logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Program rozvoje města

Program rozvoje města Hranic na roky 2020 - 2030

Program rozvoje města Hranic na roky 2020 - 2030 byl schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 12. prosince 2019

více... | Publikováno 13.12.2019

Vyhodnocení akčního plánu 2019

Vyhodnocení akčního plánu 2019

více... | Publikováno 16.11.2020

Vyhodnocení akčního plánu 2018

Vyhodnocení akčního plánu 2018 a návrh akčního plánu 2019

více... | Publikováno 6.8.2019

Vyhodnocení akčního plánu 2017

Vyhodnocení akčního plánu 2017 a návrh akčního plánu 2018

více... | Publikováno 9.4.2018

Vyhodnocení akčního plánu 2016

Vyhodnocení akčního plánu 2016 a návrh akčního plánu 2017

více... | Publikováno 9.4.2018

Program rozvoje města Hranic na roky 2012 – 2020

Program rozvoje města na další období schválilo zastupitelstvo města na svém jednání 15. prosince 2011. Program rozvoje města je základním střednědobým programovým dokumentem k podpoře regionálního rozvoje na úrovni města s důrazem na sociálně ekonomickou sféru a životní prostředí. Konkretizuje strategické cíle a rozvojové aktivity ve formě konkrétních opatření a projektů, určuje jejich nositele a stanoví způsob financování.

více... | Publikováno 20.7.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies