logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
21.02.2019 25.03.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu - místní poplatek za komunální odpad e.č. 55/2019 Olomoucký kraj Vyhlášky a nařízení
20.02.2019 11.03.2019 Výzva k podání nabídky - dodávka kancelářského spotřebního materiálu pro MěÚ Hranice e.č. 54/2019 MěÚ - odbor správy majetku Veřejné zakázky
20.02.2019 08.04.2019 Veřejná vyhláška - Návrh územního plánu Černotín a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území e.č. 53/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
20.02.2019 11.03.2019 Výzva k podání nabídky - dodávka drogistického spotřebního materiálu pro MěÚ Hranice e.č. 52/2019 MěÚ - odbor správy majetku Veřejné zakázky
20.02.2019 16.04.2019 Architektonicko - výtvarná soutěž - Doplnění č. 1 Socha T. G. Masaryka na Školním náměstí v Hranicích" e.č 51/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Veřejné zakázky
19.02.2019 25.02.2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na krajských silnicích - Olšovec, Střítež nad Ludinou e.č. 50/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
19.02.2019 28.02.2019 Výzva k podání nabídky - "Nákup služebního vozidla" e.č. 49/2019 Městská policie Veřejné zakázky
19.02.2019 18.04.2019 Dražební vyhláška - /Vojtěch Rada/ e.č. 48/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
18.02.2019 06.03.2019 Veřejná vyhláška - stavební povolení - "Revitalizace městského hřbitova v Hranicích stavební objekt SO 01 komunikace a zpevněné plochy" e.č. 47/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
18.02.2019 12.04.2019 Dražební vyhláška - /Jaroslav Mikulič/ e.č. 46/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
18.02.2019 11.03.2019 Výběrové řízení - na místo sociálního pracovníka - výkon sociálně-právní ochrany dětí na Oddělení sociálně právní ochrany dětí na Odboru sociálních věcí MěÚ Hranice e.č. 45/2019 MěÚ - Právní a personálně organizační Výběrová řízení
15.02.2019 05.03.2019 Výběrové řízení - na funkční místo - právník, specializace Veřejné zakázky na Oddělení právním Městského úřadu Hranice e.č. 44/2019 MěÚ - Právní a personálně organizační Výběrová řízení
14.02.2019 04.03.2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na veřejné přístupové účelové komunikaci - Černotín, Ústí e.č. 43/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
14.02.2019 04.03.2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích - Partutovice, Olšovec, Lipná e.č. 42/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
13.02.2019 01.03.2019 Vyhlášení nálezu e.č. 41/2019 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ztráty a nálezy
13.02.2019 01.03.2019 Vyhlášení nálezů e.č. 40/2019 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ztráty a nálezy
11.02.2019 12.03.2019 Výzva k podání nabídky - "Rekonstrukce části ulice Pod Bílým kamenem - projektová dokumentace" e.č. 39/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Veřejné zakázky
08.02.2019 22.03.2019 Dražební vyhláška - /Antonín Juráň/ e.č. 38/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
08.02.2019 11.03.2019 Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu o vyměření místního poplatku za komunální odpad e.č. 37/2019 Magistrát města Přerova Vyhlášky a nařízení
07.02.2019 12.04.2019 Dražební vyhláška - /Ludmila Byronová/ e.č. 36/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
07.02.2019 14.03.2019 Dražební vyhláška - /City tower v.o.s./ e.č. 35/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
06.02.2019 11.03.2019 Výzva k podání nabídky - "ochranná zídka jako protipovodňové opatření Hranice - Ochrana pozemku parc. čís. 98 před záplavami z potoku Ludina" e.č 34/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Veřejné zakázky
06.02.2019 06.02.2020 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 33/2019 MěÚ - samostatné pracoviště Ostatní
05.02.2019 Záměr - prodej části pozemku parc. č. 828/3, k-ú- Středolesí e.č 32/2019 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
05.02.2019 13.03.2019 Dražební vyhláška - /Dušan Zábranský/ e.č. 31/2018 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
04.02.2019 16.04.2019 Architektonicko - výtvarná soutěž "Socha T. G. Masaryka na Školním náměstí v Hranicích" e.č 29/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Veřejné zakázky
29.01.2019 27.05.2019 Volby - vyhlášení voleb do Evropského parlamentu e.č. 24/2019 MěÚ - odbor vnitřních věcí Volby
25.01.2019 Záměr - na prodej části pozemku v k.ú. Středolesí e.č. 21/2019 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
24.01.2019 26.04.2019 Grantový program regionu Hranicko e.č. 20/2019 Mikroregion Hranicko Ostatní
24.01.2019 06.03.2019 Oznámení - o konání veřejného licitačního řízení - prodej pozemků Příbor e.č. 19/2019 Město Nový Jičín Pozemkový fond
23.01.2019 22.02.2019 Dražební vyhláška - /Eurobowl s.r.o./ e.č. 17/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
07.01.2019 Hospodaření Mikroregion Hranicko - rozpočty e.č. 4/19 Mikroregion Hranicko Ostatní
28.11.2018 Výzva k obnovení nájmu uživatelům hrobových míst městského hřbitova v Hranicích, hřbitova u Kostelíčka a hřbitova v Drahotuších e.č. 560/2018 MěÚ - odbor správy majetku Ostatní
12.11.2018 Návrh rozpočtu 2019, výhled 2020-2022 e.č. 542/2018 Mikroregion Hranicko Ostatní
07.11.2018 01.04.2019 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - odstranění a okleštění stromoví e.č. 534/2018 ČEZ Distribuce a.s. Ostatní
10.09.2018 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 435/2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pozemkový fond
01.03.2018 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 67/2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostatní
08.02.2018 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 45/2018 MěÚ - samostatné pracoviště Ostatní
28.07.2017 Záměr - na zemědělský pacht pozemku - e.č.316/2017 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
24.06.2017 24.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0145/2016/OSM - e.č. 284/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
14.03.2017 Oznámení - e.č. 103/2017 MěÚ - odbor finanční Ostatní
12.12.2016 12.12.2019 Smlouva o provozování azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi smlouva č. 02-2016020- e.č. 739_2016 - e.č. 537/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.10.2016 04.10.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- příspěvek na celoroční činnost číslo: 01-2016188 -e.č. 446/16 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.09.2016 23.09.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost mimo grantové řízení č. 01-2016189 - e.č . 429/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e. č. 345/2016 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní
19.07.2016 19.07.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č.01-2016055 e.č. 322/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
18.07.2016 18.07.2019 Smlouva o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2016 č. 01-2016003 - e.č. 319/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
18.07.2016 18.07.2019 Smlouva o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2016 č. 01-2016003 -e.č. 318/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
08.07.2016 08.07.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 02 - 2016011 e.č. 303/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
08.07.2016 08.07.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 02-2016012 - e.č. 302/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.06.2016 23.06.2019 Smlouva o dílo /objednatel: Město Hranice, zhotovitel: Ing. Karel Trlica/ - e.č. 279/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
10.06.2016 10.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016156 - e.č. 257/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.06.2016 02.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016113 - e.č . 239/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.06.2016 02.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016137 - e.č. 238/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace(grantu) č. SML/0138/2016/ OSM - e.č. 236/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0143/2016/OSM - e.č. 235/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0137/2016/ OSM - e.č. 234/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0136/2016/ OSM - e.č. 233/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č. 01-2016023 - e.č. 218/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016138 - e.č. 217/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016114 - e.č. 216/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016133 - e.č. 215/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0111/2016/OSM - e.č. 198/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0110/2016/OSM - e.č. 197/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0108/2016/OSM - e.č. 196/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0106/2016/OSM - e.č. 195/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0107/2016/ OSM -e.č . 194/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0109/2016/OSM - e.č. 193/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.04.2016 04.04.2019 Smlouva o poskytnutí dotace č. SML/0068/2016/OŠSV - e.č. 114/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.04.2016 04.04.2019 Smlouva o poskytnutí dotace č. SML/0067/2016/OŠSV/ - e.č. 113/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.2016 01.04.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování finanční dotace č. SM2/0065/2016/OŠSV - e.č. 110/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.2016 01.04.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SM2/0066/2016/OSSV - e.č.109/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.2016 01.04.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. 01-2016006 - e.č. 108/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.03.2016 04.03.2019 Smlouva o poskytnutí dotace č. OSM/14/0446/15 - e.č. 71/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
22.02.2016 22.02.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního příspěvku /čj. poskytovatele SML/0025/2016/OVV/ - e.č. 58/2016 MěÚ - odbor vnitřních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
11.12.2013 Záměr - pronájem nebytových prostor /suterén domu čp. 1536, Struhlovsko/-e.č.554/2013 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
20.05.2013 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019