logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní plánování, mapy

Územně plánovací dokumentace města Hranic

Místo uložení dokumentací:
Dokumentace územních plánů obcí ORP (obce s rozšířenou působností) Hranice včetně jejich dokladové části jsou uloženy vždy u  příslušné obce.  

Dokumentace územních plánů jsou také uloženy na příslušném stavebním úřadu -  Seznam obcí ORP a  příslušné stavební úřady.pdf,  na Městském úřadu Hranice, odboru rozvoje města, oddělení územního plánování a na Krajském úřadu Olomouckého kraje, odboru  strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování a stavebního řádu.

V přílohách naleznete dokumenty, které se vztahují k územnímu plánování. Například Mapu rozdělení obcí Hranicka podle  referentů

 


Kam pokračovat?

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019