logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Partnerská města

Město Hranice začalo spolupráci se zahraničními partnerskými městy v roce 1990. Nyní má čtyři partnerská města. O partnerských městech Hranic informuje tabule na náměstí 8. května, kde se také nachází směrovník do partnerských měst, který ukazuje jejich směr a vzdálenost.

Leidschendam - Voorburg (www.lv.nl)

V roce 1990 navázalo město Hranice partnerství s nizozemským měs­tem Voorburg, později Leidschendam-Voorburg. S krásným městem se 40 tisíci obyvateli, ležícím v těsné blízkosti Haagu. Má nádherné historické centrum s mnoha pečlivě udržovanými památkami.

Za mnoho let partnerství se rozvinula spolupráce mezi školami, muzikanty, sportovci, umělci, ale i osobní přátelství konkrétních obyvatel. Za finanční pomoci z Voorburgu byla po ničivých povodních roku 1997 postavena nová lávka přes řeku Bečvu v osadě Rybáře.

Muzikanti a zpěváci z Nizozemí vystupovali v Hranicích na Hranickém kulturním létě, Evropských jazzových dnech a také v roce 2018 při oslavách 100. výroční vzniku Československa.

Žáci Základní umělecké školy a hranické kapely vystupují na Soomerfestu a Huygensmuziek Festivalu v Leidschendam-Voorburgu. V roce 2020 realizováno kvůli pandemii Covid-19 videospotem elektronicky. Rok 2021 je v přípravě.

Hraničtí výtvarníci vystavovali v Holandsku a naopak fotograf Piet Witmans, sochař Frans Kokshoorn, malíři Erik du Chateniér a Frits Frietman v Hranicích.

V roce 2000 u příležitosti 10. výročí spolupráce obdrželi za velký přínos v oblasti partnerských vztahů Čestné občanství města Hranic paní Marijke van Dorst a pan Frans Kokshoorn. Obdobný titul obdržel ve Voorburgu v témže roce malíř a organizátor mezinárodních výstav pan Radovan Langer.

V roce 2007 bylo uděleno Čestné občanství města Hranic předsedovi pracovní skupiny Werkgroep Leidschendam-Voorburg – Hranice Fransi van Veenovi.

U příležitosti 25. výročí spolupráce s mezi oběma městy v roce 2015 obdržela ocenění - Městskou cenu UBU Leidschendam-Voorburgu paní Jana Černá za společenskou angažovanost a rozvíjení partnerských vztahů mezi městy oběma městy.

Posledním velkým projektem, který navazuje na dlouhodobou spolupráci hranických a holandských výtvarníků a propojuje všechny partnerská města a zároveň je otevřený i pro výtvarníky z dalších evropských měst je projekt Hraniceum 2020. Hlavním organizátorem je pan Radovan Langer a koná se za finanční podpory města Hranic a Olomouckého kraje. Jedná se o mezinárodní sympozium výtvarných umělců ze zemí, kde leží partnerská města Hranic. První ročník se v Hranicích uskutečnil v roce 2016 a zatím poslední v červenci v roce 2020. Přes omezení způsobené pandemii Covid-19 se ho zúčastnili výtvarníci z Polska, Slovenska a Slovinska. Koná se v krásném historickém areálu Staré střelnice manželů Vlasákových a je i díky jejich péči mezi výtvarníky velmi oblíben a rádi se k nim každoročně vrací.

Holandští výtvarníci se kvůli složité letošní situaci prezentovali jen zasláním svých děl na výstavu v galerii Severní křídlo zámku Hranice, jejíž vernisáž se stala velkou společenskou událostí.

Hlohovec (www.hlohovec.sk)

V roce 2002 bylo uzavřeno partnerství se slovenským Hlohovcem, městem s bohatou historií. Tu dokládá barokní zámek s parkem a unikátním empírovým divadlem. V současné době město aspiruje na titul Evropské hlavní město kultury roku 2026 a navazuje na bohatou historickou minulost a dobou totality přerušenou vinařskou tradici.

Vedle kulturních a studijních výměn je velmi aktivní spolupráce mezi domovy seniorů a házenkářskými kluby obou měst.

Tradicí je vystupování hranických kapel na zářijovém Michalském jarmoku.

Od roku 2007 se konají pravidelné žákovské výměny mezi základními školami Šromotovo a Podzámská.

Zástupci města Hlohovec a dětský pěvecký sbor Hlohoučatá se v roce 2018 účastnili oslav 100 let Československa v Hranicích.

