logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
25.01.2021 09.02.2021 Sdělení o doručení veřejnou vyhláškou osobám, které nejsou známy-č.j. KUOK 9812/2021- e.č. 32/2021 Olomoucký kraj Vyhlášky a nařízení
25.01.2021 Sbírka zákonů částka č. 11/2021- e.č. 31/2021 Městský úřad Hranice Krizové informace
25.01.2021 25.03.2021 Dražební vyhláška- / Irena Surá/- e.č. 30/2021 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
22.01.2021 02.02.2021 Výzva k podání nabídky- Restaurování sochy Jana Husa v parku Sady Čs. legií- e.č. 29/2021 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
22.01.2021 17.03.2021 Dražební vyhláška- /Milan Pompa/ -e.č. 28/2021 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
22.01.2021 25.03.2021 Dražební vyhláška- /Ing. Jaromír Ptáček/ - e. č. 27/2021 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
22.01.2021 17.02.2021 Záměr na pronájem bytové jednotky v Hranicích III, Velká čp. 80, byt č. 5 o vel. 2+1 - e.č. 26/2021 Městský úřad Hranice Záměry
22.01.2021 17.02.2021 Záměr na pronájem bytové jednotky v Hranicích, Nerudova čp. 1848, byt č. 39 o vel. 1+1 - e.č. 25/2021 Městský úřad Hranice Záměry
21.01.2021 Záměr na prodej pozemků části pozemku parc .č. 2018/2 ostatní plocha v k.ú. Hranice- e.č. 24/2021 Městský úřad Hranice Záměry
21.01.2021 Záměr na prodej pozemků- části pozemku parc.č. 2032 zahrada v k.ú. Hranice- e.č. 23/2021 Městský úřad Hranice Záměry
20.01.2021 25.02.2021 Dražební vyhláška- / Veronika Bobková/ - e.č. 22/2021 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
20.01.2021 04.02.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek- stanovení trvalé úpravy provozu na místní komunikaci v ulici U Kostelíčka v Hranicích- e.č. 21/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
20.01.2021 01.02.2021 Výzva k podání nabídky- Restaurování kříže před kostelem sv. Vavřince v Drahotuších- e. č. 20/2021 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
19.01.2021 03.02.2021 Oznámení koncepce - Plán udržitelné městské mobility města Hranice e.č. 19/2021 Olomoucký kraj Životní prostředí
18.01.2021 02.02.2021 Veřejná vyhláška - usnesení o určení lhůty - deklaratorní rozhodnutí - účelová komunikace e.č. 18/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
18.01.2021 02.02.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení - deklaratorní řízení - účelová komunikace e.č. 17/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
18.01.2021 02.02.2021 Vyhlášení nálezu e.č. 16/2021 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
14.01.2021 29.01.2021 Výběrové řízení na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku vodního hospodářství na Odboru stavební úřad, životní prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice- e.č. 15/2021 Městský úřad Hranice Výběrová řízení
13.01.2021 04.02.2021 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/005/2021- e.č. 14/2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
13.01.2021 28.01.2021 Veřejná vyhláška- Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek/ stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci III. třídy ul. Havlíčkova v Hranicích/ - e. č. 13/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
11.01.2021 26.01.2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích ul. Skalní, Bělotínská, Galašova, Struhlovsko a Žáčkova e.č. 12/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
11.01.2021 26.01.2021 Vyhlášení nálezu e.č. 11/2021 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
08.01.2021 16.02.2021 Dražební vyhláška - /F. Foltýnek/ e.č. 9/2021 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
07.01.2021 01.02.2021 Hasiči radí - detektory kouře e.č. 10/21 Hasičský záchranný sbor Ostatní
06.01.2021 08.03.2021 Záměr - Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek - k.ú. Hranice e.č. 4/2021 Městský úřad Hranice Záměry
06.01.2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města na rok 2021 e.č. 3/21 Městský úřad Hranice Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
06.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatřeních města schválených v roce 2021 e.č. 2/2021 Městský úřad Hranice Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
06.01.2021 03.01.2022 Harmonogram svou komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních částí na rok 2021 e.č. 1/2021 Městský úřad Hranice Ostatní
28.12.2020 29.01.2021 Dražební vyhláška - /Marcel Žákovčík/ e.č. 490/2020 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
23.12.2020 04.02.2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování služeb v oboru zubní lékařství pro území Hranice e.č. 488/2020 Olomoucký kraj Výběrová řízení
22.12.2020 04.03.2021 Dražební vyhláška- / Zbyněk Bláha/- e.č. 487/2020 Městský úřad Hranice Dražební vyhlášky
22.12.2020 Informační leták- Dobrovolné testování pro všechny občany ČR pomocí antigenních testů- e.č. 486/2020 Městský úřad Hranice Ostatní
21.12.2020 30.06.2021 Oznámení- zdravotní dokumentace MUDr. Anna Burešová- e.č. 468/2020 Olomoucký kraj Ostatní
16.12.2020 04.02.2021 Vyhlášení výběrového řízení - Zubní lékařství (ambulantní péče) pro území Hranice e.č. 465/2020 Olomoucký kraj Výběrová řízení
16.12.2020 03.02.2021 Vyhlášení výběrového řízení - Fyzioterapeut (ambulantní péče) pro území Hranice e.č. 464/2020 Olomoucký kraj Výběrová řízení
09.12.2020 29.01.2021 Dražební vyhláška- / soubor věcí nemovitých/ -e.č. 455/2020 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
02.12.2020 02.02.2021 Finanční správa - Upozornění na blížící se termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 e.č. 442/2020 Finanční úřad Ostatní
02.12.2020 01.07.2021 Oznámení - převzetí zdravotnické dokumentace - MUDr. Věra Pavelková e.č. 441/2020 Olomoucký kraj Ostatní
01.12.2020 12.02.2021 Dražební vyhláška - /Podešva Oto/ e.č. 440/2020 Městský úřad Hranice Dražební vyhlášky
27.11.2020 11.02.2021 Dražební vyhláška - Usnesení /Baroš, Barošová/ - e.č. 437/2020 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
23.11.2020 Záměr - prodej pozemku v k.ú. Drahotuše e.č. 425/2020 Městský úřad Hranice Záměry
20.11.2020 23.03.2021 Usnesení o odročení dražby /Michaela Kičová/ e.č. 420/2020 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
19.11.2020 Mikroregion Hranicko - Návrh rozpočtu 2021, Střednědobý rozpočtový výhled 2022-2024 e.č. 419/2020 Mikroregion Hranicko Ostatní
21.10.2020 Záměr - prodej šachtové vápenné pece a pozemku v k.ú. Černotín e.č. 397/2020 Městský úřad Hranice Záměry
09.10.2020 Úřední hodiny Městského úřadu Hranice od 12.10.2020 e.č. 374/2020 Městský úřad Hranice Ostatní
25.09.2020 Prominutí poplatků a úroků z prodlení dlužníkům Města Hranice e.č. 358/2020 Městský úřad Hranice Ostatní
24.09.2020 03.03.2021 Dražební vyhláška - /Václav Čajka/ e.č. 352/2020 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
09.09.2020 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 327/2020 Pozemkový úřad Pozemkový fond
28.07.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy- e .č. 280/2020 Ministerstvo zemědělství Životní prostředí
09.06.2020 Záměr - pacht pozemků k.ú. Hranice e.č. 210/2020 Městský úřad Hranice Záměry
23.04.2020 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy v oblasti doručování e.č. 153/2020 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
06.04.2020 02.01.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství - lesní zákon e.č. 132/2020 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
21.02.2020 22.02.2021 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 55/2020 Městský úřad Hranice Ostatní
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon e.č. 399/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
16.09.2019 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 296/2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pozemkový fond
02.09.2019 02.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 286/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
04.04.2019 01.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 122/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
07.01.2019 Hospodaření Mikroregion Hranicko - rozpočty e.č. 5/2019 Mikroregion Hranicko Ostatní
14.03.2017 Oznámení - rozpočty města Hranice e.č. 103/2017 Městský úřad Hranice Ostatní
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e.č. 345/2016 Městský úřad Hranice Ostatní
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
20.05.2013 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013 Městský úřad Hranice Ostatní

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021