logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
24.09.2021 11.10.2021 Nařízení města Hranic č. 1/2021 e.č. 351/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
24.09.2021 30.09.2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na krajských komunikacích Milotice n. B, Hranické Loučky, Hustopeče n. B., Vysoká u Hustopečí n. B. e.č. 350/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
24.09.2021 11.10.2021 Veřejná vyhláška - stavební povolení "Regenerace panelového sídliště Struhlovsko" e.č. 349/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
23.09.2021 27.09.2021 Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 - Oprava chodníku před RD č.p. 10, 62 v Drahotuších e.č. 348/2021 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
22.09.2021 07.10.2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí -územní rozhodnutí a stavební povolení stavby vodního díla "Hranice prodloužení vodovodu Pod Hůrkou" e.č. 347/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
22.09.2021 25.10.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Zámrsky e.č. 346/2021 Městský úřad Hranice Územní plánování
22.09.2021 11.10.2021 Oznámení o odstávce elektřiny e.č. 345/2021 ČEZ Distribuce a.s. Ostatní
21.09.2021 06.10.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - "Projektová dokumentace na chodníky v k.ú. Zámrsky" e.č. 344/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
21.09.2021 27.09.2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na krajských silnicích III/0481 Bělotín, č. III/0483 Polom e.č. 343/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
20.09.2021 05.10.2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu místní komunikaci ul. Galašova e.č. 342/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
20.09.2021 11.10.2021 Oznámení o době a místě konání voleb e.č 341/2021 Městský úřad Hranice Volby
16.09.2021 18.10.2021 Veřejná vyhláška stavební povolení - „6114 Morava VTL plynovod, úsek TU 167 Kyselovice – TU 175 Hynčice“ e.č. 339/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
15.09.2021 01.10.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení spol. územního a stavebního řízení "PD SSZ MĚSTO HRANICE" e.č. 338/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
15.09.2021 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ e.č. 337/2021 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
13.09.2021 28.09.2021 Výzva k podání nabídek - Oprava chodníku před RD č.p. 10, 62 v Drahotuších e.č. 336/2021 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
13.09.2021 29.09.2021 Veřejná vyhláška - stavební povolení "Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa, k.ú. Hranice 2. etapa - úsek od mostu u sokolovny (ul. Mostní) po ulici Partyzánskou e.č. 335/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
13.09.2021 29.09.2021 Veřejná vyhláška - doručuje "Oznámení o zahájení správního řízení" povolení trhacích prací velkého a malého rozsahu v dobývacích prostorech Hranice a Černotín e.č. 334/2021 Obvodní báňský úřad Vyhlášky a nařízení
13.09.2021 04.10.2021 Hasiči radí - parkování e.č. 333/21 Hasičský záchranný sbor Ostatní
06.09.2021 05.10.2021 Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č. 2/2021 o vyměření místního poplatku - komunální odpad Přerov e.č. 326/2021 Magistrát města Přerova Vyhlášky a nařízení
01.09.2021 01.10.2021 Pokyny k zapůjčení kompostérů e.č. 324/2021 Městský úřad Hranice Ostatní
31.08.2021 01.10.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění a projednání návrhu o uplatňování územního plánu Skalička za období 2017-2021 e.č. 320/2021 Městský úřad Hranice Územní plánování
31.08.2021 01.10.2021 Vyhláška - oznámení Štefan Slanina - projednávání dědictví e.č. 318/2021 Ostatní Ostatní
27.08.2021 03.11.2021 Dražební vyhláška - /Vlastimil Kohout/ e.č. 314/2021 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
18.08.2021 11.10.2021 Volby - Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do poslanecké sněmovny 2021 e.č. 305/2021 Městský úřad Hranice Volby
04.08.2021 14.10.2021 Dražební vyhláška - / Karel Marek / - e.č. 293/2021 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
30.07.2021 11.10.2021 Volby - stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisích pro volby do Poslanecké sněmovny 2021 e.č. 284/2021 Městský úřad Hranice Volby
28.07.2021 11.10.2021 Vyhlášení voleb - rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky e.č. 279/2021 Městský úřad Hranice Volby
30.06.2021 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Hranic za rok 2020 e.č. 248/2021 Městský úřad Hranice Ostatní
24.03.2021 22.11.2021 Zastávkový svoz biologického odpadu ze zahrádkářských kolonií e.č. 106/2021 Městský úřad Hranice Ostatní
15.02.2021 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 52/2021 Městský úřad Hranice Ostatní
06.01.2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města na rok 2021 e.č. 3/21 Městský úřad Hranice Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
06.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatřeních města schválených v roce 2021 e.č. 2/2021 Městský úřad Hranice Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
06.01.2021 03.01.2022 Harmonogram svou komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních částí na rok 2021 e.č. 1/2021 Městský úřad Hranice Ostatní
22.12.2020 Informační leták- Dobrovolné testování pro všechny občany ČR pomocí antigenních testů- e.č. 486/2020 Městský úřad Hranice Ostatní
21.10.2020 Záměr - prodej šachtové vápenné pece a pozemku v k.ú. Černotín e.č. 397/2020 Městský úřad Hranice Záměry
09.09.2020 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 327/2020 Pozemkový úřad Pozemkový fond
28.07.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy- e .č. 280/2020 Ministerstvo zemědělství Životní prostředí
09.06.2020 Záměr - pacht pozemků k.ú. Hranice e.č. 210/2020 Městský úřad Hranice Záměry
23.04.2020 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy v oblasti doručování e.č. 153/2020 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
06.04.2020 02.01.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství - lesní zákon e.č. 132/2020 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon e.č. 399/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
16.09.2019 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 296/2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pozemkový fond
02.09.2019 02.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 286/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
04.04.2019 01.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 122/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
07.01.2019 Hospodaření Mikroregion Hranicko - rozpočty e.č. 5/2019 Mikroregion Hranicko Ostatní
14.03.2017 Oznámení - rozpočty města Hranice e.č. 103/2017 Městský úřad Hranice Ostatní
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e.č. 345/2016 Městský úřad Hranice Ostatní
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
20.05.2013 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013 Městský úřad Hranice Ostatní

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021