logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Změny Územního plánu Hranic

Návrh Změny č. 6 ÚP Hranic pro veřejné projednání

více... | Publikováno 26.4.2021

Návrh změny č.4 ÚP Hranic pro veřejné projednání

více... | Publikováno 12.4.2021

Změna č. 1 ÚP Hranic

Zastupitelstvo města Hranic usnesením č. 306/2020- ZM 14 ze dne 23.4.2020 vydalo „Změnu č. 1 Územního plánu Hranic“, opatřením obecné povahy č.j. ORM/19686/19-1-23. Změna nabyla účinnosti dne 21.5.2020 Do Změny č. 1 Územního plánu Hranic a úplného znění Územního plánu Hranic po Změně č. 2, č.3 a č. 1 lze nahlížet u Města Hranice, Pernštejnské nám. č.1, 753 01 Hranice a na MěÚ Hranice, odboru rozvoje města.

více... | Publikováno 26.6.2019

Změna č. 3 ÚP Hranic

Změna č. 3. Územního plánu Hranic. (Změna je projednávána zkráceným postupem dle § 55a a 55b. číslo 183/2009 Sb. o Územním plánování a stavebním řádu v platném znění)

více... | Publikováno 13.11.2019

Změna č. 2 Územního plánu Hranic

Zastupitelstvo města Hranic usnesením č. 50/2018 – ZM 3 ze dne 20. 12. 2018 vydalo „Změnu č. 2 územního plánu Hranic“, opatření obecné povahy č.j. ORM/11489/19. Změna č. 2 územního plánu Hranic nabyla účinnosti 2.4..2019.

více... | Publikováno 13.3.2019

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022