Policie nabírá nové síly

Rozšiřujeme řady a přijímáme NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY na obvodní oddělení HRANICE a pro nově vznikající Oddělení hlídkové služby v Přerově. Uvítáme muže a ženy v produktivním věku i čerstvé absolventy středních škol.

více... | Publikováno 18.3.2019

Ministerstvo vnitra hledá pracovníky pro Olomouc

Ministerstvo vnitra nabízí zaměstnání, volná místa jsou i na územním pracovišti Olomouc, Husova 4.

více... | Publikováno 25.4.2019

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019