logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Aktuality

Město ocenilo nejlepší sportovce (video)

Tradiční vyhlášení nejlepších sportovců roku 2017 proběhlo v úterý 17. dubna 2018 ve dvoraně hranického zámku. Letos se jako tradiční sportovní host zúčastnil Jan Weber, který je sedminásobným mistrem světa a mnohonásobným mistrem Evropy i ČR ve Freestyle Footbagu a mistrem ČR ve Freestyle fotbalu. Jan Weber se zapsal do Zlaté knihy města.

více... | Publikováno 17.4.2018

Územní plánování bude v úterý zavřeno

Upozorňujeme, že dnes, v úterý 24. dubna bude oddělení územního plánování odboru rozvoje města MěÚ Hranice z provozních důvodů uzavřeno. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

více... | Publikováno 23.4.2018

Opravovaná Teplická ulice bude krátce uzavřena

Teplická ulice bude v úseku od ulice Jurikovy po Partyzánskou (včetně křižovatky) od čtvrtka 26. dubna od 12 hodin do soboty 28. dubna do 8 hodin ráno zcela uzavřena kvůli pokládce nového povrchu.

více... | Publikováno 3.4.2018

V květnu bude zápis do mateřských škol

Zápis dětí do mateřských škol, zřizovaných městem Hranice na školní rok 2017/2018 se uskuteční ve čtvrtek 3. května od 8 do 16 hodin a v pátek 4. května od 8 do 12 hodin.

více... | Publikováno 9.4.2018

Městská policie zadržela lupiče, Policie ČR děkuje

Vedoucí územního odboru Přerov Policie ČR plk. JUDr. Martin Lebduška osobně předal starostovi města Jiřímu Kudláčkovi děkovný dopis, který ocenil zásah hranických městských policistů proti ozbrojenému lupiči. Ten s nožem v ruce neúspěšně zkoušel získat hotovost v novinovém stánku. Strážníci městské policie ho podle popisu dokázali vyhledat na kamerovém systému a hlídka městské policie ho následně i zadržela.

více... | Publikováno 19.4.2018

V sobotu se uklízely Hranice

Úklidu města se v sobotu 7. dubna dopoledne i odpoledne věnovaly desítky dobrovolníků, od těch nejmladších, až po věkem mnohem zkušenější. Přívětivé počasí jim umožnilo ve vybraných lokalitách nasbírat okolo 200 pytlů odpadků i mnoho kuriozit. (video, fotogalerie). Město Hranice všem účastníkům sobotní akce děkuje.

více... | Publikováno 11.4.2018

Město pronajme kluziště v Drahotuších

Záměr na výpůjčku tzv. Centra volného času Drahotuše čp. 551 schválila Rada města Hranic. Jedná se o kluziště, přilehlé občerstvení a dětské hřiště.

více... | Publikováno 10.4.2018

Kvůli polomům je zakázán vstup do lesa

Do lesa nyní nechoďte, je to nebezpečné. Po silných větrech vznikly v lesích rozsáhlé polomy, hrozí pády zaklíněných nebo polovyvrácených stromů, případně větví.Proto je zakázán vstup do lesů školního polesí Valšovice, situace na Libavé je obdobná.

více... | Publikováno 26.3.2018

Komunikace Pod Křivým bude uzavřena

Konečná úprava povrchu v ulici Pod Křivým je důvodem jejího krátkodobého uzavření. Po vybudování kanalizace zde budou od 16. dubna do začátku května probíhat dokončovací práce, spojené s pokládkou nového povrchu komunikace. Po tuto dobu bude upravovaná část neprůjezdná. Děkujeme za pochopení.

více... | Publikováno 22.1.2018

Město hledá pracovníka na územní plánování

Výběrové řízení na místo referenta oddělení územního plánování na Odboru rozvoje města Městského úřadu Hranice vypsal tajemník MěÚ Hranice. Přihlášky posílejte nejpozději do 25.4. 2018 do 17. hodin.

více... | Publikováno 5.4.2018

Připravují se kontejnery pro zahrádkáře

I letošní jaro budou v zahrádkářských lokalitách ve městě nachystány velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek. Město Hranice, odbor správy majetku upozorňuje občany, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady.

více... | Publikováno 29.3.2018

Konference SMART COMMUTING se věnovala mobilitě

Problém udržitelné mobility ve městech, příklady z jiných evropských měst, z kterých je možné čerpat v Hranicích, směry budoucího vývoje. to byly jedny z hlavních témat konference Smart commuting, která se uskutečnila ve středu 28.  března ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Hranicích.  

více... | Publikováno 21.3.2018

Hranice uspěly ve výzkumu „Město pro byznys“

Na druhém místě v Olomouckém kraji se v rámci srovnávacího výzkumu „Město pro byznys“ za rok 2017 umístilo město Hranice. Jako celkově podnikatelsky nejpřívětivější město Olomouckého kraje byl vyhodnocen Prostějov, bronzový byl Šumperk. V celostátním srovnání si Hranice oproti roku 2016 o místo polepšily a skončily 11.

více... | Publikováno 22.3.2018

Město koupí komín s čápy

Komín s čapím hnízdem na pozemku u Tř. Čs. armády  koupí město. Koupi této známé dominanty Hranic schválili hraničtí zastupitelé na svém březnovém jednání. (Fotogalerie)

více... | Publikováno 23.3.2018

Městská policie opět eviduje bicykly i elektrokola

Od dubna bude opět městská policie Hranice evidovat kola i elektrokola jako obranu proti jejich krádežím. Občané si mohou kola zdarma zaregistrovat na městské policii Hranice. Je ale nutné se předem telefonicky objednat na čísle 581 828 101.

více... | Publikováno 4.7.2017

Hranice zřídí centrum pro bezdomovce

Město připravilo plán na vybudování nízkoprahového denního centra, zaměřeného na hranické osoby bez přístřeší, s předpokládanou kapacitou 15 osob. Pro toto centrum se zrekonstruují městské prostory na Třídě Československé armády.

více... | Publikováno 1.3.2018

Olomoucká aglomerace vyhlašuje nové dotační výzvy

Chtěli bychom vám stručně představit tři výzvy z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a jednu výzvy z Operačního programu Zaměstnanost, které jsou právě vyhlášeny. Projekty musí být realizovány na území Olomoucké aglomerace.

více... | Publikováno 19.3.2018

Přípravné práce k cyklostezce už běží

Příprava trasy na první úsek cyklostezky, která spojí Hranice a Lázně Teplice nad Bečvou již začala. Kolem Bečvy již probíhá nezbytné kácení dřevin, které musí být hotové do konce března, aby proběhlo v období vegetačního klidu.

více... | Publikováno 13.3.2018

Město si připomnělo narozeniny T.G. Masaryka

Již 168. výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka si připomnělo město Hranice. Na tradičním místě u Masarykovy busty ve foyeru budovy Staré radnice proběhl ve středu 7. března od 10 hodin pietní akt.

více... | Publikováno 7.3.2018

Poškozená vrba musela dolů

Vrba, která dominovala ostrůvku  na rybníku Kuchyňka musela být pokácena. Vrba dostala opakovaně zásah bleskem, byla z velké části uschlá a při kontrole v zimě bylo zjištěno, že její záchrana není možná.(viz foto)

více... | Publikováno 7.3.2018

Občané mohou opět žádat o kompostéry

Lidé, kteří mají zájem o kompostování odpadu, mohou opět na městě žádat o kompostéry. Žádosti se musí podat nejpozději do konce května.

více... | Publikováno 1.3.2018

Stavba jezu se zřejmě odkládá

​​​​​​​Jedno ze zásadních protipovodňových opatření na Bečvě v Hranicích – rozšíření jezu o třetí pole se zatím o rok odkládá. Místo předpokládaného začátku v letošním roce a dokončení v listopadu 2019, Povodí Moravy nyní předpokládá zahájení stavby na začátku roku 2019 a dokončení v roce 2020. Město Hranice se ale snaží tyto termíny ještě zkrátit.

více... | Publikováno 21.2.2018

Městský architekt úřaduje ve středu

Každou středu v době od 10 do 16 hodin úřaduje na městském úřadě v Hranicích externí městský architekt Ing. arch Marek Wajsar. V náplni práce má, mimo jiné, konzultační a poradenskou činnost v oblastech architektury a urbanismu. Můžete ho nalézt  na zámku Pernštejnské nám. 1 v 2. patře, v kanceláři č. 202.

více... | Publikováno 19.1.2018

Můžete zjistit stav vyřizovaných dokladů

Městský úřad Hranice nově nabízí možnost zjistit na webu  města, zda již máte vyřízenu svoji žádost o občanský či řidičský průkaz nebo cestovní doklady.

více... | Publikováno 23.1.2018

Na výměnu kotlů bude víc času i peněz

Zásadní změny v kotlíkových dotacích schválili na konci listopadu radní Olomouckého kraje. Jednak prodloužili termín, kdy je možné o dotace na výměnu starých kotlů za nové žádat a také zvýšili částku, určenou na tento dotační projekt. Nově lze o dotace žádat až do dubna 2018.  Z původních 124 miliónů korun navýšilo hejtmanství rozpočet dotačního projektu na téměř 167 miliónů.

více... | Publikováno 29.11.2017

Úspěch nového městského webu

První úspěch zaznamenaly nové webové stránky, na které město přešlo od října minulého roku. V soutěži Zelená informacím o nejzdařilejší prezentaci o životním prostředí na oficiálních internetových stránkách měst v České republice získaly ocenění v zvlášť vyhlášené tematické oblasti (3P) Voda. Slavnostní vyhlášení výsledků 7. ročníku soutěže se uskutečnilo 18. ledna 2018 v Praze.

více... | Publikováno 22.1.2018

V Hranicích je nasazen radar na měření rychlosti

Snaha o zvýšení bezpečnosti chodců vedla město Hranice k tomu, že od 3. ledna 2018 nasadilo v ulicích radar na měření rychlosti projíždějících vozidel. Mnozí řidiči totiž mají problém ve městě sundat nohu z plynu a dodržovat předepsanou rychlost. Dalším přínosem by mělo být i snížení ekologické zátěže.

více... | Publikováno 3.1.2018

Rozpočet města byl schválen

Rozpočet města Hranic na rok 2018 zatím pracuje s částkou přes 370 milionů korun. Jeho podobu schválili na svém jednání 14. prosince zastupitelé města.

více... | Publikováno 14.12.2017

Město nabízí pozemky ke stavbě rodinných domů

Město Hranice nabízí celkem sedm pozemků, připravených k výstavbě rodinných domů v Drahotuších v ulici M. Tyrše.

více... | Publikováno 7.8.2017

Regenerace sídliště Nová se dokončí na jaře

Brzký nástup chladného zimního počasí zbrzdil dokončení regenerace sídliště Nová. Podmínky pro některé činnosti nebyly příznivé, byl by problém  dodržet správné technologické postupy. Proto se část prací přesune na jaro 2018.

více... | Publikováno 20.10.2017

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí je v pátek uzavřeno

Upozorňujeme, že oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí MěÚ Hranice na Purgešově ulici bude od 13. října každý pátek z organizačně-technických důvodů až do odvolání uzavřeno. Děkujeme za pochopení

více... | Publikováno 19.10.2017

Oprava zdi hranického hřbitova se prodloužila

Termín dokončení oprav zdi hranického hřbitova se posunul na 15. prosinec. Důvodem je složitý postup při statickém zajištění nejen zdi, ale i náhrobků, které k ní z vnitřní strany přiléhají. Práce budou na období konce října a začátku listopadu pozastaveny, aby lidé nebyli rušeni při uctění památky zesnulých. V období od 17. října do 5. listopadu budou přerušeny práce na hřbitově na vnitřní straně zdi. Na hřbitově bude vše uklizeno, většina zakrytých náhrobků bude odbedněna. Výjimkou bude pět náhrobků, které stojí u staticky narušených úseků zdi.

více... | Publikováno 7.8.2017

Kam pokračovat?

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017