Město Hranice podpořilo podpisem Memoranda o spoločnom zámere partnerské město Hlohovec, které se uchází o kandidaturu na Evropské hlavní město kultury v roce 2026 a nabídlo Hranicím partnerství v rámci této iniciativy. (Usnesení 1366/2020 - RM 50 ze dne 20. 10. 2020)

Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)

Od roku 2006 město hranici spolupracuje s polskou Konstancin-Jeziornou, s klimatickými lázněmi i rozsáhlým městským parkem.

Spolupracují základní školy Tř. 1. máje a Drahotuše s polskými školami.

Mladí hraničtí umělci vystupují na Festivalu komorní hudby mládeže Youth Festival a Dnech Konstancina. Hranický dětský pěvecký sbor, pod vedením sbormistryně Taťány Jonasové, vystupoval v Polsku několikrát.

Polští hudebníci vystupovali v rámci Dnů kultury na zámku a Evropských jazzových dnů v Hranicích.

Mladí hraničtí fotbalisté vyhráli turnaj v Konstancinu v době konání EURA 2012 v Polsku. Takže co se nepodařilo naší reprezentaci, podařilo se našim dorostencům. V roce 2019 oslavili polští staří páni 100 let organizovaného fotbalu v Hranicích.

Uskutečnila se setkání polských a českých seniorů v obou městech v rámci projektu podpořeného Evropskou unií.

Posledním společným projektem obou měst je podání žádosti o podporu z fondů Evropské unie na projekt „Evropa – naše společná adresa“. Nositelem projektu je Konstancn-Jeziorna a žádost byla podána 31. srpna 2020. První setkání v rámci projektu by se mělo uskutečnit ve dnech 18. - 20. června  2021 v Konstancin-Jeziorně.

Slovenske Konjice (www.slovenskekonjice.si)

Od roku 2012 se slovinským městem Slovenske Konjice, vyhledávané pro svoji historickou minulost a malebnost turisty i vinaři.

V rámci projektu Erasmus spolupracují gymnázia obou měst. Spolupracují základní školy Drahotuše a Pod goro.

Umělci z Hranic vystupují v Konjicích a naopak. Významná je spolupráce výtvarníků.

Shrnutí

Roky zkušeností a řada akcí ukazují na to, že se jedná o živou spolupráci konkrétních obyvatel, spolků a institucí, která přináší nejen další poznání, inspiraci, zkušenosti a znalost cizího jazyka, ale i toleranci jiných poměrů a zvyklostí. Aktivní spolupráce mezi partnerskými městy existuje díky grantové podpoře města a zejména činnosti komise pro cestovní ruch, vnější a zahraniční vztahy, která, pod různými názvy, pracuje od roku 2000 a její současnou předsedkyní je Mgr. Regina Kudláčková.

Slovenske Konjice

Milé středověké městečko Slovenske Konjice (Slovinsko) je položeno mezi tajemnou horou Slovenske Konjice na jedné straně a slunnými zlatými kopci Škalce na straně druhé. První zmínky o městě pod názvem Conouwitz se datují do roku 1146. Město spolu s jeho četnými okolními vesnicemi dotváří obraz údolí kolem řeky Dravinja. Slovenske Konjice jsou středem tohoto údolí . Město se stává modelem laskavosti a pořádku. Bylo oceněno 9 cenami za nejkrásnější výletní město a vyhrálo zlatou medaili v evropské soutěži Entente Florale (Evropská kvetoucí sídla).

více... | Publikováno 2.8.2017

Konstancin - Jeziorna

Konstancin-Jeziorna (Polsko) leží v těsné blízkosti hlavního města Varšavy v Mazowieckém vojvodství nedaleko řeky Wisly. Město Konstancin-Jeziorna je relativně mladým městem.

více... | Publikováno 2.8.2017

Hlohovec

Hlohovec (Slovensko) se rozkládá v údolí mezi jižním výběžkem předhoří masívu Považského Inovca a částí Nitrianskej pahorkatiny. Městem protéká řeka Váh, nejdelší slovenská řeka. Je křižovatkou mezi historickými městy Trnava a Nitra, v těsné blízkosti světoznámých lázní Piešťany.

více... | Publikováno 2.8.2017

Leidschendam - Voorburg

Leidschendam - Voorburg (Nizozemí) je krásné město se 40 tisíci obyvateli, které leží v těsné blízkosti Haagu. Má nádherné historické centrum s mnoha pečlivě udržovanými památkami. Voorburg je také městem soch, na jeho území je neuvěřitelný počet 67 soch

více... | Publikováno 2.8.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies