logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
24.06.2021 30.06.2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Jan Sivák e.č. 245/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
24.06.2021 30.06.2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Simona Siváková e.č. 244/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
24.06.2021 30.06.2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici - v k.ú. Polom u Hranic e.č. 243/2021 e.č. 239/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
23.06.2021 09.07.2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí společné povolení schvaluje stavební záměr "Parkovací stání ul. Jiřího z Poběbrad a Bezručova - část 1" e.č. 242/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
23.06.2021 26.07.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění a projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Ústí za období 2017-2021 e.č 241/2021 Městský úřad Hranice Územní plánování
23.06.2021 15.07.2021 Výběrové řízení - na místo úředníka - právníka na Oddělení právní, MěÚ Hranice e.č. 240/2021 Městský úřad Hranice Výběrová řízení
22.06.2021 15.07.2021 Výběrové řízení - na místo referenta na Oddělení stavební úřad na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, MěÚ Hranice e.č. 239/2021 Městský úřad Hranice Výběrová řízení
22.06.2021 18.08.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání a doručení upraveného návrhu územního plánu Všechovice e.č. 238/2021 Městský úřad Hranice Územní plánování
22.06.2021 28.06.2021 Anonymizovaný protokol o otevírání nabídek, Vybudování květnatých pásů s výsadbou dřevin e.č. 231/2021 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
21.06.2021 26.07.2021 Dražební vyhláška - / Alice Siváková/ - e.č. 237/2021 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
18.06.2021 07.07.2021 Veřejná vyhláška- Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stavbu : stezka pro chodce a cyklisty Potštát- Boškov - e. č. 236/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
17.06.2021 25.06.2021 Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva města Hranic e.č. 235/2021 Městský úřad Hranice Ostatní
17.06.2021 07.07.2021 Závěr zjišťovacího řízení - "Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 - II" e.č. 234/2021 Olomoucký kraj Životní prostředí
16.06.2021 19.07.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o pokračování stavebního řízení, stavební objekt SO 02.3.3.5 - příjezdová komunikace k TU Milenov e.č. 233/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
15.06.2021 Záměr - akceptace postoupení práv a povinností nájemce - pozemku k.ú. Drahotuše e.č. 232/2021 Městský úřad Hranice Záměry
15.06.2021 27.07.2021 Dražební vyhláška - Jan Hrubý e.č. 230/2021 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
11.06.2021 28.06.2021 Záměr- Farma Klvaňa s.r.o.- e.č. 228/2021 Městský úřad Hranice Záměry
10.06.2021 28.06.2021 Město Hranice - CIDEM Hranice o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy - změny č. 1 Územního plánu Hranic e.č. 227/2021 Ostatní Ostatní
10.06.2021 29.07.2021 Záměr - na pronájem bytové jednotky - Nerudova 1848, byt č. 15 e.č. 226/2021 Městský úřad Hranice Záměry
10.06.2021 29.07.2021 Záměr - na pronájem bytové jednotky - Nerudova 1721, byt č. 13 e.č. 225/2021 Městský úřad Hranice Záměry
09.06.2021 25.06.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení "kanalizační řád města Hranice, obce Teplice nad Bečvou a místní části IV - Drahotuše" e.č. 224/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
09.06.2021 25.06.2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Veronika Traboldová e.č. 217/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
09.06.2021 25.06.2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Veronika Traboldová e.č. 223/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
09.06.2021 25.06.2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Erika Traboldová e.č. 222/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
09.06.2021 25.06.2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Lukáš Trabolt e.č. 221/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
09.06.2021 25.06.2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Miriam Traboldová e.č. 220/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
09.06.2021 25.06.2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Adriana Traboldová e.č. 219/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
08.06.2021 25.06.2021 Závěrečný účet města Hranic za rok 2020 e.č. 218/2021 Městský úřad Hranice Ostatní
08.06.2021 24.06.2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Miriam Traboldová e.č. 216/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
08.06.2021 24.06.2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Adriana Traboldová e.č. 215/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
08.06.2021 24.06.2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Erika Traboldová e.č. 214/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
08.06.2021 24.06.2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Lukáš Trabolt e.č. 213/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
07.06.2021 28.06.2021 Oznámení o odstávce elektřiny - k.ú. Slavíč e.č. 210/2021 ČEZ Distribuce a.s. Ostatní
07.06.2021 25.06.2021 Aukční vyhláška - prodej pozemků v k.ú Hranice e.č. 209/2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Dražební vyhlášky
04.06.2021 28.06.2021 Oznámení o odstávce elektřiny - Středolesí e.č. 205/2021 ČEZ Distribuce a.s. Ostatní
02.06.2021 06.09.2021 Hasiči radí - bezpečné grilování e.č. 202/2021 Hasičský záchranný sbor Ostatní
02.06.2021 24.06.2021 Oznámení o odstávce elektřiny - ul. Pod Křivým e.č. 201/2021 ČEZ Distribuce a.s. Ostatní
25.05.2021 Závěrečný účet Mikroregionu Hranicko 2020 e.č. 192/2021 Mikroregion Hranicko Ostatní
25.05.2021 Záměr na pronájem nebytových prostor sloužících k podnikání - Domov seniorů Hranice e.č. 189/2021 Městský úřad Hranice Záměry
14.05.2021 02.07.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění Aktualizace č. 4 zásad územního rozvoje Olomouckého kraje e.č. 178/2021 Olomoucký kraj Vyhlášky a nařízení
26.04.2021 25.06.2021 Dražební vyhláška- / Vítězslav Kovařík/ - e. č. 154/2021 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
24.03.2021 22.11.2021 Zastávkový svoz biologického odpadu ze zahrádkářských kolonií e.č. 106/2021 Městský úřad Hranice Ostatní
15.02.2021 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 52/2021 Městský úřad Hranice Ostatní
06.01.2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města na rok 2021 e.č. 3/21 Městský úřad Hranice Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
06.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatřeních města schválených v roce 2021 e.č. 2/2021 Městský úřad Hranice Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
06.01.2021 03.01.2022 Harmonogram svou komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních částí na rok 2021 e.č. 1/2021 Městský úřad Hranice Ostatní
22.12.2020 Informační leták- Dobrovolné testování pro všechny občany ČR pomocí antigenních testů- e.č. 486/2020 Městský úřad Hranice Ostatní
21.12.2020 30.06.2021 Oznámení- zdravotní dokumentace MUDr. Anna Burešová- e.č. 468/2020 Olomoucký kraj Ostatní
02.12.2020 01.07.2021 Oznámení - převzetí zdravotnické dokumentace - MUDr. Věra Pavelková e.č. 441/2020 Olomoucký kraj Ostatní
21.10.2020 Záměr - prodej šachtové vápenné pece a pozemku v k.ú. Černotín e.č. 397/2020 Městský úřad Hranice Záměry
09.09.2020 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 327/2020 Pozemkový úřad Pozemkový fond
28.07.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy- e .č. 280/2020 Ministerstvo zemědělství Životní prostředí
09.06.2020 Záměr - pacht pozemků k.ú. Hranice e.č. 210/2020 Městský úřad Hranice Záměry
23.04.2020 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy v oblasti doručování e.č. 153/2020 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
06.04.2020 02.01.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství - lesní zákon e.č. 132/2020 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon e.č. 399/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
16.09.2019 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 296/2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pozemkový fond
02.09.2019 02.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 286/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
04.04.2019 01.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 122/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
07.01.2019 Hospodaření Mikroregion Hranicko - rozpočty e.č. 5/2019 Mikroregion Hranicko Ostatní
14.03.2017 Oznámení - rozpočty města Hranice e.č. 103/2017 Městský úřad Hranice Ostatní
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e.č. 345/2016 Městský úřad Hranice Ostatní
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
20.05.2013 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013 Městský úřad Hranice Ostatní

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021