logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
16.08.2019 27.09.2019 Dražební vyhláška - /Helena Holubová/ e.č. 271/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
16.08.2019 04.10.2019 Dražební vyhláška - /Václav Čajka/ e.č. 270/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
15.08.2019 10.10.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Milenov e.č. 269/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
14.08.2019 09.10.2019 Dražební vyhláška - /Ondřej Lekeš/ e.č. 268/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
13.08.2019 29.08.2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikaci - Hranice Masarykovo náměstí, Jiráskova ul. e.č. 267/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
13.08.2019 29.08.2019 Veřejná vyhláška - stavební povolení "Cyklostezka Bělotín - Hranice" e.č. 266/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
12.08.2019 28.08.2019 Výzva k podání nabídky - "Hranice - Nástavby ul. Nerudova čp. 1721 a čp. 1848, Struhlovsko čp. 1536 - Stavebně technický průzkum a technicko-ekonomické posouzení e.č. 265/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Veřejné zakázky
09.08.2019 26.08.2019 Výzva k podání nabídky - "Revitalizace městského hřbitova v Hranicích" e.č. 264/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Veřejné zakázky
09.08.2019 09.09.2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam za provoz systému komunálního odpadu e.č. 263/2019 Ministerstvo životního prostředí Vyhlášky a nařízení
07.08.2019 23.08.2019 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí ke stavbě vodního díla "Paršovice, prodloužení vodovodu" e.č. 262/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
05.08.2019 21.08.2019 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu "Bělotín, za nádražím ČD" e.č. 259/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
01.08.2019 21.08.2019 Návrh 1. změny rozpočtu roku 2019 příspěvkových organizací zřízených městem Hranice e.č. 256/2019 MěÚ - odbor školství, kultury a tělovýchovy Ostatní
01.08.2019 19.08.2019 Vyhlášení nálezu e.č. 255/2019 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ztráty a nálezy
26.07.2019 12.09.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Hranice e.č. 251/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
23.07.2019 30.09.2019 Výběrové řízení - na místo úředníka na úseku dopravně - správních agend v působnosti zkušebního komisaře a komplexního posuzování tech. způsobilosti vozidel na Odboru vnitřních věcí MěÚ Hranice e.č. 248/2019 MěÚ - Právní a personálně organizační Výběrová řízení
23.07.2019 Záměr - pronájem bytu Nerudova 1848, byt č. 10, e.č. 247/2019 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
22.07.2019 19.08.2019 Výběrové řízení - ředitel/ka Domova pro seniory Radkova Lhota e.č. 246/2019 Olomoucký kraj Výběrová řízení
22.07.2019 22.08.2019 Záměr - Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek e.č. 245/2019 Olomoucký kraj Záměry
10.07.2019 26.08.2019 Veřejná vyhláška - návrh územního plánu Polom e.č. 240/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
04.07.2019 Záměr - pronájem bytu Velká 80, e.č. 236/2019 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
03.07.2019 Záměr - na pronájem pozemků v k.ú. Hranice e.č. 235/2019 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
03.07.2019 27.08.2019 Dražební vyhláška - /Petra Víšková./ e.č. 234/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
12.06.2019 02.09.2019 Hasiči radí - nebezpečí použití otevřeného ohně e.č. 207/2019 Hasičský záchranný sbor Ostatní
10.06.2019 Záměr - na prodej pozemku a šachtové vápenné pece k.ú Černotín e.č. 203/2019 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
31.05.2019 Výzva vlastníkům nemovitostí k.ú. Hranice e.č. 190/2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pozemkový fond
22.05.2019 Záměr - pronájem bytu Velká 80, e.č. 176/2019 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
04.04.2019 01.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 122/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
19.03.2019 25.11.2019 Zastávkový svoz biologického odpadu ze zahrádkářských kolonií e.č 94/2019 MěÚ - odbor správy majetku Ostatní
06.02.2019 06.02.2020 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 33/2019 MěÚ - samostatné pracoviště Ostatní
07.01.2019 Hospodaření Mikroregion Hranicko - rozpočty e.č. 5/19 Mikroregion Hranicko Ostatní
28.11.2018 Výzva k obnovení nájmu uživatelům hrobových míst městského hřbitova v Hranicích, hřbitova u Kostelíčka a hřbitova v Drahotuších e.č. 560/2018 MěÚ - odbor správy majetku Ostatní
12.11.2018 Návrh rozpočtu 2019, výhled 2020-2022 e.č. 542/2018 Mikroregion Hranicko Ostatní
01.03.2018 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 67/2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostatní
08.02.2018 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 45/2018 MěÚ - samostatné pracoviště Ostatní
28.07.2017 Záměr - na zemědělský pacht pozemku - e.č. 316/2017 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
14.03.2017 Oznámení - e.č. 103/2017 MěÚ - odbor finanční Ostatní
12.12.2016 12.12.2019 Smlouva o provozování azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi smlouva č. 02-2016020- e.č. 739_2016 - e.č. 537/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.10.2016 04.10.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- příspěvek na celoroční činnost číslo: 01-2016188 - e.č. 446/16 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.09.2016 23.09.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost mimo grantové řízení č. 01-2016189 - e.č. 429/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e.č. 345/2016 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
11.12.2013 Záměr - pronájem nebytových prostor /suterén domu čp. 1536, Struhlovsko/- e.č. 554/2013 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
20.05.2013 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019