logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
20.05.2022 06.06.2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - "KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE MILOTICE NAD BEČVOU" - e.č. 203/2022 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
19.05.2022 10.06.2022 Upozornění na odstávku elektřiny /ČEZ/ - Hranice, Jungmannova č.p. 205, 1587, 1829, 1830, 2250 a v k.ú. Hranice parc. č. 588/1 a 1612/16 - e.č. 202/2022 ČEZ Distribuce a.s. Ostatní
18.05.2022 02.06.2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí "KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ VŠECHOVICE" - e.č. 201/2022 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
16.05.2022 23.05.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici č. III/4382 v ul. Mostní a místních komunikacích v ul. 28. října, Přísady a Kropáčova v Hranicích - e.č. 200/2022 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
16.05.2022 06.06.2022 Upozornění na odstávku elektřiny /ČEZ/ - Hranice, Galašova č.p. 156, 157, 158 a k.ú. Hranice parc. č. 5463 - e.č. 199/2022 ČEZ Distribuce a.s. Ostatní
13.05.2022 30.05.2022 Vyhlášení nálezu č. 26/2022 - e.č. 198/2022 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
12.05.2022 27.05.2022 Rozhodnutí o zamítnutí odvolání ke stavbě: "Velká u Hranic, obnova vedení u potoka vNN" - e.č. 196/2022 Olomoucký kraj Ostatní
11.05.2022 26.05.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/35 v Hranicích - e.č. 195/2022 Olomoucký kraj Vyhlášky a nařízení
11.05.2022 01.06.2022 Upozornění na odstávku elektřiny /ČEZ/ - Hranice - Nádražní, Nová a pozemek parc. č. 921 v k.ú. Hranice - e.č. 193/2022 ČEZ Distribuce a.s. Ostatní
10.05.2022 09.06.2022 Zveřejnění kalkulací za rok 2021 (Valšovice a Středolesí) - e.č. 192/2022 Vodovody a kanalizace Ostatní
10.05.2022 01.06.2022 Výběrové řízení na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku vydávání koordinovaných stanovisek na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy MěÚ Hranice - e.č. 191/2022 Městský úřad Hranice Výběrová řízení
10.05.2022 01.06.2022 Výběrové řízení na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku - vodní hospodářství a dopravní stavby na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy MěÚ Hranice - e.č. 190/2022 Městský úřad Hranice Výběrová řízení
10.05.2022 28.06.2022 Dražební vyhláška (č.j.: 139EX 06224/21-054) - Karolína Kovaříková - e.č. 189/2022 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
09.05.2022 30.05.2022 Upozornění na odstávku elektřiny ČEZ - Hranice VII-Slavíč č.p. 109, 119 a k.ú. Slavíč parc. č. 114/1,114/4, 163, 174/2, 219 - e.č. 188/2022 ČEZ Distribuce a.s. Ostatní
09.05.2022 30.05.2022 Upozornění na odstávku elektřiny /ČEZ/ - Slavíč, pozemky parc. č. 534/1, parc. č. 582 - e.č. 187/2022 ČEZ Distribuce a.s. Ostatní
06.05.2022 23.05.2022 "Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 2027" - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí - e.č. 186/2022 Ministerstvo životního prostředí Ostatní
05.05.2022 Záměr - Výpůjčka části pozemku parc. č. 2459/1 díl "A", díl "B", díl "C" v k.ú. Hranice - e.č. 180/2022 Městský úřad Hranice Záměry
05.05.2022 Záměr - Prodej pozemků parc. č. 2780/3 a parc. č. 2780/5 vše v k.ú. Drahotuše - e.č. 179/2022 Městský úřad Hranice Záměry
05.05.2022 27.05.2022 Upozornění na odstávku elektřiny /ČEZ/ - Hranice IV-Drahotuše, Hranická č.p. 512 - e.č. 178/2022 ČEZ Distribuce a.s. Ostatní
04.05.2022 26.05.2022 Upozornění na odstávku elektřiny /ČEZ/ - Hranice, Svatoplukova, Teplická - e.č. 176/2022 ČEZ Distribuce a.s. Ostatní
04.05.2022 31.05.2022 Výzva k podání nabídek - Hranice IV Drahotuše - vodovod a splašková kanalizace v ulici Stará Štreka - e.č. 175/2022 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
04.05.2022 24.05.2022 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace - investičního finančního příspěvku na veřejné osvětlení číslo: SML/0290/2022/OSM - e.č. 174/2022 Městský úřad Hranice Ostatní
29.04.2022 30.05.2022 Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 - e.č. 169/2022 Vodovody a kanalizace Ostatní
28.04.2022 30.05.2022 Zveřejnění kalkulací za rok 2021 (Velká, Hranice - Pod Hůrkou - koncese) - e.č. 165/2022 Vodovody a kanalizace Ostatní
20.04.2022 30.05.2022 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2022 - e.č. 155/2022 Finanční úřad Vyhlášky a nařízení
19.04.2022 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1105 v k.ú. Drahotuše - e.č. 149/2022 Městský úřad Hranice Záměry
13.04.2022 01.06.2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 1/2022 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod - e.č. 140/2022 Městský úřad Hranice Ostatní
13.04.2022 26.09.2022 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb - e.č. 139/2022 Městský úřad Hranice Volby
04.04.2022 30.05.2022 Svoz biologického a nebezpečného odpadu - e.č. 128/2022 Městský úřad Hranice Ostatní
14.03.2022 Výzva podle §65 odst. 3 zákona č. 256/2013Sb. katastrální zákon - e.č. 85/2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pozemkový fond
02.03.2022 Finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu (2022-2026) program T - e.č. 70/2022 Ostatní Ostatní
25.02.2022 27.02.2023 Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb., - e.č. - 62/2022 Městský úřad Hranice Ostatní
05.01.2022 Oznámení o zveřejnění - schváleného rozpočtu města na rok 2022, schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města a rozpočtových opatření města schválených v roce 2022 e.č. 7/2022 Městský úřad Hranice Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
03.01.2022 02.01.2023 Harmonogram svou komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních částí na rok 2022 e.č. 1/2022 Městský úřad Hranice Ostatní
29.09.2021 Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě e.č. 354/2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pozemkový fond
15.09.2021 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ e.č. 337/2021 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
30.06.2021 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Hranic za rok 2020 e.č. 248/2021 Městský úřad Hranice Ostatní
21.10.2020 Záměr - prodej šachtové vápenné pece a pozemku v k.ú. Černotín e.č. 397/2020 Městský úřad Hranice Záměry
28.07.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy- e .č. 280/2020 Ministerstvo zemědělství Životní prostředí
09.06.2020 Záměr - pacht pozemků k.ú. Hranice e.č. 210/2020 Městský úřad Hranice Záměry
23.04.2020 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy v oblasti doručování e.č. 153/2020 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
06.04.2020 02.01.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství - lesní zákon e.č. 132/2020 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon e.č. 399/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
02.09.2019 02.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 286/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
04.04.2019 01.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 122/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
07.01.2019 Hospodaření Mikroregion Hranicko - rozpočty e.č. 5/2019 Mikroregion Hranicko Ostatní
14.03.2017 Oznámení - rozpočty města Hranice e.č. 103/2017 Městský úřad Hranice Ostatní
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e.č. 345/2016 Městský úřad Hranice Ostatní
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
20.05.2013 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013 Městský úřad Hranice Ostatní
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022 | Změnit nastavení cookies