logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
24.11.2017 11.12.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení spojeného úz.řízení o umístění stavby a staveb. řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - ,,Hranice - změna stavby a revitalizace areálu'' - e.č. 477/2017 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
24.11.2017 Záměr - na výpůjčku pozemků v k.ú. Drahotuše - e.č. 476/2017 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
24.11.2017 Záměr - na prodej pozemků - v k.ú. Drahotuše - e.č. 475/2017 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
24.11.2017 Záměr - na postoupení nájemní smlouvy - e.č. 474/2017 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
24.11.2017 Záměr - na prodej pozemků - v k.ú. Velká u Hranic -e.č. 473/2017 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
23.11.2017 11.12.2017 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Splašková kanalizace, Lhotka - e.č. 472/2017 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
23.11.2017 11.12.2017 Krajský úřad Olomouckého kraje - ,,Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje,aktualizace 2017'' - e.č. 471/2017 Olomoucký kraj Životní prostředí
23.11.2017 29.01.2018 Volba prezidenta republiky - informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Hranice - e.č. 470/2017 MěÚ - odbor vnitřních věcí Volby
23.11.2017 16.12.2017 Výzva k podání nabídky-Studie proveditelnosti pro PPO na vodním toku Velička,Ludina a Bezejmenném potoce '' - e.č. 469/2017 MěÚ - odbor rozvoje města Veřejné zakázky
23.11.2017 Záměr - na pronájem bytové jednotky v Hranicích, Struhlovsko čp.1536 - e.č. 468/2017 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
23.11.2017 Záměr - výpůjčka bytu v Hranicích, tř.ČSA čp. 184 - e.č. 467/2017 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
23.11.2017 09.12.2017 Výběrové řízení - na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku vydávání koordinovaných stanovisek na OSUŽPD, Oddělení životního prostředí MěÚ Hranice - e.č. 466/2017 MěÚ - Právní a personálně organizační Výběrová řízení
22.11.2017 08.12.2017 Vyhlášení nálezu - e.č. 465/2017 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ztráty a nálezy
21.11.2017 07.12.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení -,,Hranice doplnění splaškové kanalizace ul.Jungmanova a U kostelíčka'' - e.č. 464/2017 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
21.11.2017 11.12.2017 Výběrové řízení - na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku silničního správního úřadu a dopravního úřadu na OSUŽPD MěÚ Hranice - e.č. 463/2017 MěÚ - Právní a personálně organizační Výběrová řízení
20.11.2017 Hasiči informují - Nebezpečí požárů od svíček - e.č. 462/2017 Hasičský záchranný sbor Ostatní
15.11.2017 01.12.2017 Vyhlášení nálezu - e.č. 461/2017 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ztráty a nálezy
14.11.2017 11.01.2018 Dražební vyhláška - / Marie Čočková/ - e.č. 460/2017 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
14.11.2017 30.11.2017 Usnesení o odročení dražby - / Antonín Juráň /-e.č. 459/2017 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
13.11.2017 29.11.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení ve věci schválení Hranice VI - Valšovice, Kanalizační řád stokové sítě - e.č. 458/2017 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
13.11.2017 29.01.2018 Volba prezidenta republiky - stanovení min. počtu členů OVK a počtu zvláštních prostor - e.č. 457/2017 MěÚ - odbor vnitřních věcí Volby
10.11.2017 27.11.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení úz. řízení o umístění stavby - ''Reko MS Hranice - Nádražní+3'' - e.č. 456/2017 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
10.11.2017 15.12.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání zprávy o uplatňování úz. plánu Malhotice a pokynů pro zpracování návrhu změny úz. plánu Malhotice - e.č. 455/2017 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
09.11.2017 Záměr - Pacht pozemků v k.ú.Hranice na LV č.3182 - e.č. 454/2017 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
08.11.2017 01.12.2017 Mikroregion Hranicko - Návrh rozpočet 2018-vyrovnaný, Návrh střednědobý rozpočtový výhled 2019-2021 - e.č. 453/2017 Mikroregion Hranicko Ostatní
08.11.2017 24.11.2017 Veřejná vyhláška - OOP - Zpracování nahodilé těžby dřeva - e.č. 452/2017 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
08.11.2017 24.11.2017 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Olomoucká a Bělotínská v Hranicích - e.č. 451/2017 Olomoucký kraj Vyhlášky a nařízení
07.11.2017 12.12.2017 Dražební vyhláška - / Ivan Dvořák/ - e.č. 450/2017 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
06.11.2017 11.12.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání a zveřejnění návrhu zadání změny č.3 úz. plánu Rakov - e.č. 446/2017 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
03.11.2017 05.12.2017 Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek - e.č. 441/2017 Olomoucký kraj Záměry
02.11.2017 11.12.2017 Výzva k podání nabídky - Oprava komunikací Teplická a Tovačovského - e.č. 443/2017 MěÚ - odbor rozvoje města Veřejné zakázky
02.11.2017 30.11.2017 Výběrové řízení - na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy a samosprávy na úseku památkové péče na OŠKT MěÚ Hranice - e.č. 442/2017 MěÚ - Právní a personálně organizační Výběrová řízení
02.11.2017 Záměr- postoupení pohledávky v Hranicích, Struhlovsko čp.1536 -e.č. 440/2017 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
02.11.2017 Záměr na pronájem části budovy čp.48 Náměstí Osvobození Hranice IV- k.ú.Drahotuše - e.č. 439/2017 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
01.11.2017 08.02.2018 Nabídka pozemků k pronájmu - Hranice, Drahotuše e.č. 438/2017 Pozemkový úřad Pozemkový fond
30.10.2017 13.12.2017 Dražební vyhláška - /Ivo Sontág/ e.č. 434/2017 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
26.10.2017 01.12.2017 Výběrové řízení - na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku územního plánování na ORM, oddělení územního plánování MěÚ Hranice - e.č. 433/2017 MěÚ - Právní a personálně organizační Výběrová řízení
25.10.2017 13.12.2017 Veřejná vyhláška - Doručení upraveného návrhu úz. plánu Dolní Těšice a oznámení o konání veřejného projednání - e.č. 432/2017 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
24.10.2017 13.12.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veř. projednání návrhu úz. plánu Býškovice - e.č. 431/2017 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
24.10.2017 19.01.2018 Dražební vyhláška, Exekuční příkaz - / Tomáš Glos/ - e.č. 428/2017 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
23.10.2017 07.12.2017 Výběrové řízení - na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství (ambulantní péče) pro území Hranice - e.č. 427/2017 Olomoucký kraj Výběrová řízení
18.10.2017 Záměr - Postoupení pohledávky - byt č.63, ul.Bělotínská čp.1297 v Hranicích - e.č. 422/2017 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
17.10.2017 07.12.2017 Dražební vyhláška - / Marie Humplíková / - e.č. 417/2017 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
12.10.2017 30.11.2017 Dražební vyhláška - / Milan Pompa / - e.č. 414/2017 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
09.10.2017 30.11.2017 Dražební vyhláška - / Jindřich Skříčka / - e.č.407/2017 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
05.10.2017 19.12.2017 Dražební vyhláška - / Petr Vinklárek/ - e.č. 402/2017 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
25.09.2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - e.č. 388/2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostatní
08.09.2017 29.01.2018 Rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta republiky - e.č. 375/2017 MěÚ - odbor vnitřních věcí Volby
02.08.2017 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu - e.č. 321/2017 Pozemkový úřad Záměry
28.07.2017 Záměr - na zemědělský pacht pozemku - e.č.316/2017 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
14.07.2017 02.01.2018 Mikroregion Hranicko - rozpočet - e.č. 299/2017 Mikroregion Hranicko Ostatní
24.06.2017 24.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0145/2016/OSM - e.č. 284/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
14.03.2017 Oznámení - e.č. 103/2017 MěÚ - odbor finanční Ostatní
08.02.2017 Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2016 dle zákona č. 106/1999 Sb. - e.č. 57/2017 MěÚ - Právní a personálně organizační Ostatní
27.12.2016 Záměr na prodej části pozemku parc. č. 624/8 v k.ú. Hranice - e.č. 560/2016 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
22.12.2016 Záměr- na pronájem části pozemku p.č. st. 88, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Hranice- stání č. 4 - e.č. 556/2016 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
12.12.2016 12.12.2019 Smlouva o provozování azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi smlouva č. 02-2016020- e.č. 739_2016 - e.č. 537/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
14.10.2016 Hasiči informují ,, NEBEZPEČÍ PŘI KOUŘENÍ " - e.č. 460/2016 Hasičský záchranný sbor Ostatní
04.10.2016 04.10.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- příspěvek na celoroční činnost číslo: 01-2016188 -e.č. 446/16 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.09.2016 23.09.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost mimo grantové řízení č. 01-2016189 - e.č . 429/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
06.09.2016 Záměr na prodej pozemků v k.ú. Drahotuše - e.č. 394/2016 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e. č. 345/2016 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní
19.07.2016 19.07.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č.01-2016055 e.č. 322/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
18.07.2016 18.07.2019 Smlouva o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2016 č. 01-2016003 - e.č. 319/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
18.07.2016 18.07.2019 Smlouva o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2016 č. 01-2016003 -e.č. 318/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
08.07.2016 08.07.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 02 - 2016011 e.č. 303/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
08.07.2016 08.07.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 02-2016012 - e.č. 302/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.06.2016 23.06.2019 Smlouva o dílo /objednatel: Město Hranice, zhotovitel: Ing. Karel Trlica/ - e.č. 279/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
15.06.2016 01.12.2018 Elektronická evidence tržeb od 1. prosince 2016 - e.č. 259/2016 MěÚ - odbor finanční Ostatní
10.06.2016 10.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016156 - e.č. 257/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.06.2016 02.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016113 - e.č . 239/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.06.2016 02.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016137 - e.č. 238/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace(grantu) č. SML/0138/2016/ OSM - e.č. 236/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0143/2016/OSM - e.č. 235/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0137/2016/ OSM - e.č. 234/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0136/2016/ OSM - e.č. 233/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č. 01-2016023 - e.č. 218/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016138 - e.č. 217/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016114 - e.č. 216/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016133 - e.č. 215/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0111/2016/OSM - e.č. 198/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0110/2016/OSM - e.č. 197/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0108/2016/OSM - e.č. 196/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0106/2016/OSM - e.č. 195/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0107/2016/ OSM -e.č . 194/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0109/2016/OSM - e.č. 193/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.04.2016 04.04.2019 Smlouva o poskytnutí dotace č. SML/0068/2016/OŠSV - e.č. 114/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.04.2016 04.04.2019 Smlouva o poskytnutí dotace č. SML/0067/2016/OŠSV/ - e.č. 113/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.2016 01.04.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování finanční dotace č. SM2/0065/2016/OŠSV - e.č. 110/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.2016 01.04.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SM2/0066/2016/OSSV - e.č.109/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.2016 01.04.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. 01-2016006 - e.č. 108/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.03.2016 04.03.2019 Smlouva o poskytnutí dotace č. OSM/14/0446/15 - e.č. 71/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
22.02.2016 22.02.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního příspěvku /čj. poskytovatele SML/0025/2016/OVV/ - e.č. 58/2016 MěÚ - odbor vnitřních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.02.2016 04.02.2019 Smlouva o poskytnutí dotace číslo: OSM/10/0491/15 - e.č. 36/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.02.2016 04.02.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavby veřejného osvětlení č. OSM/15 - e.č 33/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
22.12.2015 Záměr na pronájem prostor v objektu čp. 183 Čechova ul. Hranice - e.č. 556/2015 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
12.10.2015 12.10.2018 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního příspěvku /Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje/ - e.č.442/2015 MěÚ - odbor vnitřních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
09.10.2015 Záměr - pronájem prostor objektu čp. 56 Náměstí Osvobození Hranice IV Drahotuše /místnosti č. 210 - 215/ - e.č. 438/2015 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
16.05.2014 Záměr - pronájem prostor sloužících k podnikání v budově čp. 183, Čechova v Hranicích-e.č.286/2014 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
11.12.2013 Záměr - pronájem nebytových prostor /suterén domu čp. 1536, Struhlovsko/-e.č.554/2013 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
20.05.2013 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017