logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Aktuality

Hranice sbíraly stříbrná ocenění

Druhé místo v prestižní celostátní soutěži Ambasador kvality České republiky získal Městský úřad Hranice. Ocenění za město přebral v Praze starosta města Jiří Kudláček a tajemník MěÚ Hranice Vladimír Vyplelík.

více... | Publikováno 13.11.2019

Vánoční strom se letos rozsvítí 3. prosince

Slavnostní rozsvícení hranického Vánočního stromu proběhne v úterý 3. prosince. Program začne od 16. hodin a letos se ponese v duchu Andělských Vánoc. Samotné rozsvícení je tradičně nachystáno na 17. hodin. V závěru večera vystoupí Petra Černocká.

více... | Publikováno 8.11.2019

Veřejné projednání Programu rozvoje města proběhne ve čtvrtek 21. listopadu

Veřejné projednání „Programu rozvoje města Hranic na roky 2020 - 2030“ se uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 17.00 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hranice.

více... | Publikováno 4.11.2019

Ceny města budou uděleny 20. listopadu

Ceny města Hranic za rok 2019 získali Jaroslav Bartoš, Markéta Lásková, MUDr. Eduard Sohlich, MBA a Dagmar Strnadová. Ceny budou předávány 20. listopadu od 16. hodin ve Velké zasedací místnosti MěÚ Hranice na zámku. Na akci jste srdečně zváni.

více... | Publikováno 30.10.2019

Rozhodněte, kterému návrhu dáte svůj hlas

Celkem devět návrhů bylo podáno na využití jednoho milionu korun z participativního rozpočtu města. Z těchto devíti návrhů však plně vyhověly určeným podmínkám pouze dva, další tři navrhovatelé byli vyzváni k doplnění. V určeném termínu došlo k doplnění dvou návrhů. Do internetového hlasování tedy postoupily 4 návrhy. Hlasování bude probíhat od 4. do 29. listopadu.

více... | Publikováno 1.11.2019

Město si připomnělo Den válečných veteránů

Den Válečných veteránů si město Hranice připomnělo v pondělí 11. listopadu v 11 hodin u Mauzolea na Městském hřbitově. Za město Hranice se akce zúčastnil 1. místostarosta PhDr. Vladimír Juračka.  V Hranicích bylo při této příležitosti do 16 hodin zpřístupněno Mauzoleum, kde je pochováno na 1500 vojáků z I. světové války, kteří zemřeli ve zdejší vojenské nemocnici.

více... | Publikováno 11.11.2019

Matrika bude krátce uzavřena

Upozorňujeme, že v pátek 22. listopadu a v pátek 29. listopadu bude z provozních důvodů uzavřena matrika Městského úřadu Hranice. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

více... | Publikováno 18.11.2019

Upozorňujeme na uzavření oddělení úřadu

Upozorňujeme, že v době od 29. listopadu do 9. prosince bude z provozních důvodů uzavřeno pracoviště občanských průkazů, cestovních dokladů a ohlašovny trvalých pobytů.

více... | Publikováno 9.10.2019

Upozorňujeme na vyúčtování dotací

Upozorňujeme všechny, kteří letos získali od města finanční prostředky v rámci grantového programu nebo dotací na činnost, že se blíží termín, kdy musí předložit vyúčtování přijatých prostředků. Vyúčtování veškerých dotací má být provedeno do 60 dnů od ukončení projektu, nejpozději však do 30. listopadu. U akcí, pořádaných po tomto termínu, musí být vyúčtování provedeno nejpozději do 15. ledna následujícího roku.

více... | Publikováno 5.11.2019

Oprava sochy Panny Marie je dokončena

Oprava Sochy Panny Marie Bolestné na křižovatce Komenského a Hřbitovní ulice, která prošla důkladnou opravou, je dokončena. Socha byla zrestaurována a byly jí navráceny atributy, které jí náleží – meč a svatozář s 5 hvězdami. Byl jí navrácen kamenný pískovcový sokl podle dobových ikonografických podkladů. Dříve zde byl sokl i schody z umělého kamene, který nerespektoval počet schodů ani tvar.

více... | Publikováno 11.11.2019

Staré kotle musíme vyměnit

Pokud si do 1. září 2022 nevyměníte zastaralý kotel, tak se vám topení výrazně prodraží. Podle zákona o ochraně ovzduší totiž lidem, jejichž kotle na tuhá paliva nesplňují emisní třídu 3 a vyšší, hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Jestliže se vás problém týká, vyplňte prosím přiložený dotazník

více... | Publikováno 31.10.2019

Hranice oslavily výročí vzniku republiky

Nedělním koncertem a pondělním lampionovým průvodem oslavilo město Hranice 101. výročí vzniku samostatného Československa. Oslavy byly zahájeny přijetím zahraničních delegací z partnerských měst vedením města Hranic. Koncert ZUŠ Hranice se uskutečnil v Koncertním sále (fotogalerie)

více... | Publikováno 29.10.2019

Opěrná zídka u Billy se bude opravovat

Připravuje se oprava opěrné zídky u parkoviště obchodního domu Billa, která je staticky narušena. Momentálně je  na stavbu zpracovávána projektová dokumentace a stavba bude zařazena do plánu investic firmy Billa na rok 2020. Nyní je zídka zajištěna proti sesuvu - bylo provedeno statické zajištění.

více... | Publikováno 8.11.2019

Diplomové práce studentů architektury transformují Tř. 1. máje

Sedm diplomních návrhů studentů brněnské Fakulty architektury, zabývajících se Třídou 1. máje, se od 24. října představí ve dvoraně hranického zámku. Výstava přiblíží těchto sedm návrhů jako inspiraci pro budoucí rozvoj našeho města. Autorky, spolu s vedoucími diplomních projektů, své návrhy okomentují na zahájení výstavy v 18. hodin. Výstava potrvá do 17. listopadu.

více... | Publikováno 24.10.2019

Dopravu v centru je nutné řešit

Dopravní značení v centru města, které bylo v dubnu změněné, se vrátilo k původnímu stavu. To znamená, že výjezd z centra Jiráskovou ulicí je opět možný a ulice Zámecká je průjezdná ve směru z Masarykova na Pernštejnské náměstí. Přinášíme vyjádření starosty města a vedení města.

více... | Publikováno 22.10.2019

Opravuje se evangelický kostel

Dlouhá léta připravovaná rekonstrukce a dostavba kostela Českobratrské církve evangelické na Šromotově náměstí se v září rozběhla. Nyní probíhá přeložka kanalizace a oprava štítové zdi.

více... | Publikováno 14.10.2019

Úspěšní žadatelé o kotlíkové dotace mohou žádat o příspěvek města

Hraničtí žadatelé, kteří uspěli se svojí žádostí u Olomouckého kraje v rámci vyhlášeného dotačního programu „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II“ si již mohou požádat také o městský příspěvek. Jde o občany, kteří vlastní nemovitost na území města Hranic (včetně místních částí).

více... | Publikováno 11.5.2018

Proběhne dotazník k Plánu mobility

Příprava nového Plánu udržitelné městské mobility města Hranic je v plném proudu. Od října bude zahájen dotazníkový průzkum dopravního chování obyvatel Hranic, který provede společnost UDIMO. Tazatelé osloví občany v domácnostech s dotazy ohledně počtu vozidel a jejich dopravního chování.

více... | Publikováno 30.9.2019

Hudecká muzika měla úspěch v Nizozemí

Již podruhé se hranická Hudecká muzika z Hranic úspěšně zúčastnila Huygens Festivalu v Holandském městě Leidschendam - Voorburg. Na festivalu, probíhajícím od pátku 13. do neděle 15. září, se sešli mladí hudebníci z Holandska, Polska, Slovenska, Maďarska a České republiky.

více... | Publikováno 17.10.2019

Občané by investovali miliony do dopravy

V rámci akce Zažij Hranice jinak, která se konala v sobotu 21. 9. 2019, měli lidé možnost navštívit informační stánek k dopravě v Hranicích. Návštěvníci stánku se dozvěděli bližší informace o nově zpracovávané dopravní strategii, nazvané „Plán udržitelné městské mobility města Hranice“.

více... | Publikováno 4.10.2019

Můžete podávat podněty ke změně územního plánu Hranic

Město Hranice vyzývá veřejnost k podávání podnětů ke změně Územního plánu Hranic, v souvislosti s přípravou Zprávy o uplatňování Územního plánu Hranic v uplynulém období. (2016-2020).

více... | Publikováno 24.9.2019

Služba Utility report pomáhá s vyhledáváním sítí

Pokud potřebujete zjistit, zda vede přes pozemek nějaká technická infrastruktura, můžete využít služby UtilityReport. Ta umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci technické infrastruktury. Všem dotčeným subjektům TI systém vygeneruje žádost a vybraným subjektům TI rovnou elektronicky odešle. Podrobnější informace naleznete v přílohách.

více... | Publikováno 14.10.2019

Proluku u Synagogy zdobí umělecké dílo

Proluka vedle Synagogy na Janáčkově ulici, která byla jedním z posledních neřešených míst v historickém jádru města, dostala novou podobu. (Fotogalerie)

více... | Publikováno 23.9.2019

Geodeti zaměřují vysokorychlostní trať

V rámci akce „Mapování, TU 1891, žst. Prosenice - Hranice na Moravě – žst. Ostrava Svinov v km 191,4 – 263,3 včetně území a objektů v „nové/budoucí trase“ budou od 1. září do 31. prosince 2019 probíhat geodetické práce na zaměření vysokorychlostní trati v zájmovém území obce Hranice. Výsledkem prací má být nová vysokorychlostní trať „Moravská brána“. Investorem akce je Správa železniční a dopravní cesty s.o.

více... | Publikováno 18.9.2019

Hřbitovní ulice je otevřena, přibudou parkovací místa

Na Hřbitovní ulici v horní části přibude 9 nových parkovacích míst. Jde o další krok v postupné revitalizaci hranického hřbitova. Od 7. října do konce listopadu zde proto bude provoz částečně omezen, ale ulice bude průjezdná.

více... | Publikováno 26.9.2019

Hraničtí dobrovolní hasiči vylepšují vybavení (fotogalerie)

Město Hranice zásadním způsobem vylepšilo svým dobrovolným hasičům vybavení.  V pátek 6. září převzali hraničtí hasiči novou cisternovou stříkačku a novou elektrocentrálu. Díky lepšímu vybavení mohou hasiči účinněji zasahovat proti požárům, čímž se zvýšila bezpečnost nejen obyvatelů města i jeho místních částí, ale i celého regionu.

více... | Publikováno 16.9.2019

Zahajuje se rekonstrukce Havlíčkovy ulice

Rekonstrukce Havlíčkovy ulice se rozbíhá opravami opěrných zdí. Od července zde probíhaly přípravné práce, především přeložky inženýrských sítí. Doprava v ulici je částečně omezena.

více... | Publikováno 5.9.2019

Město rozšiřuje možnosti třídění odpadu

Město Hranice rozšířilo služby v oblasti odpadového hospodářství o popelnice na biologicky rozložitelný odpad. Harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu naleznete v příloze. Důvodem pořízení nových nádob jsou připravované změny v legislativě, které se týkají odpadového hospodářství.

více... | Publikováno 9.8.2019

Město Hranice bude mít participativní rozpočet

Hraničtí občané se budou moci mnohem aktivněji zapojit do zlepšování života ve svém městě. Zastupitelé totiž na svém dubnovém jednání odsouhlasili, že občané budou mít možnost formou ankety rozhodovat o tom, na jaký investiční účel by měla být využita částka jednoho milionu korun z rozpočtu města. V září bylo podáno celkem devět návrhů.

více... | Publikováno 30.4.2019

7. brigáda slavila 25. výročí vzniku

Slavnostní nástup vojáků 7. mechanizované brigády k 25. výročí jejího založení se uskutečnil ve středu 4. září na Masarykově náměstí v Hranicích.

více... | Publikováno 4.9.2019

Nová aplikace informuje o investicích

Město Hranice spouští novou aplikaci, která vám poskytne přehledné informace o hlavních investičních akcích města.

více... | Publikováno 14.5.2019

Předzámčí dostalo novou tvář

Dvorek na levé straně u jižního vstupu do zámku se proměnil k lepšímu. Vzniklo zde upravené místo pro venkovní kavárenské posezení s dětským koutkem. (fotogalerie)

více... | Publikováno 29.7.2019

Cantabile na radnici představil své úspěchy

Skvělé úspěchy pěveckého sboru Cantabile v Rusku  na soutěži The Singing World ocenilo i vedení města. Sbormistryně Markéta Lásková a členové sboru byli ve čtvrtek  15. srpna přijati  starostou města Hranic Jiřím Kudláčkem a 1. místostarostou PhDr. Vladimírem Juračkou.

více... | Publikováno 16.8.2019

Kvalita života - Hranice jsou v kraji druhé

Kvalita života v Hranicích je hodnocená jako druhá nejlepší v Olomouckém kraji, nejvýše je hodnocená Olomouc.

více... | Publikováno 15.8.2019

Vlastníci památek mohou žádat o dotace

Žádost o státní finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020 si mohou do 25. října 2019 podat vlastníci objektů se statutem Kulturní památky ČR v Městské památkové zóně Hranice (MPZ).

více... | Publikováno 22.7.2019

Zlepši své město

Webová aplikace Zlepši své město je určena občanům Hranic pro hlášení závad, návrhů ke zlepšení veřejného prostranství či zadávání nových podnětů pro budoucí realizace investic. Umožňuje lidem rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v jejich okolí.

více... | Publikováno 11.6.2019

Další kolo kotlíkových dotací se rozbíhá

Olomoucký kraj vyhlásil již 3. etapu „kotlíkových dotací“. Letošní vlna kotlíkových dotací je prezentována jako poslední a Hranice výměnu kotlů podpoří i z vlastního rozpočtu.

více... | Publikováno 13.5.2019

Hranická MHD jezdí od dubna zdarma

Od 1. dubna jezdí hranická městská hromadná doprava pro všechny cestující zdarma. Plní se tak jeden z bodů programového prohlášení zastupitelstva města Hranic. Podle prvních předběžných údajů využití autobusů MHD vzrostlo.

více... | Publikováno 11.3.2019

Policie nabírá nové síly

Rozšiřujeme řady a přijímáme NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY na obvodní oddělení HRANICE a pro nově vznikající Oddělení hlídkové služby v Přerově. Uvítáme muže a ženy v produktivním věku i čerstvé absolventy středních škol.

více... | Publikováno 18.3.2019

Podnikatelé mohou získat finance z EU

Téměř 400 milionů korun čeká na podnikatele Olomoucké aglomerace. Nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) vyhlásil v březnu nové výzvy pro podnikatelské subjekty. Finanční prostředky budou čerpány prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v oblastech podpory Inovace – Inovační projekt, Aplikace a Potenciál.

více... | Publikováno 15.3.2019

Nasazujeme novou aplikaci „Zlepši své město“

Nová webová aplikace Zlepši své město, která na webových stránkách města Hranic začne fungovat již od 1. února, je určena občanům Hranic pro hlášení závad, návrhů ke zlepšení veřejného prostranství či zadávání nových podnětů pro budoucí realizace investic. Umožňuje lidem rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v jejich okolí. Obyvatelé města se díky této aplikaci mohou aktivně podílet například na zlepšení životního prostředí ve svém okolí.

více... | Publikováno 23.1.2019

Hledáme strážníka městské policie

Město Hranice hledá nového strážníka Městské policie Hranice. Termín nástupu  dle dohody.

více... | Publikováno 12.2.2018

Letos se mění poplatky za odpad a za psy

Vyšší poplatky za odpad, ale zároveň osvobození dětí a starších lidí a snížení některých poplatků za psy. To jsou hlavní letošní změny v poplatcích, které vyplývají z obecně závazných vyhlášek, které schválili zastupitelé města v listopadu 2018.

více... | Publikováno 9.1.2019

Palačovská spojka se má začít stavět za dva roky

Stavební povolení a výběrové řízení na zhotovitele v roce 2019, v roce 2020 zahájení stavby a v roce 2023, nejpozději na začátku roku 2024 dokončení Palačovské spojky. To jsou informace o termínech výstavby této důležité spojky mezi silnicemi D48 (z Hranic na Frýdek-Místek) a I/35 Hranice – Valašské Meziříčí).

více... | Publikováno 2.7.2018

Můžete zjistit stav vyřizovaných dokladů

Městský úřad Hranice nově nabízí možnost zjistit na webu  města, zda již máte vyřízenu svoji žádost o občanský či řidičský průkaz nebo cestovní doklady.

více... | Publikováno 23.1.2018

Městská policie opět eviduje bicykly i elektrokola

Od dubna bude opět městská policie Hranice evidovat kola i elektrokola jako obranu proti jejich krádežím. Občané si mohou kola zdarma zaregistrovat na městské policii Hranice. Je ale nutné se předem telefonicky objednat na čísle 581 828 101.

více... | Publikováno 4.7.2017

Kam pokračovat?

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019