logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřad

Městský úřad Hranice je orgánem města zabezpečujícím plnění úkolů v samostatné působnosti a zabezpečujícím přenesený výkon státní správy. MěÚ Hranice zajišťuje samostatnou působnost pro město Hranice  a jeho místní části.  Dále zajišťuje přenesenou působnost pro Hranice a dalších  31 obcí regionu Hranicko. (Bělotín,   Býškovice,   Černotín,  Dolní  Těšice, Horní  Těšice,    Horní  Újezd,   Hrabůvka,   Hranice,    Hustopeče  nad  Bečvou,    Jindřichov,  Klokočí, Luboměř pod Strážnou, Malhotice,  Milenov, Milotice nad Bečvou,  Olšovec,  Opatovice,  Paršovice,  Partutovice,  Polom,  Potštát, Provodovice,  Radíkov,   Rakov, Rouské, Skalička,  Střítež nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou,  Ústí,  Všechovice,   Zámrsky).

 Postavení a působnost městských úřadů upravuje Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.


Kam pokračovat?

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021