logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní studie v evidenci územně plánovací činnosti

Územní studie Severní předzámčí - Hranice

Do územní studie je možné nahlížet na úřadu územního plánování, MěÚ Hranice, odbor rozvoje a investic, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice.

více... | Publikováno 2.6.2022

Územní studie krajiny SO ORP Hranice

Územní studie krajiny (dále jen „ÚSK“) byla zpracována v rozsahu správního území obce s rozšířenou působností Hranice (dále jen „ORP Hranice“) na základě zadání, které bylo zpracováno v souladu s Metodickým pokynem k vypracování zadání ÚSK, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo životního prostředí v únoru 2016 pod názvem „Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností“.

více... | Publikováno 21.10.2019

Územní studie „US 3, US 4 a US 5“ Hranice – „Pod Hůrkou“

Do územní studie je možné nahlížet na úřadu územního plánování, MěÚ Hranice, odbor rozvoje města, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice.

více... | Publikováno 3.4.2019

Územní studie „US 2“ Hranice – „Ul. Jungmannova“

Do územní studie je možné nahlížet na úřadu územního plánování, MěÚ Hranice, odbor rozvoje města, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice.

více... | Publikováno 3.4.2019

Územní studie „US 1 a US 6“ Hranice – „U Kostelíčka“

Do územní studie je možné nahlížet na úřadu územního plánování, MěÚ Hranice, odbor rozvoje města, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice.

více... | Publikováno 3.4.2019

Územní studie Hranice – Průmyslová zóna Potštátská

Do územní studie je možné nahlížet na úřadu územního plánování, MěÚ Hranice, odbor rozvoje města, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice.

více... | Publikováno 22.3.2019

Územní studie Krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice

více... | Publikováno 29.8.2018

Územní studie, Hranice - Severovýchodní obchvat

Do Územní studie "Hranice – Severovýchodní obchvat" je možné nahlížet na úřadu územního plánování, MěÚ Hranice, odbor rozvoje města, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice.

více... | Publikováno 7.6.2018
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies