logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
22.06.2018 09.07.2018 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby "lokalita Pod Křivým - rekonstrukce ul. Havlíčkova" e.č. 247/2018 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
22.06.2018 Záměr - na prodej pozemků v k.ú. Hranice e.č. 246/2018 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
22.06.2018 Záměr - pronájem pozemků v k.ú. Hranice e.č. 245/2018 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
22.06.2018 Záměr - na postoupení pohledávky- Struhlovsko 1536 e.č. 244/2018 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
22.06.2018 09.07.2018 Oznámení - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Areál pro výrobu stavebních hmot Bělotín" e.č. 243/18 Olomoucký kraj Životní prostředí
21.06.2018 27.06.2018 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Nová e.č. 242/2018 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
20.06.2018 09.07.2018 Rozhodnutí existence přístupové účelové komunikace ul. Pod Hůrkou e.č. 241/2018 Olomoucký kraj Stavební řízení
20.06.2018 06.08.2018 Veřejná vyhláška - doručení a zveřejnění návrhu změny č.1 územního plánu Hranic e.č. 240/2018 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
19.06.2018 04.07.2018 MAS Hranicko - Vyhlášení výzvy č.2 dotačního programu MAS-PRV Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Ostatní
18.06.2018 25.06.2018 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ulice Lipnická, M. Tyrše v Drahotuších e.č. 238/2018 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
18.06.2018 29.06.2018 Výzva k podání nabídky - "Stavebně technický dozor investora pro stavbu - rekonstrukce Ubytovny Jaslo" e.č. 237/2018 MěÚ - odbor rozvoje města Veřejné zakázky
15.06.2018 Záměr - na pronájem pozemků v k.ú. Hranice e.č. 236/2018 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
14.06.2018 02.07.2018 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - "kanalizační řád stokové sítě obce Ústí" e.č. 235/2018 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
13.06.2018 16.07.2018 Veřejná vyhláška - doručení a zveřejnění návrhu územního plánu Horní Újezd e.č. 233/2018 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
13.06.2018 08.10.2018 Hasiči radí - Pamatujte na pravidlo - Zastav se, lehni si, kutálej se e.č. 231/2018 Hasičský záchranný sbor Ostatní
12.06.2018 28.06.2018 Vyhlášení nálezů e.č. 230/2018 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ztráty a nálezy
12.06.2018 08.10.2018 Volby do zastupitelstev obcí - Seznam obcí §21 odst. 2 zákona 491/2001 Sb. e.č. 227/2018 MěÚ - odbor vnitřních věcí Volby
12.06.2018 08.10.2018 Volby do zastupitelstev obcí - Zveřejnění potřebných počtů podpisů na peticích e.č. 228/2018 MěÚ - odbor vnitřních věcí Volby
12.06.2018 08.10.2018 Volby do zastupitelstev obcí - Vyhlášení voleb e.č. 229/2018 MěÚ - odbor vnitřních věcí Volby
11.06.2018 20.07.2018 Dražební vyhláška - /Lenka Čočková/ e.č. 226/2018 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
11.06.2018 27.06.2018 Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí o povolení trhacích prací velkého a malého rozsahu e.č. 225/2018 Obvodní báňský úřad Vyhlášky a nařízení
08.06.2018 Schválení záměru na výpůjčku části pozemku e.č. 224/2018 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
08.06.2018 Schválení záměru na pronájem části budovy Jungmanova 1805 e.č. 223/2018 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
08.06.2018 25.06.2018 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby "regenerace sídliště Struhlovsko 2. etapa" e.č. 222/2018 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
06.06.2018 26.06.2018 Výzva k podání nabídky - "Oprava komunikace ul. Partyzánská" e.č. 217/2018 MěÚ - odbor rozvoje města Veřejné zakázky
06.06.2018 Závěrečný účet města Hranic za rok 2017 e.č. 216/2018 MěÚ - odbor finanční Ostatní
05.06.2018 04.07.2018 Konkursní řízení na pracovní pozici ředitel/ředitelka - ZŠ a MŠ Město Libavá, e.č. 215/2018 Olomoucký kraj Výběrová řízení
05.06.2018 23.07.2018 Výběrové řízení - klinický psycholog, dětský klinický psycholog - Hranice e.č. 2142018 Olomoucký kraj Výběrová řízení
04.06.2018 19.07.2018 Dražební vyhláška - /Rudolf Sendler/ e.č. 212/2018 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
30.05.2018 06.07.2018 Dražební vyhláška - Komerční objekt - bytový dům, Hranice e.č. 207/2018 EURODRAŽBY.CZ a.s. Dražební vyhlášky
21.05.2018 Hasiči radí- vybavte automobil hasícím přístrojem e.č. 196/2018 Hasičský záchranný sbor Ostatní
04.05.2018 15.10.2018 Seznam a časový harmonogram - velkoobjemové kontejnery na období duben-říjen 2018 e.č. 183/2018 MěÚ - odbor správy majetku Ostatní
03.05.2018 Záměr - na prodej části pozemku - Středolesí e.č. 178/2018 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
02.05.2018 02.08.2018 Nabídka pozemků k pronájmu - Hranice e.č. 174/2018 Pozemkový úřad Záměry
27.04.2018 Záměr - postoupení pohledávky- Bělotínská 1297, byt č. 45 e.č. 165/2018 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
27.04.2018 Záměr - postoupení pohledávky- Bělotínská 1297, byt č. 37 e.č. 164/2018 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
27.04.2018 Záměr - postoupení pohledávky- Struhlovsko 1563, byt č. 6 e.č. 162/2018 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
21.03.2018 31.08.2018 Sdělení - evidence ochranných pásem vodních zdrojů e.č. 92/2018 Ministerstvo životního prostředí Ostatní
01.03.2018 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 67/2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostatní
09.02.2018 Hasiči radí- Při volání na tísňovou linku e.č. 47/2018 Hasičský záchranný sbor Ostatní
08.02.2018 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 45/2018 MěÚ - samostatné pracoviště Ostatní
17.01.2018 Hasiči radí - požáry elektrospotřebičů - e.č. 21/2018 Hasičský záchranný sbor Ostatní
08.12.2017 02.01.2019 Mikroregion Hranicko - rozpočet - e.č.503/2017 Mikroregion Hranicko Ostatní
28.07.2017 Záměr - na zemědělský pacht pozemku - e.č.316/2017 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
24.06.2017 24.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0145/2016/OSM - e.č. 284/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
14.03.2017 Oznámení - e.č. 103/2017 MěÚ - odbor finanční Ostatní
27.12.2016 Záměr na prodej části pozemku parc. č. 624/8 v k.ú. Hranice - e.č. 560/2016 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
22.12.2016 Záměr- na pronájem části pozemku p.č. st. 88, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Hranice- stání č. 4 - e.č. 556/2016 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
12.12.2016 12.12.2019 Smlouva o provozování azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi smlouva č. 02-2016020- e.č. 739_2016 - e.č. 537/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
14.10.2016 Hasiči informují ,, NEBEZPEČÍ PŘI KOUŘENÍ " - e.č. 460/2016 Hasičský záchranný sbor Ostatní
04.10.2016 04.10.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- příspěvek na celoroční činnost číslo: 01-2016188 -e.č. 446/16 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.09.2016 23.09.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost mimo grantové řízení č. 01-2016189 - e.č . 429/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e. č. 345/2016 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní
19.07.2016 19.07.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č.01-2016055 e.č. 322/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
18.07.2016 18.07.2019 Smlouva o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2016 č. 01-2016003 - e.č. 319/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
18.07.2016 18.07.2019 Smlouva o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2016 č. 01-2016003 -e.č. 318/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
08.07.2016 08.07.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 02 - 2016011 e.č. 303/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
08.07.2016 08.07.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 02-2016012 - e.č. 302/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.06.2016 23.06.2019 Smlouva o dílo /objednatel: Město Hranice, zhotovitel: Ing. Karel Trlica/ - e.č. 279/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
15.06.2016 01.12.2018 Elektronická evidence tržeb od 1. prosince 2016 - e.č. 259/2016 MěÚ - odbor finanční Ostatní
10.06.2016 10.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016156 - e.č. 257/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.06.2016 02.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016113 - e.č . 239/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.06.2016 02.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016137 - e.č. 238/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace(grantu) č. SML/0138/2016/ OSM - e.č. 236/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0143/2016/OSM - e.č. 235/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0137/2016/ OSM - e.č. 234/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0136/2016/ OSM - e.č. 233/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č. 01-2016023 - e.č. 218/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016138 - e.č. 217/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016114 - e.č. 216/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016133 - e.č. 215/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0111/2016/OSM - e.č. 198/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0110/2016/OSM - e.č. 197/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0108/2016/OSM - e.č. 196/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0106/2016/OSM - e.č. 195/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0107/2016/ OSM -e.č . 194/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0109/2016/OSM - e.č. 193/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.04.2016 04.04.2019 Smlouva o poskytnutí dotace č. SML/0068/2016/OŠSV - e.č. 114/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.04.2016 04.04.2019 Smlouva o poskytnutí dotace č. SML/0067/2016/OŠSV/ - e.č. 113/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.2016 01.04.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování finanční dotace č. SM2/0065/2016/OŠSV - e.č. 110/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.2016 01.04.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SM2/0066/2016/OSSV - e.č.109/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.2016 01.04.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. 01-2016006 - e.č. 108/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.03.2016 04.03.2019 Smlouva o poskytnutí dotace č. OSM/14/0446/15 - e.č. 71/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
22.02.2016 22.02.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního příspěvku /čj. poskytovatele SML/0025/2016/OVV/ - e.č. 58/2016 MěÚ - odbor vnitřních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.02.2016 04.02.2019 Smlouva o poskytnutí dotace číslo: OSM/10/0491/15 - e.č. 36/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.02.2016 04.02.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavby veřejného osvětlení č. OSM/15 - e.č 33/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
22.12.2015 Záměr na pronájem prostor v objektu čp. 183 Čechova ul. Hranice - e.č. 556/2015 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
12.10.2015 12.10.2018 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního příspěvku /Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje/ - e.č.442/2015 MěÚ - odbor vnitřních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2014 Záměr - pronájem prostor sloužících k podnikání v budově čp. 183, Čechova v Hranicích-e.č.286/2014 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
11.12.2013 Záměr - pronájem nebytových prostor /suterén domu čp. 1536, Struhlovsko/-e.č.554/2013 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
20.05.2013 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017