logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
16.02.2018 22.03.2018 Dražební vyhláška - /Marcel Slanina/ e.č. 57/2018 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
15.02.2018 23.02.2018 Pozvánka na 27. zasedání zastupitelstva města Hranice e.č. 57/2018 MěÚ - samostatné pracoviště Ostatní
15.02.2018 19.03.2018 Dražební vyhláška - /Jaroslav Kopal/ e.č. 55/2018 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
15.02.2018 22.05.2018 Dražební vyhláška - /Jiří Rob/ e.č. 54/2018 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
15.02.2018 16.03.2018 Dražební vyhláška - /Miroslav Balaš/ e.č. 53/2018 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
14.02.2018 29.03.2018 Dražební vyhláška - /Antonín Kobliha/ e.č. 52/2018 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
14.02.2018 27.03.2018 Konkursní řízení - ředitel mateřské a základní školy Jeseník nad Odrou p.o. e.č. 50/2018 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní
13.02.2018 01.03.2018 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo II.stupně - Střítež nad Ludinou e.č. 51/2018 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
12.02.2018 28.02.2018 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby "Hranice, Vrchlického obnova NNv, NNk" e.č. 49/2018 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
09.02.2018 26.02.2018 Schválení záměru na výpůjčku nemovitosti ul. Komenského e.č. 48/2018 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
09.02.2018 Hasiči radí- Při volání na tísňovou linku e.č. 47/2018 Hasičský záchranný sbor Ostatní
08.02.2018 26.02.2018 Veřejná vyhláška - stavební povolení - "Výstavba a rekonstrukce chodníků a zastávek, tř. generála Svobody" e.č. 46/2018 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
08.02.2018 01.03.2018 Výběrové řízení - strážník Městské policie Hranice - e.č. 44/2018 Městská policie Výběrová řízení
08.02.2018 03.05.2018 Nabídka pozemků k pronájmu - Hranice, Drahotuše e.č. 43/2018 Pozemkový úřad Ostatní
08.02.2018 Záměr na pronájem bytu - Struhlovsko 1536 e.č 42/2018 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
08.02.2018 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 45/2018 MěÚ - samostatné pracoviště Ostatní
07.02.2018 23.02.2018 Veřejná vyhláška - stavební povolení - "Stezka pro cyklisty a chodce Hustopeče n. B. - Milotice n. B " e.č. 41/2018 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
07.02.2018 23.02.2018 Vyhlášení nálezu e.č. 40/2018 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ztráty a nálezy
07.02.2018 08.03.2018 Dražební vyhláška - /Alena Bečáková/ e.č. 39/2018 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
05.02.2018 21.02.2018 Vyhlášení nálezu e.č. 37/2018 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ztráty a nálezy
05.02.2018 21.02.2018 Vyrozumění o pokračování řízení a pozvání k ústnímu jednání - kanalizace Zborovská ulice e.č. 38/2018 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Stavební řízení
01.02.2018 19.02.2018 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - dodatečné povolení polní cesta k.ú. Rakov e.č 36/2018 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
01.02.2018 28.05.2018 Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech e.č. 35/2018 Český statistický úřad Ostatní
31.01.2018 22.03.2018 Dražební vyhláška - Usnesení - / Ing. Miroslav Humplík / - e.č.34/2018 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
29.01.2018 19.03.2018 Veřejná vyhláška - Doručení a zveřejnění návrhu územního plánu Teplice nad Bečvou - e.č. 33/2018 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
22.01.2018 22.02.2018 Dražební vyhláška - / Vladimír Zrník / - e.č. 26/2018 EURODRAŽBY.CZ a.s. Dražební vyhlášky
19.01.2018 15.03.2018 Dražební vyhláška - usnesení - / Vladimír Pelc / - e.č. 25/2018 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
17.01.2018 Hasiči radí - požáry elektrospotřebičů - e.č. 21/2018 Hasičský záchranný sbor Ostatní
10.01.2018 22.02.2018 Dražební vyhláška - / Rudolf Sendler / - e.č.12/2018 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
08.01.2018 09.04.2018 Grantový program regionu Hranicko 2018 - e.č. 6/2018 Mikroregion Hranicko Ostatní
21.12.2017 22.02.2018 Dražební vyhláška - / Berkyová, Zrník / - e.č.523/2017 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
11.12.2017 30.04.2018 Žádost o upozornění veřejnosti v místě působnosti obecního úřadu - Čeps a.s. - e.č. 504/2017 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní
08.12.2017 02.01.2019 Mikroregion Hranicko - rozpočet - e.č.503/2017 Mikroregion Hranicko Ostatní
28.11.2017 Záměr na pronájem nebytových prostor - ul. Nádražní 450, Hranice e.č. 488/2017 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
02.11.2017 Záměr- postoupení pohledávky v Hranicích, Struhlovsko čp.1536 -e.č. 440/2017 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
25.09.2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - e.č. 388/2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostatní
28.07.2017 Záměr - na zemědělský pacht pozemku - e.č.316/2017 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
24.06.2017 24.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0145/2016/OSM - e.č. 284/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
14.03.2017 Oznámení - e.č. 103/2017 MěÚ - odbor finanční Ostatní
27.12.2016 Záměr na prodej části pozemku parc. č. 624/8 v k.ú. Hranice - e.č. 560/2016 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
22.12.2016 Záměr- na pronájem části pozemku p.č. st. 88, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Hranice- stání č. 4 - e.č. 556/2016 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
12.12.2016 12.12.2019 Smlouva o provozování azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi smlouva č. 02-2016020- e.č. 739_2016 - e.č. 537/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
14.10.2016 Hasiči informují ,, NEBEZPEČÍ PŘI KOUŘENÍ " - e.č. 460/2016 Hasičský záchranný sbor Ostatní
04.10.2016 04.10.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- příspěvek na celoroční činnost číslo: 01-2016188 -e.č. 446/16 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.09.2016 23.09.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost mimo grantové řízení č. 01-2016189 - e.č . 429/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
06.09.2016 Záměr na prodej pozemků v k.ú. Drahotuše - e.č. 394/2016 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e. č. 345/2016 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní
19.07.2016 19.07.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č.01-2016055 e.č. 322/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
18.07.2016 18.07.2019 Smlouva o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2016 č. 01-2016003 - e.č. 319/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
18.07.2016 18.07.2019 Smlouva o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2016 č. 01-2016003 -e.č. 318/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
08.07.2016 08.07.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 02 - 2016011 e.č. 303/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
08.07.2016 08.07.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 02-2016012 - e.č. 302/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.06.2016 23.06.2019 Smlouva o dílo /objednatel: Město Hranice, zhotovitel: Ing. Karel Trlica/ - e.č. 279/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
15.06.2016 01.12.2018 Elektronická evidence tržeb od 1. prosince 2016 - e.č. 259/2016 MěÚ - odbor finanční Ostatní
10.06.2016 10.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016156 - e.č. 257/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.06.2016 02.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016113 - e.č . 239/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.06.2016 02.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016137 - e.č. 238/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace(grantu) č. SML/0138/2016/ OSM - e.č. 236/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0143/2016/OSM - e.č. 235/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0137/2016/ OSM - e.č. 234/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0136/2016/ OSM - e.č. 233/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č. 01-2016023 - e.č. 218/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016138 - e.č. 217/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016114 - e.č. 216/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016133 - e.č. 215/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0111/2016/OSM - e.č. 198/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0110/2016/OSM - e.č. 197/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0108/2016/OSM - e.č. 196/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0106/2016/OSM - e.č. 195/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0107/2016/ OSM -e.č . 194/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0109/2016/OSM - e.č. 193/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.04.2016 04.04.2019 Smlouva o poskytnutí dotace č. SML/0068/2016/OŠSV - e.č. 114/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.04.2016 04.04.2019 Smlouva o poskytnutí dotace č. SML/0067/2016/OŠSV/ - e.č. 113/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.2016 01.04.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování finanční dotace č. SM2/0065/2016/OŠSV - e.č. 110/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.2016 01.04.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SM2/0066/2016/OSSV - e.č.109/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.2016 01.04.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. 01-2016006 - e.č. 108/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.03.2016 04.03.2019 Smlouva o poskytnutí dotace č. OSM/14/0446/15 - e.č. 71/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
22.02.2016 22.02.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního příspěvku /čj. poskytovatele SML/0025/2016/OVV/ - e.č. 58/2016 MěÚ - odbor vnitřních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.02.2016 04.02.2019 Smlouva o poskytnutí dotace číslo: OSM/10/0491/15 - e.č. 36/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.02.2016 04.02.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavby veřejného osvětlení č. OSM/15 - e.č 33/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
22.12.2015 Záměr na pronájem prostor v objektu čp. 183 Čechova ul. Hranice - e.č. 556/2015 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
12.10.2015 12.10.2018 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního příspěvku /Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje/ - e.č.442/2015 MěÚ - odbor vnitřních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
09.10.2015 Záměr - pronájem prostor objektu čp. 56 Náměstí Osvobození Hranice IV Drahotuše /místnosti č. 210 - 215/ - e.č. 438/2015 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
16.05.2014 Záměr - pronájem prostor sloužících k podnikání v budově čp. 183, Čechova v Hranicích-e.č.286/2014 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
11.12.2013 Záměr - pronájem nebytových prostor /suterén domu čp. 1536, Struhlovsko/-e.č.554/2013 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
20.05.2013 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017