logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
03.04.2020 Opatření obecné povahy - prodloužení platnosti znovuzavedení ochrany vnitřních hranic e.č. 131/2020 Ostatní Krizové informace
02.04.2020 17.04.2020 Veřejná vyhláška - stavební povolení "Klokočí - prodloužení vodovodu" e.č. 130/2020 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
02.04.2020 17.04.2020 Veřejná vyhláška - společné povolení "Autobusové nádraží, chodníky, parkovací a odstavná stání Všechovice" e.č. 129/2020 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
02.04.2020 23.11.2020 Zastávkový svoz biologického odpadu ze zahrádkářských kolonií e.č. 128/2020 MěÚ - odbor správy majetku Ostatní
02.04.2020 01.06.2020 Zastávkový svoz biologického odpadu z jarního úklidu zahrádek rok 2020 e.č. 127/2020 MěÚ - odbor správy majetku Ostatní
02.04.2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření e.č. 126/2020 Ostatní Krizové informace
01.04.2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - ochrana obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID -19 e.č. 125/2020 Ostatní Krizové informace
01.04.2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření e.č. 124/2020 Ostatní Krizové informace
31.03.2020 16.04.2020 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na místní komunikaci, Drahotuše - ul. Jana Nerudy e.č. 123/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
31.03.2020 16.04.2020 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na místních komunikacích - ul. Havlíčkova, Pod Křivým e.č. 122/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
31.03.2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření e.č 121/2020 Ostatní Krizové informace
31.03.2020 Záměr - pacht pozemků k.ú. Středolesí e.č. 120/2020 Městský úřad Hranice Záměry
31.03.2020 Záměr - pronájem pozemku k.ú. Hranice e.č. 119/2020 Městský úřad Hranice Záměry
31.03.2020 Záměr - prodej pozemku v k.ú. Drahotuše, Hranice e.č. 118/2020 Městský úřad Hranice Záměry
30.03.2020 27.05.2020 Změna termínu konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 - územní plán Partutovice e.č. 117/2020 Městský úřad Hranice Územní plánování
30.03.2020 29.05.2020 Záměr - Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek - k.ú. Valšovice e.č. 116/2020 Olomoucký kraj Záměry
30.03.2020 14.04.2020 Informace o zrušení veřejné vyhlášky Krajské hygienické stanice - uzavření obcí e.č. 115/2020 Ostatní Krizové informace
30.03.2020 Mimořádné opatření - uzavření obchodů e.č. 114/2020 Ostatní Krizové informace
27.03.2020 20.04.2020 Výběrové řízení - na místo úředníka na úseku ochrany ovzduší a odpadového hospodářství na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Oddělení životního prostředí MěÚ Hranice e.č. 113/2020 MěÚ - Právní a personálně organizační Výběrová řízení
27.03.2020 04.05.2020 Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek - Regenerace sídliště Pod Nemocnicí - e.č. 112/2020 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
27.03.2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - o úpravách, změnách a zvláštních pravidlech některých zákonů e.č. 111/2020 Ostatní Krizové informace
27.03.2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření e.č 110/2020 Ostatní Krizové informace
25.03.2020 14.04.2020 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby "Hranice, Kaskády Skalní, p.č. 1441/103 kNN" e.č. 109/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
25.03.2020 04.05.2020 Nařízení města Hranic č. 1/2020 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov e.č. 108/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
25.03.2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření e.č 107/2020 Ostatní Krizové informace
25.03.2020 20.04.2020 Výzva k podání nabídek - Víceúčelové hřiště Sklený kopec e.č. 106/2020 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
25.03.2020 Provozní doba Městského úřadu Hranice - nouzový stav e.č. 105/2020 Městský úřad Hranice Ostatní
24.03.2020 09.04.2020 Vyhlášení nálezu e.č. 103/2020 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
24.03.2020 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 102/2020 Pozemkový úřad Pozemkový fond
24.03.2020 Záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání - bufet, Domov seniorů Hranice e.č. 101/2020 Městský úřad Hranice Záměry
23.03.2020 Úřední hodiny podatelny v době vyhlášeného stavu nouze e.č. 100/2020 Městský úřad Hranice Ostatní
23.03.2020 Usnesení krizového štábu Olomouckého kraje e.č. 99/2020 Městský úřad Hranice Krizové informace
19.03.2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření e.č 97/2020 Ostatní Krizové informace
19.03.2020 06.04.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení vodního díla "Prodloužení vodovodu a kanalizace v Hustopečích nad Bečvou - ulice Dlouhá" e.č. 96/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
18.03.2020 Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje - zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest e.č. 95/2020 Olomoucký kraj Krizové informace
17.03.2020 15.05.2020 Záměr - Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek - k.ú. Hranice e.č. 94/2020 Olomoucký kraj Záměry
16.03.2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - ochrana obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID -19 e.č. 90/2020 Ostatní Krizové informace
13.03.2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - ochrana obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID -19 e.č. 88/2020 Ostatní Krizové informace
10.03.2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - ochrana obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID -19 e.č. 86/2020 Ostatní Krizové informace
09.03.2020 24.04.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Bělotín e.č. 85/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
09.03.2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - ochrana obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID -19 e.č. 84/2020 Ostatní Krizové informace
06.03.2020 Rozpočet 2020 - Mikroregion Hranicko e.č. 83/2020 Mikroregion Hranicko Ostatní
04.03.2020 06.04.2020 Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č. 3/2020 o vyměření místního poplatku za komunální odpad za rok 2017 MěÚ Lipník n. B. e.č. 78/2020 Ostatní Vyhlášky a nařízení
04.03.2020 06.04.2020 Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č. 2/2020 o vyměření místního poplatku za komunální odpad za rok 2017 MěÚ Lipník n. B. e.č. 77/2020 Ostatní Vyhlášky a nařízení
04.03.2020 06.04.2020 Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č. 1/2020 o vyměření místního poplatku za komunální odpad za rok 2017 MěÚ Lipník n. B e.č. 76/2020 Ostatní Vyhlášky a nařízení
04.03.2020 Záměr - prodej pozemku v k.ú. Drahotuše e.č. 75/2020 Městský úřad Hranice Záměry
25.02.2020 Záměr - prodej pozemku v k.ú. Drahotuše e.č. 58/2020 Městský úřad Hranice Záměry
21.02.2020 22.02.2021 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 55/2020 Městský úřad Hranice Ostatní
19.02.2020 19.05.2020 Grantový program regionu Hranicka na rok 2020 e.č. 52/2020 Mikroregion Hranicko Ostatní
18.02.2020 Záměr - pacht části pozemku parc.č. 2716/3 v k.ú. Drahotuše e.č. 51/2020 Městský úřad Hranice Záměry
14.02.2020 14.04.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu změny č. 1 územního plánu Partutovice e.č. 46/2020 Městský úřad Hranice Územní plánování
10.01.2020 01.07.2020 Oznámení - převzetí zdravotnické dokumentace - MUDr. Oldřiška Vaculíková e.č. 13/2020 Olomoucký kraj Ostatní
19.12.2019 30.06.2020 Oznámení - převzetí zdravotnické dokumentace - MUDr. Anna Floderová e.č. 412/2019 Olomoucký kraj Ostatní
16.12.2019 30.09.2020 Oznámení - Autobusové nádraží Šumperk - přestěhování e.č. 405/2019 Ostatní Ostatní
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon e.č. 399/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
18.11.2019 04.01.2021 Harmonogram svou komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních částí na rok 2020 e.č. 376/2019 Městský úřad Hranice Ostatní
16.09.2019 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 296/2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pozemkový fond
02.09.2019 02.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 286/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
10.06.2019 Záměr - na prodej pozemku a šachtové vápenné pece k.ú Černotín e.č. 203/2019 Městský úřad Hranice Záměry
04.04.2019 01.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 122/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
07.01.2019 Hospodaření Mikroregion Hranicko - rozpočty e.č. 5/2019 Mikroregion Hranicko Ostatní
12.11.2018 Návrh rozpočtu 2019, výhled 2020-2022 e.č. 542/2018 Mikroregion Hranicko Ostatní
28.07.2017 Záměr - na zemědělský pacht pozemku - e.č. 316/2017 Městský úřad Hranice Záměry
14.03.2017 Oznámení - rozpočty města Hranice e.č. 103/2017 Městský úřad Hranice Ostatní
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e.č. 345/2016 Městský úřad Hranice Ostatní
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
20.05.2013 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013 Městský úřad Hranice Ostatní

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020