logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Aktuality

Začíná akce zvýšení hrází na Bečvě (foto, video)

Další akce Povodí Moravy ke zlepšení protipovodňové ochrany Hranic, zvýšení ochranných  hrází nad jezem, byla zahájena. (fotogalerie) Tato akce navazuje na probíhající rozšiřování hranického jezu. Město chce zvýšení hrází využít k revitalizaci prostoru Kropáčovy ulice, proto představujeme videoprezentace projektovaných úprav.

více... | Publikováno 13.5.2021

Aktuální informace z hranické nemocnice (video)

Stav pacientů na covidové jednotce + počty aplikovaných vakcín

více... | Publikováno 13.5.2021

Hranice si připomněly Den vítězství

Navzdory současné situaci nezapomněly Hranice a Armáda ČR na Den vítězství. Tradiční pietní akt u příležitosti 76. výročí osvobození ale tentokrát proběhl v komorním duchu. Za město Hranice položil věnec k Památníku obětem fašismu u Smuteční obřadní síně hranického Městského hřbitova starosta města Jiří Kudláček.

více... | Publikováno 10.5.2021

Město hledá úředníka na stavební úřad

Výběrové řízení na místo referenta na Oddělení stavební úřad na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice vypsal tajemník MěÚ Hranice.

více... | Publikováno 11.5.2021

Rekonstrukce Masarykova náměstí je dokončena

Rekonstrukce Masarykova náměstí, která začala 2 . března, je dokončena. Na náměstí se již objevily nové stromy . Díky úpravám se Masarykovo náměstí stane přívětivější pro návštěvníky zejména v období letních veder. Také se zlepší technické podmínky pro konání kulturních akcí.

více... | Publikováno 13.5.2021

Pod Bílým kamenem nepoteče den voda

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že ve čtvrtek 27.05.2021 bude v době od 08:00 do 11:00 přerušena dodávka vody v části města Hranice, ulice Pod Bílým kamenem.

více... | Publikováno 14.5.2021

Provoz úřadu aktuálně

Městský úřad Hranice je otevřen. Abyste ale minimalizovali nebezpečí nákazy, preferujte prosím elektronickou a telefonickou komunikaci před osobní návštěvou. Upozorňujeme, že při příchodu na městský úřad Vám může být změřena teplota.

více... | Publikováno 15.2.2021

Stále můžete zaplatit za komunální odpad

Finanční odbor městského úřadu v Hranicích zasílá prostřednictvím e-mailu podklady pro zaplacení poplatku za komunální odpad na rok 2021. Výše poplatku je stejná jako loni a předloni – tedy 696 korun na osobu za rok. Od poplatku za odpad jsou osvobozeny děti do 6 let a občané nad 70 let. O osvobození není třeba nijak žádat, probíhá automaticky.

více... | Publikováno 5.5.2021

Probíhá svoz odpadu ze zahrádek

Město provádí pravidelný svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií.

více... | Publikováno 10.5.2021

Pokračuje rekonstrukce hranického hřbitova

Rekonstrukce hranického hřbitova se po roční pauze opět rozbíhá. Práce na 3. etapě začnou již v dubnu a jsou rozvrženy do dvou let.  Budou tedy pokračovat celý letošní rok.  Na řadu přijde urnový háj v horní části hřbitova. Budou se zde budovat komunikace i inženýrské sítě, jako voda, elektrika, veřejné osvětlení.

více... | Publikováno 13.4.2021

Oprava chodníku u Synagogy je dokončena

Město Hranice opravilo havarijní stav chodníku a poškozeného zemního osvětlení v průchodu kolem Synagogy. Z technologických důvodů a kvůli zajištění bezpečnosti chodců došlo ke krátkodobému uzavření chodníku kolem Synagogy, včetně nově rekonstruovaných Židovských schodů, tvořících spojnici ulic Čechova a Janáčkova v Hranicích. Děkujeme za pochopení.

více... | Publikováno 14.5.2021

Dobrovolníci v sobotu uklízeli Hranice

Chladné, ale jinak docela přívětivé počasí podpořilo okolo třiceti dobrovolníků, kteří se sešli v sobotu 24. dubna v Zámecké zahradě na akci Ukliďme Hranice. Byli to převážně rodiny s dětmi. Do úklidu se zapojila i čtyřicítka skautů a členové Klubu vodních sportů Hranice.

více... | Publikováno 28.4.2021

Začala stavba cyklověže na hranickém nádraží

Cyklověž pro více než stovku kol začala růst na hranickém vlakovém nádraží. Práce byly zahájeny v polovině dubna a dokončeny by měly být v červenci. Cyklověž bude stát 19 milionů korun, z toho téměř 15 milionů město získalo jako dotaci. V současné době je cyklodoprava na nádraží obtížná, i proto, že zde není možné kolo bezpečně uložit. To se výstavbou cyklověže s kapacitou až 118 kol změní.

více... | Publikováno 4.5.2021

V místních částech proběhne sběr nebezpečného odpadu

Pravidelný sběr nebezpečného odpadu z domácností proběhne v sobotu 29. května 2021 v hranických místních částech Slavíč, Drahotuše, Rybáře, Uhřínov, Středolesí, Velká, Lhotka a Valšovice.

více... | Publikováno 19.4.2021

Hranický čáp obhlíží nové hnízdo

První hranický čáp si 2. dubna obhlížel nové hnízdo. Tak doufejme, že se zalíbí jak jemu, tak i jeho partnerce, která dorazila později. Ve fotogalerii z 9. dubna je vidět, že více, než hnízdo, řeší svůj vzhled. Že by samička?

více... | Publikováno 9.4.2021

Dochází k obnově školních spojů

Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje  (KIDSOK) oznámil, že v souvislosti s usnesením vlády o návratu dětí 1. stupně ZŠ do škol, dojde s platností od 12. dubna 2021 k obnově školních spojů.

více... | Publikováno 7.4.2021

Probíhá sčítání lidu

Letošní sčítání lidu, domů a bytů je již v plném běhu. Poprvé bude možné vyplnit ho i elektronicky. Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. března 2021.

více... | Publikováno 24.2.2021

Město vytipovalo vhodné plochy pro bytové domy

Město Hranice hledá cesty, jak zlepšit situaci ohledně nedostatku bytů. Proto zkoumá možnosti výstavby nových bytových domů.  Rozvoj bydlení v našem městě ale není možné řešit nahodile, bez znalosti  současného stavu,  možností a výhledů do budoucna.

více... | Publikováno 7.4.2021

Začíná další ročník výzvy Do práce na kole

Vyměnit alespoň na měsíc auto za kolo, koloběžku, elektrokolo nebo chůzi, a prospět tak životnímu prostředí i vlastnímu tělu. To je cílem výzvy Do práce na kole, kterou spolek AutoMat pořádá po jedenácté a Hranice se do ní zapojují již po sedmé. Město Hranice již tradičně podporuje cyklistiku jako zdravý a šetrný způsob dopravy, a tato akce zapadá do aktuálně řešené otázky mobility, která je součástí strategického dokumentu „Chytré Hranice bez hranic“ vytvořeného v rámci projektu Koncepční rozvoj města Hranice – Smart City.

více... | Publikováno 31.3.2021

Prázdninový provoz městských mateřských škol

Upozorňujeme rodiče na prázdninový provoz městských mateřských škol. Minimálně jedna z městských mateřských škol bude vždy otevřena. Harmonogram naleznete v příloze.

více... | Publikováno 16.3.2021

Očkování proti kovidu

Od 15. ledna 2021 byl spuštěn centrální registrační a rezervační systém pro očkování proti Covidu-19. Radíme, jak se přihlásit. Hranická nemocnice otevřela očkovací centrum .

více... | Publikováno 1.3.2021

Palačovská spojka se má začít stavět příští rok

Ačkoliv se stavba Palačovské spojky měla zahájit již několikrát, termín zahájení výstavby se neustále posouvá. Přípravy stavby ale přeci jen pokročily a podle údajů Ředitelství silnic a dálnic by se mělo začít již v roce 2022. Plán je následující: výběrové řízení na zhotovitele v roce 2021, v roce 2022 vydání stavebního povolení a zahájení stavby a v roce 2025 její dokončení.

více... | Publikováno 13.4.2021

Harmonogram svozu odpadu

Město Hranice rozšířilo služby v oblasti odpadového hospodářství o popelnice na biologicky rozložitelný odpad. Důvodem pořízení nových nádob jsou připravované změny v legislativě, které se týkají odpadového hospodářství. Harmonogram svozu komunálního a biologicky rozložitelného odpadu naleznete v příloze.

více... | Publikováno 5.1.2021

Platnost řidičských průkazů se prodlužuje

O deset měsíců se prodlužuje platnost těm řidičským průkazům, kterým měla skončit platnost v období od od 1. září 2020 do 30. června 2021. To znamená, že řidičský průkaz, kterému uplynula platnost například 5. prosince 2020 je platný do 5. října 2021. Uvedlo to ministerstvo dopravy.

více... | Publikováno 25.2.2021

Na cestě podél viaduktů bude omezen provoz

Havarijní stav viaduktů, z kterých na některých místech opadávají části zdiva, donutil jejich vlastníka - Správu železnic k instalaci oplocení kolem viaduktů. Zároveň bude omezen provoz na podélné komunikaci mezi Hviezdoslavovou a Bezručovou ulicí. Navrženo je její zjednosměrnění.

více... | Publikováno 15.2.2021

Probíhá bezplatné antigenní testování v lázních

Lázně Teplice nad Bečvou se rozhodly vstoupit do projektu celorepublikového dobrovolného plošného testování obyvatelstva na onemocnění COVID-19 a vytvořily na Lázeňském domě Janáček antigenní odběrové místo pro veřejnost.

více... | Publikováno 15.2.2021

Vítání občánků je zatím odloženo

V současnosti nám epidemiologická situace nedovoluje pořádat obřad Vítání občánků. Nadále však přijímáme od zájemců vyplněné tiskopisy, ale realizace obřadů je až do odvolání odložena. Jakmile to situace umožní, Vítání občánků obnovíme. Poté také oslovíme všechny zájemce, s dotazem, zda jejich zájem trvá a zároveň jim poskytneme informace o konkrétních termínech obřadu.

více... | Publikováno 3.2.2021

Evidence svozových nádob Ekoltesu pokračuje

Zahájení evidence všech nádob na směsný komunální odpad v Hranicích - to je první krok k výrazným změnám v odpadovém hospodářství ve městě. Čipování bylo na přelomu roku zkomplikováno zpožděním dodávek kvůli koronaviru a také nepříznivým počasím, nyní se ale opět rozběhlo.

více... | Publikováno 11.5.2021

Domov seniorů je naočkován (video)

V Domově seniorů Hranice se tento týden uskutečnilo očkování proti koronaviru. Jak celá akce probíhala, sdělila hranické televizi ředitelka Domova seniorů Mgr. Simona Hašová.

více... | Publikováno 21.1.2021

Zastupitelé schválili rozpočet města

V duchu úspor se nese rozpočet města na letošní rok, který schválili zastupitelé na svém prosincovém jednání. Provozní výdaje města se oproti rozpočtu roku 2020 snížily téměř o deset milionů na 295 milionů korun. Předpokládané provozní příjmy však kvůli koronavirové krizi klesly o 66 milionů korun na 313 milionů korun.

více... | Publikováno 14.12.2020

Přístavba evangelického kostela je dokončena

Přístavba evangelického kostela, která bude sloužit pro vznik komunitního centra, byla dokončena. Akce byla spolufinancovaná z Fondů Evropské unie pro regionální rozvoj. V minulosti, v době, kdy byl kostel solárnou, stávala z každé strany kostela z každé strany jedna menší budova. Nová přístavba byla provedena jen z jedné, jihozápadní strany a bude vypadá podobně.

více... | Publikováno 4.2.2021

Zastupitelé pozastavili participativní rozpočet

Vzhledem k tomu, že kvůli koronavirové krizi očekává město enormní propad příjmů, zrušili zastupitelé letos vyhlášený Participativní rozpočet města Hranic, jehož vítězný návrh by se měl realizovat v příštím roce. Zároveň pozastavili také vyhlášení participativního rozpočtu v roce 2021 pro rok 2022 s tím, že další participativní rozpočet bude vyhlášen až poté, co budou stabilizovány příjmy města.

více... | Publikováno 20.11.2020

Čapí komín nahradila nová konstrukce

Hraničtí čápi se mají příští rok kam vrátit. Starý komín je sice pryč, v pátek 16. října se ale na jeho místě objevil nový desetimetrový železobetonový sloup, který má na vrcholu ocelovou konstrukci s připraveným základem hnízda. Celá akce probíhala ve spolupráci s ornitology z Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí. Ti mají za sebou už celou řadu podobných akcí a v umísťování nových čapích hnízd jsou velmi úspěšní.

více... | Publikováno 7.9.2020

Cesta podél Ludiny dostane nový povrch

Mlatový povrch cesty podél Ludiny, která vede od Pivovarských schodů kolem hotelu Centrum až ke křižovatce ulic Komenského a Hřbitovní bude nahrazena klasickou žulovou dlažbou. Cesta, která je za sucha prašná a za deště bahnitá, tak dostane důstojnou podobu, odpovídající její poloze v centru města.

více... | Publikováno 7.10.2020

Ekologická havárie na Bečvě

V neděli 20. září došlo na řece Bečvě u Choryně ve Zlínském kraji k úniku kyanidů (podle informací ČIŽP), které způsobily masivní úhyn ryb. Nejpostiženější byl úsek od soutoku Bečvy s Juhyní po Ústecký most, následky se ale projevovaly až v Přerově.  Ke zmírnění následků upouštěla přehrada Bystřička od neděle od 13 hodin více vody, aby došlo ke snížení koncentrace kyanidů.

více... | Publikováno 1.10.2020

Práce na jezu na Bečvě pokračují

Práce na rozšíření jezu v Hranicích o jedno pole pokračují. Touto akcí dojde k zkapacitnění jezu, což zvýší úroveň protipovodňové ochrany Hranic. Stávající jez Povodí Moravy s.p. rozšíří o 50 %. Součástí celkové rekonstrukce jezu je i zbudování rybího přechodu. Práce potrvají do konce roku 2021.

více... | Publikováno 13.11.2020

Nenechte vodu jen tak odtéct, využijte programu Dešťovka

Sucho v České republice se prohlubuje. Nedostatek srážek a zvyšující se průměrná teplota zvyšují deficit vody v půdě i v tocích. Po další mírné zimě je situace místy již téměř kritická. Vyzýváme proto občany Hranic, aby využili dotačního programu Dešťovka a na sucho se začali adaptovat. Tento program Ministerstva životního prostředí je zaměřen právě na pořízení nádrží na dešťovou a šedou vodu v domácnostech.

více... | Publikováno 2.6.2020

Ulice Jiřího z Poděbrad je neprůjezdná

Od 16. dubna je neprůjezdná ulice Jiřího z Poděbrad.  Ulice je uzavřena kvůli výstavbě domu na pozemku Na Špici mezi ulicemi Jiřího z Poděbrad a Jaselská. Úplná uzavírka ulice bude trvat až do 31. března 2021. Do ulice Jiřího z Poděbrad bude možné zajíždět z ulice Nádražní.

více... | Publikováno 15.4.2020

Město nesouhlasí s rušením přechodů

Jak jste jistě zaregistrovali, 26. března byly fyzicky zrušeny a smazány čtyři přechody na silnici I/35 v našem městě!! Vedení města s tímto zrušením zásadně nesouhlasí a důrazně protestovalo proti tomuto nesmyslnému a nelogickému rozhodnutí!!

více... | Publikováno 27.3.2020

Městský úřad nabízí novou službu

Mám vyrazit na úřad nyní, nebo až za hodinu? Nebo raději zítra? Jak dlouho budu pravděpodobně čekat ve frontě? Městský úřad v Hranicích zavádí novou službu, která vám na tyto otázky odpoví.

více... | Publikováno 19.2.2020

Můžete zjistit stav vyřizovaných dokladů

Městský úřad Hranice nově nabízí možnost zjistit na webu  města, zda již máte vyřízenu svoji žádost o občanský či řidičský průkaz nebo cestovní doklady.

více... | Publikováno 23.1.2018

Nová aplikace informuje o investicích

Město Hranice spouští novou aplikaci, která vám poskytne přehledné informace o hlavních investičních akcích města.

více... | Publikováno 14.5.2019

Městská policie opět eviduje bicykly i elektrokola

Od dubna bude opět městská policie Hranice evidovat kola i elektrokola jako obranu proti jejich krádežím. Občané si mohou kola zdarma zaregistrovat na městské policii Hranice. Je ale nutné se předem telefonicky objednat na čísle 581 828 101.

více... | Publikováno 4.7.2017

Kam pokračovat?

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021