logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
27.09.2023 12.10.2023 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy Míček, Hranice - e.č. 376/2023 Městský úřad Hranice Výběrová řízení
27.09.2023 30.10.2023 Vyrozumění účastníka řízení o podaném odvolání "Kyžlířov VE" - e.č. 375/2023 Městský úřad Hranice Stavební řízení
27.09.2023 03.10.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici č. III/44019 a místních komunikací v obci Černotín - e.č. 374/2023 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
27.09.2023 13.10.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Pod Hůrkou, ul. Jungmannova a ul. U Kostelíčka - e.č. 373/2023 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
26.09.2023 12.10.2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "k.ú. Hranice p.č. 2421/33, 2421/20, 2494/1, 2448/2, 2448/20, 2448/28, Smetanovo nábřeží - veřejné osvětlení" - e.č. 372/2023 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
26.09.2023 12.10.2023 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Výjimka vlk obecný - e.č. 371/2023 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Vyhlášky a nařízení
25.09.2023 11.10.2023 Vyhlášení nálezu č. 59/2023 - e.č. 370/2023 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
22.09.2023 09.10.2023 Veřejná vyhláška- záměr na stanovení místní úpravy provozu ,, Hranice IV - Drahotuše- oprava chodníku - e. č. 369/2023" Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
22.09.2023 09.10.2023 Rozhodnutí- územní rozhodnutí ,, regenerace veřejných prostranství na sídlišti kpt. Jaroše - PD" - e. č. 368/2023 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
22.09.2023 09.10.2023 VÝZVA A POUČENÍ ODPŮRCE O PRÁVECH A POVINNOSTECH - e. č. 367/2023 Městský úřad Hranice Ostatní
22.09.2023 08.11.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru ortpedie a traumatologie pohybového ústrojí (ambulantní péče, jednodenní péče) pro území Hranice - e.č. 362/2023 Olomoucký kraj Výběrová řízení
21.09.2023 09.10.2023 Vyhlášení nálezu č. 58/2023 - e.č. 366/2023 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
21.09.2023 09.10.2023 Vyhlášení nálezu č. 55/2023 - e.č. 364/2023 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
20.09.2023 06.10.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci (nově zbudované cyklostezce) v k.ú. Hranice a k.ú. Velká u Hranic "CS Hranice, CS Tovární - Římský most" - e.č. 363/2023 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
19.09.2023 09.10.2023 Výběrové řízení na místo referenta - neúředníka pověřeného přípravou a realizací investičních akcí Městského úřadu Hranice - e.č. 361/2023 Městský úřad Hranice Výběrová řízení
18.09.2023 04.10.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. I/35 na ul. Hranická v Hranicích, spočívající ve vyznačení přechodu pro chodce - e.č. 360/2023 Olomoucký kraj Vyhlášky a nařízení
18.09.2023 04.10.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici č. III/03559, na pozemcích p.č. 368/9, p.č. 376/19 a p.č. 368/10 v k.ú. Poruba nad Bečvou - e.č. 359/2023 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
18.09.2023 19.10.2023 Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam č. 2/2023 o vyměření místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství za rok 2022 - e.č. 358/2023 Magistrát města Přerova Vyhlášky a nařízení
14.09.2023 Záměr - Prodej části pozemků parc. č. 846/1 díl "A" a parc. č. 851 díl "B" vše v k.ú. Středolesí - e.č. 357/2023 Městský úřad Hranice Záměry
14.09.2023 Záměr - Prodej části pozemků parc. č. 849/1 díl "A",parc. č. 846/1 díl "B" a parc. č. 850/1 díl "C" vše v k.ú. Středolesí - e.č. 356/2023 Městský úřad Hranice Záměry
13.09.2023 02.10.2023 Hasiči radí - Jak a kde zaparkovat, abyste neomezili průjezd hasičských cisteren - e.č. 355/2023 Městský úřad Hranice Ostatní
01.09.2023 26.10.2023 Dražební vyhláška - / J. Nováková, V. Škoda, G. Škodová / e. č. 345/2023 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
29.08.2023 19.10.2023 Dražební vyhláška - / V. Blaha, J. Vydra / - e. č. 342/2023 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
21.08.2023 02.01.2024 Přehled nemovitostí ze strany ÚZSVM ,, NIV" - e.č. 333/2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Vyhlášky a nařízení
14.08.2023 12.10.2023 Dražební vyhláška (č.j.: 203 Ex 37339/20-34) - Daniel Povýšil - e.č. 319/2023 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
30.06.2023 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města za rok 2022 - e.č. 266/2023 Městský úřad Hranice Ostatní
14.06.2023 Oznámení - Rozpočty města Hranice - e.č. 237/2023 Městský úřad Hranice Ostatní
01.06.2023 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 213/2023 Městský úřad Hranice Ostatní
28.02.2023 28.02.2024 Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2022 dle zákona č. 106/1999 Sb. - e.č. 70/2023 Městský úřad Hranice Ostatní
06.01.2023 02.01.2024 Harmonogram svozu komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních částí na rok 2023 - e.č. 7/2023 Městský úřad Hranice Ostatní
04.11.2022 02.01.2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon - e.č. 565/2022 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
29.06.2022 Záměr - Prodej pozemku parc. č. 97/3 (díl "B", "C" a "D") v k.ú. Drahotuše - e.č. 263/2022 Městský úřad Hranice Záměry
05.05.2022 Záměr - Prodej pozemků parc. č. 2780/3 a parc. č. 2780/5 vše v k.ú. Drahotuše - e.č. 179/2022 Městský úřad Hranice Záměry
21.10.2020 Záměr - Prodej šachtové vápenné pece a pozemku v k.ú. Černotín - e.č. 397/2020 Městský úřad Hranice Záměry
23.04.2020 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy v oblasti doručování - e.č. 153/2020 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
07.01.2019 Hospodaření - Rozpočty Mikroregionu Hranicko - e.č. 5/2019 Mikroregion Hranicko Ostatní
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e.č. 345/2016 Městský úřad Hranice Ostatní
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies