logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
01.12.2022 19.12.2022 Záměr - Prodloužení doby nájemní smlouvy OSM/363/1/2009 (SK Hranice, z.s.) - e.č. 592/2022 Městský úřad Hranice Záměry
30.11.2022 16.12.2022 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Nikola Siváková - e.č. 591/2022 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
30.11.2022 19.12.2022 Výběrové řízení na místo úředníka - právníka na Odboru majetkovém a právním Městského úřadu Hranice - e.č. 590/2022 Městský úřad Hranice Výběrová řízení
29.11.2022 16.12.2022 Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2023, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2025 - e.č. 589/2022 Městský úřad Hranice Ostatní
29.11.2022 15.12.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "Zámrsky, od ZD, obnova vNN, kNN" číslo stavby IE-12-8007667 - e.č. 588/2022 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
29.11.2022 31.01.2023 Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Hranice pro volbu Prezidenta České republiky - e.č. 587/2022 Městský úřad Hranice Volby
29.11.2022 15.12.2022 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Marek Hnilica - e.č. 586/2022 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
24.11.2022 12.12.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "Drahotuše, p.č. 1694/21, svod do Sv+kNN" číslo stavby: IV-12-8017721 - e.č. 584/2022 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
24.11.2022 20.02.2023 Usnesení o odročení - Dražební vyhláška (č.j.: 142 EX 00482/21-080) - Ing. Jaromír Ptáček, Jana Ptáčková - e.č. 583/2022 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
22.11.2022 19.12.2022 Zadávací dokumentace včetně výzvy k podání nabídek "Hranice VII-Slavíč - likvidace odpadních vod - PD" - e.č. 582/2022 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
22.11.2022 Záměr - Prodej části pozemku parc. č. 846/1 díl "A" v k.ú. Středolesí - e.č. 581/2022 Městský úřad Hranice Záměry
22.11.2022 08.12.2022 Záměr - Prodej části pozemku parc. č. 408/1 díl "C" v k.ú. Uhřínov u Hranic - e.č. 580/2022 Městský úřad Hranice Záměry
22.11.2022 08.12.2022 Záměr - Prodej části pozemku parc. č. 280/77 díl "A" a části pozemku parc. č. 2396/6 díl "B", "C", "D" vše v k.ú. Hranice - e.č. 579/2022 Městský úřad Hranice Záměry
21.11.2022 08.12.2022 Výběrové řízení na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku registr řidičů na Odboru vnitřních věcí, Oddělení dopravně-správních agend MěÚ Hranice - e.č. 578/2022 Městský úřad Hranice Výběrová řízení
16.11.2022 02.12.2022 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - "D48 MÚK Bělotín - Rybí, I. etapa (km 0,864 - 18,100)" - e.č. 576/2022 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
16.11.2022 02.12.2022 Vyhlášení nálezu č. 79/2022 - e.č. 575/2022 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
16.11.2022 02.12.2022 Vyhlášení nálezu č. 78/2022 - e.č. 574/2022 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
16.11.2022 02.12.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Správy silnic Olomouckého kraje - e.č. 573/2022 Olomoucký kraj Výběrová řízení
16.11.2022 02.12.2022 Veřejná vyhláška - Výzva k odstranění reklamního zařízení - e.č. 572/2022 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
15.11.2022 01.12.2022 Veřejná vyhláška- Stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích ul. Nerudova, Polní a Struhlovsko v Hranicích - e.č. 571/2022 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
14.11.2022 31.01.2023 Minimální počet členů okrskové volební komise - e.č. 570/2022 Městský úřad Hranice Volby
11.11.2022 09.12.2022 Návrh rozpočtu mikroregionu Hranicko na rok 2023 - e. č. 569/2022 Mikroregion Hranicko Ostatní
04.11.2022 02.01.2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon - e.č. 565/2022 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
31.10.2022 28.12.2022 Záměr - Odprodej pozemku parc. č. st. 675 a pozemku parc. č. 2282/2 vše v k.ú. Hranice - e.č. 557/2022 Olomoucký kraj Záměry
26.10.2022 Záměr - Prodej části pozemku parc. č. st. 4/1 díl "A" v k.ú. Hranice - e.č. 553/2022 Městský úřad Hranice Záměry
10.10.2022 01.12.2022 Dražební vyhláška- /Dalibor Machačík / - e.č. 526/2022 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
30.09.2022 Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - e.č. 521/2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pozemkový fond
02.08.2022 31.01.2023 Rozhodnutí předsedy senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky - e.č. 316/2022 Městský úřad Hranice Volby
01.07.2022 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města za rok 2021 - e.č. 267/2022 Městský úřad Hranice Ostatní
29.06.2022 Záměr - Výpůjčka pozemku parc. č. 96/3 a části pozemku parc. č. 2459/1 "díl A" vše v k.ú. Hranice - e.č. 264/2022 Městský úřad Hranice Záměry
29.06.2022 Záměr - Prodej pozemku parc. č. 97/3 (díl "B", "C" a "D") v k.ú. Drahotuše - e.č. 263/2022 Městský úřad Hranice Záměry
05.05.2022 Záměr - Výpůjčka části pozemku parc. č. 2459/1 díl "A", díl "B", díl "C" v k.ú. Hranice - e.č. 180/2022 Městský úřad Hranice Záměry
05.05.2022 Záměr - Prodej pozemků parc. č. 2780/3 a parc. č. 2780/5 vše v k.ú. Drahotuše - e.č. 179/2022 Městský úřad Hranice Záměry
02.03.2022 01.06.2023 Finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu (2022-2026) program T - e.č. 70/2022 Ostatní Ostatní
25.02.2022 27.02.2023 Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb. - e.č. 62/2022 Městský úřad Hranice Ostatní
05.01.2022 Oznámení o zveřejnění - Schválený rozpočet města na rok 2022, schválený střednědobý výhled rozpočtu města a rozpočtových opatření města schválených v roce 2022 - e.č. 7/2022 Městský úřad Hranice Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
03.01.2022 02.01.2023 Harmonogram svou komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních částí na rok 2022 - e.č. 1/2022 Městský úřad Hranice Ostatní
15.09.2021 02.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon - e.č. 337/2021 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
21.10.2020 Záměr - Prodej šachtové vápenné pece a pozemku v k.ú. Černotín - e.č. 397/2020 Městský úřad Hranice Záměry
28.07.2020 02.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon - e.č. 280/2020 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
09.06.2020 Záměr - pacht pozemků k.ú. Hranice - e.č. 210/2020 Městský úřad Hranice Záměry
23.04.2020 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy v oblasti doručování - e.č. 153/2020 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
06.04.2020 02.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon - e.č. 132/2020 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
07.01.2019 Hospodaření - Rozpočty Mikroregionu Hranicko - e.č. 5/2019 Mikroregion Hranicko Ostatní
14.03.2017 Oznámení - Rozpočty města Hranice - e.č. 103/2017 Městský úřad Hranice Ostatní
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e.č. 345/2016 Městský úřad Hranice Ostatní
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
20.05.2013 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013 Městský úřad Hranice Ostatní
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022 | Změnit nastavení cookies