logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní studie v evidenci územně plánovací činnosti

Územní studie Hranice – Průmyslová zóna Potštátská

více... | Publikováno 22.3.2019

Územní studie Hranice - lokalita Pod Křivým

více... | Publikováno 13.3.2019

Územní studie, Hranice - Severovýchodní obchvat

Do Územní studie "Hranice – Severovýchodní obchvat" je možné nahlížet na úřadu územního plánování, MěÚ Hranice, odbor rozvoje města, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice a na Krajském úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje, Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc

více... | Publikováno 7.6.2018

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019