logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Family friendly community - Obec přátelská rodině

Město Hranice se již v loňském roce zapojilo do projektu Olomouckého kraje Audit familyfriendlycomunity - audit Obec přátelská k rodině. Nejedná se o význam slova, jak jej běžně známe, ale je potřeba na něj nahlížet z pohledu nástroje, který podporuje rozvoj rodinné politiky v obcích. Jedná se o vzájemné naslouchání a komunikaci mezi obcí a jejími občany s cílem zjistit, co je potřeba změnit, aby se jim v obci nebo městě lépe žilo a budovaly se vztahy v komunitě. 

Kvůli  zmapování těchto potřeb proběhlo, rovněž v loňském roce, dotazníkové šetření ve městě Hranice i v jejich místních částech a workshop s občany města. Komplexním vyhodnocením dotazníkového šetření a podnětů vyplývajících z workshopu vypracovala projektová skupina Plán opatření a Dohodu o cílech, kterými se zabývala na svém jednání Rada města Hranic. Ta schválila opatření, která mezi výstupy dotazníkového šetření dominovala:

1) Podpora dětských skupin

  • podporovat vznik a provoz dětských skupin na území města a pomoci tak rodinám s umístěním dětí    mladších 3 let do těchto zařízení

2) Instalace laviček

  • podporovat mobilitu seniorů

3) Senior taxi

  • zkvalitnit život seniorů ve městě, umožnit jim lépe se zapojit do dění ve městě

4) Každoroční akce – Den pro rodinu

  • mezigenerační propojit občany města, podpořit větší zapojení občanů všech generací do veřejného dění

5) Vybudování pláže na „Pískáči“

  • rozšířit občanům města i jeho návštěvníkům možnosti volnočasových aktivit

Nic z tohoto by však nebylo možné, nebýt zájmu našich spoluobčanů, kteří se zapojili do dotazníkového šetření nebo se zúčastnili worshopu. Vedení města Hranic si zájmu občanů o rozvoj města váží a děkuje jim za jejich čas, který věnovali vyplnění dotazníků a za podnětné postřehy.

Jak šel čas

Hranice jsou zapojené do projektu "Obec přátelská rodině"

Město Hranice se zapojilo do auditu familyfriendlycomumunity neboli obec přátelská rodině. Jeho cílem je podpořit pro-rodinné klima v naší obci, klima, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. V neposlední řadě máme zájem na intenzivní komunikaci o tomto tématu s Vámi, občany naší obce a chceme naslouchat Vašim potřebám. Proto již proběhl 5. října ve dvoraně zámku první workshop.

více... | Publikováno 27.9.2023

Můžete se zapojit do auditu pro-rodinného klimatu

Našemu městu a jejím představitelům záleží na tom, aby se rodiny u nás dobře cítily, aby se jim zde dobře žilo. Zajímají nás občané všech věkových kategorií, zajímají nás potřeby těch, kteří žijí sami, těch, kteří se starají nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého.

více... | Publikováno 18.5.2023

Stále běží dotazníkové šetření k auditu FFC (obec přátelská rodině)

Od dnešního dne mají všichni občané města Hranice včetně jeho místních částí možnost vyjádřit své nápady, podněty nebo připomínky k životu v naší obci pomocí dotazníku, který byl vypracován v rámci auditu FamilyFriendlyCommunity (obec přátelská rodině). Dotazníkové šetření bylo prodlouženo, můžete jej vyplnit ještě do konce roku.

více... | Publikováno 22.12.2023
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies