logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Aktuality

Volby v Hranicích vyhrálo ANO, povolební koalice je uzavřena (video)

Koaliční jednání v Hranicích jsou u konce, starostou bude lídr ANO 2011 Bc. Daniel Vitonský, místostarostou Mgr. Karel Machyl (Hranice pro život). Komunální volby v Hranicích vyhrálo hnutí "ANO 2011" s osmi mandáty před "SPD" a těsně za nimi uskupením "Hranice pro život". Tyto dvě volební uskupení mají tři zastupitele, stejně jako další v pořadí "Naše krásné Hranice" a "PRO Hranice". Dva mandáty získala "ODS", jeden "Hranice 2000" a "KSČM" a "ČSSD" se do zastupitelstva neprobojovaly. Na získání většiny je v hranickém zastupitelstvu potřebné získat minimálně 12 hlasů.

více... | Publikováno 4.10.2022

Město opět podpoří žadatele o kotlíkové dotace

Zastupitelstvo města Hranic svým usnesením č. 784/2022 – ZM 33 ze dne 15. 9. 2022 schválilo podporu občanů ve vyhlášeném dotačním programu "Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV.", tzv. čtvrté vlně kotlíkových dotací. Podpořeny budou jednotlivé fyzické osoby, které jsou vlastníky či spoluvlastníky nemovitosti na území města Hranice a zároveň úspěšnými žadateli o dotaci od Olomouckého kraje. Výše finančního příspěvku činí 5 % k dotaci poskytnuté Olomouckým krajem.

více... | Publikováno 30.9.2022

Město předložilo připomínky k řešení vysokorychlostní železnice

Po červnovém představení variant trasování vysokorychlostní železnice v místních částech Drahotuše a Velká pokračuje investor stavby, Správa železnic, spolu s projektantem, mezinárodní společností AFRY, v přípravě akce. Během srpna předložilo město Hranice Správě železnic své požadavky na řešení trasy, zahrnující nutnost řešit dopady hluku nebo vibrací, trasy staveništní dopravy a polohu zařízení staveniště, nebo kompenzací za zabrané území.

více... | Publikováno 7.9.2022

Hledáme strážníka městské policie

Město Hranice hledá nové strážníky Městské policie Hranice. Termín nástupu bude stanoven dle dohody.

více... | Publikováno 29.9.2022

Město modernizuje telefonní spojení

Město Hranice bude v říjnu pořizovat novou moderní telefonní ústřednu pro budovu bývalého KAVRISU v Purgešově ulici č. p. 1399, kde sídlí odbor sociálních věcí.

více... | Publikováno 3.10.2022

Upozorňujeme na uzavřený průchod kolem zámecké věže

Upozorňujeme, že bezbariérový průchod Zámeckou zahradou kolem zámecké věže je kvůli padající omítce dočasně uzavřen. Můžete využít schodiště u Zámeckého klubu na severozápadní straně zámku. Děkujeme za pochopení.

více... | Publikováno 19.9.2022

Hranice třídí odpady v Olomouckém kraji nejlépe

První místo v prestižní soutěži „O keramickou popelnici“ v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel v rámci Olomouckého kraje  získalo město Hranice. V úterý 20. září si zástupci města převzali toto ocenění na slavnostním vyhlašování výsledků na zámku  v Náměšti na Hané. Za  naším městem následovala Olomouc a Šumperk. Zástupce úspěšných měst a obcí ocenili představitelé hejtmanství a Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s,

více... | Publikováno 21.9.2022

Klub seniorů je dočasně uzavřen

Z důvodu prevence před šířící se infekcí covidu mezi členy Klubu seniorů, je Klub seniorů od úterý 20. září 2022 do odvolání uzavřen. Venkovní plánované akce proběhnou v závislosti na počasí. Malování v termínu 20. září by mělo ještě proběhnout.

více... | Publikováno 20.9.2022

Vlastníci kulturních památek mohou žádat o podporu

Žádost o státní finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2023 si mohou do 20. října 2022 podat vlastníci objektů se statutem Kulturní památky ČR v Městské památkové zóně Hranice, kteří zamýšlí v roce 2023 provádět jejich obnovu.

více... | Publikováno 31.8.2022

Město rozšiřuje možnosti třídění textilu

Třídění textilu je nyní v Hranicích pohodlnější a nabízí i odměnu za třídění. Ve spolupráci s firmou TextilEco a.s. byla ve městě provedena výměna starých kontejnerů na textil a také zvýšení jejich počtu. Nově je v ulicích města umístěno celkem 12 kontejnerů.

více... | Publikováno 6.9.2022

Zemřel Radovan Langer

V noci z 13. na 14. září zemřel ve věku 65 let významný hranický umělec, dlouholetý ředitel Gymnázia Hranice a zastupitel města Hranic PhDr. Radovan Langer (*1. 4. 1957 +13. září 2022).

více... | Publikováno 16.9.2022

Město otevřelo nové garáže Ekoltesu

Vedení města Hranic, starosta Jiří Kudláček, 1. místostarosta PhDr. Vladimír Juračka a 2. místostarosta  Bc. Daniel Vitonský, spolu s ředitelem firmy Ekoltes Mgr. Jakubem Horákem a dalšími otevřeli právě dokončené garáže pro techniku firmy  Ekoltes. Ty navazují na loni  otevřený nový sběrný dvůr a re-use centrum.

více... | Publikováno 21.9.2022

Zemřel držitel Ceny města Hranic Miroslav Černý

V neděli 18. září ve věku nedožitých 96 let zemřel držitel Ceny města Hranic, Miroslav Černý z Drahotuš. Cenu města získal v roce 2005, kdy ji přebíral jako historik společně s malířem Janem Jarošem, sbormistryní Taťánou Jonasovou a ZUŠ Hranice.

více... | Publikováno 20.9.2022

Upozorňujeme na nutný ořez dřevin

Na základě upozornění občanů, městské policie a Policie ČR žádáme vlastníky stromů a keřů o ořez dřevin, které zasahují na veřejná prostranství a komunikace, čímž zužují či snižují průchozí nebo průjezdní profil komunikací.

více... | Publikováno 20.9.2022

MŠ Sluníčko se chlubí novým hřištěm

Nové dětské  hřiště vyrostlo v průběhu prázdnin v areálu mateřské školy Sluníčko v ulici Plynárenská. Hřiště bylo dnes slavnostně předáno do užívání dětem.

více... | Publikováno 30.8.2022

Svoboda a demokracie v ohrožení

Zamyšlení nad 85. výročím úmrtí T. G. Masaryka.

více... | Publikováno 14.9.2022

Zveme do zámku na výstavu

Zveme vás na výstavu fotografií Karla Machyla "Krajinou domova", jejíž vernisáž se konala ve středu 14. září v Galerii severní křídlo zámku Hranice, Výstava je přístupná do 14. října 2022 v provozní době MěÚ Hranice.

více... | Publikováno 15.9.2022

Dodávka vody v Drahotuších zatím přerušena nebude

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že v pondělí 26. září nebude provedena plánovaná odstávka vody na Zahradní ulici v Drahotuších ( viz přiložená situace ). Podle Vodovodů a kanalizací je to z důvodu nesplnění podmínek pro napojení na veřejný vodovod ze strany realizační firmy, provádějící výstavbu nového vodovodu. Proto se termín odstávky odkládá. Přesný termín nové odstávky bude upřesněn.

více... | Publikováno 22.9.2022

Proběhlo odložené setkání s jubilanty

Pravidelné setkání vedení města s jubilanty, kteří dosáhli sedmdesáti let, se uskutečnilo v pondělí 5. září v Koncertním sále MKZ v Zámecké ulici. Tentokráte byli pozváni občané, narození v roce 1950, protože poslední dva roky nám organizaci této akce překazil covid.

více... | Publikováno 6.9.2022

Palačovská spojka se má začít stavět letos

Ačkoliv se stavba Palačovské spojky měla zahájit již několikrát, termín zahájení výstavby se neustále posouvá. Přípravy stavby ale přeci jen pokročily a podle údajů Ředitelství silnic a dálnic by se mělo začít již v letošním roce. Plán je následující: výběrové řízení na zhotovitele zahájeno v roce 2021, v roce 2022 vydání stavebního povolení a zahájení stavby a v roce 2025 její dokončení.

více... | Publikováno 2.9.2022

Od soboty 3. září se opravuje dálnice

Od soboty 3. září začala oprava obou směrů dálnice D1 v km 296,3 – 341,5. Oprava bude rozdělena na etapy geograficky rozmístěné po částech D1 mezi km 296,3 – 341,5, celá dálnice v trase Lipník–Ostrava uzavřena nebude. Kolem dělníků bude umožněn obousměrný průjezd se zvýšenou opatrností po neopravované části dálnice.

více... | Publikováno 1.9.2022

Třídění odpadu stále vzrůstá i díky podpoře města

Třídění odpadu v Hranicích postupně roste. Od roku 2015 vytřídí obyvatelé města třikrát více plastů a skla a  dvakrát tolik papíru. Město se snaží tento trend podporovat, jednak tím šetří životní prostředí a jednak se snižují náklady za uložení komunálního odpadu na skládky. Ty totiž neustále vzrůstají a rostou rychleji, než městské poplatky za odpad.

více... | Publikováno 23.8.2022

Začal hydrologický průzkum pro vysokorychlostní železnici

V rámci probíhajícího inženýrskogeologického průzkumu pro stavbu vysokorychlostní trati „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice – Hranice na Moravě“ začal probíhat také hydrologický průzkum. Součástí tohoto průzkumu je také měření hladin vybraných studní.

více... | Publikováno 1.9.2022

Systém vyplácení příspěvků na děti se již rozběhl

Centrální systém vyplácení pětitisícových mimořádných příspěvků na děti, který byl krátkodobě nefunkční, je již v provozu. I nadále ale může kvůli přetížení centrálního Informačního systému základních registrů docházet ke komplikacím při zadávání formulářů, napojených na Základní registry, zejména při zadávání žádosti o jednorázový příspěvek na dítě. K přetížení došlo na centrální úrovni. Děkujeme za pochopení.

více... | Publikováno 31.8.2022

Stavba tělocvičny v Drahotuších byla zahájena (video)

Letos v létě začala dlouho připravovaná stavba tělocvičny u školy v Drahotuších. Slavnostní zahájení se uskutečnilo ve středu 3. srpna, zemní práce ale začaly již v červenci. Dokončení stavby je plánováno na konec roku 2023. Akce bude stát 78 milionů korun včetně DPH.

více... | Publikováno 3.8.2022

Hranická propast - hloubka 450 metrů!

Nový rekord! Hranická propast je o dalších 46 metrů hlubší. Speleologové dosáhli pomocí podvodního robota hlouby 450 metrů a stále nenarazili na dno. Hlouběji to však tentokráte již nešlo.Již před tímto měřením byla Hranická propast nejhlubší zatopenou propastí světa.

více... | Publikováno 1.8.2022

Dluhová amnestie – Milostivé léto – je zpět

V termínu od 1. 9. do 30. 11. 2022 se zopakuje jedinečná dluhová amnestie, díky které se mohou tisíce lidí vymanit z dluhové pasti, v níž kvůli rostoucímu příslušenství uvízli. V tomto článku najdete základní informace a podmínky Milostivého léta a také kontakty na dluhové poradce Člověka v tísni na Hranicku a Lipensku, kteří dlužníkům rádi s uplatněním Milostivého léta poradí.

více... | Publikováno 4.8.2022

Město opravilo chodník v centru

Chodník podél bývalého kina od křižovatky u Černého orla směrem na sídliště Gallašova dostal v srpnu novou podobu. Původní nesourodý povrch, který tvořil zejména hrbolatý, popraskaný a poškozený asfalt nahradila nová zámková dlažba holland a nové obrubníky.

více... | Publikováno 28.7.2022

Město zkouší elektronické informační kiosky

Město Hranice začíná zkoušet elektronický informační kiosek, který obsahuje i elektronickou úřední desku. Instalovány jsou dva kiosky, jeden ve dvoraně zámku a druhý na tř. 1. máje před základní školou. Kiosek má dotykovou obrazovku, která umožňuje nejen náhled na úřední desku, ale i na web města a Městských kulturních zařízení. V rámci zkušebního provozu budou probíhat ještě terénní úpravy a zkouška systémů, ale již nyní Vám elektronický informační kiosek může poskytnout potřebné informace.

více... | Publikováno 1.8.2022

Opět chystáme svoz odpadu ze zahrádek

Jako tradičně každé jaro a podzim, tak i tento podzim bude město opět přistavovat velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek podle harmonogramu.

více... | Publikováno 9.9.2022

Losování pořadí stran v komunálních volbách v Hranicích

více... | Publikováno 15.8.2022

Komunální volby se přibližují

Blíží se komunální volby, zejména termín podání kandidátních listin. Základní informace se dozvíte v následujícím videu.

více... | Publikováno 18.7.2022

Lom v Hrabůvce pomůže s bezpečností provozu

Firma Českomoravský štěrk a.s, která provozuje kamenolom v Hrabůvce, darovala městu Hranice 250 tisíc korun na posílení bezpečnosti silničního provozu v obci Velká. Právě přes tuto místní část Hranic auta z lomu často jezdí. Město se proto ve spolupráci s osadním výborem Velká a firmou Českomoravský štěrk snaží minimalizovat dopady této dopravy a chystá opatření k tomu, aby řidiči zde jezdili ohleduplněji a dodržovali dopravní předpisy.

více... | Publikováno 5.8.2022

Nemocnice spouští očkování další posilující dávkou

Hranická nemocnice spouští další posilující očkování, očkování  čtvrtou dávkou proti covidu. Nemocnice zatím očkuje ve středu od 8 do 12 hodin. Podrobnosti se dozvíte ve videu.

více... | Publikováno 20.7.2022

Setkání partnerských měst v Konstancin-Jeziorne

Ve dnech 9. - 13. června jsme v Konstancin-Jeziorně oslavili výročí spolupráce mezi městy: Hranice (Česká republika), Denzlingen (Německo) a Kostancin-Jeziorna (Polsko). U příležitosti setkání partnerských měst "Europe - our common address / Europa - naše společná adresa / Europa - our common address", navštívili Konstancin-Jeziornu zástupci místní samosprávy, studenti, hudebníci a obyvatelé partnerských měst a zúčastnili se oslav výročí.

více... | Publikováno 20.7.2022

Pomoc pro Ukrajinu! (video)

Město Hranice poskytuje pomoc ukrajinským uprchlíkům a ukrajinským městům. Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili částku jednoho milionu korun na nákup hmotné pomoci (potraviny, základní hygienické potřeby apod.) pro některá ukrajinská města na západě země, která jsou přeplněna uprchlíky a již nemají prostředky na jejich zabezpečení. Několik dodávek s pomocí již dorazilo do měst Lvov a Turka. Dopravu zajistila firma Strojeastavby Tvrdoň s.r.o., za což děkujeme jak jí, tak i dobrovolníkům, zabezpečujícím přepravu. Zastupitelé zároveň v dubnu schválili tzv "pastelkovné" pro ukrajinské děti na hranických základních školách.

více... | Publikováno 14.4.2022

Hranické mažoretky byly oceněny

Hranické mažoretky Panenky dlouhodobě sbírají úspěchy na domácím i mezinárodním kolbišti. V letošním roce na soutěži v Poděbradech získaly titul vicemistr ČR a cenu Krále Jiřího z Poděbrad za nejlepší pochodové defilé roku 2022. Minipanenky a Babypanenky získaly v kategorii miniformace titul Mistr České republiky 2022.

více... | Publikováno 30.6.2022

Ocenění za nejlepšího starostu kraje získaly Hranice

Výsledky práce starostů za téměř uplynulé volební období vyhodnocoval Svaz měst a obcí České republiky 16. června na pražském Žofíně. Předseda Svazu měst a obcí Mgr. František Lukl a odborná porota vyhlásila výsledky hodnocení práce 6253 starostů v České republice v prestižní soutěži o nejlepšího starostu/primátora v jednotlivých krajích, která probíhá pod záštitou prezidenta republiky. Za Olomoucký kraj si odvezl cenu Nejlepší starosta 2018-2022 starosta Hranic Jiří Kudláček a převzal tak ocenění za dlouhodobou práci celého vedení města Hranic.

více... | Publikováno 23.6.2022

Fotbalisté Hranic slaví postup do 3. ligy (video, foto)

Po 15 letech se fotbalisté vrací do 3. ligy. V posledním kole již bylo rozhodnuto, takže po skončení zápasu s Holešovem (2:1) mohly oslavy hranických fotbalistů propuknout naplno.

více... | Publikováno 27.6.2022

Regenerace Struhlovska pokračuje

V polovině června se rozběhla další etapa regenerace sídliště Struhlovsko, přesněji 2. část II. etapy. Akce za přibližně 23 milionů korun by měla být zahájena 13. června a dokončena v polovině prosince letošního roku. Tato etapa plynule naváže na loni dokončenou část kolem restaurace Kotelna.

více... | Publikováno 2.6.2022

Kamenné lavičky se vrátily po vojenském nástupu

Kamenné lavičky, známé jako „hranický Stonehenge,“ se na Masarykovo náměstí vrátily po slavnostním nástupu armády, který proběhl 17. června. Nástup příslušníků 71. mechanizovaného praporu „Sibiřského“ proběhl u příležitosti jejich návratu ze zahraniční operace na území Mali.

více... | Publikováno 22.6.2022

Zákon o ochraně ovzduší se mění

Termín pro výměnu starých neekologických kotlů za nové ekologičtější zdroje je pro domácnosti o dva roky odložen.

více... | Publikováno 13.6.2022

Třídu 1. máje zkrášlí nová zeleň a květinové záhony

Nové stromy a květinové pásy ozdobí v letošním roce třídu 1. Máje a ulici Purgešova.  Úpravy začaly již v loňském roce a budou se postupně týkat několika méně vzhledných lokalit těchto ulic a mají za cíl zlepšit vzhled těchto míst a funkčnost ploch zeleně.  Ve většině případů půjde o úpravu ploch a vysazování trvalek a cibulovin. Zejména před obchodním domem Koloseum byly vysazeny ozdobné stromy.

více... | Publikováno 18.5.2022

Olomoucký kraj opět vyhlašuje kotlíkové dotace

Olomoucký kraj vyhlásil dne 10. 5. 2022 dotační program „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV.“. Dotace bude možné čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj. Již začala běžet lhůta pro podávání žádostí, která je stanovena od 10. června od 10 hodin do 24. srpna do 17 hodin. Žádosti podané před a po stanovené lhůtě budou automaticky vyřazeny.

více... | Publikováno 10.6.2022

V Hranicích se slavnostně otevřel další babybox

Hranická nemocnice je od 1. června, symbolicky na Den dětí, vybavena babyboxem, tedy chráněnou schránku, kam může matka anonymně odložit nechtěné dítě. Poté se ihned spustí alarm, který několika způsoby informuje lékaře o uložení dítěte. Hranický babybox je umístěn při vstupu na dětské oddělení hranické nemocnice. 

více... | Publikováno 1.6.2022

Začala revitalizace dalšího úseku Bečvy

Povodí Moravy s.p. zahájilo minulý týden revitalizaci dalšího úseku řeky Bečvy u Ústí za přítomnosti ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové a senátorky Jitky Seitlové. Nově zahájená akce navazuje na minulý měsíc dokončenou revitalizaci Bečvy u Černotína a Skaličky. Povodí Moravy u Ústí obnoví původní koryto řeky Bečvy a vytvoří tůň.

více... | Publikováno 26.5.2022

Зарахування до початкових шкіл, Зарахування до дитячі садки

Зарахування до початкових шкіл на навчальний рік 2022/2023 (Zápis ukrajinských dětí do základních škol pro školní rok 2022/2023). Зарахування до дитячі садки 2022/2023 (Zápis do mateřských škol 2022/2023).

více... | Publikováno 6.5.2022

Інформація для громадян України

Інформація для громадян України (Informace pro občany Ukrajiny) Телефонні посилання, відповідна інформація. (Telefonní linky, důležité informace).

více... | Publikováno 13.4.2022

Policie dělá nábor, město to podporuje

Policie České republiky hledá nové členy. Pro město Hranice je bezpečnost jeho občanů nejvyšší prioritou, proto se připojuje k náborové akci policie v Olomouckém kraji. Podrobnosti naleznete v přílohách.

více... | Publikováno 11.5.2022

Na opravené ulici nepovolíme překopy

Město Hranice připravuje akci „Rekonstrukce části komunikace Pod Bílým kamenem v Hranicích“. Předpoklad zahájení prací je v létě letošního roku. Součástí rekonstrukce bude, kromě jiného, provedení přeložky sítí ČEZ a CETIN a zejména provedení nových povrchů pěších a vozidlových komunikací.

více... | Publikováno 13.5.2022

Ocenění pro nejlepší sportovce roku předána (video, fotogalerie)

Slavnostní vyhlášení oblíbené akce "Nejlepší sportovci roku 2021" se výjimečně konalo v Divadle Stará střelnice v úterý 26. dubna od 17. hodin. V rámci akce proběhlo i vyhlášení ankety Hranického týdne. Moderovala osvědčená dvojice Vanda Rajnochová a David Král. Přímý přenos jste mohli sledovat na youtube.

více... | Publikováno 26.4.2022

Informace starosty o nárůstu cen energií

Dovolte vysvětlit co se děje v oblasti cen energií. Mluvíme o dodávkách plynu, tepla, elektřině a vodném, stočném.

více... | Publikováno 28.4.2022

Zapojte se do výzkumu Hranického krasu

Již druhým rokem probíhá rozsáhlý vědecký výzkum Hranického krasu, v jehož rámci probíhá také  výzkum veřejného mínění. I vy se můžete zapojit, pokud Vám není lhostejný aktuální stav krajiny, životního prostředí a turismu v Hranickém krasu.

více... | Publikováno 28.4.2022

Městský úřad hledá nové kolegy

Tajemník Městského úřadu Hranice vyhlašuje výběrová řízení na místo projektového manažera / manažerky na Odboru kancelář starosty a na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku silniční správní úřad, dopravní stavby a dopravní úřad na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice. Nabízíme dovolenou v rozsahu 5 týdnů, 3 dny zdravotního volna, stravenky, plavenky nebo příspěvek na léčebnou, rehabilitační, preventivní a rekondiční péči.

více... | Publikováno 5.8.2022

Zvláštní značky na silnicích pomáhají digitálnímu mapování

Nezvyklé značení, které se v současnosti objevuje na silnicích, slouží k pořízení digitální technické mapy Olomouckého kraje, proto je prosím neničte. Kraje mají povinnost tyto mapy vybudovat do 30. června 2023. Krajský úřad Olomouckého kraje proto aktuálně pracuje na pořízení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, což představuje pořízení informačního systému digitální technické mapy a pořízení dat pro její naplnění.

více... | Publikováno 11.4.2022

Ceny města jsou předány

Slavnostní vyhlášení Ceny města Hranic za loňský rok se uskutečnilo ve středu 23. března od 16 hodin ve Velké zasedací místnosti městského úřadu v 1. patře hranického zámku. Cenu města Hranic za rok 2021 získali na základě rozhodnutí zastupitelstva města Ing. Bohuslav Dvořák za dlouholetou pedagogickou činnost v oblasti myslivosti a ochrany přírody, dále Mgr. Milan Golda za popularizaci historie města Hranic a tvorbu kroniky města a Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hranice za zásluhy o zajištění bezpečnosti obyvatel Hranic a přilehlého regionu a skvělou reprezentaci města v hasičských sportovních i speciálních soutěžích.

více... | Publikováno 23.3.2022

Upozornění pro dopravce s dodávkami

Vzhledem k přijetí nových norem EU tvořících tzv. Balíček mobility budou od 21. května 2022 nově na kategorii podnikatelů, kteří vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny, avšak nepřesahující 3,5 tuny (dodávky) dopadat obdobné povinnosti jaké se nyní vztahují na podnikatele v silniční dopravě, provozující  vozidla nebo jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, pokud budou těmito vozidly provozovat mezinárodní dopravu nebo dopravu mezi dvěma místy na území jiného členského státu (tzv. kabotáž). 

více... | Publikováno 14.4.2022

Ceník parkovného se částečně mění

Na některých městských parkovištích se od 15. března změní  ceník parkování.  Jde jednak o lokalitu  u nádraží, kde se zvyšují ceny, protože chceme podpořit hromadnou nebo bezmotorovou dopravu.

více... | Publikováno 9.3.2022

V Hranicích zaplatíte parkovné na tři kliknutí

V městě se inovuje parkovací systém. Začne se požívat služba MPLA, která je rozšířena v mnoha dalších českých městech.  Jedná se o nejrychlejší bezhotovostní platbu parkovného. Bez hledání parkovacího automatu a drobných po kapsách. S možností kdykoliv a odkudkoliv si parkovací dobu prodloužit. Stačí několik kliknutí a parkovací automat budete mít v mobilu, tabletu nebo počítači.

více... | Publikováno 15.3.2022

Město Hranice odsuzuje ruskou agresi a pomáhá

Město Hranice odsuzuje ruský vpád na Ukrajinu. Zastupitelé na svém jednání jednomyslně podpořili rozhodnutí vyvěsit na zámku ukrajinskou vlajku. "Podporujeme rozhodnutí vlády České republiky a připojujeme se k názoru, že jsou nutné maximální sankce proti agresorovi. Zároveň město Hranice řeší přijíždějící uprchlíky a ve spolupráci s Charitou Hranice připravuje materiální pomoc a zabezpečilo potřebné ubytovací kapacity. Rada města uvolnila půl milionu korun na nutné výdaje.

více... | Publikováno 17.3.2022

Harmonogram svozu odpadu na rok 2022

Město Hranice rozšířilo služby v oblasti odpadového hospodářství o popelnice na biologicky rozložitelný odpad. Důvodem pořízení nových nádob jsou připravované změny v legislativě, které se týkají odpadového hospodářství. Harmonogram svozu komunálního a biologicky rozložitelného odpadu naleznete v příloze.

více... | Publikováno 3.1.2022

Region Hranicko vyhlásil grantový program

Dne 25. února 2022 byl vyhlášen Grantový program regionu Hranicko 2022 na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí.Grantový program regionu Hranicko je připravován a realizován ve spolupráci Mikroregionu Hranicko a významných firem sídlících na Hranicku a je výrazem společného zájmu veřejného sektoru a soukromého sektoru na zlepšování podmínek života v našem regionu.

více... | Publikováno 25.2.2022

Hranice se hlásí k Systému managementu společenské odpovědnosti

Vedení města Hranic se rozhodlo povýšit uplatňování principu společenské odpovědnosti do roviny certifikace podle České technické normy ČSN 01 0391 - Systém managementu společenské odpovědnosti. Certifikace proběhne v březnu.

více... | Publikováno 20.1.2022

Rekonstrukce hranického hřbitova má letos končit

Několikaletá rekonstrukce hranického hřbitova, která byla zahájena v roce 2017, se chýlí ke konci. Práce na hřbitově se přesunuly do starší, dolní části a měly by skončit v říjnu letošního roku.

více... | Publikováno 25.1.2022

Pokračuje zvyšování hrází na Bečvě (foto, video)

Další akce Povodí Moravy ke zlepšení protipovodňové ochrany Hranic, zvýšení ochranných  hrází nad jezem, byla zahájena. (fotogalerie) Tato akce navazuje na probíhající rozšiřování hranického jezu. Město chce zvýšení hrází využít k revitalizaci prostoru Kropáčovy ulice, proto představujeme videoprezentace projektovaných úprav.

více... | Publikováno 13.5.2021

Provoz úřadu aktuálně

Městský úřad Hranice je otevřen. Abyste minimalizovali nebezpečí nákazy, preferujte prosím elektronickou a telefonickou komunikaci před osobní návštěvou. Upozorňujeme, že při příchodu na městský úřad Vám může být změřena teplota.

více... | Publikováno 22.11.2021

Startuje další etapa programu Nová zelená úsporám

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo novou výzvu programu Nová zelená úsporám na podporu energetických úspor rodinných a bytových domů. V nové etapě programu má být rozděleno minimálně 39 miliard korun z evropských i národních zdrojů.

více... | Publikováno 5.10.2021

Městský úřad nabízí službu obsazenosti přepážek

Mám vyrazit na úřad nyní, nebo až za hodinu? Nebo raději zítra? Jak dlouho budu pravděpodobně čekat ve frontě? Městský úřad v Hranicích zavedl službu, která vám na tyto otázky odpoví.

více... | Publikováno 19.2.2020

Městská policie eviduje bicykly i elektrokola

Městská policie Hranice eviduje kola i elektrokola jako obranu proti jejich krádežím. Občané si mohou kola zdarma zaregistrovat na městské policii Hranice. Je ale nutné se předem telefonicky objednat na čísle 581 828 101.

více... | Publikováno 14.6.2021

Kam pokračovat?

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022 | Změnit nastavení cookies