logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
25.02.2020 03.04.2020 Dražební vyhláška - /Miroslav Dokládal/ e.č. 61/2020 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
25.02.2020 23.03.2020 Výběrové řízení - na místo investičního technika na Odboru investic MěÚ Hranice e.č. 60/2020 Městský úřad Hranice Výběrová řízení
25.02.2020 11.03.2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích - k.ú. Černotín, Ústí e.č. 59/2020 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
25.02.2020 Záměr - prodej pozemku v k.ú. Drahotuše e.č. 58/2020 Městský úřad Hranice Záměry
24.02.2020 06.03.2020 Výzva občanům - Kompostéry na biologicky rozložitelný odpad e.č. 57/2020 Městský úřad Hranice Ostatní
24.02.2020 10.03.2020 Vyrozumění o doplnění podkladů spisu a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - "Hranice, Kaskády Hranice, Sklaní, p.č. 1441/103, kNN" e.č. 52/2020 Městský úřad Hranice Stavební řízení
21.02.2020 22.02.2021 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 55/2020 Městský úřad Hranice Ostatní
20.02.2020 25.03.2020 Dražební vyhláška - /Václav Čajka/ e.č. 54/2020 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
20.02.2020 24.03.2020 Výzva k podání nabídek - " Změna č. 5 Územního plánu Hranic" e.č. 53/2020 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
19.02.2020 19.05.2020 Grantový program regionu Hranicka na rok 2020 e.č. 52/2020 Mikroregion Hranicko Ostatní
18.02.2020 Záměr - pacht části pozemku parc.č. 2716/3 v k.ú. Drahotuše e.č. 51/2020 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
17.02.2020 20.03.2020 Dražební vyhláška - /Miroslav Rotter/ e.č. 50/2020 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
17.02.2020 02.03.2020 Výzva k podání nabídky - "Přemístění pítka na Školním náměstí v Hranicích" e.č. 49/2020 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
17.02.2020 Záměr - úprava nájemní smlouvy e.č. 48/2020 Městský úřad Hranice Záměry
17.02.2020 03.03.2020 Vyhlášení nálezu e.č. 47/2020 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
14.02.2020 14.04.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu změny č. 1 územního plánu Partutovice e.č. 46/2020 Městský úřad Hranice Územní plánování
13.02.2020 02.03.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - "II/03559 Poruba nad Bečvou, průtah" e.č. 45/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
13.02.2020 02.03.2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici II/438 hranice krajů ZL/OL, Bystřice pod Hostýnem e.č. 44/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
13.02.2020 02.03.2020 Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva města Hranic e.č. 43/2020 Městský úřad Hranice Ostatní
12.02.2020 27.02.2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikaci - Hranice Jungmanova, U Kostelíčka. e.č. 42/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
12.02.2020 27.02.2020 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v k.ú. Hluzov e.č. 41/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
11.02.2020 26.02.2020 Veřejná vyhláška - zahájení společného územního a stavebního řízení " Klokočí, prodloužení vodovodu" - e.č. 40/2020 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
22.01.2020 10.03.2020 Veřejná vyhláška - doručení upraveného návrhu územního plánu Potštát pro opakované veřejné projednání e.č. 28/2020 Městský úřad Hranice Územní plánování
20.01.2020 26.03.2020 Dražební vyhláška - /Pavel Weber/ e.č. 24/2020 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
16.01.2020 03.03.2020 Dražební vyhláška - /A. Tomesová/ e.č. 19/2020 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
16.01.2020 12.03.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání územního plánu Teplice nad Bečvou e.č. 18/2020 Městský úřad Hranice Územní plánování
10.01.2020 01.07.2020 Oznámení - převzetí zdravotnické dokumentace - MUDr. Oldřiška Vaculíková e.č. 13/2020 Olomoucký kraj Ostatní
07.01.2020 02.03.2020 Hasiči radí - leden, bezpečí na ledě e.č. 4/2020 Hasičský záchranný sbor Ostatní
19.12.2019 30.06.2020 Oznámení - převzetí zdravotnické dokumentace - MUDr. Anna Floderová e.č. 412/2019 Olomoucký kraj Ostatní
16.12.2019 30.09.2020 Oznámení - Autobusové nádraží Šumperk - přestěhování e.č. 405/2019 Ostatní Ostatní
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon e.č. 399/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
18.11.2019 04.01.2021 Harmonogram svou komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních částí na rok 2020 e.č. 376/2019 Městský úřad Hranice Ostatní
16.09.2019 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 296/2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pozemkový fond
02.09.2019 02.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 286/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
10.06.2019 Záměr - na prodej pozemku a šachtové vápenné pece k.ú Černotín e.č. 203/2019 Městský úřad Hranice Záměry
04.04.2019 01.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 122/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
07.01.2019 Hospodaření Mikroregion Hranicko - rozpočty e.č. 5/2019 Mikroregion Hranicko Ostatní
12.11.2018 Návrh rozpočtu 2019, výhled 2020-2022 e.č. 542/2018 Mikroregion Hranicko Ostatní
28.07.2017 Záměr - na zemědělský pacht pozemku - e.č. 316/2017 Městský úřad Hranice Záměry
14.03.2017 Oznámení - rozpočty města Hranice e.č. 103/2017 Městský úřad Hranice Ostatní
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e.č. 345/2016 Městský úřad Hranice Ostatní
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
20.05.2013 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013 Městský úřad Hranice Ostatní

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020