logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
25.04.2019 27.05.2019 Volby - pozvánka na 1. zasedání OVK e.č. 146/2019 MěÚ - odbor vnitřních věcí Volby
24.04.2019 10.05.2019 Vyhlášení nálezu e.č. 145/2019 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ztráty a nálezy
24.04.2019 Záměr na prodej pozemku v k.ú. Hranice e.č. 144/2019 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
24.04.2019 10.05.2019 Rozhodnutí - změna nedokončené stavby ul. Mlýnská 20 e.č. 143/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
24.04.2019 28.05.2019 Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitých věcí na rok 2019 e.č. 142/2019 Finanční úřad Vyhlášky a nařízení
18.04.2019 26.04.2019 Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva města Hranic e.č. 141/2019 MěÚ - samostatné pracoviště Ostatní
18.04.2019 07.05.2019 Výzva k podání nabídky - Dodatečné informace č. 1 - "Revitalizace městského hřbitova v Hranicích - Epitafní desky" e.č. 140/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Veřejné zakázky
17.04.2019 03.05.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek - stanovení místní úpravy provozu Opatovice e.č. 137/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
15.04.2019 02.05.2019 Hasiči radí - Nebezpečí při pálení čarodějnic e.č. 135/2019 Hasičský záchranný sbor Ostatní
12.04.2019 29.04.2019 Vyhlášení nálezu e.č. 134/2019 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ztráty a nálezy
11.04.2019 10.05.2019 Oznámení o vyhlášení konkurzu na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Hranice, tř. 1. máje 358 e.č. 133/2019 MěÚ - odbor školství, kultury a tělovýchovy Výběrová řízení
10.04.2019 30.05.2019 Veřejná vyhláška - veřejné projednávání návrhu územního plánu Horní Újezd e.č. 132/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Ostatní
10.04.2019 26.04.2019 Vyhlášení nálezu e.č. 131/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Ztráty a nálezy
10.04.2019 26.04.2019 Oznámení - Dětská ambulance Hranice s.r.o. e.č. 130/2019 MěÚ - samostatné pracoviště Ostatní
10.04.2019 26.04.2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - výjimka ze zákazu - bobr evropský e.č. 129/2019 Olomoucký kraj Životní prostředí
10.04.2019 02.05.2019 Závěrečný účet Mikroregionu Hranicko 2018 e.č. 128/2019 Mikroregion Hranicko Ostatní
09.04.2019 07.05.2019 Výzva k podání nabídky - "Revitalizace městského hřbitova v Hranicích - Epitafní desky" e.č. 126/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Veřejné zakázky
08.04.2019 27.05.2019 Volby do Evropského parlamentu - Informace o počtu a sídle volebních okrsků e.č. 124/2019 MěÚ - odbor vnitřních věcí Volby
04.04.2019 01.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 122/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
03.04.2019 06.05.2019 Schválení využití územní studie "US 2" Hranice - lokalita "Ul. Jungmannova" e.č. 120/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Ostatní
03.04.2019 06.05.2019 Schválení využití územní studie "US 3, US 4 a US 5" Hranice - lokalita "Pod Hůrkou" e.č. 119/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Ostatní
03.04.2019 06.05.2019 Schválení využití územní studie "US 1 a US 6" Hranice - lokalita "U Kostelíčka" e.č. 118/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Ostatní
26.03.2019 27.05.2019 Volby - informace pro voliče, který změní/il trvalý pobyt po 14.04.2019 e.č. 106/2019 MěÚ - odbor vnitřních věcí Volby
26.03.2019 26.04.2019 Schválení využití územní studie Hranice - průmyslová zóna Potštátská e.č. 104/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Ostatní
20.03.2019 27.05.2019 Volby- informace pro občany jiných členský států o podmínkách hlasování ve volbách e.č. 96/2019 MěÚ - odbor vnitřních věcí Volby
19.03.2019 25.11.2019 Zastávkový svoz biologického odpadu ze zahrádkářských kolonií e.č 94/2019 MěÚ - odbor správy majetku Ostatní
19.03.2019 02.05.2019 Zastávkový svoz biologického odpadu z jarního úklidů zahrádek e.č. 93/2019 MěÚ - odbor správy majetku Ostatní
18.03.2019 Záměr - postoupení pohledávky - Bělotínská 1297, byt č. 45 e.č. 86/2019 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
18.03.2019 Záměr - postoupení pohledávky- Struhlovsko 1563, byt č. 27 e.č. 85/2019 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
18.03.2019 03.05.2019 Veřejná vyhláška - doručení návrhu územního plánu Radíkov e.č. 82/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
14.03.2019 27.05.2019 Volby - stanovení minimálního počtu členů OVK a počtu prostor pro úpravu hlasovacích lístků e.č 79/2019 MěÚ - odbor vnitřních věcí Volby
12.03.2019 Záměr - prodej pozemků v k.ú. Hranice e.č. 74/2019 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
06.02.2019 06.02.2020 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 33/2019 MěÚ - samostatné pracoviště Ostatní
29.01.2019 27.05.2019 Volby - vyhlášení voleb do Evropského parlamentu e.č. 24/2019 MěÚ - odbor vnitřních věcí Volby
24.01.2019 26.04.2019 Grantový program regionu Hranicko e.č. 20/2019 Mikroregion Hranicko Ostatní
07.01.2019 Hospodaření Mikroregion Hranicko - rozpočty e.č. 5/19 Mikroregion Hranicko Ostatní
28.11.2018 Výzva k obnovení nájmu uživatelům hrobových míst městského hřbitova v Hranicích, hřbitova u Kostelíčka a hřbitova v Drahotuších e.č. 560/2018 MěÚ - odbor správy majetku Ostatní
12.11.2018 Návrh rozpočtu 2019, výhled 2020-2022 e.č. 542/2018 Mikroregion Hranicko Ostatní
10.09.2018 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 435/2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pozemkový fond
01.03.2018 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 67/2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostatní
08.02.2018 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 45/2018 MěÚ - samostatné pracoviště Ostatní
28.07.2017 Záměr - na zemědělský pacht pozemku - e.č. 316/2017 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
24.06.2017 24.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0145/2016/OSM - e.č. 284/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
14.03.2017 Oznámení - e.č. 103/2017 MěÚ - odbor finanční Ostatní
12.12.2016 12.12.2019 Smlouva o provozování azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi smlouva č. 02-2016020- e.č. 739_2016 - e.č. 537/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.10.2016 04.10.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- příspěvek na celoroční činnost číslo: 01-2016188 - e.č. 446/16 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.09.2016 23.09.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost mimo grantové řízení č. 01-2016189 - e.č. 429/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e.č. 345/2016 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní
19.07.2016 19.07.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č.01-2016055 e.č. 322/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
18.07.2016 18.07.2019 Smlouva o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2016 č. 01-2016003 - e.č. 319/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
18.07.2016 18.07.2019 Smlouva o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2016 č. 01-2016003 - e.č. 318/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
08.07.2016 08.07.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 02 - 2016011 e.č. 303/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
08.07.2016 08.07.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 02-2016012 - e.č. 302/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.06.2016 23.06.2019 Smlouva o dílo /objednatel: Město Hranice, zhotovitel: Ing. Karel Trlica/ - e.č. 279/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
10.06.2016 10.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016156 - e.č. 257/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.06.2016 02.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016113 - e.č. 239/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.06.2016 02.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016137 - e.č. 238/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace(grantu) č. SML/0138/2016/ OSM - e.č. 236/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0143/2016/OSM - e.č. 235/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0137/2016/ OSM - e.č. 234/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0136/2016/ OSM - e.č. 233/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č. 01-2016023 - e.č. 218/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016138 - e.č. 217/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016114 - e.č. 216/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016133 - e.č. 215/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0111/2016/OSM - e.č. 198/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0110/2016/OSM - e.č. 197/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0108/2016/OSM - e.č. 196/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0106/2016/OSM - e.č. 195/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0107/2016/ OSM - e.č. 194/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0109/2016/OSM - e.č. 193/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
11.12.2013 Záměr - pronájem nebytových prostor /suterén domu čp. 1536, Struhlovsko/- e.č. 554/2013 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
20.05.2013 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019