logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí

Publikováno 27.11.2018

Dne 1.12.2018 nabývá účinnosti zákon č.171/2018, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění. Zákon v první části obsahuje změnu živnostenského zákona, která se týká ustanovení § 3 odst.3 písm.a) – výčet činností, které nejsou živností.​​​​​​​  Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí již v tomto ustanovení není uvedena, neboť se stala od 1.12.2018 vázanou živností.

Dle přechodných ustanovení podnikatelé, kteří činnost provozovali před nabytím účinnosti zákona a hodlají v této činnosti pokračovat musí ve lhůtě 3 měsíců, tedy nejpozději do 1.března 2019 ohlásit živnost vázanou. Právo provozovat činnost samostatného likvidátora pojistných událostí podle dosavadního oprávnění jim zanikne dnem ohlášení živnosti, nejpozději však 2.března 2019.

Při ohlášení živnosti se postupuje  v souladu s příslušnými ustanoveními živnostenského zákona a podnikatel je povinen doložit doklady o odborné způsobilosti spočívající ve středním vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou doložení dokladu o zaplacení správního poplatku. Ten nemusí podnikatel uhradit, pokud prokáže, že uvedenou činnost vykonával před nabytím účinnosti zákona č. 171/2018 Sb., na základě oprávnění České národní banky (osvědčení o zápisu do registru).

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies