logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
08.12.2021 17.12.2021 Výzva k podání nabídek - "Parkovací stání v ul. Jiřího z Poděbrad II " e.č. 433/2021 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
08.12.2021 17.12.2021 Vysvětlení zadávacích podmínek č.1 - Parkovací stání v ul. Jiřího z Poděbrad II e.č. 110/2021 Městský úřad Hranice Veřejné zakázky
08.12.2021 27.12.2021 Veřejná vyhláška - stavební povolení "II/438 Opatovice - Býškovice" e.č. 452/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
08.12.2021 27.12.2021 Záměr - prodloužení doby nájmu v nájemní smlouvě č. OSM/534/2/2020 e.č. 451/2021 Městský úřad Hranice Záměry
07.12.2021 13.12.2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu místní komunikaci Slavíč e.č. 450/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
06.12.2021 22.12.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení -" Hranice - rekonstrukce kanalizace v ulici Dobrovského" e.č. 449/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
06.12.2021 22.12.2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí schválení stavebního záměru - stavba vodního díla "Obec Rakov - Splašková kanalizace a ČOV" e.č. 448/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
06.12.2021 22.12.2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí schválení stavebního záměru -"Projektová dokumentace na chodníky v k.ú. Zámrsky - Nový chodník podél S III/4396" e.č. 447/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
06.12.2021 22.12.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu OOP - stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci "Cyklostezka Bělotín - Hranice" e.č. 446/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
06.12.2021 07.03.2022 Grantový program města Hranice e.č. 445/2021 Městský úřad Hranice Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
06.12.2021 07.03.2022 Zveřejnění - Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu města e.č. 444/2021 Městský úřad Hranice Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.12.2021 20.12.2021 Veřejná vyhláška - povolení stavby vodního díla "Protipovodňová opatření obce Milotice na Bečvou" e.č. 443/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
02.12.2021 06.01.2022 Záměr na pronájem bytové jednotky v Hranicích, Nerudova 1721 byt č. 28 e.č. 442/2021 Městský úřad Hranice Záměry
01.12.2021 17.12.2021 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby "okružní křižovatka na silnici I/47, Slavíč" e.č. 441/2021 Olomoucký kraj Vyhlášky a nařízení
01.12.2021 17.12.2021 Obecně závazná vyhláška města Hranice č. 3/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství e.č. 440/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
01.12.2021 17.12.2021 Obecně závazná vyhláška města Hranice č. 4/2021 o místním poplatku z pobytu e.č. 439/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
01.12.2021 17.12.2021 Obecně závazná vyhláška města Hranice č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství e.č. 438/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
30.11.2021 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu města na rok 2022 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 -2024 e.č. 437/2021 Městský úřad Hranice Ostatní
30.11.2021 17.12.2021 Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2022 e.č. 436/2021 Městský úřad Hranice Ostatní
29.11.2021 15.12.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Křížkovského Hranice e.č. 435/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
29.11.2021 Záměr - postoupení práv a povinností pachtýře týkající se pachtu části pozemku v k.ú. Drahotuše e.č. 434/2021 Městský úřad Hranice Záměry
26.11.2021 13.12.2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí společné povolení schvaluje stavební záměr "PD SSZ Město Hranice" e.č. 431/2021 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
24.11.2021 10.12.2021 Záměr - prodej pozemku 280/47 v k.ú. Hranice e.č. 429/2021 Městský úřad Hranice Záměry
22.11.2021 09.12.2021 Výběrové řízení na místo - metodik veřejných zakázek na Odboru investic MěÚ Hranice e.č. 428/2021 Městský úřad Hranice Výběrová řízení
18.11.2021 08.12.2021 Záměr na prodej části pozemku v k.ú. Hranice e.č. 426/2021 Městský úřad Hranice Záměry
05.11.2021 21.12.2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování služeb v oboru všeobecné praktické lékařství pro území Hranice e.č. 413/2021 Olomoucký kraj Výběrová řízení
01.11.2021 08.12.2021 Dražební vyhláška - dobrovolná el. dražba - Tomáš Vrba e.č. 400/2021 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
25.10.2021 03.01.2022 Hasiči radí - topná sezóna e.č. 393/2021 Hasičský záchranný sbor Ostatní
29.09.2021 Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě e.č. 354/2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pozemkový fond
15.09.2021 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ e.č. 337/2021 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
30.06.2021 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Hranic za rok 2020 e.č. 248/2021 Městský úřad Hranice Ostatní
15.02.2021 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 52/2021 Městský úřad Hranice Ostatní
06.01.2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města na rok 2021 e.č. 3/21 Městský úřad Hranice Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
06.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatřeních města schválených v roce 2021 e.č. 2/2021 Městský úřad Hranice Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
06.01.2021 03.01.2022 Harmonogram svou komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních částí na rok 2021 e.č. 1/2021 Městský úřad Hranice Ostatní
22.12.2020 Informační leták- Dobrovolné testování pro všechny občany ČR pomocí antigenních testů- e.č. 486/2020 Městský úřad Hranice Ostatní
21.10.2020 Záměr - prodej šachtové vápenné pece a pozemku v k.ú. Černotín e.č. 397/2020 Městský úřad Hranice Záměry
28.07.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy- e .č. 280/2020 Ministerstvo zemědělství Životní prostředí
09.06.2020 Záměr - pacht pozemků k.ú. Hranice e.č. 210/2020 Městský úřad Hranice Záměry
23.04.2020 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy v oblasti doručování e.č. 153/2020 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
06.04.2020 02.01.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství - lesní zákon e.č. 132/2020 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon e.č. 399/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
02.09.2019 02.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 286/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
04.04.2019 01.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec e.č. 122/2019 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
07.01.2019 Hospodaření Mikroregion Hranicko - rozpočty e.č. 5/2019 Mikroregion Hranicko Ostatní
14.03.2017 Oznámení - rozpočty města Hranice e.č. 103/2017 Městský úřad Hranice Ostatní
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e.č. 345/2016 Městský úřad Hranice Ostatní
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
20.05.2013 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013 Městský úřad Hranice Ostatní

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021