logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Aktuality

Pozor na mimořádnou uzavírku ulic Svatoplukova a Farní

Kvůli havárii a  následným nutným opravám inženýrských sítí bude v sobotu 25. března a v neděli 26. března mimořádně zcela uzavřeny místní komunikace – ulice Farní a ulice Svatoplukova (křižovatka s ul. Farní s ulicí Na Náspech).

více... | Publikováno 24.3.2023

Letos uklízíme Hranice na apríla

Město Hranice se již tradičně zapojí do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Akce „Ukliďme Hranice“ je letos naplánována na 1. dubna 2023. Zveme všechny, kteří chtějí mít naše město krásnější a hlavně čistší, do Zámecké zahrady tradičně na 10 hodinu. Na úklidovou akci budou zajištěny ochranné pomůcky, pytle a odvoz odpadu.

více... | Publikováno 21.3.2023

Městský úřad hledá právníka

Tajemník Městského úřadu Hranice vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – právníka na Odboru majetkovém a právním Městského úřadu Hranice. Nabízíme dovolenou v rozsahu 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna, stravenky, plavenky nebo příspěvek na léčebnou, rehabilitační, preventivní a rekondiční péči.

více... | Publikováno 22.3.2023

Končí lhůta na městský příspěvek na kotlíkové dotace

Žadatelé, kterým byla schválena a vyplacena tzv. kotlíková dotace od Olomouckého kraje, mohou žádat město Hranice o finanční příspěvek v rámci třetí a čtvrté vlny dotačních programů „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji“. Upozorňujeme, že žádosti o dotaci v rámci 3. vlny kotlíkových dotací bude město přijímat pouze do 30. června 2023.

více... | Publikováno 21.3.2023

Zveme na březnové jednání zastupitelstva města

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 30. března od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Jednání zastupitelstva je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

více... | Publikováno 23.3.2023

Ekoltes otevřel III. etapu skládky komunálního odpadu

Skládka na Jelením kopci se dočkala nutného rozšíření.  Její II. etapa již byla zaplněná, nyní se otevřela nově etapa III., která má kapacitu 330 tisíc metrů krychlových, tedy obdobnou velikost jako 2. etapa. 

více... | Publikováno 10.3.2023

Galeristka Anna Musilová slaví 90 let - blahopřejeme

Galeristka Anna Musilová, oslavila v sobotu 11. března 90 let. K tomuto významnému jubileu ji při příležitosti zahájení tradiční velikonoční výstavy v její galerii M+M popřál za vedení města místostarosta Karel Machyl.

více... | Publikováno 11.3.2023

Zahajujeme stavbu další části cyklostezky Bečva

Dostavba cyklostezky Bečva v Hranicích, která vede po pravém břehu Bečvy začíná. Od pondělí 13. března se na cyklostezce pracuje. Naší snahou bude dokončit tento úsek co nejdříve, aby ho bylo možné využívat již o prázdninách. Záležet bude ale také na tom, zda nám při výstavbě bude přát počasí.

více... | Publikováno 20.3.2023

Město schválilo úpravu rozpočtu

Rozpočet města, který byl schválen v prosinci loňského roku, doznal tradiční velké úpravy. Pravidelně v únoru se zapracovávají převody finančních prostředků z loňského roku. Zároveň jsou upřesněny předpokládané příjmy ze státního rozpočtu a dotací. To zastupitelům umožňuje zahrnout do městského rozpočtu další investiční akce.

více... | Publikováno 24.2.2023

SOS poradna poradí spotřebitelům

Každou první středu v měsíci je na hranickém zámku pro spotřebitele otevřena Poradna pro spotřebitele Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, krátce SOS Poradna. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy. Pomáhá také s nekorektními nabídkami různých zprostředkovatelů energií, podezřele vysokými cenami nebo s problémy s ukončením činnosti současných dodavatelů.

více... | Publikováno 8.3.2023

Dobrovolní hasiči se připravovali ve Velké

Pravidelnou teoretickou odbornou přípravu svých jednotek podle témat vyhlášených Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru (HZS) na rok 2023 pořádalo Město Hranice11. března  v sokolovně ve Velké. Tradičně na ni přizvalo i jednotky okolních obcí, v rámci kapacitních možností pronajatých prostor. Odborné přípravy se zúčastnilo 138 hasičů z 16 jednotek.

více... | Publikováno 16.3.2023

Klub seniorů měl Den otevřených dveří

Davy lidí proudily v úterý 28. února do budovy Klubu seniorů Na Náspech, kde proběhl od 9 do 16 hodin Den otevřených dveří.  Na programu bylo seznámení se s činností a vybavením Klubu,  připomenutí akcí v roce 2022, představení plánu činnosti v letošním roce a výběr členských příspěvků.  Většina lidí ale využila příležitosti také k posezení s přáteli a známými.

více... | Publikováno 2.3.2023

Připomněli jsme si narození T. G. Masaryka

Již 173. výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka si připomnělo město Hranice. V úterý 7. března uctili jeho památku u sochy T. G. Masaryka na Školním náměstí starosta města Bc. Daniel Vitonský, místostarosta Mgr. Karel Machyl, zástupci Armády ČR, žáci hranických středních a základních škol, klienti Domova  seniorů a další. 

více... | Publikováno 7.3.2023

Palačovská spojka se má začít stavět letos

Ačkoliv se stavba Palačovské spojky měla zahájit již několikrát, termín zahájení výstavby se neustále posouvá. Přípravy stavby ale přeci jen pokročily a podle údajů Ředitelství silnic a dálnic by se mělo začít již v letošním roce. Původní předpoklad byl, že stavba již bude zahájena, ale výběrové řízení se neustále protahovalo a skončilo až v prosinci loňského roku. Nyní se posuzují jednotlivé nabídky šesti firem, které se přihlásily. Na začátku března 2022 byly zahájeny přípravné práce (skrývka ornice, kácení dřevin a záchranný archeologický průzkum). Ředitelství silnic a dálnic i nadále počítá s dokončení stavby v roce 2025.

více... | Publikováno 4.1.2023

Živnostenský úřad je v březnu v pátek uzavřen

V měsíci březnu bude každý pátek, tedy 3. 10., 17., 24,. a 31. března, pro veřejnost uzavřeno oddělení obecní živnostenský úřad v Hranicích kvůli personálnímu oslabení. Děkujeme za pochopení.

více... | Publikováno 27.2.2023

Zveme na výstavu fotografií (fotogalerie)

Zveme vás na výstavu fotografií Jindřicha Buxbauma "Sedmero požehnání", která je instalována v Galerii severní křídlo zámku Hranice ve středu 1. března 2023 od 17 hodin. Výstava potrvá do 24. března a je přístupná v provozní době městského úřadu. Výstava je realizována za podpory Židovské obce Olomouc. Na vernisáži představil autora známý fotograf Jindřich Štreit.

více... | Publikováno 2.3.2023

Věž staré radnice je uzavřena

Věž staré radnice na Masarykově náměstí bude muset projít opravou. Kontrola odborníků po zimním období ukázala, že ochoz věže již není bezpečný pro pohyb návštěvníků. Proto byly až do odvolání zrušeny výstupy na radniční věž. V dobrém stavu nejsou kvůli povětrnostním vlivům ani krovy věže, takže bude nutná celková rekonstrukce. Město připravuje potřebné podklady pro opravu této památky. Děkujeme za pochopení.

více... | Publikováno 22.2.2023

Na záhonech raší cibuloviny, prosíme nevstupujte

Na loni vysázených záhonech   u obchodního domu Koloseum začínají rašit cibuloviny. Prosíme proto, nevstupujte na tyto záhony, mohli byste rostliny poškodit. Na trvalkových záhonech připravujeme v březnu jarní údržbu a sestřih uschlých rostlin. Zatím s tím ale vyčkáváme, protože ještě hrozí mrazy a takto jsou rostliny proti nim lépe chráněny.

více... | Publikováno 20.2.2023

Kanál Dunaj - Odra - Labe končí

Vláda na návrh Ministerstva dopravy zrušila územní rezervy pro projekt vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. To se významně dotýká i Hranic, kterým kanál komplikoval  rozvoj některých oblastí. Trasa kanálu měla vést za průmyslovou zónou a mezi Hranicemi a Velkou, těsně kolem Velké směrem na Klokočí.

více... | Publikováno 9.2.2023

Je vyhlášen grantový program Hranicka

Byl vyhlášen Grantový program regionu Hranicko 2023 na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí. Cílem programu je obohatit nabídku kvalitních kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí na Hranicku. Program klade důraz na děti a mládež i na zvýšení kvality a vzájemné provázanosti akcí. Jeho rozpočet je 270 tisíc korun.

více... | Publikováno 13.2.2023

Harmonogram svozu odpadu na rok 2023

Harmonogram svozu komunálního a biologicky rozložitelného odpadu naleznete v příloze.

více... | Publikováno 4.1.2023

Město zavádí nový mail pro poplatky

Nový kontaktní mail poplatky@mesto-hranice.cz zavádí městský úřad Hranice. Tato mailová adresa bude sloužit ke komunikaci ohledně problematiky jak poplatků za komunální odpad, tak třeba i poplatků za psa. Z této mailové adresy budou občanům rozesílány podklady k platbě. Nově i s QR kódem.

více... | Publikováno 17.2.2023

Návrh vysokorychlostní trati se opět upravil

Správa železnic v Hranicích již podruhé představila občanům trasování trati vysokorychlostní železnice (VRT). Prezentace proběhla postupně ve dnech 2. a 3. listopadu. Ve středu 2. listopadu se představení nejnovější varianty podoby trati uskutečnilo v Hranicích na zámku. Poté se tato akce přesunula do tělocvičny ve Velké. O den později, 3. listopadu proběhlo představení nové varianty v Drahotuších. Na základě těchto projednání byly provedeny další úpravy projektu. Prezentaci naleznete v příloze.

více... | Publikováno 16.11.2022

Senátorka s místostarostou navštívili KROK, Charitu a ELIM

Senátorka Jitka Seitlová spolu s místostarostou Hranic Karlem Machylem a zástupci společenského klubu Panenka navštívili ve čtvrtek 9. února organizace, které se zabývají pomocí sociálně potřebným.

více... | Publikováno 10.2.2023

Statistici budou provádět šetření v domácnostech

Pravidelné každoroční výběrové šetření v domácnostech bude až do června provádět Český statistický úřad (ČSÚ).  Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z toho 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

více... | Publikováno 8.2.2023

Můžete získat podrobnosti o VRT

Projektant stavby vysokorychlostní trati společnost AFRY CZ spolu s investorem Správou železnic spustili geografický informační systém, tzv. GIS portál, projektu vysokorychlostní železniční tratě VRT Moravská Brána I. Veřejnosti umožňuje se s projektem detailně seznámit a zároveň se k němu vyjadřovat.

více... | Publikováno 14.12.2022

Hranická protipovodňová opatření jsou navržena na stavbu Olomouckého kraje

Nově dokončenou protipovodňovou ochrana města Hranic chce investor, tedy Povodí Moravy s.p. přihlásit do soutěže Stavba roku Olomouckého kraje 2022 v kategorii dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby. Tato stavba vznikala za významné spolupráce s městem Hranice, které se na ní  jednak podílelo finančně jakožto chráněný subjekt, a jednak iniciovalo  vznik odpočinkových míst u vody a snadnějšího přístupu k řece. Stavba představuje jednu z architektonických dominant města.

více... | Publikováno 2.2.2023

Ve Slavíči se měří rychlost

Ve Slavíči na rušné čtyřproudové silnici I/47 město naistalovalo radar na úsekové měření rychlosti. Od ledna tak řidiči musí sundat nohu z plynu, jinak se jim jízda prodraží. Radar měří rychlost projíždějících vozidel v obou směrech a jízdních pruzích. Cena tohoto zařízení je 2,6 milionu korun.

více... | Publikováno 14.12.2022

Realizace integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace probíhá dle plánu

Schválení Zprávy o plnění integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace za 2. pololetí 2022 bylo předmětem jednání řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace. Její realizace probíhá dle plánu. Aktuálně je v realizaci 185 integrovaných projektů, které budou čerpat bezmála 3,5 mld. Kč. Realizují se projekty například na rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, udržitelné dopravy a rozvoj kulturního dědictví. Ke konci roku 2022 je ukončeno 153 projektů a dalších 32 je v realizaci. Drtivá většina ukončených projektů je financována z IROP (109) se zaměřením na vzdělávání (69), udržitelnou dopravu (32), kulturu (6) a silnice (2).

více... | Publikováno 30.1.2023

Lze žádat o zelenou úsporám light

Senioři a nízkopříjmové domácnosti mohou od pondělí 9. ledna žádat o finanční příspěvek na zateplovací práce v dotačním programu Nová zelená úsporám Light. Peníze jsou určené na jednoduché stavební úpravy, které povedou k úspoře energií.

více... | Publikováno 13.1.2023

Hranice pokračují v energetických úsporách

V průběhu ledna zavede Ekoltes Hranice několik dalších opatření, která mají snížit spotřebu energie ve městě a uspořit tak peníze z městského rozpočtu.  Naváže tak na už delší dobu prováděné úsporné postupy, které již nyní snižují spotřebu elektrické energie. 

více... | Publikováno 18.1.2023

Stavba protipovodňových opatření je hotová (foto, video)

Povodí Moravy, s. p. dokončilo výstavbu protipovodňových opatření v Hranicích na ulici Kropáčova a podél Sadů Čs. legií. Nová opatření, společně s rozšířeným jezem, poskytnou městu ochranu až na úroveň padesátileté povodně. Město chce zvýšení hrází využít k revitalizaci prostoru Kropáčovy ulice, proto představujeme videoprezentace projektovaných úprav.

více... | Publikováno 2.3.2023

Zastupitelé schválili provozní rozpočet města

Provozní rozpočet Hranic ve výši přes 400 milionů korun schválili ve čtvrtek 15. prosince zastupitelé města. Město počítá s příjmy 427 milionů, výdaji 412 milionů a finanční rezervou na investice ve výši 15 milionů korun.

více... | Publikováno 16.12.2022

Město přijalo novou koncepci podpory tělovýchovy a sportu

Zastupitelé přijali Koncepci podpory tělovýchovy a sportu města Hranic na období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2026, která navazuje na Koncepci, platnou do konce roku 2022. Přijatá koncepce vymezuje postavení tělovýchovy a sportu jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví vize a cíle při její podpoře v Hranicích. Rozvoj tělovýchovy a sportu je dlouhodobou prioritou města, zejména podpora sportování dětí a mládeže. První zpracování Koncepce v oblasti podpory tělovýchovy  je již z roku 1996.

více... | Publikováno 3.1.2023

Upozorňujeme na uzavřený průchod kolem zámecké věže

Upozorňujeme, že bezbariérový průchod Zámeckou zahradou kolem zámecké věže je kvůli padající omítce dočasně uzavřen. Můžete využít schodiště u Zámeckého klubu na severozápadní straně zámku. Děkujeme za pochopení.

více... | Publikováno 19.9.2022

V sadech Čs. legií proběhla náhradní výsadba

V sadech Čs. legií naleznete vysázené nové stromy. Je to náhradní výsadba za stromy, které musely ustoupit novým vyšším hrázím.  Vysadilo se celkem 56 stromů, zejména dubů letních. 

více... | Publikováno 20.12.2022

Ekoltes úspěšně prošel auditem

Financování výstavby Ekocentra společnosti Ekoltes a.s., které bylo v roce 2021 slavnostně otevřeno, prošlo důkladnou kontrolou. Auditoři ministerstva financí kontrolovali správnost vynaložení přidělených dotací. Ačkoliv bylo prověřování opravdu náročné a podrobné, audit včetně příprav probíhal od března do listopadu letošního roku, tak výsledek byl bezproblémový a bez finančního postihu.

více... | Publikováno 5.12.2022

MAS Hranicko prezentuje úspěšné projekty

MAS Hranicko uzavřela realizaci vlastních dotačních programů, jejichž Výzvy vyhlašovala v letech 2018 - 2022. Úspěšným výsledkem je 93 projektů zemědělců, obcí, podnikatelů, škol a spolků, které využily dotační podporu v souhrnném objemu cca 95 milionů korun a které se nyní veřejnosti představují v ucelené webové prezentaci.

více... | Publikováno 1.12.2022

Zahájili jsme stavbu retenčních nádrží

Tři retenční nádrže na zachytávání dešťových vod se začínají budovat na ZŠ a MŠ Šromotovo. Akce vyjde na necelých deset milionů korun.  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU a dotace činí 100% způsobilých nákladů akce.

více... | Publikováno 1.11.2022

Policie nabírá nové síly

Policie ČR rozšiřuje řady a přijímá NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY na obvodní oddělení HRANICE a pro Oddělení hlídkové služby v Přerově. Uvítá muže a ženy v produktivním věku i čerstvé absolventy středních škol.

více... | Publikováno 9.11.2022

Město opět podpoří žadatele o kotlíkové dotace

Zastupitelstvo města Hranic svým usnesením č. 784/2022 – ZM 33 ze dne 15. 9. 2022 schválilo podporu občanů ve vyhlášeném dotačním programu "Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV.", tzv. čtvrté vlně kotlíkových dotací. Podpořeny budou jednotlivé fyzické osoby, které jsou vlastníky či spoluvlastníky nemovitosti na území města Hranice a zároveň úspěšnými žadateli o dotaci od Olomouckého kraje. Výše finančního příspěvku činí 5 % k dotaci poskytnuté Olomouckým krajem.

více... | Publikováno 30.9.2022

Město vylepšilo parkování na Šromotově náměstí

Plocha na parkování na Šromotově náměstí doznala výrazného vylepšení, konkrétně nového asfaltového povrchu, Ten nahradil dosavadní nerovnou šotolinu, na které se navíc při silných deštích tvořily velké kaluže. Nový povrch tak jednak zvýší bezpečnost provozu i komfort parkování, ale také v letním nebo suchém období sníží prašnost v této lokalitě.

více... | Publikováno 7.10.2022

Město předložilo připomínky k řešení vysokorychlostní železnice

Po červnovém představení variant trasování vysokorychlostní železnice v místních částech Drahotuše a Velká pokračuje investor stavby, Správa železnic, spolu s projektantem, mezinárodní společností AFRY, v přípravě akce. Během srpna předložilo město Hranice Správě železnic své požadavky na řešení trasy, zahrnující nutnost řešit dopady hluku nebo vibrací, trasy staveništní dopravy a polohu zařízení staveniště, nebo kompenzací za zabrané území.

více... | Publikováno 7.9.2022

Město rozšiřuje možnosti třídění textilu

Třídění textilu je nyní v Hranicích pohodlnější a nabízí i odměnu za třídění. Ve spolupráci s firmou TextilEco a.s. byla ve městě provedena výměna starých kontejnerů na textil a také zvýšení jejich počtu. Nově je v ulicích města umístěno celkem 12 kontejnerů.

více... | Publikováno 6.9.2022

Město zkouší elektronické informační kiosky

Město Hranice začíná zkoušet elektronický informační kiosek, který obsahuje i elektronickou úřední desku. Instalovány jsou dva kiosky, jeden ve dvoraně zámku a druhý na tř. 1. máje před základní školou. Kiosek má dotykovou obrazovku, která umožňuje nejen náhled na úřední desku, ale i na web města a Městských kulturních zařízení. V rámci zkušebního provozu budou probíhat ještě terénní úpravy a zkouška systémů, ale již nyní Vám elektronický informační kiosek může poskytnout potřebné informace.

více... | Publikováno 1.8.2022

Hranická propast - hloubka 450 metrů!

Nový rekord! Hranická propast je o dalších 46 metrů hlubší. Speleologové dosáhli pomocí podvodního robota hlouby 450 metrů a stále nenarazili na dno. Hlouběji to však tentokráte již nešlo.Již před tímto měřením byla Hranická propast nejhlubší zatopenou propastí světa.

více... | Publikováno 1.8.2022

Třídění odpadu stále vzrůstá i díky podpoře města

Třídění odpadu v Hranicích postupně roste. Od roku 2015 vytřídí obyvatelé města třikrát více plastů a skla a  dvakrát tolik papíru. Město se snaží tento trend podporovat, jednak tím šetří životní prostředí a jednak se snižují náklady za uložení komunálního odpadu na skládky. Ty totiž neustále vzrůstají a rostou rychleji, než městské poplatky za odpad.

více... | Publikováno 23.8.2022

Stavba tělocvičny v Drahotuších byla zahájena (video)

Letos v létě začala dlouho připravovaná stavba tělocvičny u školy v Drahotuších. Slavnostní zahájení se uskutečnilo ve středu 3. srpna, zemní práce ale začaly již v červenci. Dokončení stavby je plánováno na konec roku 2023. Akce bude stát 78 milionů korun včetně DPH.

více... | Publikováno 3.8.2022

Rekonstrukce hranického hřbitova je u konce

Končí několikaletá rekonstrukce hranického hřbitova, která byla zahájena v roce 2017.

více... | Publikováno 17.10.2022

Lom v Hrabůvce pomůže s bezpečností provozu

Firma Českomoravský štěrk a.s, která provozuje kamenolom v Hrabůvce, darovala městu Hranice 250 tisíc korun na posílení bezpečnosti silničního provozu v obci Velká. Právě přes tuto místní část Hranic auta z lomu často jezdí. Město se proto ve spolupráci s osadním výborem Velká a firmou Českomoravský štěrk snaží minimalizovat dopady této dopravy a chystá opatření k tomu, aby řidiči zde jezdili ohleduplněji a dodržovali dopravní předpisy.

více... | Publikováno 5.8.2022

Pomoc pro Ukrajinu! (video)

Město Hranice poskytuje pomoc ukrajinským uprchlíkům a ukrajinským městům. Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili částku jednoho milionu korun na nákup hmotné pomoci (potraviny, základní hygienické potřeby apod.) pro některá ukrajinská města na západě země, která jsou přeplněna uprchlíky a již nemají prostředky na jejich zabezpečení. Několik dodávek s pomocí již dorazilo do měst Lvov a Turka. Dopravu zajistila firma Strojeastavby Tvrdoň s.r.o., za což děkujeme jak jí, tak i dobrovolníkům, zabezpečujícím přepravu. Zastupitelé zároveň v dubnu schválili tzv "pastelkovné" pro ukrajinské děti na hranických základních školách.

více... | Publikováno 14.4.2022

Regenerace Struhlovska - skončila další etapa

V polovině června 2022 se rozběhla další etapa regenerace sídliště Struhlovsko, přesněji 2. část II. etapy. Akce za přibližně 23 milionů korun byla zahájena 13. června a dokončena v polovině prosince letošního roku. Tato etapa plynule navázala na loni dokončenou část kolem restaurace Kotelna.

více... | Publikováno 2.1.2023

Zákon o ochraně ovzduší se mění

Termín pro výměnu starých neekologických kotlů za nové ekologičtější zdroje je pro domácnosti o dva roky odložen.

více... | Publikováno 13.6.2022

Olomoucký kraj opět vyhlašuje kotlíkové dotace

Olomoucký kraj vyhlásil dne 10. 5. 2022 dotační program „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV.“. Dotace bude možné čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj. Již začala běžet lhůta pro podávání žádostí, která je stanovena od 10. června od 10 hodin do 24. srpna do 17 hodin. Žádosti podané před a po stanovené lhůtě budou automaticky vyřazeny.

více... | Publikováno 10.6.2022

Зарахування до початкових шкіл, Зарахування до дитячі садки

Зарахування до початкових шкіл на навчальний рік 2022/2023 (Zápis ukrajinských dětí do základních škol pro školní rok 2022/2023). Зарахування до дитячі садки 2022/2023 (Zápis do mateřských škol 2022/2023).

více... | Publikováno 6.5.2022

Інформація для громадян України

Інформація для громадян України (Informace pro občany Ukrajiny) Телефонні посилання, відповідна інформація. (Telefonní linky, důležité informace).

více... | Publikováno 13.4.2022

Policie dělá nábor, město to podporuje

Policie České republiky hledá nové členy. Pro město Hranice je bezpečnost jeho občanů nejvyšší prioritou, proto se připojuje k náborové akci policie v Olomouckém kraji. Podrobnosti naleznete v přílohách.

více... | Publikováno 11.5.2022

Upozornění pro dopravce s dodávkami

Vzhledem k přijetí nových norem EU tvořících tzv. Balíček mobility budou od 21. května 2022 nově na kategorii podnikatelů, kteří vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny, avšak nepřesahující 3,5 tuny (dodávky) dopadat obdobné povinnosti jaké se nyní vztahují na podnikatele v silniční dopravě, provozující  vozidla nebo jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, pokud budou těmito vozidly provozovat mezinárodní dopravu nebo dopravu mezi dvěma místy na území jiného členského státu (tzv. kabotáž). 

více... | Publikováno 14.4.2022

Ceník parkovného se částečně mění

Na některých městských parkovištích se od 15. března změní  ceník parkování.  Jde jednak o lokalitu  u nádraží, kde se zvyšují ceny, protože chceme podpořit hromadnou nebo bezmotorovou dopravu.

více... | Publikováno 9.3.2022

V Hranicích zaplatíte parkovné na tři kliknutí

V městě se inovuje parkovací systém. Začne se požívat služba MPLA, která je rozšířena v mnoha dalších českých městech.  Jedná se o nejrychlejší bezhotovostní platbu parkovného. Bez hledání parkovacího automatu a drobných po kapsách. S možností kdykoliv a odkudkoliv si parkovací dobu prodloužit. Stačí několik kliknutí a parkovací automat budete mít v mobilu, tabletu nebo počítači.

více... | Publikováno 15.3.2022

Městský úřad nabízí službu obsazenosti přepážek

Mám vyrazit na úřad nyní, nebo až za hodinu? Nebo raději zítra? Jak dlouho budu pravděpodobně čekat ve frontě? Městský úřad v Hranicích zavedl službu, která vám na tyto otázky odpoví.

více... | Publikováno 19.2.2020

Městská policie eviduje bicykly i elektrokola

Městská policie Hranice eviduje kola i elektrokola jako obranu proti jejich krádežím. Občané si mohou kola zdarma zaregistrovat na městské policii Hranice. Je ale nutné se předem telefonicky objednat na čísle 581 828 101.

více... | Publikováno 14.6.2021

Kam pokračovat?

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies