logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
06.12.2019 23.12.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - "Hranice, Kaskády Hranice, Skalní p.č. 1441/103, kNN" e.č. 397/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
06.12.2019 23.12.2019 Veřejná vyhláška - územní opatření o stavební uzávěře e.č. 395/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
05.12.2019 13.12.2019 Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva města Hranic e.č. 394/2019 MěÚ - samostatné pracoviště Ostatní
04.12.2019 10.12.2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici - Drahotuše e.č. 393/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
02.12.2019 18.12.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení - prodloužení platnosti stavebního povolení "Radíkov - Kanalizace a ČOV" e.č. 392/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
02.12.2019 18.12.2019 Návrh 3. změny rozpočtů roku 2019 a střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkových organizací zřízených městem Hranice e.č. 391/2019 MěÚ - odbor školství, kultury a tělovýchovy Ostatní
02.12.2019 02.01.2020 Hasiči radí - Užijte si Vánoce v klidu a pohodě e.č. 390/2019 Hasičský záchranný sbor Ostatní
02.12.2019 18.12.2019 Vyhlášení nálezu e.č. 389/2019 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ztráty a nálezy
28.11.2019 16.12.2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí "Zástavba 7.RD, Lučice - SO 08.1 Prodloužení splaškové kanalizace" e.č. 387/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
28.11.2019 08.01.2020 Dražební vyhláška - /Irena Rosová./ e.č. 386/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
28.11.2019 09.01.2020 Dražební vyhláška - /Irena Rosová/ e.č. 385/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
26.11.2019 13.12.2019 Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2020 e.č. 384/2019 MěÚ - odbor finanční Ostatní
26.11.2019 12.12.2019 Vyhlášení nálezu e.č. 383/2019 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ztráty a nálezy
25.11.2019 11.12.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - "Bečva, km 41,91 - 42,37 revitalizace toku Ústí" e.č. 382/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
25.11.2019 11.12.2019 Ztráty a nálezy e.č. 381/2019 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ztráty a nálezy
25.11.2019 23.01.2020 Dražební vyhláška - /Ludmila Belkovicsová/ e.č. 380/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
21.11.2019 09.12.2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikaci - Hranice ul. Janáčkova e.č. 379/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
20.11.2019 23.12.2019 Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu o vyměření místního poplatku za komunální odpad za rok 2018 e.č. 377/2019 Ostatní Vyhlášky a nařízení
18.11.2019 04.01.2021 Harmonogram svou komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních částí na rok 2020 e.č. 376/2019 MěÚ - odbor správy majetku Ostatní
12.11.2019 16.12.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání a zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Partutovice e.č. 367/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
11.11.2019 13.12.2019 Dražební vyhláška - / Vladimír Žeravík / oznámení dražebního roku e.č. 366/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
11.11.2019 16.12.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání a zveřejnění zprávy o uplatňování územního plánu Střítež nad Ludinou e.č. 365/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
06.11.2019 Záměr - prodej pozemku v k.ú. Drahotuše e.č. 358/2019 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
05.11.2019 03.02.2020 Hasiči radí - Nenechávejte svíčky a aromalampy bez dohledu e.č. 349/2019 Hasičský záchranný sbor Ostatní
01.11.2019 02.01.2020 Hasiči radí - zkontrolujte před zimou topidla a spalinové cesty e.č. 345/2019 Hasičský záchranný sbor Ostatní
01.11.2019 10.12.2019 Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o záměru ukončit poskytování služeb -zubní ordinace MUDr. Vaculíková e.č. 344/2019 Olomoucký kraj Ostatní
31.10.2019 27.12.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Bělotín e.č. 342/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
24.10.2019 09.12.2019 Veřejná vyhláška - návrh územního plánu Paršovice e.č. 336/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
21.10.2019 11.12.2019 Dražební vyhláška - / Eurobowl s.r.o. / e.č. 331/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
16.09.2019 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 296/2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pozemkový fond
02.09.2019 02.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 286/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
30.08.2019 02.01.2020 Harmonogram svou komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních částí s převažující zástavbou RD e.č. 284/2019 MěÚ - odbor správy majetku Ostatní
10.06.2019 Záměr - na prodej pozemku a šachtové vápenné pece k.ú Černotín e.č. 203/2019 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
04.04.2019 01.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 122/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
06.02.2019 06.02.2020 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 33/2019 MěÚ - samostatné pracoviště Ostatní
07.01.2019 Hospodaření Mikroregion Hranicko - rozpočty e.č. 5/19 Mikroregion Hranicko Ostatní
12.11.2018 Návrh rozpočtu 2019, výhled 2020-2022 e.č. 542/2018 Mikroregion Hranicko Ostatní
08.02.2018 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 45/2018 MěÚ - samostatné pracoviště Ostatní
28.07.2017 Záměr - na zemědělský pacht pozemku - e.č. 316/2017 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
14.03.2017 Oznámení - e.č. 103/2017 MěÚ - odbor finanční Ostatní
12.12.2016 12.12.2019 Smlouva o provozování azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi smlouva č. 02-2016020- e.č. 739_2016 - e.č. 537/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e.č. 345/2016 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
20.05.2013 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019