logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
07.04.2021 19.04.2021 Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 - Výstavba autobusových zastávek - optimalizace MHD e.č. 134/2021 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
07.04.2021 22.04.2021 Vyhlášení nálezu e.č. 133/2021 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
07.04.2021 26.04.2021 Oznámení o odstávce elektřiny - ul. Havlíčkova e.č. 132/2021 ČEZ Distribuce a.s. Ostatní
07.04.2021 12.04.2021 Grantový program regionu Hranicko v roce 2021 e.č. 68/2021 Mikroregion Hranicko Ostatní
01.04.2021 22.04.2021 Vyhlášení konkurzního řízení na místa ředitele - e.č. 131/2021 Olomoucký kraj Výběrová řízení
01.04.2021 13.04.2021 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - Bourání komína Domov seniorů Hranice - e.č. 130/2021 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
01.04.2021 16.04.2021 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy- přechodná úprava provozu na krajských silnicích : realizace akce: ,, Oprava mostu ev. č. 4381-1" - e.č 129/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
01.04.2021 28.04.2021 Záměr na pronájem bytové jednotky v Hranicích, Struhlovsko čp. 1536, byt č. 13 o vel. 1+0 - e.č. 128/2021 Městský úřad Hranice Záměry
01.04.2021 16.04.2021 Výzva k podání nabídek - ,, Chodník v ulici Alešova, Hranice,, - e.č. 127/2021 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
01.04.2021 16.04.2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost / Alois Pokuta /- e.č. 126/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
01.04.2021 16.04.2021 Veřejná vyhláška- Rozhodnutí ,,6114- MORAVIA- VTL PLYNOVOD, úsek TU 167 Kyselovice- TU 175 Hynčice" - e.č. 125/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
31.03.2021 15.04.2021 Veřejná vyhláška- Úprava pro hospodářskou úpravu lesů - e. č. 124/2021 Ostatní Vyhlášky a nařízení
31.03.2021 16.04.2021 Vyhlášení nálezu č. 14/2021 klíče od auta - e.č. 123/2021 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
31.03.2021 16.04.2021 Záměr prodej části pozemku parc. č. 1174/1 v k. ú. Drahotuše - e.č. 122/2021 Městský úřad Hranice Záměry
31.03.2021 16.04.2021 Záměr na prodej pozemku id. 8/40 část parc. č. 2383/3 v k.ú. Hranice- e .č. 121/2021 Městský úřad Hranice Záměry
31.03.2021 16.04.2021 Záměr na prodej pozemku parc. č. 849/1 a parc. č. 2336/2 v k.ú. Hranice - e.č. 120/2021 Městský úřad Hranice Záměry
31.03.2021 16.04.2021 Záměr na prodej pozemku- parc. č.1876/4 v k.ú. Hranice - e.č. 119/2021 Městský úřad Hranice Záměry
31.03.2021 19.04.2021 Výběrové řízení na místo referenta na Oddělení stavební úřad na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice- e.č. 118/2021 Městský úřad Hranice Výběrová řízení
31.03.2021 17.04.2021 Výzva k podání nabídek ,, Výstavba autobusových zastávek- optimalizace MHD" - e.č. 117/2021 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
31.03.2021 14.04.2021 Výzvy k podání nabídek ,, Domácí kompostéry pro BRKO II - e.č. 116/2021 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
31.03.2021 Záměr na pronájem části pozemku parc. č- 529/7 v k.ú. Hranice - e.č. 115/2021 Městský úřad Hranice Záměry
31.03.2021 16.04.2021 Záměr na prodej pozemku parc. č. st. 2241 v k.ú. Drahotuše - e.č. 114/2021 Městský úřad Hranice Záměry
30.03.2021 15.04.2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Nádražní e.č. 113/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
30.03.2021 15.04.2021 Vyhlášení nálezu e.č. 112/2021 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
29.03.2021 14.04.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - "Rekonstrukce chodníku v ulici Československé armády - podél kasáren" e.č. 111/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
26.03.2021 12.04.2021 Vyhlášení nálezu e.č. 108/2021 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
26.03.2021 15.04.2021 Výběrové řízení - na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku silničního správního úřadu a dopravního úřadu na OSUŽPD, MěÚ Hranice e.č. 107/2021 Městský úřad Hranice Výběrová řízení
24.03.2021 22.11.2021 Zastávkový svoz biologického odpadu ze zahrádkářských kolonií e.č. 106/2021 Městský úřad Hranice Ostatní
24.03.2021 31.05.2021 Harmonogram sběru nebezpečného odpadu v místních částech města Hranice e.č. 105/2021 Městský úřad Hranice Ostatní
24.03.2021 26.04.2021 Zastávkový svoz biologického odpadu z jarního úklidu zahrádek e.č. 104/2021 Městský úřad Hranice Ostatní
18.03.2021 Záměr na prodej části pozemků : parc. č. 2249/2, parc. č. 2472/2 zapsaných na LV č. 3182 pro k.ú. Hranice - e.č. 95/2021 Městský úřad Hranice Záměry
15.03.2021 30.04.2021 Výběrové řízení - na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru gynekologie a porodnictví e.č. 86/2021 Olomoucký kraj Výběrová řízení
24.02.2021 22.04.2021 Dražební vyhláška - /Pavel Kurfüsrt/ e.č. 61/2021 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
22.02.2021 15.04.2021 Dražební vyhláška - / Ladislav Nekoranec/ -e .č. 58/2021 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
15.02.2021 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 52/2021 Městský úřad Hranice Ostatní
06.01.2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města na rok 2021 e.č. 3/21 Městský úřad Hranice Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
06.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatřeních města schválených v roce 2021 e.č. 2/2021 Městský úřad Hranice Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
06.01.2021 03.01.2022 Harmonogram svou komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních částí na rok 2021 e.č. 1/2021 Městský úřad Hranice Ostatní
22.12.2020 Informační leták- Dobrovolné testování pro všechny občany ČR pomocí antigenních testů- e.č. 486/2020 Městský úřad Hranice Ostatní
21.12.2020 30.06.2021 Oznámení- zdravotní dokumentace MUDr. Anna Burešová- e.č. 468/2020 Olomoucký kraj Ostatní
02.12.2020 01.07.2021 Oznámení - převzetí zdravotnické dokumentace - MUDr. Věra Pavelková e.č. 441/2020 Olomoucký kraj Ostatní
19.11.2020 Mikroregion Hranicko - Návrh rozpočtu 2021, Střednědobý rozpočtový výhled 2022-2024 e.č. 419/2020 Mikroregion Hranicko Ostatní
21.10.2020 Záměr - prodej šachtové vápenné pece a pozemku v k.ú. Černotín e.č. 397/2020 Městský úřad Hranice Záměry
25.09.2020 Prominutí poplatků a úroků z prodlení dlužníkům Města Hranice e.č. 358/2020 Městský úřad Hranice Ostatní
09.09.2020 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 327/2020 Pozemkový úřad Pozemkový fond
28.07.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy- e .č. 280/2020 Ministerstvo zemědělství Životní prostředí
09.06.2020 Záměr - pacht pozemků k.ú. Hranice e.č. 210/2020 Městský úřad Hranice Záměry
23.04.2020 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy v oblasti doručování e.č. 153/2020 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
06.04.2020 02.01.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství - lesní zákon e.č. 132/2020 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon e.č. 399/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
16.09.2019 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 296/2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pozemkový fond
02.09.2019 02.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 286/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
04.04.2019 01.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 122/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
07.01.2019 Hospodaření Mikroregion Hranicko - rozpočty e.č. 5/2019 Mikroregion Hranicko Ostatní
14.03.2017 Oznámení - rozpočty města Hranice e.č. 103/2017 Městský úřad Hranice Ostatní
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e.č. 345/2016 Městský úřad Hranice Ostatní
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
20.05.2013 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013 Městský úřad Hranice Ostatní

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021