logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
24.05.2024 Záměr - Prodej bytu č. 1328/7 o vel. 2+1, umístěný ve 4. nadzemním podlaží budovy čp. 1327 a čp. 1328 (Husitská) včetně příslušného spoluvlastnického podílu 5254/104156 vše v k.ú. Hranice - e.č. 187/2024 Městský úřad Hranice Záměry
24.05.2024 Záměr - Prodej bytu č. 1359/14 o vel. 2+1, umístěný v 5. nadzemním podlaží budovy čp. 1357, čp. 1358 a čp. 1359 (Obránců míru) včetně příslušného spoluvlastnického podílu 5476/233249 vše v k.ú. Hranice - e.č. 186/2024 Městský úřad Hranice Záměry
23.05.2024 10.06.2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu (2024) - e.č. 185/2024 Městský úřad Hranice Volby
22.05.2024 07.06.2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Zahradní v Hranicích IV - Drahotuších - e.č. 184/2024 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
21.05.2024 06.06.2024 Vyhlášení nálezu č. 31/2024 - e.č. 183/2024 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
21.05.2024 06.06.2024 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Společné povolení - Obnova povrchu komunikace Lučice na Moravě - e.č. 182/2024 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
21.05.2024 06.06.2024 Vyhlášení nálezu č. 30/2024 - e.č. 181/2024 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
20.05.2024 05.06.2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Bobr evropský - e.č. 180/2024 Olomoucký kraj Vyhlášky a nařízení
20.05.2024 05.06.2024 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Bobr evropský - e.č. 179/2024 Olomoucký kraj Vyhlášky a nařízení
17.05.2024 03.06.2024 Vyhlášení nálezu č. 29/2024 - e.č. 178/2024 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
17.05.2024 03.06.2024 Závazné stanovisko - Souhlasné jednotné enviromentální stanovisko: Záměr "Dokumentace pro změnu užívání záložní plochy určené pro vzlety a přistání vrtulníků letecké záchranné služby" - e.č. 177/2024 Městský úřad Hranice Životní prostředí
16.05.2024 Záměr - Prodej části pozemku parc. č. 568/1 díl "A", "B", "C", "D","E" v k.ú. Hranice - e.č. 176/2024 Městský úřad Hranice Záměry
16.05.2024 03.06.2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/35 na ul. Hranická a na třídě Československé armády v Hranicích - e.č. 175/2024 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
16.05.2024 03.06.2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/35 v úseku Teplice - Černotín - e.č. 174/2024 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
15.05.2024 31.05.2024 Záměr- prodat část pozemku parc. č. 1011 zapsané na LV č. 85 pro k. ú. Středolesí - e. č. 173/2024 Městský úřad Hranice Záměry
15.05.2024 31.05.2024 Záměr - Prodej pozemku parc. č. 1280/2, parc. č. 1281/6, parc. č. 1290/63 zapsaných na LV č. 738 pro k. ú. Ladná- e. č. 172/2024 Městský úřad Hranice Záměry
15.05.2024 31.05.2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy- přechodná úprava na místních komunikacích v ul. kpt. Jaroše, ul. Mostní, ul. Čechova, ul. 28. října, ul. Přísady a ul. Kropáčova v Hranicích- e. č. 171/2024 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
15.05.2024 27.06.2024 Dražební vyhláška (č.j.: 134 EX 09091/10 - 1080) - David Pokorný - e.č. 170/2024 Městský úřad Hranice Dražební vyhlášky
14.05.2024 30.05.2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/438 v k.ú. Hranice, na pozemcích p.č. 2525/1 v k.ú. Hranice a p.č. 717/1 v k.ú. Černotín - e.č. 169/2024 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
14.05.2024 30.05.2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/44019 v k.ú. Černotín, silnice č. III/44018 a místní komunikace v k.ú. Milotice nad Bečvou - e.č. 168/2024 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
14.05.2024 04.06.2024 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace - investičního finančního příspěvku na veřejné osvětlení číslo: SML/0310/2024/OMP - e.č. 167/2024 Městský úřad Hranice Ostatní
13.05.2024 29.05.2024 Veřejná vyhláška - Stavební povolení - "Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Středolesí a k.ú. Boškov - II. etapa" - e.č. 166/2024 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
13.05.2024 29.05.2024 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Vlk obecný - e.č. 165/2024 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
09.05.2024 27.05.2024 Záměr - Vypůjčit části pozemku parc. č. 588/21 díl "A" a "B" v k.ú. Hranice - e.č. 164/2024 Městský úřad Hranice Záměry
09.05.2024 27.05.2024 Záměr - Pronájem části pozemku parc. č. 2796/1 díl "A", "B" a "C" v k.ú. Drahotuše - e.č. 163/2024 Městský úřad Hranice Záměry
09.05.2024 27.05.2024 Záměr - Pronájem pozemku parc. č. 2840/3 díl "A", "B" a "C" v k.ú. Drahotuše - e.č. 162/2024 Městský úřad Hranice Záměry
09.05.2024 27.05.2024 Záměr - Pronájem části pozemku parc. č. 1801/13 díl "A" v k.ú. Drahotuše - e.č. 161/2024 Městský úřad Hranice Záměry
09.05.2024 27.05.2024 Vyhlášení nálezu č. 28/2024 - e.č. 160/2024 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
07.05.2024 10.06.2024 Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí (EP 2024) - e.č. 157/2024 Městský úřad Hranice Volby
06.05.2024 10.06.2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednávání a zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Provodovice za období 2017 - 2023 - e.č. 153/2024 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
29.04.2024 03.06.2024 Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitých věcí na rok 2024 (nepřihlášení k platbě) - e.č. 146/2024 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
26.04.2024 27.05.2024 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce (Velká, Hranice - Pod Hůrkou) - e.č. 143/2024 Městský úřad Hranice Ostatní
26.04.2024 27.05.2024 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce - e.č. 142/2024 Vodovody a kanalizace Ostatní
25.04.2024 27.05.2024 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce (Valšovice, Středolesí) - e.č. 140/2024 Městský úřad Hranice Ostatní
23.04.2024 10.06.2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků (Volby do Evropského parlamentu 2024) - e.č. 132/2024 Městský úřad Hranice Volby
16.04.2024 10.06.2024 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024 - e. č. 119/2024 Městský úřad Hranice Volby
08.04.2024 10.06.2024 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (Volby do Evropského parlamentu 2024) - e.č. 110/2024 Městský úřad Hranice Volby
04.04.2024 Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2023 dle zákona č. 106/1999 Sb. - e.č. 104/2024 Městský úřad Hranice Ostatní
28.02.2024 10.06.2024 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu (7. - 8. června 2024) - e.č. 62/2024 Městský úřad Hranice Volby
21.02.2024 21.06.2024 Grantový program regionu Hranicko v roce 2024 - e.č. 52/2024 Mikroregion Hranicko Ostatní
22.01.2024 22.01.2027 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace - příspěvek na celoroční činnost č. 01-20244055 - e. č. 20/2024 Městský úřad Hranice Ostatní
03.01.2024 02.01.2025 Harmonogram svozu komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních částí na rok 2024 - e.č. 4/2024 Městský úřad Hranice Ostatní
02.01.2024 03.01.2025 Oznámení - Rozpočty města Hranice - e.č. 1/2024 Městský úřad Hranice Ostatní
30.06.2023 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města za rok 2022 - e.č. 266/2023 Městský úřad Hranice Ostatní
01.06.2023 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 213/2023 Městský úřad Hranice Ostatní
29.06.2022 Záměr - Prodej pozemku parc. č. 97/3 (díl "B", "C" a "D") v k.ú. Drahotuše - e.č. 263/2022 Městský úřad Hranice Záměry
05.05.2022 Záměr - Prodej pozemků parc. č. 2780/3 a parc. č. 2780/5 vše v k.ú. Drahotuše - e.č. 179/2022 Městský úřad Hranice Záměry
21.10.2020 Záměr - Prodej šachtové vápenné pece a pozemku v k.ú. Černotín - e.č. 397/2020 Městský úřad Hranice Záměry
23.04.2020 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy v oblasti doručování - e.č. 153/2020 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
07.01.2019 Hospodaření - Rozpočty Mikroregionu Hranicko - e.č. 5/2019 Mikroregion Hranicko Ostatní
02.08.2016 Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách v oblasti přestupků - e.č. 345/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies