logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Kontakty

Městský úřad Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice
Telefon: 581 828 111
Fax: 581 828 650
Elektronická adresa podatelny: podatelna@mesto-hranice.cz

Upozorňujeme, že oficiální podání e-mailem je nutné podat pouze prostřednictvím elektronické podatelny.
ID datové schránky: q8abr3t
IČO: 00301311

 

Městská policie

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice
Tel.: 581 828 101581 828 106, 156
E-mail: mp.hranice@mesto-hranice.cz

 

Kontakty 

 
Jméno Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Vedení města - Pernštejnské nám. 1
Jiří Kudláček starosta města 581 828 121 starosta@mesto-hranice.cz H226
PhDr. Vladimír Juračka 1. místostarosta města 581 828 122 1.mistostarosta@mesto-hranice.cz H217
Bc. Daniel Vitonský 2. místostarosta města 581 828 123 2.mistostarosta@mesto-hranice.cz H202
Ing. Bc. Vladimír Vyplelík tajemník MěÚ 581 828 120 vladimir.vyplelik@mesto-hranice.cz H226

Číslo kanceláře zároveň označuje budovu, ve které dotyčný sídlí.

  • Pernštejnské nám. 1 H - hlavní budova  - zámek - Pernštejnské nám. 1
  • Zámecká 118Z - Zámecká 118
  • Purgešova 1399P - Purgešova 1399

  

Odbor finanční

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Ing. Vladimír Zemek vedoucí odboru 581 828 370 H452
Ing. Petra Birnbaumová zástupce vedoucího odboru, rozpočet města 581 828 371 H451
Hana Juráčková finanční referent 581 828 368 H454
Zuzana Kudrfalcová vymáhání pohledávek 581 828 369 H450
Vlasta Lukášová účetní příjmy 581 828 377 H443
Ing. Jana Nehybová poplatky 581 828 374 H453
Ing. Zdeňka Pausová účetní 581 828 373 H446
Jana Potíšková poplatky 581 828 378 H453
Libuše Průšová účetní výdaje 581 828 376 H456
Dana Žeravíková finanční záležitosti 581 828 372 H450

Odbor investic

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Ing. Dagmar Čabalová vedoucí Odboru investic 581 828 200 H329
Oddělení investic
Vladimír Bezděk investiční technik 581 828 201 H322
Mojmír Dohnal investiční technik 581 828 231 H330
Ing. Pavla Ondrová příprava investičních akcí 581 828 204 H330
Ing. Magda Skácelová investiční technik 581 828 202 H330
Mgr. Tomáš Zachar metodik veřejných zakázek 581 828 396 H322
Bc. Vlasta Zapatová investiční technik 581 828 232 H330
Oddělení územního plánování
Ing. Lenka Chmelová územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady - obce 581 828 391 H327
Mgr. Gabriela Lesáková geografický informační systém, územně analytické podklady 581 828 394 H411
Ing. Pavla Maruštíková územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady - obce 581 828 392 H327
Pavel Žeravík územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady - město Hranice 581 828 393 H322

Odbor rozvoje města

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Ing.arch. Marek Kuchta vedoucí Odboru rozvoje města 581 828 210 H455
Ing. Pavla Hynčicová zástupce vedoucího odboru, koordinátor přípravy investičních akcí 581 828 203 H121

Odbor sociálních věcí

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Mgr. Michaela Pešanová vedoucí odboru 581 828 440 P09
Bc. Soňa Hümmerová administrativní a spisový pracovník 581 828 425 P12
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Mgr. Dagmar Nesvadbová, DiS. vedoucí oddělení OSPOD, zástupce vedoucí odboru 581 828 441 P15
Mgr. Lenka Alvado Blanco kurátorka pro děti a mládež 581 828 422 P19
Mgr. Martina Hegerová OSPOD 581 828 430 P05
Mgr. Lenka Christelová, DiS. sociální pracovnice OSPOD 581 828 441 P06
Bc. Anna Káďová sociální pracovnice OSPOD 581 828 426 P18
Mgr. Yveta Kudová sociální pracovnice OSPOD 581 828 439 P03
Bc. Veronika Matějíčná sociální pracovnice OSPOD 581 828 437 P05
Bc. Jana Němcová sociální pracovnice NRP 581 828 444 P01
Ing. Mgr. Eva Ondrová OSPOD 581 828 436 P20
Mgr. Anna Růžičková, DiS. sociální pracovnice NRP 581 828 435 P02
Mgr. Alena Večeřová sociální pracovnice OSPOD 581 828 438 P04
Bc. Jana Vejmolová sociální pracovnice OSPOD 581 828 420 P16
Oddělení sociální práce
Markéta Hlavičková, DiS. sociální pracovnice - kurátorka 581 828 428 P11
Lenka Kelarová sociální pracovnice - opatrovník 581 828 423 P10
Mgr. Robert Sutorý terénní pracovník 581 828 445 P08
Mgr. Lenka Turková sociální pracovnice 581 828 424 P12

Odbor správy majetku

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Ing. Radomír Bradáč vedoucí odboru 581 828 230 H301
Bc. Ludmila Bortlová zástupce vedoucího odboru, pozemky, nemovitosti 581 828 233 H307
Mgr. Kateřina Cyžová odpadové hospodářství, veřejná zeleň 581 828 239 H316
Martina Križanová pozemky, nemovitosti, věcná břemena 581 828 234 H307
Petra Oravová pohřebnictví, mobiliář, veřejné osvětlení, zábor veřejného prostranství 581 828 235 H316
Pavel Slovák údržba veřejných komunikací, veřejná doprava 581 828 238 H316
Iveta Tomášková správa a údržba budov 581 828 242 H303
Bc. Lenka Vitonská hospodářka 581 828 237 H302
Šárka Zapletalová ekonom, byty 581 828 236 H302

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Ing.arch. Ladislav Patočka vedoucí odboru 581 828 380 H425
Oddělení stavební úřad
Romana Demišová stavby bytových domů, historické jádro, rekreační stavby 581 828 386 H403
JUDr. Dana Hlavinková přestupky, parcelace 581 828 190 H421
Mgr. Monika Králová rodinné domy, stavby na pozemcích rodinných domů 581 828 388 H401
Ilona Peperniková administrativa, archiv 581 828 381 H424
Ing. Naděžda Perůtková liniové stavby, přípojky 581 828 384 H404
Hana Plesníková administrativní a spisový pracovník 581 828 383 H424
Daniel Schindler rodinné domy, stavby na pozemcích rodinných domů 581 828 387 H404
Ing. Renata Šťastná stavby organizací 581 828 385 H404
Oddělení životního prostředí
Ing. Táňa Drábková zástupce vedoucího odboru na úseku životního prostředí, vedoucí oddělení, ochrana zemědělského půdního fondu 581 828 347 H410
Ing. Klára Čecháková vodní hospodářství, vodohospodářské stavby města 581 828 349 H418
Ing. Pavla Gromanová ochrana přírody a krajiny, rybářství, rostlinolékařská péče, ochrana zvířat 581 828 343 H406
Bc. Zuzana Hiklová silniční hospodářství, dopravní stavby 581 828 344 H412
Ing. Michal Kočnar ochrana ovzduší, odpadové hospodářství 581 828 350 H406
Jana Koláčková koordinovaná stanoviska 581 828 351 H409
Ing. Simona Lukášová vodní hospodářství 581 828 346 H408
Ing. Michal Pajdla lesní hospodářství, myslivost, lovecké lístky 581 828 348 H407
Bc. Martina Stupárková silniční hospodářství, dopravní úřad 581 828 345 H409
Ing. Eliška Trčková vodní hospodářství 581 828 341 H408

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Mgr. Vojtěch Bušina vedoucí odboru 581 828 110 H207
Jana Černá zástupce vedoucího odboru, ekonomika odboru a PO 581 828 115 H207
Ing. Petr Bakovský mediální záležitosti 581 828 117 H214
Ing. Petra Blaške rozpočet regionálního školství 581 828 116 H214
Bc. Barbora Kaštovská památková péče 581 828 113 H214
Bc. Michala Kuchyňková tělovýchova, cestovní ruch a správa objektů příspěvkových organizací 581 828 112 H207
MgA. Jarmila Vrtalová kultura, obč. záležitosti, Klub seniorů, zahraniční spolupráce 581 828 114 H207
Oddělení obecní živnostenský úřad
Ing. Zuzana Foltýnová vedoucí oddělení 581 828 560 Z225
Jitka Honsová registrace 581 828 561 Z222
Mgr. Klára Michlíčková kontrola 581 828 565 120
Marcela Němcová registrace 581 828 563 Z223
Ing. Petra Polová registrace 581 828 562 Z223

Odbor vnitřních věcí

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Ing. Petr Mynář vedoucí odboru 581 828 250 H325
Oddělení dopravně správních agend
Bc. David Václavík vedoucí oddělení, zkušební komisař, SME 581 828 517 Z119
Monika Cabáková přepisy vozidel 581 828 515 Z105
Eva Holíková řidičské průkazy 581 828 518 Z106
Radim Masařík zkušební komisař 581 828 503 Z107
Mgr. Petra Mikšíková řidičské průkazy 581 828 514 Z105
Ing. Mária Ondřejová schvalování a technické změny vozidel 581 828 519 Z107
Bc. Julie Rajtarová řidičské průkazy 581 828 513 Z105
Gabriela Vyorálková registr vozidel 581 828 510 Z107
Kateřina Weidnerová přepisy vozidel 581 828 516 Z105
Oddělení dopravních přestupků
PhDr. Marek Lukeš vedoucí oddělení, dopravní přestupky 581 828 521 Z232
Mgr. Šárka Hubková dopravní přestupky 581 828 525 Z103
Bc. Olga Němcová dopravní přestupky 581 828 523 Z103
Mgr. Jana Slivková dopravní přestupky 581 828 522 Z233
Mgr. Adéla Voldánová dopravní přestupky 581 828 524 Z102
Monika Žaganová administrativa v dopravě 581 828 527 Z106
Oddělení informačních technologií
Ing. Jiří Leisser vedoucí oddělení IT 581 828 195 H440
Radomír Fojtů správce IT 581 828 199 H434
Ing. Roman Hynčica správce IT 581 828 194 H434
Oddělení občansko-správních agend
Bc. Hana Burianová vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru 581 828 551 Z220
Vladimíra Gajdošová cestovní doklady 581 828 554 Z221
Ing. Nikola Hanáková evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady 581 828 552 Z220
Jana Maťová ohlašovna 581 828 553 Z221
Jana Novosádová matrika oddací, ověřování opisů a podpisů 581 828 254 H119
Jaroslava Skácelová ověřování opisů a podpisů, matrika 581 828 256 H119
Eva Takáčová občanské průkazy 581 828 555 Z221
Oddělení provozní a správní
Ing. Dita Kaštovská přestupky 581 828 252 H315
Věra Klvaňová Czech POINT, ztráty a nálezy, úřední deska, volby 581 828 264 H122
Martina Kopečková, DiS. Czech POINT, volby, úřední deska, ztráty a nálezy 581 828 262 H122
Zdeněk Mašlaň přestupky 581 828 251 H314
Dušan Michálek krizové řízení, požární ochrana 581 828 257 H326
Hana Pajdlová spojovatelka, spisová služba 581 828 259 H326
Veronika Polcarová spisová služba 581 828 260 H326
Vladimíra Valentová pokladna 581 828 258 H323

Oddělení podpory rozvoje řízení města

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Bc. Alena Macháčková vedoucí oddělení, projektová manažerka 733 760 497 H313
Ing. Michaela Syptáková projektová manažerka 581 828 375 H313

Oddělení právní

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Mgr. Michala Blahová vedoucí oddělení 581 828 193 H435
Mgr. Dagmar Chmelařová právník MěÚ, specializace Veřejná správa, vyvlastňování 581 828 340 H400
Mgr. Kristina Onyščuková právník MěÚ 581 828 197 H414

Personálně-organizační

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Dana Grajcárová asistentka starosty 581 828 192 H226
Alena Kadlecová asistentka tajemníka 581 828 198 H226
Bc. Radka Konvičková Lavická personalistka - koncepční analytik 581 828 189 H436
Ing. Alena Šumšalová personalistka 581 828 191 H436

Interní audit

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Ing. Martin Roreček interní auditor, pověřenec pro ochranu osobních údajů 581 828 196 H458

Městská policie

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Bc. Miroslav Mann ředitel MP 581 828 100 H118
Hynek Pitrun zástupce velitele MP 581 828 102 H131
Hana Stupárková sekretariát, obecně prospěšné práce 581 828 103 H118

Kam pokračovat?

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021