logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
14.06.2019 20.06.2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu místních komunikacích - Hranice ul. Hřbitovní, Komenského, Teplická, Jurikova e.č. 212/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
13.06.2019 21.06.2019 Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva města Hranic e.č. 211/2019 MěÚ - samostatné pracoviště Ostatní
13.06.2019 01.07.2019 Vyhlášení nálezu e.č. 210/2019 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ztráty a nálezy
13.06.2019 25.06.2019 Výzva k podání nabídky - "Úprava proluky vedle Synagogy na parcele č. 28 v Hranicích" e.č. 209/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Veřejné zakázky
12.06.2019 04.07.2019 Výběrové řízení - na místo úředníka na úseku dopravně - správních agend v působnosti zkušebního komisaře a komplexního posuzování tech. způsobilosti vozidel na Odboru vnitřních věcí MěÚ Hranice e.č. 208/2019 MěÚ - Právní a personálně organizační Výběrová řízení
12.06.2019 02.09.2019 Hasiči radí - nebezpečí použití otevřeného ohně e.č. 207/2019 Hasičský záchranný sbor Ostatní
12.06.2019 02.07.2019 Výzva k podání nabídky - "Hranice - doplnění splaškové kanalizace v Komenského ulici" e.č. 206/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Veřejné zakázky
11.06.2019 27.06.2019 Veřejná vyhláška - vyrozumění o pokračování stavebního řízení "Cyklostezka Bělotín - Hranice" e.č. 205/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
11.06.2019 27.06.2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - Opatovice e.č. 204/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
10.06.2019 Záměr - na prodej pozemku a šachtové vápenné pece k.ú Černotín e.č. 203/2019 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
06.06.2019 24.06.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - "Bělotín, za nádražní ČD, obnova vedení vNN, kNN" e.č 199/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
06.06.2019 24.06.2019 Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie uzavřená mezi městem Hranice a obcí Býškovice e.č. 201/2019 Městská policie Ostatní
06.06.2019 24.06.2019 Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie uzavřená mezi městem Hranice a obcí Černotín e.č. 200/2019 Městská policie Ostatní
06.06.2019 24.06.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - "Regenerace panelového sídliště Struhlovsko 2. etapa, 2. část" e.č 198/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
05.06.2019 21.06.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - "Ústí, obnova vedení vNN, kNN, DTS" e.č 197/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
05.06.2019 21.06.2019 Závěrečný účet města Hranic za rok 2018 e.č. 196/2019 MěÚ - odbor finanční Ostatní
03.06.2019 19.06.2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích - Hranice Masarykovo náměstí, ul. Jirásková e.č. 194/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
03.06.2019 19.06.2019 Vyhlášení nálezu e.č. 193/2019 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ztráty a nálezy
03.06.2019 24.06.2019 Výběrové řízení na obsazení funkce - ředitel/ka akciové společnosti EKOLTES Hranice a.s. e.č. 191/2019 MěÚ - samostatné pracoviště Výběrová řízení
31.05.2019 Výzva vlastníkům nemovitostí k.ú. Hranice e.č. 190/2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pozemkový fond
30.05.2019 Záměr na prodej pozemků v k.ú. Hranice e.č. 188/19 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
30.05.2019 18.06.2019 Výzva k podání nabídky - "Stavební úpravy ZŚ 1.máje - odstranění komína" e.č. 187/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Veřejné zakázky
30.05.2019 18.07.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Provodovice. 186/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
29.05.2019 17.06.2019 Výběrové řízení - na funkční místo - samostatný referent na Odboru správy majetku e.č. 185/2019 MěÚ - Právní a personálně organizační Výběrová řízení
27.05.2019 17.06.2019 Výzva k podání nabídky - "ZUŠ Hranice - výměna svítidel umělého osvětlení - I.etapa" e.č. 182/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Veřejné zakázky
27.05.2019 27.06.2019 Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek k.ú. Hranice e.č. 181/2019 Olomoucký kraj Záměry
22.05.2019 Záměr - pronájem bytu Velká 80, e.č. 176/2019 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
22.05.2019 08.07.2019 Výběrové řízení - na uzavření smlouvy v oboru Dermatovenerologie - zaměření pouze na lymfologii pro území Hranice e.č. 174/219 Olomoucký kraj Výběrová řízení
21.05.2019 18.06.2019 Dražební vyhláška - /Obchodní-Brno s.r.o./ e.č. 173/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
15.05.2019 19.06.2019 Dražební vyhláška - /Irena Rosová/ e.č. 165/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
15.05.2019 20.06.2019 Dražební vyhláška - /Irena Rosová/ e.č. 164/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
15.05.2019 21.06.2019 Dražební vyhláška - /Irena Rosová/ e.č. 163/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
13.05.2019 11.07.2019 Dražební vyhláška - /Jiří Včelař/ e.č. 159/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
04.04.2019 01.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 122/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
19.03.2019 25.11.2019 Zastávkový svoz biologického odpadu ze zahrádkářských kolonií e.č 94/2019 MěÚ - odbor správy majetku Ostatní
18.03.2019 Záměr - postoupení pohledávky - Bělotínská 1297, byt č. 45 e.č. 86/2019 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
06.02.2019 06.02.2020 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 33/2019 MěÚ - samostatné pracoviště Ostatní
07.01.2019 Hospodaření Mikroregion Hranicko - rozpočty e.č. 5/19 Mikroregion Hranicko Ostatní
28.11.2018 Výzva k obnovení nájmu uživatelům hrobových míst městského hřbitova v Hranicích, hřbitova u Kostelíčka a hřbitova v Drahotuších e.č. 560/2018 MěÚ - odbor správy majetku Ostatní
12.11.2018 Návrh rozpočtu 2019, výhled 2020-2022 e.č. 542/2018 Mikroregion Hranicko Ostatní
01.03.2018 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 67/2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostatní
08.02.2018 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 45/2018 MěÚ - samostatné pracoviště Ostatní
28.07.2017 Záměr - na zemědělský pacht pozemku - e.č. 316/2017 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
24.06.2017 24.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0145/2016/OSM - e.č. 284/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
14.03.2017 Oznámení - e.č. 103/2017 MěÚ - odbor finanční Ostatní
12.12.2016 12.12.2019 Smlouva o provozování azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi smlouva č. 02-2016020- e.č. 739_2016 - e.č. 537/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.10.2016 04.10.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- příspěvek na celoroční činnost číslo: 01-2016188 - e.č. 446/16 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.09.2016 23.09.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost mimo grantové řízení č. 01-2016189 - e.č. 429/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e.č. 345/2016 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní
19.07.2016 19.07.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č.01-2016055 e.č. 322/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
18.07.2016 18.07.2019 Smlouva o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2016 č. 01-2016003 - e.č. 319/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
18.07.2016 18.07.2019 Smlouva o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2016 č. 01-2016003 - e.č. 318/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
08.07.2016 08.07.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 02 - 2016011 e.č. 303/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
08.07.2016 08.07.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 02-2016012 - e.č. 302/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.06.2016 23.06.2019 Smlouva o dílo /objednatel: Město Hranice, zhotovitel: Ing. Karel Trlica/ - e.č. 279/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
11.12.2013 Záměr - pronájem nebytových prostor /suterén domu čp. 1536, Struhlovsko/- e.č. 554/2013 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
20.05.2013 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019