logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Aktuality

Hranice - dopady koronaviru (video)

Informace starosty města. Živnostníci mohou žádat o ošetřovné. Pozor na podvodníky. Rada zrušila poplatky za družiny a školky, promíjí nájmy v městských prostorách.Úřad pracuje v nouzovém režimu. Město zajišťuje nákupy pro starší spoluobčany. Zastupitelstvo pomohlo nemocnici. Město přijímá dary ochranných pomůcek - děkujeme. Mapa popelnic na roušky.

více... | Publikováno 6.4.2020

Zápisy do 1. tříd budou dálkově

Letošní zápis do 1. tříd základních škol v Hranicích proběhnou od 6. do 17 dubna bez přítomnosti dětí dálkovým přístupem. Veškeré podrobnosti naleznete v příloze.

více... | Publikováno 27.3.2020

Město zajišťuje nákupy pro starší spoluobčany

Město Hranice zajistilo pro seniory nad 70 let možnost obstarání nezbytných nákupů či zajištění dalších potřeb. Vážení spoluobčané, pokud je vám nad 70 let a  nemáte nikoho, kdo by Vám zajistil  nezbytné nákupy potravin, hygieny a léků, můžete se obrátit na telefonní čísla MěÚ Hranice 581 828 424. 581 828  425 a 581 828  440. Volat můžete v pondělí až pátek dopoledne od 8 do  11:30.

více... | Publikováno 25.3.2020

Připravujeme svoz odpadu ze zahrádek

Město připravuje tradiční jarní zastávkový svoz biologického odpadu ze zahrádek a také pravidelný svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií.

více... | Publikováno 1.4.2020

Setkání senátorky s občany se v dubnu ruší

Vzhledem k nouzovému stavu spojenému s COVID-19 neproběhne v dubnu úřední den senátorky Jitky Seitlové. S podněty je ale stále možné se na senátorku obrátit telefonicky (736 491 225) nebo e-mailem. Další úřední den proběhne v plánovaném termínu 11. května (pokud nedojde k prodloužení nouzového režimu).

více... | Publikováno 6.4.2020

Živnostníci mohou žádat o ošetřovné

Od 1. dubna mohou začít živnostníci žádat o ošetřovné na děti, které od 12. března nemohou chodit do školy. Ošetřovné se týká osob samostatně výdělečně činných (v hlavní činnosti), které nemohly vykonávat svoji činnost, protože se se musely starat o děti do 13 let, poté, co byly uzavřeny školy.

více... | Publikováno 1.4.2020

Město nesouhlasí s rušením přechodů

Jak jste jistě zaregistrovali, 26. března byly fyzicky zrušeny a smazány čtyři přechody na silnici I/35 v našem městě!! Vedení města s tímto zrušením zásadně nesouhlasí a důrazně protestovalo proti tomuto nesmyslnému a nelogickému rozhodnutí!!

více... | Publikováno 27.3.2020

Koronavir - obecné informace

Omezení volného pohybu prodlouženo do 1. dubna. Občanky a řidičáky, které ztratily po 1. březnu platnost, lze nadále používat. Elektronická evidence tržeb je pozastavena. Nošení roušek je povinné.

více... | Publikováno 27.3.2020

Stavba jezu začala, přechod přes Bečvu je uzavřen

Povodí Moravy, s. p. zahájilo v březnu rekonstrukci jezu v Hranicích. Dojde k jeho zkapacitnění, což povede ke zvýšení úrovně protipovodňové ochrany. Stávající jez vodohospodáři rozšíří o 50 %. Součástí celkové rekonstrukce jezu je i zbudování rybího přechodu. Práce potrvají do konce roku 2021.

více... | Publikováno 27.3.2020

Město spouští kvůli koronaviru Mobilní rozhlas

V souvislosti s nákazou COVID 19 a vyhlášením nouzového stavu jsme spustili aplikaci Mobilní Rozhlas. Stáhněte si aplikaci ZDARMA prostřednictví Google play nebo Appstore a budete dostávat informace přímo do mobilu. Senioři, kteří nemají přístup k internetu, mohou díky němu dostávat zásadní informace prostřednictvím SMS. Upozorňujeme, že SMS jsou určeny jen pro ty nejpodstatnější zprávy v stručné podobě.

více... | Publikováno 26.3.2020

Provozní doba úřadu zůstává omezená

Na základě Usnesení vlády a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o zákazu volného pohybu osob je Městský úřad Hranice pro veřejnost uzavřen.  Úřední hodiny Městského úřadu Hranice jsou stanoveny na pondělí a středu od 13 do 16 hodin.

více... | Publikováno 25.3.2020

Hraničtí zastupitelé podpořili nemocnici

Příspěvek ve výši 3,8 milionu korun odsouhlasili ve čtvrtek 19. března hraničtí zastupitelé pro Nemocnici Hranice a.s. Nemocnice tento příspěvek využije pro boj s koronavirem, konkrétně na nákup potřebného zařízení, zejména tří ventilačních přístrojů, 50 polohovacích nemocničních lůžek a dalšího vybavení. Zároveň zastupitelé odsouhlasili vytvoření rezervy 1 milionu korun na finanční zabezpečení krizových potřeb.

více... | Publikováno 20.3.2020

Koronavirus - videoinformace starosty města

Zde můžete shlédnout videovyjádření starosty města Jiřího Kudláčka k vývoji situace ohledně koronaviru v Hranicích a další videa k tomuto tématu.

více... | Publikováno 25.3.2020

Stavbou roku je bytový dům v Komenského ulici

Po několika letech mají Hranice opět stavbu roku. Rada města rozhodla na základě doporučení Komise pro navržení nejlepší stavby roku 2019 udělit toto ohodnocení stavbě Bytový dům ulice Komenského č. p. 277 - investora Stami Hranice s.r.o. . V budově vzniklo celkem deset bytů.

více... | Publikováno 13.3.2020

Blíží se placení poplatků za komunální odpad

Finanční odbor městského úřadu v Hranicích začíná prostřednictvím e-mailu rozesílat podklady pro zaplacení poplatku za komunální odpad na rok 2020. V letošním roce je výše poplatku stejná jako v roce 2019 – tedy  696 korun na osobu za rok. Od poplatku za odpad jsou osvobozeny děti do 6 let a občané nad 70 let. O osvobození není třeba nijak žádat, probíhá automaticky.

více... | Publikováno 26.2.2020

Město hledá nové pracovníky

Výběrové řízení na místo investičního technika na Odboru investic MěÚ Hranice vypsal tajemník MěÚ Hranice.Dále vypsal výběrové řízení na na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy a samosprávy na úseku ochrany ovzduší a odpadového hospodářství na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Oddělení životního prostředí MěÚ Hranice. Lhůta pro podání přihlášek je do 20. března 2020 do 13:30 hodin.

více... | Publikováno 27.2.2020

Kompostéry jsou připraveny k vyzvednutí

Díky dotaci pořídilo město Hranice 550 kompostérů k ukládání biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a domácností, aby podpořilo zkvalitnění nakládání s odpady. Vydávání kompostérů je dočasně pozastaveno, termín bude patřičně prodloužen.

více... | Publikováno 24.2.2020

Výzva Do práce na kole se mění v „národní zdravotní teambuilding”

Jubilejní desátý ročník akce Do práce na kole, kterou pořádá spolek AutoMat, prošel pod vlivem aktuálních událostí radikální změnou. Město Hranice se do tohoto projektu zapojuje již pošesté. Cílem této výzvy je vyměnit alespoň na měsíc auto za kolo nebo chůzi, a prospět tak životnímu prostředí i vlastnímu tělu.

více... | Publikováno 4.3.2020

Informace ke kácení u malého nádraží

Město Hranice dostalo dotazy na kácení stromů u železničního nádraží Hranice -  město.  Místostarosta města PhDr. Vladimír Juračka nechal záležitost prošetřit pracovníky Městského úřadu Hranice, kteří zjistili následující podrobnosti.

více... | Publikováno 4.3.2020

Městský úřad nabízí novou službu

Mám vyrazit na úřad nyní, nebo až za hodinu? Nebo raději zítra? Jak dlouho budu pravděpodobně čekat ve frontě? Městský úřad v Hranicích zavádí novou službu, která vám na tyto otázky odpoví.

více... | Publikováno 19.2.2020

Město řeší autovrak u kasáren Jaslo

Na ulici Nová u bývalých kasáren Jaslo stojí  autovrak.  Netvoří však překážku silničního provozu. Proto ho městská policie nemůže nechat ihned odtáhnout, ale musí postupovat podle zákona o pozemních komunikacích.

více... | Publikováno 26.2.2020

Mikroregion vyhlašuje sportovní,kulturní a vzdělávací granty

Mikroregion Hranicko jako již tradičně vyhlašuje Grantový program regionu Hranicko na rok 2020 – na podporu kulturních, sportovních, vzdělávacích akcí.

více... | Publikováno 19.2.2020

Ve věžičce kostela byly nalezeny historické dokumenty (video)

Ve věžičce hranického kostela Stětí Sv. Jana Křtitele se nalezly historické dokumenty roku 1839. Věžička byla sňata loni v dubnu, kvůli havarijnímu stavu. O nálezu dokumentů hovoří ve videu ředitel Státního okresního archivu Přerov Jiří Lapáček. (Fotogalerie)

více... | Publikováno 5.2.2020

Statistici budou provádět šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje od 1. února výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2020 (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Šetření bude probíhat i v Olomouckém kraji.

více... | Publikováno 29.1.2020

Vedení města poděkovalo hranické železničářce za záchranu života dítěte

Poděkování za příkladný občanský postoj za záchranu lidského života vyslovil ve středu 22. ledna hranické železničářce Daně Buksové starosta města Jiří Kudláček.  Zároveň jí spolu s místostarosty Vladimírem Juračkou a Danielem Vitonským  a vedoucím odboru školství, kultury a tělovýchovy Vojtěchem  Bušinou předal pamětní list a květiny. (fotogalerie)

více... | Publikováno 22.1.2020

Město má nové popelnice na olej

Město Hranice opět rozšiřuje možnosti třídění odpadu. Poté, co loni přibyly kontejnery na kovy a popelnice na biologicky rozložitelný odpad, tak od letošního roku se ve městě objevily nové nádoby na oleje. Jsou určeny na ukládání použitých rostlinných olejů z domácností.

více... | Publikováno 14.1.2020

Projednával se Plán mobility

Co se musí změnit v dopravě v Hranicích? Na to připravuje odpovědi Plán udržitelné městské mobility, jehož veřejné projednání se uskutečnilo ve středu 15. ledna 2020 od 16 hodin ve Velké zasedací místnosti MěÚ Hranice, na zámku. V rámci veřejného projednání proběhlo losování o tři koloběžky Kostka. (Fotogalerie)

více... | Publikováno 16.1.2020

Podnikatelé mohou požádat o dotace

Jste podnikem, který chce zavést na trh nový výrobek, technologii či službu, realizujete průmyslový výzkum a experimentální vývoj či plánujete zavést nebo rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity? Řešíte rekonstrukci či demolici budov k podnikání? Nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) vyhlašuje poslední výzvy v níže zmíněných oblastech.

více... | Publikováno 23.1.2020

Místní poplatky se mění

Od ledna 2020 platí novela zákona o místních poplatcích, která se týká také Hranic. Mezi hlavní změny totiž patří zrušení místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity, které byly nahrazeny zavedením nového poplatku z pobytu.

více... | Publikováno 2.1.2020

Zastupitelé odsouhlasili rozpočet města

Rozpočet města Hranic na rok 2020, Program rozvoje města na roky 2020 až 2030 a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice na období 2020 - 2022 schválili na svém prosincovém jednání zastupitelé města Hranic.

více... | Publikováno 13.12.2019

Pozor na povinné čipování psů

Od 1. ledna 2020 bude platit povinné čipování psů na celém území republiky. V Hranicích toto čipování upravuje již řadu let obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2009, o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů, která je i nadále platná.

více... | Publikováno 13.12.2019

Úřad práce v Hranicích pokračuje

Co se bude dít s Úřadem práce v Hranicích, vzhledem k avizovanému rušení některých malých poboček úřadu práce? Takovéto dotazy směřovaly v minulých dnech na hranickou radnici. Vedení města Hranic proto vyvolalo jednání s ředitelem krajské pobočky Úřadu práce v Olomouci Ing. Jiřím Šabatou. Ten ujistil vedení města, že v Hranicích se nic rušit nebude a rozsah služeb zůstane zachován.

více... | Publikováno 16.12.2019

Participativní rozpočet - hlasující vybrali hřiště na plážový volejbal

Hřiště na plážový volejbal bylo podle hlasování občanů nejúspěšnějším návrhem v rámci participativního rozpočtu. V určeném termínu bylo podáno celkem devět návrhů na využití jednoho milionu korun z rozpočtu města. Z těchto devíti návrhů však plně vyhověly určeným podmínkám pouze dva, další tři navrhovatelé byli vyzváni k doplnění. V určeném termínu došlo k doplnění dvou návrhů. Do internetového hlasování tedy postoupily 4 návrhy. Hlasování probíhalo od 4. do 29. listopadu.

více... | Publikováno 1.11.2019

Město rozšiřuje možnosti třídění odpadu

Město Hranice rozšířilo služby v oblasti odpadového hospodářství o popelnice na biologicky rozložitelný odpad. Harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu naleznete v příloze. Důvodem pořízení nových nádob jsou připravované změny v legislativě, které se týkají odpadového hospodářství.

více... | Publikováno 9.8.2019

Město nabízí pozemky ke stavbě rodinných domů

Město Hranice nabízí celkem sedm pozemků, připravených k výstavbě rodinných domů v Drahotuších v ulici M. Tyrše.

více... | Publikováno 29.11.2019

Hranice sbíraly stříbrná ocenění

Druhé místo v prestižní celostátní soutěži Ambasador kvality České republiky získal Městský úřad Hranice. Ocenění za město přebral v Praze starosta města Jiří Kudláček a tajemník MěÚ Hranice Vladimír Vyplelík.

více... | Publikováno 13.11.2019

Opravuje se evangelický kostel

Dlouhá léta připravovaná rekonstrukce a dostavba kostela Českobratrské církve evangelické na Šromotově náměstí se v září rozběhla. Nyní probíhá přeložka kanalizace a oprava štítové zdi.

více... | Publikováno 14.10.2019

Dopravu v centru je nutné řešit

Dopravní značení v centru města, které bylo v dubnu změněné, se vrátilo k původnímu stavu. To znamená, že výjezd z centra Jiráskovou ulicí je opět možný a ulice Zámecká je průjezdná ve směru z Masarykova na Pernštejnské náměstí. Přinášíme vyjádření starosty města a vedení města.

více... | Publikováno 22.10.2019

Úspěšní žadatelé o kotlíkové dotace mohou žádat o příspěvek města

Hraničtí žadatelé, kteří uspěli se svojí žádostí u Olomouckého kraje v rámci vyhlášeného dotačního programu „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II“ si již mohou požádat také o městský příspěvek. Jde o občany, kteří vlastní nemovitost na území města Hranic (včetně místních částí).

více... | Publikováno 11.5.2018

Rekonstrukce Havlíčkovy ulice bude letos pokračovat

Letos bude pokračovat rekonstrukce ulice Havlíčkova. Ve schváleném rozpočtu města je na tuto akci vyčleněno 24 milionů korun. Rekonstrukce byla zahájena loni nezbytnými přeložkami inženýrských sítí a opravami opěrných zdí. Doprava v ulici je částečně omezena.

více... | Publikováno 6.1.2020

Služba Utility report pomáhá s vyhledáváním sítí

Pokud potřebujete zjistit, zda vede přes pozemek nějaká technická infrastruktura, můžete využít služby UtilityReport. Ta umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci technické infrastruktury. Všem dotčeným subjektům TI systém vygeneruje žádost a vybraným subjektům TI rovnou elektronicky odešle. Podrobnější informace naleznete v přílohách.

více... | Publikováno 14.10.2019

Nová aplikace informuje o investicích

Město Hranice spouští novou aplikaci, která vám poskytne přehledné informace o hlavních investičních akcích města.

více... | Publikováno 14.5.2019

Kvalita života - Hranice jsou v kraji druhé

Kvalita života v Hranicích je hodnocená jako druhá nejlepší v Olomouckém kraji, nejvýše je hodnocená Olomouc.

více... | Publikováno 15.8.2019

Zlepši své město

Webová aplikace Zlepši své město je určena občanům Hranic pro hlášení závad, návrhů ke zlepšení veřejného prostranství či zadávání nových podnětů pro budoucí realizace investic. Umožňuje lidem rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v jejich okolí.

více... | Publikováno 11.6.2019

Policie nabírá nové síly

Rozšiřujeme řady a přijímáme NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY na obvodní oddělení HRANICE a pro nově vznikající Oddělení hlídkové služby v Přerově. Uvítáme muže a ženy v produktivním věku i čerstvé absolventy středních škol.

více... | Publikováno 18.3.2019

Hledáme strážníka městské policie

Město Hranice hledá nového strážníka Městské policie Hranice. Termín nástupu  dle dohody.

více... | Publikováno 12.2.2018

Palačovská spojka se má začít stavět za dva roky

Stavební povolení a výběrové řízení na zhotovitele v roce 2019, v roce 2020 zahájení stavby a v roce 2023, nejpozději na začátku roku 2024 dokončení Palačovské spojky. To jsou informace o termínech výstavby této důležité spojky mezi silnicemi D48 (z Hranic na Frýdek-Místek) a I/35 Hranice – Valašské Meziříčí).

více... | Publikováno 2.7.2018

Můžete zjistit stav vyřizovaných dokladů

Městský úřad Hranice nově nabízí možnost zjistit na webu  města, zda již máte vyřízenu svoji žádost o občanský či řidičský průkaz nebo cestovní doklady.

více... | Publikováno 23.1.2018

Městská policie opět eviduje bicykly i elektrokola

Od dubna bude opět městská policie Hranice evidovat kola i elektrokola jako obranu proti jejich krádežím. Občané si mohou kola zdarma zaregistrovat na městské policii Hranice. Je ale nutné se předem telefonicky objednat na čísle 581 828 101.

více... | Publikováno 4.7.2017

Kam pokračovat?

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020