logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
21.10.2019 11.12.2019 Dražební vyhláška - / Eurobowl s.r.o. / e.č. 331/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
18.10.2019 04.11.2019 Vyhlášení nálezu e.č. 330/2019 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ztráty a nálezy
18.10.2019 04.11.2019 Záměr - realizace nepeněžitého vkladu infrastrukturního nemovitého majetku ve vlastnictví města Hranic formou upsání akcií do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. - e.č. 329/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Záměry
17.10.2019 06.12.2019 Dražební vyhláška - / Česnek Benedikt / e.č. 328/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
17.10.2019 08.11.2019 Výzva k podání nabídky - Regenerace veřejných prostranství na sídlišti Kpt. Jaroše - e.č. 327/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Veřejné zakázky
16.10.2019 04.11.2019 Výběrové řízení - na místo úředníka na úseku dopravně - správních agend v působnosti zkušebního komisaře a komplexního posuzování tech. způsobilosti vozidel na Odboru vnitřních věcí MěÚ Hranice e.č. 326/2019 MěÚ - samostatné pracoviště Výběrová řízení
15.10.2019 14.11.2019 Veřejná vyhláška - územní opatření o stavební uzávěře e.č. 325/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
11.10.2019 Záměr - pronájem pozemků v k.ú. Hranice e.č. 324/2019 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
09.10.2019 Záměr - prodej pozemků v k.ú. Lhotka u Hranic e.č. 322/2019 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
09.10.2019 08.11.2019 Dražební vyhláška - /Zemědělské obchodní družstvo v likvidaci, Skalička u Hranic/ e.č. 321/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
08.10.2019 24.10.2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č.III/03561 v Hustopečích nad Bečvou e.č.320/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
08.10.2019 24.10.2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulicích Purgešova, náměstí 8.května a Šromotovo náměstí v Hranicích. e.č.319/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
02.10.2019 30.10.2019 Výzva k podání nabídky - "Rekonstrukce trubního propojení rybníků Kuchyňka" e.č. 312/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Veřejné zakázky
02.10.2019 29.10.2019 Výběrové řízení - na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy a samosprávy na úseku ochrany ovzduší a odpadového hospodářství na OSUŽPD, Oddělení životního prostředí MěÚ Hranice e.č. 311/2019 MěÚ - Právní a personálně organizační Výběrová řízení
01.10.2019 19.11.2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č.1 územního plánu Malhotice e.č. 309/19 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
25.09.2019 29.10.2019 Výběrové řízení - na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy a samosprávy na úseku lesního hospodářství a myslivosti na OSUZPD, MěÚ Hranice e.č. 305/2019 MěÚ - Právní a personálně organizační Výběrová řízení
25.09.2019 02.12.2019 Upozornění - žádost o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů e.č. 304/2019 ČEZ Distribuce a.s. Ostatní
17.09.2019 07.11.2019 Veřejná vyhláška - oznámení - opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu územního plánu Horní Újezd e.č. 297/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
16.09.2019 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 296/2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pozemkový fond
02.09.2019 02.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 286/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
30.08.2019 02.01.2020 Harmonogram svou komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních částí s převažující zástavbou RD e.č. 284/2019 MěÚ - odbor správy majetku Ostatní
28.08.2019 12.11.2019 Dražební vyhláška - /Zdeněk Rýpar./ e.č. 282/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
23.08.2019 12.11.2019 Dražební vyhláška - /Zdeněk Rýpar./ e.č. 278/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
10.06.2019 Záměr - na prodej pozemku a šachtové vápenné pece k.ú Černotín e.č. 203/2019 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
04.04.2019 01.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 122/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
19.03.2019 25.11.2019 Zastávkový svoz biologického odpadu ze zahrádkářských kolonií e.č 94/2019 MěÚ - odbor správy majetku Ostatní
06.02.2019 06.02.2020 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 33/2019 MěÚ - samostatné pracoviště Ostatní
07.01.2019 Hospodaření Mikroregion Hranicko - rozpočty e.č. 5/19 Mikroregion Hranicko Ostatní
12.11.2018 Návrh rozpočtu 2019, výhled 2020-2022 e.č. 542/2018 Mikroregion Hranicko Ostatní
08.02.2018 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 45/2018 MěÚ - samostatné pracoviště Ostatní
28.07.2017 Záměr - na zemědělský pacht pozemku - e.č. 316/2017 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
14.03.2017 Oznámení - e.č. 103/2017 MěÚ - odbor finanční Ostatní
12.12.2016 12.12.2019 Smlouva o provozování azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi smlouva č. 02-2016020- e.č. 739_2016 - e.č. 537/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e.č. 345/2016 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
20.05.2013 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019