logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní plánování, mapy

Územně plánovací dokumentace města Hranic

Místo uložení dokumentací:

Územní plán, regulační plán a jejich změny, včetně dokladů o jejich pořizování jsou uloženy vždy u příslušné obce.
Do územního plánu, regulačního plánu a úplného znění této územně plánovací dokumentace po vydání její změny lze nahlížet:
U příslušného stavebního úřadu - Seznam obcí ORP a  příslušné stavební úřady.pdf.
U MěÚ Hranice – úřadu územního plánování.
U Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje.

Územní studie je uložena u pořizovatele - MěÚ Hranice – úřadu územního plánování.
Do územní studie je možné nahlížet:
U příslušné obce.
U příslušného stavebního úřadu - Seznam obcí ORP a příslušné stavební úřady.pdf.
U Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje.

V přílohách naleznete dokumenty, které se vztahují k územnímu plánování. Například Mapu rozdělení obcí Hranicka podle  referentů


Kam pokračovat?

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies