logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
24.04.2018 18.05.2018 Dražební vyhláška - /Pavel Mikulič/ e.č. 160/2018 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
24.04.2018 04.06.2018 Dražební vyhláška - /Zbyněk Hadaš/ e.č. 159/2018 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
24.04.2018 10.05.2018 Veřejná vyhláška - zahájení řízení ve věci schválení - Kanalizační řád stokové sítě Paršovice e.č. 157/2018 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
24.04.2018 10.05.2018 Veřejná vyhláška - zahájení řízení ve věci schválení - Kanalizační řád stokové sítě Ústí e.č. 156/2018 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
24.04.2018 10.05.2018 Veřejná vyhláška - zamítnutí návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Klokočí-Hrabůvka e.č. 158/2018 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
23.04.2018 09.05.2018 Obecně závazná vyhláška města Hranice č. 2/2018 - komunální odpady e.č. 155/2018 MěÚ - samostatné pracoviště Vyhlášky a nařízení
23.04.2018 14.06.2018 Dražební vyhláška - /Jaromír Trčka/ e.č. 154/2018 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
23.04.2018 29.05.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisných seznamů - daň z nemovitých věcí za rok 2018 e.č. 153/2018 Finanční úřad Vyhlášky a nařízení
20.04.2018 26.04.2018 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici č. III/03561 Hustopeče n. B. - Lhotka e.č. 152/2018 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
20.04.2018 26.04.2018 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Sklený kopec e.č. 151/2018 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
19.04.2018 07.05.2018 Vyhlášení nálezu e.č. 151/2018 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ztráty a nálezy
19.04.2018 24.04.2018 Veřejná vyhláška - zamítnutí návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Klokočí-Hrabůvka e.č. 150/2018 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
19.04.2018 22.05.2018 Záměr olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek e.č. 147/2018 Olomoucký kraj Záměry
18.04.2018 05.06.2018 Dražební vyhláška - /Farma Duha/ e.č. 148/2018 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
18.04.2018 04.05.2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zrušení ochranného pásma II. stupně Střítež nad Ludinou e.č. 149/2018 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
17.04.2018 15.05.2018 Výzva k podání nabídky - "Sklad materiálu Středolesí" e.č. 146/2018 MěÚ - odbor správy majetku Veřejné zakázky
16.04.2018 02.05.2018 Hasiči radí - V dubnu pamatujte na bezpečnost na silnicích e.č. 143/2018 Hasičský záchranný sbor Ostatní
16.04.2018 02.05.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - "Reko MS Hranice - Kpt. Jaroše 2" e.č. 144/2018 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
16.04.2018 28.04.2018 Vyhlášení nálezu e.č. 141/2018 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ztráty a nálezy
13.04.2018 28.04.2018 Veřejná vyhláška - oprava rozhodnutí - kanalizační řád Valšovice e.č. 142/2018 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
12.04.2018 28.04.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - sídliště Struhlovsko 2. etapa e.č. 139/2018 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
12.04.2018 24.05.2018 Dražební vyhláška - /Milan Pompa/ e.č. 138/2018 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
10.04.2018 26.04.2018 Vyhlášení nálezu e.č. 134/2018 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ztráty a nálezy
10.04.2018 25.04.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení- Revitalizace městského hřbitova v Hranicích e.č. 135/2018 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
10.04.2018 26.04.2018 Veřejná vyhláška - rozhodnutí, stavební povolení - III/4375,III/4377 Loučka po křiž. s III/44025 e.č. 132/2018 Mikroregion Hranicko Vyhlášky a nařízení
10.04.2018 25.05.2018 Záměr - výpůjčka nemovitých věcí, tzv. Centrum volného času Drahotuše č.p. 551, e.č. 133/2018 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
09.04.2018 25.04.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby e.č. 129/2018 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
09.04.2018 Záměr - výpůjčka prostor sloužící k podnikání, Třída Československé armády 184, Hranice e.č. 128/2018 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
09.04.2018 Záměr - pronájem prostor sloužící k podnikání - garáž, ulice Čechova 183, Hranice e.č. 127/2018 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
09.04.2018 Záměr - úprava nájemní smlouvy k.ú. Valšovice e.č. 130/2018 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
06.04.2018 24.04.2018 Výběrové řízení - na místo úředníka pověřeného výkonem statní správy na úseku zajištění voleb, výkonu činnosti na úseku vydávání ověřených výstupů z info. systémů veř. správy a spisové služby na Odboru vnitřních věcí, Oddělení provozní a správní MěÚ - Právní a personálně organizační Výběrová řízení
05.04.2018 24.05.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č.2 územního plánu Hranic e.č. 125/2018 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
04.04.2018 26.04.2018 Výběrové řízení - referent Oddělení územního plánování na Odboru rozvoje města MěÚ Hranice - e.č. 122/2018 MěÚ - Právní a personálně organizační Výběrová řízení
29.03.2018 24.04.2018 Konkursní řízení na pracovní místa ředitelů - ZUŠ Hranice, Dům dětí a mládeže Uničov, Střední základní a mateřská škola Přerov e.č. 114/2018 Olomoucký kraj Výběrová řízení
29.03.2018 18.05.2018 Dražební vyhláška - /Pavel Skřebský/ e.č. 115/2018 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
29.03.2018 30.04.2018 Svoz nebezpečného odpadu v místních částech e.č. 110/2018 MěÚ - odbor správy majetku Ostatní
29.03.2018 30.04.2018 Zastávkový svoz biologického odpadu z jarního úklidu zahrádek e.č 111/2018 MěÚ - odbor správy majetku Ostatní
28.03.2018 04.05.2018 Dražební vyhláška - /Dita Křupalová/ e.č. 108/2018 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
28.03.2018 02.05.2018 Výběrové řízení - ředitel/ka Muzea a galerie v Prostějově e.č. 107/2018 Olomoucký kraj Výběrová řízení
27.03.2018 03.05.2018 Dražební vyhláška - /Karel Kleiber/ e.č. 103/2018 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
27.03.2018 Záměr- na zemědělský pacht pozemku k.ú. Hranice e.č. 102/2018 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
21.03.2018 31.08.2018 Sdělení - evidence ochranných pásem vodních zdrojů e.č. 92/2018 Ministerstvo životního prostředí Ostatní
21.03.2018 07.05.2018 Dražební vyhláška - /Farma Duha/ e.č. 91/2018 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
01.03.2018 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 67/2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostatní
15.02.2018 22.05.2018 Dražební vyhláška - /Jiří Rob/ e.č. 54/2018 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
09.02.2018 Hasiči radí- Při volání na tísňovou linku e.č. 47/2018 Hasičský záchranný sbor Ostatní
08.02.2018 03.05.2018 Nabídka pozemků k pronájmu - Hranice, Drahotuše e.č. 43/2018 Pozemkový úřad Ostatní
08.02.2018 Záměr na pronájem bytu - Struhlovsko 1536 e.č 42/2018 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
08.02.2018 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 45/2018 MěÚ - samostatné pracoviště Ostatní
01.02.2018 28.05.2018 Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech e.č. 35/2018 Český statistický úřad Ostatní
17.01.2018 Hasiči radí - požáry elektrospotřebičů - e.č. 21/2018 Hasičský záchranný sbor Ostatní
11.12.2017 30.04.2018 Žádost o upozornění veřejnosti v místě působnosti obecního úřadu - Čeps a.s. - e.č. 504/2017 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní
08.12.2017 02.01.2019 Mikroregion Hranicko - rozpočet - e.č.503/2017 Mikroregion Hranicko Ostatní
02.11.2017 Záměr- postoupení pohledávky v Hranicích, Struhlovsko čp.1536 -e.č. 440/2017 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
28.07.2017 Záměr - na zemědělský pacht pozemku - e.č.316/2017 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
24.06.2017 24.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0145/2016/OSM - e.č. 284/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
14.03.2017 Oznámení - e.č. 103/2017 MěÚ - odbor finanční Ostatní
27.12.2016 Záměr na prodej části pozemku parc. č. 624/8 v k.ú. Hranice - e.č. 560/2016 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
22.12.2016 Záměr- na pronájem části pozemku p.č. st. 88, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Hranice- stání č. 4 - e.č. 556/2016 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
12.12.2016 12.12.2019 Smlouva o provozování azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi smlouva č. 02-2016020- e.č. 739_2016 - e.č. 537/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
14.10.2016 Hasiči informují ,, NEBEZPEČÍ PŘI KOUŘENÍ " - e.č. 460/2016 Hasičský záchranný sbor Ostatní
04.10.2016 04.10.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- příspěvek na celoroční činnost číslo: 01-2016188 -e.č. 446/16 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.09.2016 23.09.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost mimo grantové řízení č. 01-2016189 - e.č . 429/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
06.09.2016 Záměr na prodej pozemků v k.ú. Drahotuše - e.č. 394/2016 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e. č. 345/2016 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní
19.07.2016 19.07.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č.01-2016055 e.č. 322/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
18.07.2016 18.07.2019 Smlouva o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2016 č. 01-2016003 - e.č. 319/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
18.07.2016 18.07.2019 Smlouva o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2016 č. 01-2016003 -e.č. 318/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
08.07.2016 08.07.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 02 - 2016011 e.č. 303/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
08.07.2016 08.07.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 02-2016012 - e.č. 302/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.06.2016 23.06.2019 Smlouva o dílo /objednatel: Město Hranice, zhotovitel: Ing. Karel Trlica/ - e.č. 279/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
15.06.2016 01.12.2018 Elektronická evidence tržeb od 1. prosince 2016 - e.č. 259/2016 MěÚ - odbor finanční Ostatní
10.06.2016 10.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016156 - e.č. 257/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.06.2016 02.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016113 - e.č . 239/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.06.2016 02.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016137 - e.č. 238/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace(grantu) č. SML/0138/2016/ OSM - e.č. 236/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0143/2016/OSM - e.č. 235/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0137/2016/ OSM - e.č. 234/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0136/2016/ OSM - e.č. 233/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č. 01-2016023 - e.č. 218/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016138 - e.č. 217/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016114 - e.č. 216/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016133 - e.č. 215/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0111/2016/OSM - e.č. 198/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0110/2016/OSM - e.č. 197/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0108/2016/OSM - e.č. 196/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0106/2016/OSM - e.č. 195/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0107/2016/ OSM -e.č . 194/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0109/2016/OSM - e.č. 193/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.04.2016 04.04.2019 Smlouva o poskytnutí dotace č. SML/0068/2016/OŠSV - e.č. 114/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.04.2016 04.04.2019 Smlouva o poskytnutí dotace č. SML/0067/2016/OŠSV/ - e.č. 113/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.2016 01.04.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování finanční dotace č. SM2/0065/2016/OŠSV - e.č. 110/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.2016 01.04.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SM2/0066/2016/OSSV - e.č.109/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.2016 01.04.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. 01-2016006 - e.č. 108/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.03.2016 04.03.2019 Smlouva o poskytnutí dotace č. OSM/14/0446/15 - e.č. 71/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
22.02.2016 22.02.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního příspěvku /čj. poskytovatele SML/0025/2016/OVV/ - e.č. 58/2016 MěÚ - odbor vnitřních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.02.2016 04.02.2019 Smlouva o poskytnutí dotace číslo: OSM/10/0491/15 - e.č. 36/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.02.2016 04.02.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavby veřejného osvětlení č. OSM/15 - e.č 33/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
22.12.2015 Záměr na pronájem prostor v objektu čp. 183 Čechova ul. Hranice - e.č. 556/2015 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
12.10.2015 12.10.2018 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního příspěvku /Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje/ - e.č.442/2015 MěÚ - odbor vnitřních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2014 Záměr - pronájem prostor sloužících k podnikání v budově čp. 183, Čechova v Hranicích-e.č.286/2014 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
11.12.2013 Záměr - pronájem nebytových prostor /suterén domu čp. 1536, Struhlovsko/-e.č.554/2013 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
20.05.2013 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017