logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úřední deska

Řadit podle:

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
07.02.2023 23.02.2023 Vyhlášení nálezu č. 8, 9/2023 - e.č. 43/2023 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
06.02.2023 22.02.2023 Vyhlášení nálezu č. 6, 7/2023 - e.č. 42/2023 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
06.02.2023 22.02.2023 Hasiči radí - Jak se bezpečně pohybovat na ledu v přírodě - e.č. 41/2023 Městský úřad Hranice Ostatní
01.02.2023 17.02.2023 Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření ze dne 16.3.2022 - e.č. 40/2023 Státní veterinární správa Vyhlášky a nařízení
31.01.2023 16.02.2023 Veřejná vyhláška - Usnesení o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu "PD SSZ MĚSTO HRANICE" - e.č. 39/2023 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
31.01.2023 16.02.2023 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby "Optika NO2, Hranice - Jaselská" - stavba sítě elektronických komunikací - e.č. 38/2023 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
30.01.2023 06.03.2023 Dražební vyhláška (č.j.: 142 EX 00482/21-095) - Ing. Jaromír Ptáček a Jana Ptáčková - e.č. 37/2023 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
30.01.2023 16.02.2023 Výběrové řízení na místo úředníka - právníka na Odboru majetkovém a právním Městského úřadu Hranice - e.č. 35/2023 Městský úřad Hranice Výběrová řízení
27.01.2023 13.02.2023 Vyhlášení nálezu č. 5/2023 - e.č. 34/2023 Městský úřad Hranice Ztráty a nálezy
26.01.2023 17.02.2023 Upozornění na odstávku elektřiny /ČEZ/ - Hranice, Křížkovského, U Splavu, Drahotuše, Mlýnská a k.ú. Hranice a Drahotuše - e.č. 33/2023 ČEZ Distribuce a.s. Ostatní
26.01.2023 13.02.2023 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - "RADÍKOV - kanalizační řád" - e.č. 32/2023 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
25.01.2023 10.02.2023 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny vodního toku Ludina v úseku km 0,000 - 12,665 - aktualizace záplavového území a aktivní zóny vodního toku Ludina v km 3,651 - 4,469 v k.ú. Hranice - e.č. 31/2023 Olomoucký kraj Vyhlášky a nařízení
24.01.2023 24.02.2023 Veřejná vyhláška- Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení " Kyžlířov VE" - e.č. 30/2023 Městský úřad Hranice Vyhlášky a nařízení
23.01.2023 09.02.2023 Výběrové řízení na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku dopravních přestupků na Odboru vnitřních věcí, Oddělení dopravních přestupků Městského úřadu Hranice - e.č. 28/2023 Městský úřad Hranice Výběrová řízení
23.01.2023 10.02.2023 Aukční vyhláška - elektronická aukce (č.: EAS/OPR/002/2023) - ÚZSVM - e.č. 27/2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Dražební vyhlášky
23.01.2023 08.02.2023 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o Národní přírodní památku Zbrašovské aragonitové jestkyně na období 2023 - 2036 - e.č. 26/2023 Ministerstvo životního prostředí Ostatní
19.01.2023 10.02.2023 Upozornění na odstávku elektřiny /ČEZ/ - Hranice, Masarykovo náměstí č.p. 96, Zámecká č.p. 99, 101, 102, 103 - e.č. 23/2023 ČEZ Distribuce a.s. Ostatní
19.01.2023 01.03.2023 Usnesení o nařízení elektronické dražby (č.j.: 111 EX 616/22-40) - Roman Fryšák - e.č. 22/2023 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
18.01.2023 10.03.2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Hustopeče nad Bečvou - e.č. 19/2023 Městský úřad Hranice Územní plánování
18.01.2023 23.02.2023 Dražební vyhláška (č.j.: 091 EX 03566/22-061) - Psáry waif, s.r.o. - e.č. 17/2023 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
11.01.2023 24.02.2023 Dražební vyhláška (č.j.: 180 EX 11761/14-211) - TÚ PHAM - e.č. 12/2023 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
06.01.2023 02.01.2024 Harmonogram svozu komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních částí na rok 2023 - e.č. 7/2023 Městský úřad Hranice Ostatní
30.12.2022 23.02.2023 Dražební vyhláška (č.j.: 203 Ex 16783/22-38) - Michaela Bayerová - e.č. 619/2022 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
04.11.2022 02.01.2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon - e.č. 565/2022 Ministerstvo zemědělství Vyhlášky a nařízení
30.09.2022 Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - e.č. 521/2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pozemkový fond
01.07.2022 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města za rok 2021 - e.č. 267/2022 Městský úřad Hranice Ostatní
29.06.2022 Záměr - Výpůjčka pozemku parc. č. 96/3 a části pozemku parc. č. 2459/1 "díl A" vše v k.ú. Hranice - e.č. 264/2022 Městský úřad Hranice Záměry
29.06.2022 Záměr - Prodej pozemku parc. č. 97/3 (díl "B", "C" a "D") v k.ú. Drahotuše - e.č. 263/2022 Městský úřad Hranice Záměry
05.05.2022 Záměr - Prodej pozemků parc. č. 2780/3 a parc. č. 2780/5 vše v k.ú. Drahotuše - e.č. 179/2022 Městský úřad Hranice Záměry
02.03.2022 01.06.2023 Finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu (2022-2026) program T - e.č. 70/2022 Ostatní Ostatní
25.02.2022 27.02.2023 Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb. - e.č. 62/2022 Městský úřad Hranice Ostatní
05.01.2022 Oznámení o zveřejnění - Schválený rozpočet města na rok 2022, schválený střednědobý výhled rozpočtu města a rozpočtových opatření města schválených v roce 2022 - e.č. 7/2022 Městský úřad Hranice Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
21.10.2020 Záměr - Prodej šachtové vápenné pece a pozemku v k.ú. Černotín - e.č. 397/2020 Městský úřad Hranice Záměry
09.06.2020 Záměr - pacht pozemků k.ú. Hranice - e.č. 210/2020 Městský úřad Hranice Záměry
23.04.2020 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy v oblasti doručování - e.č. 153/2020 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
07.01.2019 Hospodaření - Rozpočty Mikroregionu Hranicko - e.č. 5/2019 Mikroregion Hranicko Ostatní
14.03.2017 Oznámení - Rozpočty města Hranice - e.č. 103/2017 Městský úřad Hranice Ostatní
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e.č. 345/2016 Městský úřad Hranice Ostatní
08.07.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvy Ostatní
20.05.2013 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013 Městský úřad Hranice Ostatní
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies