logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Aktuality

Protikoronavirová opatření! (videa)

Olomoucký kraj omezuje autobusy. Město opět promíjí nájmy podnikatelům.. Řidičáky nemusíte měnit. Informace starosty města k aktuální situaci. Ředitel nemocnice (video). Situace v Domově seniorů Hranice (video). Poděkování studentům Střední zdravotnické školy Hranice. (video) Hledají se dárci plazmy (video). Pomoc seniorům - Anděl na drátě. Provoz úřadu.Distanční výuka

více... | Publikováno 19.11.2020

Řidiči dostanou informaci o obsazení parkovišť

Světelná tabule bude informovat řidiče, jak jsou obsazená parkoviště u vlakového a autobusového nádraží. Město zde v rámci projektu Smart city zřizuje inteligentní parkovací systém, který bude spuštěn od 1. prosince 2020.

více... | Publikováno 3.11.2020

Výluka na trati do Suchdola

Provozovatel dráhy - Správa železnic, s.o. vyhlásil na trati č. 271 Hranice na Moravě - Studénka od 20. do 30. listopadu 2020, denně od 8:00 hod. do 19:50 výluku traťové koleje v úseku Hranice na Moravě - Suchdol nad Odrou. To se projeví i na jízdních řádech.

více... | Publikováno 19.11.2020

Upozorňujeme na vyúčtování grantů

Upozorňujeme všechny, kteří letos získali od města finanční prostředky v rámci grantového programu nebo dotací na činnost, že se blíží termín, kdy musí předložit vyúčtování přijatých prostředků. Vyúčtování veškerých dotací má být provedeno do 60 dnů od ukončení projektu, nejpozději však do 30. listopadu. U akcí, pořádaných po tomto termínu, musí být vyúčtování provedeno nejpozději do 15. ledna následujícího roku.

více... | Publikováno 23.11.2020

Zlepšovat kvalitu ovzduší může každý z nás

Kvalita ovzduší v Hranicích je velký problém, zejména na podzim a v zimě při inverzích, ale nejen tehdy. Něco ovlivnit nemůžeme, například dálkový přenos z průmyslových oblastí na severu, na mnohé ale vliv mít můžeme.

více... | Publikováno 16.11.2020

Proběhne anketa k regeneraci sídliště Pod Nemocnicí

Anketa k regeneraci sídliště Pod Nemocnicí proběhne mezi občany tohoto hranického sídliště. Ti dostanou anketní lístky, v kterých se město snaží zjistit, co jim si na sídlišti nejvíce chybí, co považují za největší problém a jaké změny by si tu představovali. Součástí ankety jsou i nejdůležitější statistické údaje.

více... | Publikováno 16.11.2020

Zastupitelé pozastavili participativní rozpočet

Vzhledem k tomu, že kvůli koronavirové krizi očekává město enormní propad příjmů, zrušili zastupitelé letos vyhlášený Participativní rozpočet města Hranic, jehož vítězný návrh by se měl realizovat v příštím roce. Zároveň pozastavili také vyhlášení participativního rozpočtu v roce 2021 pro rok 2022 s tím, že další participativní rozpočet bude vyhlášen až poté, co budou stabilizovány příjmy města.

více... | Publikováno 20.11.2020

17. listopad je letos bez akcí

Kvůli aktuální koronavirové situaci nepořádá letos město žádné akce k připomínce státního svátku 17. listopadu - Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. Můžete se připojit ke kampani Sami, ale spolu (#samialespolu), kde pořadatelé vyzývají občany, aby jako symbol oslav v době, kdy nelze společně vyjít hromadně do ulic, zapálili za oknem svíčku a soustředili se na konání dobrých skutků. Město Hranice si loni připomnělo kulaté výročí listopadových událostí besedou v Zámeckém klubu.

více... | Publikováno 16.11.2020

Den válečných veteránů proběhl komorní formou

Den Válečných veteránů si město Hranice připomnělo ve středu11. listopadu v 11 hodin tradičně u Mauzolea na Městském hřbitově. V letošním roce ale kvůli koronavrové pandemii pouze za účasti starosty města Jiřího Kudláčka a zástupců hranické vojenské posádky. V hranickém Mauzoleum je pochováno na 1500 vojáků z I. světové války, kteří zemřeli ve zdejší vojenské nemocnici.

více... | Publikováno 11.11.2020

Ekoltes zahájí evidenci svozových nádob

Zahájení evidence všech nádob na směsný komunální odpad v Hranicích - to je první krok k výrazným změnám v odpadovém hospodářství ve městě. Čipování popelnic se rozběhne již v listopadu a mělo by probíhat do konce letošního roku. Změny v odpadovém hospodářství mají především předejít razantnímu zvyšování poplatku za odpady a zároveň v následujících letech splnit legislativní podmínky, které nastavuje nový zákon o odpadech.

více... | Publikováno 29.10.2020

Informace starosty města ke koronavirové situaci

Situace kolem virové nákazy COVID se zhoršuje i v Hranicích. V tuto chvíli není až tak podstatné kolik lidí je testováno a není podstatné kolik jich je pozitivně vyhodnoceno. Důležité jsou reálné negativní dopady této infekce.

více... | Publikováno 2.11.2020

Čapí komín nahradila nová konstrukce

Hraničtí čápi se mají příští rok kam vrátit. Starý komín je sice pryč, v pátek 16. října se ale na jeho místě objevil nový desetimetrový železobetonový sloup, který má na vrcholu ocelovou konstrukci s připraveným základem hnízda. Celá akce probíhala ve spolupráci s ornitology z Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí. Ti mají za sebou už celou řadu podobných akcí a v umísťování nových čapích hnízd jsou velmi úspěšní.

více... | Publikováno 7.9.2020

Vláda rozhodla – provoz úřadu bude omezen

Městský úřad Hranice bude na základě vládního nařízení otevřen pouze dva dny v týdnu. Konkrétně v pondělky a středy vždy od 9 do 11 hodin dopoledne a od 13 do 16 hodin odpoledne. V jinou dobu bude úřad uzamčen, dvorana zámku zůstane průchozí.

více... | Publikováno 9.10.2020

Hranice si připomněly výročí 28. října

Vzhledem k současné situaci proběhly oslavy výročí vzniku samostatného Československa v komorním duchu. Již 27. října odpoledne položili 1. místostarosta města PhDr. Vladimír Juračka, radní Mgr. Pavla Tvrdoňová a ředitelka Městských kulturních zařízení Ing. Naďa Jandová květiny nejprve k bustě 1. československého prezidenta T. G. Masaryka na Staré radnici a poté k jeho novému pomníku na Školním náměstí.

více... | Publikováno 28.10.2020

Město řeší problémové kontejnery u Sokolovny

U kontejnerového místa v Tyršově ulici u Sokolovny se dlouhodobě vyskytují problémy s ukládáním odpadků mimo kontejnery. Ekoltes Hranice proto jednak navýšil počet kontejnerů na tomto stanovišti a také zvýšil frekvenci svozů.

více... | Publikováno 22.10.2020

Jan Nepomucký opět shlíží na Třídu 1. máje

Socha Sv. Jana Nepomuckého se po opravě vrátila na své místo poblíž hotelu Cementář.  Socha, jejíž povrch byl silně narušen, prošla restaurátorským zákrokem v dílně restaurátora Františka Pavúčka v Lednici. Na své místo se na protější straně ulice vrátil i velký kříž, který měli v práci olomoučtí restaurátoři. Oběma sochám požehnal v pondělí 19. října děkan hranického děkanátu otec František. Akce proběhla za účasti starosty města Jiřího Kudláčka a 1. místostarosty PhDr. Vladimíra Juračky.

více... | Publikováno 20.10.2020

Cesta podél Ludiny dostane nový povrch

Mlatový povrch cesty podél Ludiny, která vede od Pivovarských schodů kolem hotelu Centrum až ke křižovatce ulic Komenského a Hřbitovní bude nahrazena klasickou žulovou dlažbou. Cesta, která je za sucha prašná a za deště bahnitá, tak dostane důstojnou podobu, odpovídající její poloze v centru města.

více... | Publikováno 7.10.2020

Varování - znovu únik neznámé látky do Bečvy

Do Bečvy u Valašského Meziříčí opět unikla neznámá látka. Výsledky testů prokázaly zvýšený podíl niklu. V řece nedošlo k úhynu ryb.

více... | Publikováno 30.10.2020

Židovské schody jsou otevřeny

Frekventované Židovské schody, lemující Synagogu, se dočkaly dlouho připravované opravy.  Ta začala 14. června 2020 a trvala do 12. října. Původně mělo být vše hotovo do konce září, v průběhu prací však stavebníci narazili na některé komplikace.

více... | Publikováno 12.10.2020

Město dává šanci dlužníkům

Využít amnestie a zaplatit dlužné nájemné bez poplatků z prodlení a úroků mohou až do konce března 2021 dlužníci nájemného v Hranicích. Prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení schválilo zářijové zastupitelstvo města Hranic. Dlužníci tak nyní mohou uhradit dlužné nájemné, bezdůvodné obohacení, služby spojené s užíváním bytu, náklady soudního řízení i náklady na vyklizení a to v období od 1. října 2020 do 31. března 2021. 

více... | Publikováno 12.10.2020

Výsledky voleb do kraje a Senátu (video)

Volby do zastupitelstva Olomouckého kraje a první kolo voleb do senátu proběhly v pátek 2. října 2020 od 14  do 22  hodin a v sobotu  od 8 do 14 hodin. Výsledky se dozvíte ve videu. V druhém kole senátních voleb o týden později obhájila mandát v obvodu 63 - Přerov  Jitka Seitlová  (KDU-ČSL) , která získala 55,9 % hlasů.

více... | Publikováno 12.10.2020

Bečva se zvolna uklidňuje - klesla pod 1. stupeň (fotogalerie)

Vytrvalé deště zvedly hladinu Bečvy až půl metru nad hranici 3. stupně povodňové aktivity (SPA). Nyní se řeka zvolna uklidňuje, v noci ze středy na čtvrtek klesla na 2. SPA a ze čtvrtka na pátek pod 1. stupeň. Území je však nasycené vodou, takže nové deště mohou hladinu opět rychle zvednout. Velička byla celou dobu na 1. SPA (110 cm), v noci na čtvrtek klesla pod tuto úroveň.

více... | Publikováno 16.10.2020

Ekologická havárie na Bečvě

V neděli 20. září došlo na řece Bečvě u Choryně ve Zlínském kraji k úniku kyanidů (podle informací ČIŽP), které způsobily masivní úhyn ryb. Nejpostiženější byl úsek od soutoku Bečvy s Juhyní po Ústecký most, následky se ale projevovaly až v Přerově.  Ke zmírnění následků upouštěla přehrada Bystřička od neděle od 13 hodin více vody, aby došlo ke snížení koncentrace kyanidů.

více... | Publikováno 1.10.2020

Město bylo oceněno za snahu zlepšit ovzduší

Hranice získaly 3. místo v anketě  Cena Olomouckého kraje v oblasti životního prostředí za dlouhodobý přínos v oblasti ovzduší. Internetové hlasování probíhalo v červenci a srpnu, přesněji do 23. srpna. Nominované do jednotlivých kategorií zvolila odborná hodnotící komise. Hranice byly oceněny za příkladný přístup a maximální snahu řešit méně příznivou imisní situaci ve městě.

více... | Publikováno 1.10.2020

Na Školní náměstí se vrátil T. G. Masaryk (foto, video)

Po téměř půlstoletí, přesněji po 46 letech se na Školní náměstí navrátila socha prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Slavnostní odhalení sochy, které bylo i pietní vzpomínkou Masarykova úmrtí 14. září 1937, se uskutečnilo v pondělí 14. září v 16 hodin. V programu vystoupili žáci a učitelé Základní umělecké školy v Hranicích.

více... | Publikováno 15.9.2020

Den bez aut a Barevný den lákal na množství atrakcí (fotogalerie)

Město Hranice se tradičně zapojuje do celoevropské propagační akce Den bez aut a Barevný den. V Hranicích proběhla tato akce na Masarykově náměstí dnes 22. září 2020, letos ji poprvé  připravilo Oddělení podpory rozvoje řízení města. Po celý den byl na náměstí bohatý program. Dopoledne bylo přizpůsoben žákům základních a mateřských škol a odpolední program byl zaměřen pro širokou veřejnost.

více... | Publikováno 22.9.2020

Sportovci roku přebrali ocenění (videozáznam, foto)

Tradiční, již dvacátý ročník akce Nejlepší hranický sportovec roku 2019 se letos uskutečnil ve středu 9. září od 17. hodin ve dvoraně zámku. V loňském roce se prosadily jak „známé tváře“, tak mezi nejlepší proniklo i několik  „nováčků“.. Z akce byl vysílán přímý přenos.

více... | Publikováno 9.9.2020

Město sjednocuje mobilní i webové aplikace

O zpřehlednění a zkvalitnění komunikace s občany usiluje město Hranice. Proto rozšiřuje využívání univerzální platformy Mobilní rozhlas, kterou zavedlo v souvislosti s koronavirovou krizí. Zároveň zruší dosavadní možnosti hlášení závad a problémů ve městě, služby „Dej tip“ a „Zlepši své město“ a nahradí je právě Mobilním rozhlasem. Místo dvou různých možností hlášení závad tak bude jedna platforma, která má navíc řadu dalších využití.

více... | Publikováno 13.7.2020

Stavba nové cyklostezky byla zahájena

Důležitý úsek cyklostezky Bečva se začal tento týden budovat u obce Ústí. Propojí Hranice s Černotínem, Ústím, Skaličkou a dalšími obcemi. Bečvu u Ústí překlene nová lávka.

více... | Publikováno 3.9.2020

Nové učebny na ZŠ Šromotovo začaly sloužit dětem

Ve čtyřech nových speciálních učebnách, které vznikly v půdních prostorách ZŠ a MŠ Šromotovo, byla zahájena výuka. Slavnostní předání do užívání proběhlo v pondělí 7. září 2020. Důvodem zřízení nových učeben byla potřeba zajistit kvalitní zázemí, včetně nezbytného vybavení, pro výuku odborných předmětů.

více... | Publikováno 7.9.2020

Zahájení školního roku (video)

Prvňáčky přivítali ve školách nejen jejich učitelky a ředitelé škol, ale také zástupci vedení města. Na ZŠ a MŠ Struhlovsko to byl starosta Jiří Kudláček. Ten navštívil i ZŠ a MŠ Šromotovo . Na ZŠ 1. máje a ZŠ a MŠ Drahotuše přivítal prvňáčky 1. místostarosta města PhDr. Vladimír Juračka.

více... | Publikováno 1.9.2020

Město Hranice otevřelo nové parkoviště v Komenského ulici

Nové záchytné parkoviště v Komenského ulici poblíž hotelu Centrum otevřelo město Hranice ve spolupráci se společností Eko.Prima Fin, spol. s r.o. Tato firma postavila na svém pozemku parkoviště o kapacitě 29 aut, město dodalo mobiliář a od 1. srpna uvedlo parkoviště do provozu.

více... | Publikováno 3.8.2020

U zámku burácely motorové pily (fotogalerie)

Zvuk motorových pil, seker a dalších nástrojů se začal ozývat ve čtvrtek 6. srpna u hranického zámku. Odstartoval zde nultý ročník akce Hranický řez, která bude probíhat do 9. srpna na travnatém prostranství na severní straně zámku.

více... | Publikováno 6.8.2020

Práce na Bečvě pokračují, jez je vypuštěn

Práce na rozšíření jezu v Hranicích o jedno pole pokračují vypuštěním jezu. Touto akcí dojde k zkapacitnění jezu, což zvýší úroveň protipovodňové ochrany Hranic. Stávající jez Povodí Moravy s.p. rozšíří o 50 %. Součástí celkové rekonstrukce jezu je i zbudování rybího přechodu. Práce potrvají do konce roku 2021.

více... | Publikováno 13.11.2020

Pořiďte si nové technologie

Plánujete pořízení nové technologie, stroje, zařízení, provozních souborů, software? Chcete zefektivnit výrobní proces a stát se tak konkurenceschopnější na trhu? Zapojte se do výzvy Technologie, která končí již 31. 8. 2020!

více... | Publikováno 13.7.2020

Opravuje se evangelický kostel

Dlouhá léta připravovaná rekonstrukce a dostavba kostela Českobratrské církve evangelické na Šromotově náměstí se loni v září rozběhla. Nejprve byly provedeny přeložky kanalizace a oprava štítové zdi, letos začala samotná přístavba k jihozápadní části kostela.

více... | Publikováno 8.7.2020

Cesta ve Všechovicích je uzavřena

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dochází k úplné uzavírce silnice III/4384, III/4387 a III/43910 v obci Všechovice – průtah obcí.Termín uzavírky je od 11. května do 30. listopadu 2020. Kvůli navýšení stavebních prací dochází k prodloužení termínu.

více... | Publikováno 2.7.2020

Pozor na neplatné doklady

Chtěli bychom vyzvat občany, aby se v co nejkratší době dostavili k výměně občanských průkazů, jejichž platnost již skončila. Upozorňujeme, že s ukončením nouzového stavu a v návaznosti na ukončení platnosti stanoviska Ministerstva vnitra ze dne 19.března 2020, již neplatné doklady nejsou uznávány k prokázání totožnosti.

více... | Publikováno 10.6.2020

Nenechte vodu jen tak odtéct, využijte programu Dešťovka

Sucho v České republice se prohlubuje. Nedostatek srážek a zvyšující se průměrná teplota zvyšují deficit vody v půdě i v tocích. Po další mírné zimě je situace místy již téměř kritická. Vyzýváme proto občany Hranic, aby využili dotačního programu Dešťovka a na sucho se začali adaptovat. Tento program Ministerstva životního prostředí je zaměřen právě na pořízení nádrží na dešťovou a šedou vodu v domácnostech.

více... | Publikováno 2.6.2020

Ulice Jiřího z Poděbrad je neprůjezdná

Od 16. dubna je neprůjezdná ulice Jiřího z Poděbrad.  Ulice je uzavřena kvůli výstavbě domu na pozemku Na Špici mezi ulicemi Jiřího z Poděbrad a Jaselská. Úplná uzavírka ulice bude trvat až do 31. března 2021. Do ulice Jiřího z Poděbrad bude možné zajíždět z ulice Nádražní.

více... | Publikováno 15.4.2020

Poplatky za komunální odpad můžete zaplatit později

Kvůli aktuální situaci bude Město Hranice tolerovat i pozdější platby za komunální odpad, než 30. duben, kdy jsou poplatky spatné. S platbou můžete vyčkat do zaslání složenek na poplatek za komunální odpad. Ty budou letos zasílány později.

více... | Publikováno 23.4.2020

Město nesouhlasí s rušením přechodů

Jak jste jistě zaregistrovali, 26. března byly fyzicky zrušeny a smazány čtyři přechody na silnici I/35 v našem městě!! Vedení města s tímto zrušením zásadně nesouhlasí a důrazně protestovalo proti tomuto nesmyslnému a nelogickému rozhodnutí!!

více... | Publikováno 27.3.2020

Palačovská spojka se má začít stavět za dva roky

Ačkoliv se již letos měla rozběhnout stavba Palačovské spojky, termín zahájení výstavby se neustále posouvá. Jediné, co se nemění, je úvodní titulek - tedy, že se má začít za dva roky. Nejnovější termíny, uváděné Ředitelstvím silnic a dálnic jsou: výběrové řízení na zhotovitele v roce 2021, v roce 2022 vydání stavebního povolení a zahájení stavby a v roce 2025 její dokončení.

více... | Publikováno 19.8.2020

Městský úřad nabízí novou službu

Mám vyrazit na úřad nyní, nebo až za hodinu? Nebo raději zítra? Jak dlouho budu pravděpodobně čekat ve frontě? Městský úřad v Hranicích zavádí novou službu, která vám na tyto otázky odpoví.

více... | Publikováno 19.2.2020

Rekonstrukce Havlíčkovy ulice bude letos pokračovat

Letos bude pokračovat rekonstrukce ulice Havlíčkova. Ve schváleném rozpočtu města je na tuto akci vyčleněno 24 milionů korun. Rekonstrukce byla zahájena loni nezbytnými přeložkami inženýrských sítí a opravami opěrných zdí. Doprava v ulici je částečně omezena.

více... | Publikováno 6.1.2020

Pozor na povinné čipování psů

Od 1. ledna 2020 bude platit povinné čipování psů na celém území republiky. V Hranicích toto čipování upravuje již řadu let obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2009, o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů, která je i nadále platná.

více... | Publikováno 13.12.2019

Místní poplatky se mění

Od ledna 2020 platí novela zákona o místních poplatcích, která se týká také Hranic. Mezi hlavní změny totiž patří zrušení místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity, které byly nahrazeny zavedením nového poplatku z pobytu.

více... | Publikováno 2.1.2020

Participativní rozpočet - hlasující vybrali hřiště na plážový volejbal

Hřiště na plážový volejbal bylo podle hlasování občanů nejúspěšnějším návrhem v rámci participativního rozpočtu. V určeném termínu bylo podáno celkem devět návrhů na využití jednoho milionu korun z rozpočtu města. Z těchto devíti návrhů však plně vyhověly určeným podmínkám pouze dva, další tři navrhovatelé byli vyzváni k doplnění. V určeném termínu došlo k doplnění dvou návrhů. Do internetového hlasování tedy postoupily 4 návrhy. Hlasování probíhalo od 4. do 29. listopadu.

více... | Publikováno 1.11.2019

Město rozšiřuje možnosti třídění odpadu

Město Hranice rozšířilo služby v oblasti odpadového hospodářství o popelnice na biologicky rozložitelný odpad. Harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu naleznete v příloze. Důvodem pořízení nových nádob jsou připravované změny v legislativě, které se týkají odpadového hospodářství.

více... | Publikováno 9.8.2019

Úspěšní žadatelé o kotlíkové dotace mohou žádat o příspěvek města

Město Hranice v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III." finančně podpoří jednotlivé fyzické osoby, které jsou vlastníky nemovitostí na území města Hranic (včetně místních částí) a zároveň žadateli o dotaci z Olomouckého kraje při realizaci výměny kotlů na pevná paliva, a to finančním příspěvkem ve výši 7 % k dotaci poskytnuté Olomouckým krajem.

více... | Publikováno 16.11.2020

Nová aplikace informuje o investicích

Město Hranice spouští novou aplikaci, která vám poskytne přehledné informace o hlavních investičních akcích města.

více... | Publikováno 14.5.2019

Můžete zjistit stav vyřizovaných dokladů

Městský úřad Hranice nově nabízí možnost zjistit na webu  města, zda již máte vyřízenu svoji žádost o občanský či řidičský průkaz nebo cestovní doklady.

více... | Publikováno 23.1.2018

Městská policie opět eviduje bicykly i elektrokola

Od dubna bude opět městská policie Hranice evidovat kola i elektrokola jako obranu proti jejich krádežím. Občané si mohou kola zdarma zaregistrovat na městské policii Hranice. Je ale nutné se předem telefonicky objednat na čísle 581 828 101.

více... | Publikováno 4.7.2017

Město má nové popelnice na olej

Město Hranice opět rozšiřuje možnosti třídění odpadu. Poté, co loni přibyly kontejnery na kovy a popelnice na biologicky rozložitelný odpad, tak od letošního roku se ve městě objevily nové nádoby na oleje. Jsou určeny na ukládání použitých rostlinných olejů z domácností.

více... | Publikováno 14.1.2020

Kam pokračovat?

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020