logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
02.07.2020 20.07.2020 Výběrové řízení - na místo referenta na Oddělení stavební úřad na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, MěÚ Hranice e.č. 249/2020 Městský úřad Hranice Výběrová řízení
02.07.2020 20.07.2020 Výběrové řízení - na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku dopravních přestupků na Odboru vnitřních věcí, MěÚ Hranice e.č. 248/2020 Městský úřad Hranice Výběrová řízení
02.07.2020 02.01.2021 Oznámení - převzetí zdravotnické dokumentace - MUDr. Zdenka Oppová e.č. 247/2020 Olomoucký kraj Ostatní
02.07.2020 20.07.2020 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci III. třídy ul. Havlíčkova e.č. 246/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
02.07.2020 20.07.2020 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích ul. Jiráskova, ul. Svatoplukova, ul. 28. října e.č. 245/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
02.07.2020 20.07.2020 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku č. 1055/2 k.ú. Hranice e.č. 244/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
02.07.2020 20.07.2020 Veřejná vyhláška - Usnesení územní rozhodnutí pro stavbu "rozšíření veřejného osvětlení - Obec Olšovec"e.č. 243/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
01.07.2020 17.07.2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - ul.Trávnická e.č. 242/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
01.07.2020 17.07.2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - ul. Trávnická e.č. 241/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
30.06.2020 16.07.2020 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby "Lipník n. B. - Drahotuše, BC" e.č. 240/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
30.06.2020 16.07.2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici - Drahotuše ul. Lipnická e.č. 239/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
30.06.2020 13.07.2020 Výzva k podání nabídek- ZUŠ Hranice- výměna svítidel umělého osvětlení- II. etapa- e.č. 238/2020 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
30.06.2020 17.07.2020 Veřejná vyhláška- Rozhodnutí ,, Bělotín- Kanalizace a ČOV ,změna 1" - e.č. 237/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
30.06.2020 17.08.2020 Veřejná vyhláška- Doručení návrhu územního plánu Všechovice- e.č.236/2020 Městský úřad Hranice Územní plánování
30.06.2020 16.07.2020 Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 - Projektová dokumentace odstranění zápachu v obci Velká e.č. 235/2020 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
30.06.2020 16.07.2020 Záměr - prodej pozemku v k.ú. Drahotuše e.č. 234/2020 Městský úřad Hranice Záměry
29.06.2020 15.07.2020 Veřejné výběrové řízení na prodej nemovitostí v majetku státu k.ú. Středolesí e.č. 233/2020 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Záměry
29.06.2020 15.07.2020 Vyhlášení nálezu e.č. 232/2020 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
25.06.2020 10.07.2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích - Ústí e.č. 231/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
24.06.2020 16.07.2020 Výzva k podání nabídky - "Projektová dokumentace odstranění zápachu v obci Velká" e.č. 230/2020 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
24.06.2020 10.07.2020 Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 4/2020 e.č. 229/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
24.06.2020 10.07.2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí č. 5/2020 - prodloužení stavebního povolení " III/4275, III/4377 LOUČKA po kř. s III/44025" e.č. 228/2020 Ostatní Vyhlášky a nařízení
23.06.2020 09.07.2020 Zveřejnění informace o přijetí návrhu koncepce "Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027 s výhledem do roku 2030" e.č. 227/2020 Olomoucký kraj Životní prostředí
23.06.2020 08.07.2020 Výzva k podání nabídky - Doplnění č. 1 "Zřízení čapího hnízdiště na parcele č. 378/5" e.č. 226/2020 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
22.06.2020 07.07.2020 Výzva k podání nabídky - "Modernizace učeben přírodních věd a polytechnické výchovy Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko - vnitřní vybavení II" e.č. 225/2020 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
22.06.2020 08.07.2020 Výzva k podání nabídky - "Domov seniorů Hranice - zpracování projektové dokumentace - Bourání komínu staré kotelny e.č. 224/2020 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
19.06.2020 07.07.2020 Vyhlášení nálezu e.č. 222/2020 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
19.06.2020 08.07.2020 Výzva k podání nabídky - "Zřízení čapího hnízdiště na parcele č. 378/5" e.č. 223/2020 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
18.06.2020 08.07.2020 Výběrové řízení - na obsazení pracovního místa ředitel/ka Domova Štíty - Jedlí, příspěvková organizace e.č. 221/2020 Olomoucký kraj Výběrová řízení
17.06.2020 22.07.2020 Dražební vyhláška - /Jiří Včelař/ e.č. 220/2020 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
11.06.2020 21.07.2020 Dražební vyhláška - /František Janoušek/ e.č. 215/2020 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
10.06.2020 07.07.2020 Výběrové řízení - na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy a samosprávy na úseku vodního hospodářství na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy na MěÚ Hranice e.č. 214/2020 Městský úřad Hranice Výběrová řízení
09.06.2020 Záměr - pronájem pozemků - k.ú. Hranice e.č. 208/2020 Městský úřad Hranice Záměry
09.06.2020 30.08.2020 Záměr na prodej pozemku parc. č. 1914/7 zahrada v k.ú. Drahotuše - e.č. 212/2020 Městský úřad Hranice Záměry
09.06.2020 30.08.2020 Záměr na prodej pozemku parc.č. 1914/1 zahrada k.ú. Drahotuše - e.č. 211/2020 Městský úřad Hranice Záměry
09.06.2020 Záměr - pacht pozemků k.ú. Hranice e.č. 210/2020 Městský úřad Hranice Záměry
09.06.2020 Záměr - pacht pozemků k.ú. Velká e.č. 209/2020 Městský úřad Hranice Záměry
09.06.2020 Záměr - pronájem pozemků - k.ú. Hranice, Drahotuše e.č. 207/2020 Městský úřad Hranice Záměry
05.06.2020 03.08.2020 Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek k.ú. Hranice e.č. 206/2020 Olomoucký kraj Záměry
04.06.2020 21.09.2020 Hasiči radí - bezpečné grilování e.č. 204/2020 Hasičský záchranný sbor Ostatní
02.06.2020 29.07.2020 Dražební vyhláška - /F. Foltýnek/ e.č. 201/2020 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
01.06.2020 30.07.2020 Dražební vyhláška - /Bohuslav Boula/ e.č. 199/2020 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
27.05.2020 21.07.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Milenov e.č. 196/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
21.05.2020 16.07.2020 Dražební vyhláška - /Rudolf Sendler/ e.č. 190/2020 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
21.05.2020 09.07.2020 Dražební vyhláška - /Josef Zbrožek/ e.č. 189/2020 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
19.05.2020 Záměr na darování pozemků - Povodí Moravy e.č. 184/2020 Městský úřad Hranice Záměry
13.05.2020 09.07.2020 Veřejná vyhláška - o konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Územního plánu Radíkov e.č. 178/2020 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
23.04.2020 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy v oblasti doručování e.č. 153/2020 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
06.04.2020 02.01.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství - lesní zákon e.č. 132/2020 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
02.04.2020 23.11.2020 Zastávkový svoz biologického odpadu ze zahrádkářských kolonií e.č. 128/2020 Městský úřad Hranice Ostatní
24.03.2020 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 102/2020 Pozemkový úřad Pozemkový fond
21.02.2020 22.02.2021 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 55/2020 Městský úřad Hranice Ostatní
16.12.2019 30.09.2020 Oznámení - Autobusové nádraží Šumperk - přestěhování e.č. 405/2019 Ostatní Ostatní
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon e.č. 399/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
18.11.2019 04.01.2021 Harmonogram svou komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních částí na rok 2020 e.č. 376/2019 Městský úřad Hranice Ostatní
16.09.2019 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 296/2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pozemkový fond
02.09.2019 02.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 286/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
10.06.2019 Záměr - na prodej pozemku a šachtové vápenné pece k.ú Černotín e.č. 203/2019 Městský úřad Hranice Záměry
04.04.2019 01.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 122/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
07.01.2019 Hospodaření Mikroregion Hranicko - rozpočty e.č. 5/2019 Mikroregion Hranicko Ostatní
12.11.2018 Návrh rozpočtu 2019, výhled 2020-2022 e.č. 542/2018 Mikroregion Hranicko Ostatní
14.03.2017 Oznámení - rozpočty města Hranice e.č. 103/2017 Městský úřad Hranice Ostatní
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e.č. 345/2016 Městský úřad Hranice Ostatní
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
20.05.2013 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013 Městský úřad Hranice Ostatní

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020