logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrová řízení

Aktuální výběrová řízení Městského úřadu naleznete na úřední desce.

Formuláře přihlášek do výběrových řízení jak na úřednickou pozici, tak na neúřednické místo naleznete v přílohách. Každý formulář je v formátu word a PDF. 

 

Město hledá nové pracovníky

Výběrové řízení na místo investičního technika na Odboru investic MěÚ Hranice vypsal tajemník MěÚ Hranice.Dále vypsal výběrové řízení na na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy a samosprávy na úseku ochrany ovzduší a odpadového hospodářství na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Oddělení životního prostředí MěÚ Hranice. Lhůta pro podání přihlášek je do 20. března 2020 do 13:30 hodin.

více... | Publikováno 27.2.2020

Hledáme strážníka městské policie

Město Hranice hledá nového strážníka Městské policie Hranice. Termín nástupu  dle dohody.

více... | Publikováno 12.2.2018

Policie nabírá nové síly

Rozšiřujeme řady a přijímáme NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY na obvodní oddělení HRANICE a pro nově vznikající Oddělení hlídkové služby v Přerově. Uvítáme muže a ženy v produktivním věku i čerstvé absolventy středních škol.

více... | Publikováno 18.3.2019

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020