logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
02.06.2023 19.06.2023 Vyhlášení nálezu č. 27/2023 - e.č. 218/2023 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
01.06.2023 19.06.2023 Oznámení o zahájení vyvlastňovacího řízení (pozemek parc. č. 798/2 v k.ú. Rouské) - e.č. 217/2023 Městský úřad Hranice Ostatní
01.06.2023 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 213/2023 Městský úřad Hranice Ostatní
31.05.2023 16.06.2023 Vyhlášení nálezu č. 25/2023 - e.č. 216/2023 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
31.05.2023 16.06.2023 Záměr - Prodej spoluvlastnických podílů o velikosti 51/100 na jednotkách v domech čp. 1968 a 1969, ul. Jižní v Hranicích - e.č. 215/2023 Městský úřad Hranice Záměry
30.05.2023 19.07.2023 Usnesení o nařízení elektronické dražby (č.j.: 122 EX 251/22-34) - Kateřina Rolincová - e.č. 212/2023 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
29.05.2023 14.06.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci III. třídy v ul. Mlýnská v Hranicích IV-Drahotuše - e.č. 211/2023 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
29.05.2023 05.06.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici č. II/440 v k.ú. Velká u Hranic - e.č. 210/2023 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
29.05.2023 14.06.2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení ve věci schválení "AKTUALIZOVANÉ KANALIZAČNÍ ŘÁDY STOKOVÝCH SÍTÍ - OBLAST HRANICKO" - e.č. 209/2023 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
29.05.2023 29.06.2023 Dražební vyhláška (č.j.: 134 EX 10141/18-543) - Alena Šariská - e.č. 208/2023 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
25.05.2023 12.06.2023 Záměr - Pronájem části pozemku parc. č. 1067/20 díl "A" v k.ú. Hranice - e.č. 206/2023 Městský úřad Hranice Záměry
25.05.2023 19.06.2023 Záměr - Prodej části pozemku parc. č. 1922 díl "A" v k.ú. Hranice (NAPARIA SPORT s.r.o.) - e.č. 205/2023 Městský úřad Hranice Záměry
25.05.2023 Záměr - Pronájem části pozemku parc. č. 1922 díl "A" v k.ú. Hranice (NAPARIA SPORT s.r.o.) - e.č. 204/2023 Městský úřad Hranice Záměry
25.05.2023 19.06.2023 Záměr - Prodej pozemku parc. č. st. 1021, část parc. č. st. 1022 díl "A", část parc. č. 702/31 díl "B", část parc. č. st. 702/36 díl "C", část parc. č. 702/38 díl "D" a "E" vše v k.ú. Drahotuše (Aeroklub Hranice z.s.) - e.č. 203/2023 Městský úřad Hranice Záměry
25.05.2023 19.06.2023 Záměr - Prodej části pozemku parc. č. 550/21 díl "A" v k.ú. Drahotuše - e.č. 202/2023 Městský úřad Hranice Záměry
25.05.2023 Záměr - Pronájem části pozemku parc. č. 550/21 díl "A" v k.ú. Drahotuše - e.č. 201/2023 Městský úřad Hranice Záměry
25.05.2023 12.06.2023 Výzva k odstranění vozidla - Sao Linh Nguyen (ul. Dobrovského, Olomouc) - e.č. 200/2023 Ostatní Ostatní
24.05.2023 09.06.2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 2/2023 o zákazu některých forem prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích - e.č. 199/2023 Městský úřad Hranice Ostatní
24.05.2023 09.06.2023 Vyhlášení nálezu č. 23/2023 - e.č. 198/2023 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
24.05.2023 09.06.2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením - "Obnova povrchu MK ulice U hřiště, výstavba odstavných ploch pro hřiště a bytový dům č.p. 221" - e.č. 197/2023 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
24.05.2023 12.06.2023 Výzva k podání nabídek - Ekologická zahrada MŠ Drahotuše - e.č. 196/2023 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
24.05.2023 12.06.2023 Výzva k podání nabídek - Požární přívěs pro JSDH Slavíč - e.č. 195/2023 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
22.05.2023 07.06.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci III. třídy v ul. Mlýnská v Hranicích IV-Drahotuše - e.č. 193/2023 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
22.05.2023 07.06.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na krajské silnici č. III/4382 v ul Sady Čs. legií a místních komunikacích v ul. Pod Bílým kamenem v Hranicích - e.č. 192/2023 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
22.05.2023 20.06.2023 Dražební vyhláška (č.j.: 193 EXD 34/22-8) - MI Estate s.r.o. - e.č. 191/2023 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
19.05.2023 23.06.2023 Dražební vyhláška - /Marta Procházková/ - e.č. 190/2023 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
19.05.2023 05.06.2023 Záměr na prodej pozemku- část pozemku parc. č. 2267/1 v k.ú. Velká u Hranic - e.č. 189/2023 Městský úřad Hranice Záměry
18.05.2023 05.06.2023 Veřejná vyhláška- Vyrozumění účastníků řízení- ,,Kyžlířov - páteřní komunikace dle Komplexní pozemkové úpravy" - e.č. 188/2023 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
17.05.2023 12.07.2023 Dražební vyhláška (č.j.: 187 Ex 00226/15-287) - Ing. Zdeněk Konupčík (1. kolo) - e.č. 186/2023 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
16.05.2023 19.06.2023 Dražební vyhláška (č.j.: 193 EXD 63/22-5) - MI Estate s.r.o. - e.č. 185/2023 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
16.05.2023 16.06.2023 Oznámení o obnově operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby + Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí (Týn nad Bečvou) - e.č. 184/2023 Katastrální úřad Ostatní
15.05.2023 19.06.2023 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (č.j.: 203 Ex 11183/08-67) - Markéta Kopecká - e.č. 183/2023 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
11.05.2023 05.06.2023 Závěrečný účet Mikroregionu Hranicko 2022 - e.č. 176/2023 Mikroregion Hranicko Ostatní
10.05.2023 05.06.2023 Výzva k podání nabídek - Přechod pro chodce ulice Hranická - e.č. 175/2023 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
09.05.2023 05.06.2023 Výzva k podání nabídek - Splašková kanalizace ul. Potštátská, Hranice - PD - e.č. 173/2023 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
03.05.2023 22.06.2023 Dražební vyhláška (č.j.: 203 ExD19/23-13) - Gabriela Škodová - e.č. 166/2023 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
03.05.2023 04.07.2023 Informace o záměru Olomouckého kraje - Odprodat nemovitý majetek pozemek parc. č. st. 675, rod. dům č.p. 600 a pozemek p.č. 2282/2 vše v k.ú. Hranice - e.č. 163/2023 Olomoucký kraj Záměry
26.04.2023 14.06.2023 Dražební vyhláška (č.j.: 159 EX 00651/22-106) - Radek Strnad - e.č. 156/2023 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
08.03.2023 Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - e.č. 83/2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pozemkový fond
06.03.2023 Záměr - Pronájem prostoru sloužícího k podnikání - garáže, Purgešova 1399, Hranice - e.č. 78/2023 Městský úřad Hranice Záměry
03.03.2023 19.06.2023 Usnesení o odročení (č.j.: 142 EX 00482/21-109) - Ing. Jaromír Ptáček a Jana Ptáčková - e.č. 74/2023 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
28.02.2023 28.02.2024 Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2022 dle zákona č. 106/1999 Sb. - e.č. 70/2023 Městský úřad Hranice Ostatní
06.01.2023 02.01.2024 Harmonogram svozu komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních částí na rok 2023 - e.č. 7/2023 Městský úřad Hranice Ostatní
04.11.2022 02.01.2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon - e.č. 565/2022 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
01.07.2022 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města za rok 2021 - e.č. 267/2022 Městský úřad Hranice Ostatní
29.06.2022 Záměr - Prodej pozemku parc. č. 97/3 (díl "B", "C" a "D") v k.ú. Drahotuše - e.č. 263/2022 Městský úřad Hranice Záměry
05.05.2022 Záměr - Prodej pozemků parc. č. 2780/3 a parc. č. 2780/5 vše v k.ú. Drahotuše - e.č. 179/2022 Městský úřad Hranice Záměry
05.01.2022 Oznámení o zveřejnění - Schválený rozpočet města na rok 2022, schválený střednědobý výhled rozpočtu města a rozpočtových opatření města schválených v roce 2022 - e.č. 7/2022 Městský úřad Hranice Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
21.10.2020 Záměr - Prodej šachtové vápenné pece a pozemku v k.ú. Černotín - e.č. 397/2020 Městský úřad Hranice Záměry
09.06.2020 Záměr - pacht pozemků k.ú. Hranice - e.č. 210/2020 Městský úřad Hranice Záměry
23.04.2020 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy v oblasti doručování - e.č. 153/2020 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
07.01.2019 Hospodaření - Rozpočty Mikroregionu Hranicko - e.č. 5/2019 Mikroregion Hranicko Ostatní
14.03.2017 Oznámení - Rozpočty města Hranice - e.č. 103/2017 Městský úřad Hranice Ostatní
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e.č. 345/2016 Městský úřad Hranice Ostatní
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies