logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Aktuality

Na Školní náměstí se vrátil T. G. Masaryk (foto, video)

Po téměř půlstoletí, přesněji po 46 letech se na Školní náměstí navrátila socha prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Slavnostní odhalení sochy, které bylo i pietní vzpomínkou Masarykova úmrtí 14. září 1937, se uskutečnilo v pondělí 14. září v 16 hodin. V programu vystoupili žáci a učitelé Základní umělecké školy v Hranicích.

více... | Publikováno 15.9.2020

Zveme na Den bez aut a Barevný den

Město Hranice se tradičně zapojí do celoevropské propagační akce Den bez aut a Barevný den. V Hranicích proběhne tato akce na Masarykově náměstí v úterý 22. září 2020, letos ji poprvé  připravuje Oddělení podpory rozvoje řízení města. Po celý den bude na náměstí bohatý program. Dopoledne bude přizpůsoben žákům základních a mateřských škol a odpolední program bude zaměřen pro širokou veřejnost. Na své si přijdou rodiče s dětmi, senioři i občané se zdravotním omezením.

více... | Publikováno 14.9.2020

Řidiči pozor - budou se měnit semafory

Upozorňujeme všechny účastníky silničního provozu, zejména pak řidiče, že v termínu od 16. do 25. září dojde k výměně semaforů na křižovatce Motošín ( silnice I/35 - Tř. Čs. armády a ulice Mostní a 28. října). Protože "světla" budou ještě v pondělí a úterý mimo provoz, prosíme řidiče, cyklisty i chodce aby dbali zvýšené opatrnosti.

více... | Publikováno 15.9.2020

Čtyřpruh v Hranicích bude přechodně zúžen

Čtyřproudová silnice I/47 bude v úseku mezi  ulicemi Hviezdoslavova a Vrchlického v době od 25.  září do 14.  října zúžena do dvou pruhů.  Na silnici zůstane zachován obousměrný provoz, který bude veden po vnitřních jízdních pruzích obou jízdních pásů.

více... | Publikováno 21.9.2020

Ekologická havárie na Bečvě

V neděli 20. září došlo na řece Bečvě u Choryně ve Zlínském kraji k úniku zatím neznámé látky, která způsobila masivní úhyn ryb. Nejpostiženější byl úsek od soutoku Bečvy s Juhyní po Ústecký most.  Ke zmírnění následků upouští přehrada Bystřička od neděle od 13 hodin více vody, aby došlo ke snížení koncentrace látky, způsobující  úhyn.

více... | Publikováno 21.9.2020

Komplikace na křižovatce ulic Nádražní a Nová

Upozorňujeme řidiče, že od pondělí 21. září do pátku 26. září bude ztížen průjezd  křižovatky ulic Nádražní a Nová. Důvodem k výraznějším dopravním omezením je fakt, že při stavebních pracích byly objeveny další inženýrské sítě, které nebyly v podkladech správců sítí vůbec nijak vyznačeny.

více... | Publikováno 16.9.2020

Úřad je otevřen, dodržujte bezpečností opatření

Městský úřad Hranice  je stále otevřen, dodržujte ale bezpečnostní odstupy, roušky, dezinfekci rukou. Preferujte prosím elektronickou a telefonickou komunikaci před osobní návštěvou.

více... | Publikováno 21.9.2020

Město hledá pracovníka na stavební úřad

Výběrové řízení na místo referenta na Oddělení stavební úřad na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice vypsal tajemník MěÚ Hranice. Lhůta pro podání přihlášek je do 9. října 2020 do 13:30 hodin

více... | Publikováno 15.9.2020

Protikoronavirová opatření - na úřadě roušky!

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo mimořádná plošná opatření proti šíření koronavirové nákazy, platná od 1. září 2020. Pozor - na úřadě jsou opět roušky povinné. Nemocnice Hranice má zákaz návštěv.

více... | Publikováno 17.9.2020

Sportovci roku přebrali ocenění (videozáznam, foto)

Tradiční, již dvacátý ročník akce Nejlepší hranický sportovec roku 2019 se letos uskutečnil ve středu 9. září od 17. hodin ve dvoraně zámku. V loňském roce se prosadily jak „známé tváře“, tak mezi nejlepší proniklo i několik  „nováčků“.. Z akce byl vysílán přímý přenos.

více... | Publikováno 9.9.2020

Poděkování firmě BRIMO

Děkujeme firmě BRIMO, která naší organizaci darovala párty stan.

více... | Publikováno 14.9.2020

Čapí komín nahradí nová konstrukce

Hraničtí čápi se příští rok vrátí „do nového“.  Tento týden byla zahájena příprava ke zbourání starého komína, kde léta hnízdili. Komín bude nahrazen desetimetrovým železobetonovým sloupem, který bude mít na vrcholu ocelovou konstrukci připravenou pro stavbu nového hnízda.

více... | Publikováno 7.9.2020

Stavba nové cyklostezky byla zahájena

Důležitý úsek cyklostezky Bečva se začal tento týden budovat u obce Ústí. Propojí Hranice s Černotínem, Ústím, Skaličkou a dalšími obcemi. Bečvu u Ústí překlene nová lávka.

více... | Publikováno 3.9.2020

Nové učebny na ZŠ Šromotovo začaly sloužit dětem

Ve čtyřech nových speciálních učebnách, které vznikly v půdních prostorách ZŠ a MŠ Šromotovo, byla zahájena výuka. Slavnostní předání do užívání proběhlo v pondělí 7. září 2020. Důvodem zřízení nových učeben byla potřeba zajistit kvalitní zázemí, včetně nezbytného vybavení, pro výuku odborných předmětů.

více... | Publikováno 7.9.2020

Zahájení školního roku (video)

Prvňáčky přivítali ve školách nejen jejich učitelky a ředitelé škol, ale také zástupci vedení města. Na ZŠ a MŠ Struhlovsko to byl starosta Jiří Kudláček. Ten navštívil i ZŠ a MŠ Šromotovo . Na ZŠ 1. máje a ZŠ a MŠ Drahotuše přivítal prvňáčky 1. místostarosta města PhDr. Vladimír Juračka.

více... | Publikováno 1.9.2020

Město Hranice otevřelo nové parkoviště v Komenského ulici

Nové záchytné parkoviště v Komenského ulici poblíž hotelu Centrum otevřelo město Hranice ve spolupráci se společností Eko.Prima Fin, spol. s r.o. Tato firma postavila na svém pozemku parkoviště o kapacitě 29 aut, město dodalo mobiliář a od 1. srpna uvedlo parkoviště do provozu.

více... | Publikováno 3.8.2020

Nové hřiště na Skleném kopci je předáno do užívání

Na místě původního antukového hřiště bylo o prázdninách na Skleném kopci zbudováno moderní sportovní hřiště s umělým povrchem. Víceúčelové sportoviště je vybaveno sloupky a sítí na volejbal, basketbalovými koši, volejbalovými kůly a sítí a také brankami na fotbal.

více... | Publikováno 10.8.2020

Město sjednocuje mobilní i webové aplikace

O zpřehlednění a zkvalitnění komunikace s občany usiluje město Hranice. Proto rozšiřuje využívání univerzální platformy Mobilní rozhlas, kterou zavedlo v souvislosti s koronavirovou krizí. Zároveň zruší dosavadní možnosti hlášení závad a problémů ve městě, služby „Dej tip“ a „Zlepši své město“ a nahradí je právě Mobilním rozhlasem. Místo dvou různých možností hlášení závad tak bude jedna platforma, která má navíc řadu dalších využití.

více... | Publikováno 13.7.2020

Vlastníci kulturních památek mohou žádat o podporu

Žádost o státní finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2021 si mohou do 25. října 2020 podat vlastníci objektů se statutem Kulturní památky ČR v Městské památkové zóně Hranice, kteří zamýšlí v roce 2021 provádět jejich obnovu.

více... | Publikováno 18.8.2020

Řidiči pozor na omezení provozu na silnici I/47

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na částečnou uzavírku silnice I/47 mezi Hranicemi a Bělotínem. V kilometru 62,8, tedy na Bělotínské ulice před areálem Cementárny (směr od Hranic) bude od 3. 8. 2020 zahájena oprava dilatačních závěrů mostu.

více... | Publikováno 3.8.2020

U zámku burácely motorové pily (fotogalerie)

Zvuk motorových pil, seker a dalších nástrojů se začal ozývat ve čtvrtek 6. srpna u hranického zámku. Odstartoval zde nultý ročník akce Hranický řez, která bude probíhat do 9. srpna na travnatém prostranství na severní straně zámku.

více... | Publikováno 6.8.2020

Participativní rozpočet - rozhodněte, co se ve městě zlepší

Hraničtí občané se i letos mohou aktivně zapojit do zlepšování života ve svém městě a navrhnout na jaký investiční účel by měla být využita částka jednoho milionu korun z rozpočtu města. Poté budou v internetové anketě rozhodovat, která z navržených akcí má jejich největší podporu.

více... | Publikováno 1.7.2020

Práce na Bečvě pokračují, jez je vypuštěn

Práce na rozšíření jezu v Hranicích o jedno pole pokračují vypuštěním jezu. Touto akcí dojde k zkapacitnění jezu, což zvýší úroveň protipovodňové ochrany Hranic. Stávající jez Povodí Moravy s.p. rozšíří o 50 %. Součástí celkové rekonstrukce jezu je i zbudování rybího přechodu. Práce potrvají do konce roku 2021.

více... | Publikováno 2.7.2020

Oprava Židovských schodů začala

Frekventované Židovské schody, lemující Synagogu, se dočkaly dlouho připravované opravy.  Ta začala 14. června 2020 a bude trvat tři a půl měsíce, tedy do konce září.

více... | Publikováno 2.7.2020

Pořiďte si nové technologie

Plánujete pořízení nové technologie, stroje, zařízení, provozních souborů, software? Chcete zefektivnit výrobní proces a stát se tak konkurenceschopnější na trhu? Zapojte se do výzvy Technologie, která končí již 31. 8. 2020!

více... | Publikováno 13.7.2020

Opravuje se evangelický kostel

Dlouhá léta připravovaná rekonstrukce a dostavba kostela Českobratrské církve evangelické na Šromotově náměstí se loni v září rozběhla. Nejprve byly provedeny přeložky kanalizace a oprava štítové zdi, letos začala samotná přístavba k jihozápadní části kostela.

více... | Publikováno 8.7.2020

Cesta ve Všechovicích je uzavřena

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dochází k úplné uzavírce silnice III/4384, III/4387 a III/43910 v obci Všechovice – průtah obcí.Termín uzavírky je od 11. května do 30. listopadu 2020. Kvůli navýšení stavebních prací dochází k prodloužení termínu.

více... | Publikováno 2.7.2020

Pozor na neplatné doklady

Chtěli bychom vyzvat občany, aby se v co nejkratší době dostavili k výměně občanských průkazů, jejichž platnost již skončila. Upozorňujeme, že s ukončením nouzového stavu a v návaznosti na ukončení platnosti stanoviska Ministerstva vnitra ze dne 19.března 2020, již neplatné doklady nejsou uznávány k prokázání totožnosti.

více... | Publikováno 10.6.2020

Vytváříme biotopy pro hmyz a zachování vody v krajině

Hranice podporují vytváření přírodních biotopů ve městě. Máme vytipované lokality, především na okraji sídlišť, kde bude Ekoltes Hranice kosit trávu maximálně 2x ročně. Tyto lokality jsou označeny cedulí přírodní biotop. Tímto krokem chceme zvýšit biodiverzitu v Hranicích. Vyšší tráva poskytuje útočiště čmelákům, motýlům, dalšímu hmyzu a jiným drobným živočichům, kteří z měst mizí.

více... | Publikováno 2.6.2020

Plovárna Hranice otevřela 1. července

Plovárna Hranice je od1. červenci 2020 v provozu podle zásad, stanovenými Ministerstvem zdravotnictví.

více... | Publikováno 9.7.2020

Po soše se stěhuje také kříž

Zatímco v neděli 17. května se k restaurátorům z náměstí 8. května přesunula socha Sv. Jana Nepomuckého, o týden později došlo i na kříž na protější straně ulice Tř. 1. máje u bývalé pošty. Ten si odvezli olomoučtí restaurátoři v sobotu 23. května. (foto).

více... | Publikováno 25.5.2020

Bečva zahrozila, hladina už klesla (video)

Vytrvalé deště zvedly hladinu Bečvy. V noci ze soboty 20. června na neděli 21. června stoupla v Hranicích na 1. stupeň povodňové aktivity (SPA). Ráno se držela hladina okolo 320 cm a přes den se pozvolna blížila 2. stupni povodňové aktivity (330 cm). kterého dosáhla před 16. hodinou. Na výši hladiny kolem 330 cm se stabilizovala a před 18 hodinou opět klesla na 1. SPA. (CHMI) V noci na pondělí se vrátila k normálu. V Ústí se řeka vylila z břehů. Velička byla klidná.

více... | Publikováno 22.6.2020

Nenechte vodu jen tak odtéct, využijte programu Dešťovka

Sucho v České republice se prohlubuje. Nedostatek srážek a zvyšující se průměrná teplota zvyšují deficit vody v půdě i v tocích. Po další mírné zimě je situace místy již téměř kritická. Vyzýváme proto občany Hranic, aby využili dotačního programu Dešťovka a na sucho se začali adaptovat. Tento program Ministerstva životního prostředí je zaměřen právě na pořízení nádrží na dešťovou a šedou vodu v domácnostech.

více... | Publikováno 2.6.2020

Ulice Jiřího z Poděbrad je neprůjezdná

Od 16. dubna je neprůjezdná ulice Jiřího z Poděbrad.  Ulice je uzavřena kvůli výstavbě domu na pozemku Na Špici mezi ulicemi Jiřího z Poděbrad a Jaselská. Úplná uzavírka ulice bude trvat až do 31. března 2021. Do ulice Jiřího z Poděbrad bude možné zajíždět z ulice Nádražní.

více... | Publikováno 15.4.2020

Poplatky za komunální odpad můžete zaplatit později

Kvůli aktuální situaci bude Město Hranice tolerovat i pozdější platby za komunální odpad, než 30. duben, kdy jsou poplatky spatné. S platbou můžete vyčkat do zaslání složenek na poplatek za komunální odpad. Ty budou letos zasílány později.

více... | Publikováno 23.4.2020

Město nesouhlasí s rušením přechodů

Jak jste jistě zaregistrovali, 26. března byly fyzicky zrušeny a smazány čtyři přechody na silnici I/35 v našem městě!! Vedení města s tímto zrušením zásadně nesouhlasí a důrazně protestovalo proti tomuto nesmyslnému a nelogickému rozhodnutí!!

více... | Publikováno 27.3.2020

Palačovská spojka se má začít stavět za dva roky

Ačkoliv se již letos měla rozběhnout stavba Palačovské spojky, termín zahájení výstavby se neustále posouvá. Jediné, co se nemění, je úvodní titulek - tedy, že se má začít za dva roky. Nejnovější termíny, uváděné Ředitelstvím silnic a dálnic jsou: výběrové řízení na zhotovitele v roce 2021, v roce 2022 vydání stavebního povolení a zahájení stavby a v roce 2025 její dokončení.

více... | Publikováno 19.8.2020

Městský úřad nabízí novou službu

Mám vyrazit na úřad nyní, nebo až za hodinu? Nebo raději zítra? Jak dlouho budu pravděpodobně čekat ve frontě? Městský úřad v Hranicích zavádí novou službu, která vám na tyto otázky odpoví.

více... | Publikováno 19.2.2020

Město má nové popelnice na olej

Město Hranice opět rozšiřuje možnosti třídění odpadu. Poté, co loni přibyly kontejnery na kovy a popelnice na biologicky rozložitelný odpad, tak od letošního roku se ve městě objevily nové nádoby na oleje. Jsou určeny na ukládání použitých rostlinných olejů z domácností.

více... | Publikováno 14.1.2020

Rekonstrukce Havlíčkovy ulice bude letos pokračovat

Letos bude pokračovat rekonstrukce ulice Havlíčkova. Ve schváleném rozpočtu města je na tuto akci vyčleněno 24 milionů korun. Rekonstrukce byla zahájena loni nezbytnými přeložkami inženýrských sítí a opravami opěrných zdí. Doprava v ulici je částečně omezena.

více... | Publikováno 6.1.2020

Úřad práce v Hranicích pokračuje

Co se bude dít s Úřadem práce v Hranicích, vzhledem k avizovanému rušení některých malých poboček úřadu práce? Takovéto dotazy směřovaly v minulých dnech na hranickou radnici. Vedení města Hranic proto vyvolalo jednání s ředitelem krajské pobočky Úřadu práce v Olomouci Ing. Jiřím Šabatou. Ten ujistil vedení města, že v Hranicích se nic rušit nebude a rozsah služeb zůstane zachován.

více... | Publikováno 16.12.2019

Pozor na povinné čipování psů

Od 1. ledna 2020 bude platit povinné čipování psů na celém území republiky. V Hranicích toto čipování upravuje již řadu let obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2009, o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů, která je i nadále platná.

více... | Publikováno 13.12.2019

Místní poplatky se mění

Od ledna 2020 platí novela zákona o místních poplatcích, která se týká také Hranic. Mezi hlavní změny totiž patří zrušení místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity, které byly nahrazeny zavedením nového poplatku z pobytu.

více... | Publikováno 2.1.2020

Participativní rozpočet - hlasující vybrali hřiště na plážový volejbal

Hřiště na plážový volejbal bylo podle hlasování občanů nejúspěšnějším návrhem v rámci participativního rozpočtu. V určeném termínu bylo podáno celkem devět návrhů na využití jednoho milionu korun z rozpočtu města. Z těchto devíti návrhů však plně vyhověly určeným podmínkám pouze dva, další tři navrhovatelé byli vyzváni k doplnění. V určeném termínu došlo k doplnění dvou návrhů. Do internetového hlasování tedy postoupily 4 návrhy. Hlasování probíhalo od 4. do 29. listopadu.

více... | Publikováno 1.11.2019

Město rozšiřuje možnosti třídění odpadu

Město Hranice rozšířilo služby v oblasti odpadového hospodářství o popelnice na biologicky rozložitelný odpad. Harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu naleznete v příloze. Důvodem pořízení nových nádob jsou připravované změny v legislativě, které se týkají odpadového hospodářství.

více... | Publikováno 9.8.2019

Město nabízí pozemky ke stavbě rodinných domů

Město Hranice nabízí celkem sedm pozemků, připravených k výstavbě rodinných domů v Drahotuších v ulici M. Tyrše.

více... | Publikováno 29.11.2019

Úspěšní žadatelé o kotlíkové dotace mohou žádat o příspěvek města

Hraničtí žadatelé, kteří uspěli se svojí žádostí u Olomouckého kraje v rámci vyhlášeného dotačního programu „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II“ si již mohou požádat také o městský příspěvek. Jde o občany, kteří vlastní nemovitost na území města Hranic (včetně místních částí).

více... | Publikováno 11.5.2018

Nová aplikace informuje o investicích

Město Hranice spouští novou aplikaci, která vám poskytne přehledné informace o hlavních investičních akcích města.

více... | Publikováno 14.5.2019

Můžete zjistit stav vyřizovaných dokladů

Městský úřad Hranice nově nabízí možnost zjistit na webu  města, zda již máte vyřízenu svoji žádost o občanský či řidičský průkaz nebo cestovní doklady.

více... | Publikováno 23.1.2018

Městská policie opět eviduje bicykly i elektrokola

Od dubna bude opět městská policie Hranice evidovat kola i elektrokola jako obranu proti jejich krádežím. Občané si mohou kola zdarma zaregistrovat na městské policii Hranice. Je ale nutné se předem telefonicky objednat na čísle 581 828 101.

více... | Publikováno 4.7.2017

Kam pokračovat?

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020