logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Aktuality

Hranice převzaly cenu za 2 místo v krajském indexu kvality života

Druhé v rámci Olomouckého kraje, hned za krajským městem Olomoucí, se v hodnocení kvality života loni umístily Hranice. Vedení města převzalo 1. března od pořadatelů akce ocenění za tento úspěch.

více... | Publikováno 5.3.2024

Město opravuje výtluky na cestách

Po zimě se na silnicích a místních komunikacích v Hranicích a místních částech objevila řada velkých děr a výtluků. Město prozatím provádí provizorní opravy svých místních komunikací. K důkladným opravám bude moci dojít až v momentě, kdy budou v provozu obalovny, které by měly naskočit v dubnu. Ty bohužel zatím nepřizpůsobily svůj provoz letošní velmi teplé zimě.

více... | Publikováno 4.3.2024

Je vyhlášen letošní Grantový program regionu Hranicko

Byl  vyhlášen Grantový program regionu Hranicko 2024 na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí. V letošním roce se program bude zaměřovat na akce, do kterých jsou zapojovány děti a mládež.

více... | Publikováno 21.2.2024

Pozor na omezení dopravy ve Slavíči

Upozorňujeme na omezení dopravy ve Slavíči. Kvůli realizaci stavebních prací při rekonstrukci mostního objektu v rámci stavby „Lipník n. B. – Drahotuše, BC“ bude do 30. dubna 2024 zcela uzavřena místní komunikace v Hranicích VII – místní části Slavíč. Jde o nejzápadnější podjezd pod železniční tratí, nejblíže  Lipníku nad Bečvou. Uzavřen bude úsek od č. p. 27 v délce cca 140 m směrem k domu č. p. 45.

více... | Publikováno 26.2.2024

MAS Hranicko vyhlašuje výzvu na revitalizaci kulturních památek

Dnes byla vyhlášena Výzva MAS Hranicko k předkládání Žádostí o dotaci do dotačního programu MAS-IROP: „Výzva č. 3 MAS-IROP – Revitalizace kulturních památek“ v rámci "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hranicko na období 2021–2027" ve vazbě na 70. VÝZVU IROP – KULTURA - PAMÁTKY A MUZEA –SC 5.1 (CLLD).

více... | Publikováno 29.2.2024

MKZ Hranice hledá hlavní účetní

Městská kulturní zařízení Hranice vypisují výběrové řízení na pozici: hlavní účetní, ekonom . Nabízí pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené a příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu. Přihlášky se podávají do 22. března 2024. Podrobnosti naleznete v příloze.

více... | Publikováno 28.2.2024

Rada schválila opatření z projektu „Obec přátelská rodině“

Rada města Hranic schválila opatření, vyplývající z projektu projektu Audit familyfriendlycomunity-audit obec přátelská k rodině.

více... | Publikováno 14.2.2024

Začíná stavba cyklostezky Žáčkova

Přípravnými pracemi začala výstavba další cyklostezky – tentokráte cyklostezky Žáčkova. Ta povede kolem Pískáče a poté dál podél Bečvy, kde naváže na cyklostezku Bečva. Nyní, v období vegetačního klidu proběhly přípravné práce – nutné kácení dřevin.

více... | Publikováno 6.2.2024

Koná se valná hromada honebního společenstva

Valná hromada honebního společenstva Mezihoří se koná v pátek 8. března 2024 v 18 hodin v Kulturním domě ve Slavíči. Program a další podrobnosti naleznete v příloze.

více... | Publikováno 23.2.2024

Lze žádat o značku Moravská brána – regionální produkt

MAS Hranicko z. s. vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek a partnerem Olomouckým krajem XI. Výzvu k předkládání žádostí o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Uzávěrka žádostí je 29. února.

více... | Publikováno 2.2.2024

Na trati do Lipníka bude výluka

V termínu od 15. února do 16. července 2024 bude v úseku Lipník nad Bečvou – Drahotuše výluka na trati v souvislosti s realizací stavby Blending Call Lipník nad Bečvou – Drahotuše. Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje předpokládá, že na tuto výluku naváží další výluky.

více... | Publikováno 6.2.2024

Ekoltes má novou plošinu

Novou plošinu o dosahu až 25 metrů si pořídila firma Ekoltes. Plošina bude v následujících letech sloužit zejména k výměně starých sodíkových svítidel veřejného osvětlení za ledková.

více... | Publikováno 29.1.2024

Statistici chystají šetření v domácnostech

Český statistický úřad opět organizuje každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2024“ (EU-SILC). Cílem je získat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích a také získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

více... | Publikováno 1.2.2024

Ve městě běží program na kastraci koček

Od září 2023 běží ve městě Hranice program na řešení problému toulavých koček. V několika lokalitách mají někteří občané obavy z nekontrolovatelného rozmnožování toulavých koček a z případného přenosu chorob. Přestože šetření na místě neprokázalo tak kritický stav, jak občané uváděli, schválila rada města na svém červencovém jednání „Program kastrace toulavých koček a kocourů na území města Hranic“.   Tento program se soustřeďuje na prevenci vzniku přemnožení toulavých koček.

více... | Publikováno 22.8.2023

Poplatky za odpad se zvedají, osvobození jsou děti a senioři

O 72 korun se letos zvedají poplatky za systém odpadového hospodářství. Konkrétně ze 792 na 864 korun na osobu za rok, což je 72 korun měsíčně. Od poplatku jsou navíc stále osvobozeny děti do 6 let věku a senioři nad 70 let.

více... | Publikováno 16.1.2024

Zjednodušujeme placení parkovného

Parkovné v Hranicích od ledna nově zaplatíte jednoduše pomocí QR kódu, aniž byste si museli stahovat nějakou aplikaci. Virtuální Parkovací Automat (VPA) Vám nabídne nový, pohodlnější, jednodušší a moderní systém placení, ke kterému bude nutný pouze mobilní telefon, tablet či počítač s připojením k internetu. Funguje na bázi webové aplikace bez nutnosti instalace.

více... | Publikováno 14.12.2023

Olomoucký kraj zdražuje papírové jízdné

Od 1. ledna 2024 došlo v hromadné dopravě objednávané Olomouckým krajem u všech jízdních dokladů prodaných v papírové podobě, ke zdražení cca o 15 % oproti stávajícím cenám. Platí to i v případě, kdy bude platba za jízdné provedena platební kartou.  Zdražení se nedotkne jízdních dokladů za zavazadlo, psa a kolo a také se neprojeví v ceníku C (ceníky jednotlivých MHD). Při nákupu elektronických jízdních dokladů se od 1. 1. 2024 pro cestující nic nemění.

více... | Publikováno 5.1.2024

MAS Hranicko vyhlásilo Výzvu č. 1 dotačního programu MAS-OPTAK

Na počátku roku 2024 byla vyhlášena Výzva MAS k předkládání Žádostí o dotaci do dotačního programu MAS-OPTAK. Finanční alokace výzvy v úhrnu 50 % dotace z celkových způsobilých výdajů (CZV) je stanovena na téměř 3 miliony korun. MAS v této Výzvě tedy může podpořit projekty v celkovém objemu 5,9 milionu korun.

více... | Publikováno 15.1.2024

Je zřízena infolinka k dani z nemovitých věcí

Olomoucký finanční úřad zřídil infolinku k dani z nemovitých věcí protože vládní konsolidační balíček přinesl od 1. ledna 2024 v oblasti daně z nemovitých věcí zvýšení sazeb daně pro všechny nemovité věci, ale také řadu dalších změn. Zpozornět by měli především majitelé garáží, stavebních pozemků, staveb pro rekreaci či uživatelé nemovitostí ve vlastnictví státu. Mnohé změny provede finanční správa sama, ale některým poplatníkům vznikne povinnost podat do 31. ledna daňové přiznání.

více... | Publikováno 2.1.2024

SOS poradna poradí spotřebitelům

Každou první středu v měsíci je na hranickém zámku pro spotřebitele otevřena Poradna pro spotřebitele Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, krátce SOS Poradna. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy. Pomáhá také s nekorektními nabídkami různých zprostředkovatelů energií, podezřele vysokými cenami nebo s problémy s ukončením činnosti současných dodavatelů.

více... | Publikováno 8.3.2023

Provozní rozpočet města byl schválen

Provozní rozpočet Hranic ve výši téměř 500 milionů korun schválili ve čtvrtek 14. prosince zastupitelé města. Město počítá s příjmy 494 milionů, výdaji 440 milionů a finanční rezervou na investice ve výši 54 milionů korun. Rozpočet se ale bude ještě na únorovém zastupitelstvu měnit – bude znám výsledek hospodaření roku 2023. Zastupitelé také schválili střednědobý výhled rozpočtu města Hranic na období 2025-2026.

více... | Publikováno 14.12.2023

Zasloužilý dárce se zapsal do Zlaté knihy města

Celkem 270 bezplatných odběrů krve a krevní plazmy již absolvoval pan Vladimír Matějíček ze Středolesí. Jako ocenění  za toto impozantní číslo byl zapsán do Zlaté knihy města. Zároveň mu starosta Ing. Daniel Vitonský a místostarosta Mgr. Karel Machyl společně s primářkou hematologicko - transfuzního oddělení  Nemocnice Hranice MUDr. Kateřinou Vinklárkovou a předsedou Osadního výboru Středolesí Evženem Blechou poděkovali za jeho dlouholetou dárcovskou kariéru.

více... | Publikováno 5.12.2023

Cenu města Hranic získaly čtyři osobnosti

Slavnostní předání Cen města se uskutečnilo ve středu 29. listopadu ve Velké zasedací místnosti MěÚ Hranice. Letos získaly Cenu města Hranic čtyři hranické osobnosti, dvě ženy a dva muži.

více... | Publikováno 4.12.2023

Nový skatepark je dokončen,

Nový "skejťácký" areál, který město stavělo kousek od starého a nevyhovujícího skateparku, je již stavebně hotov. Skatepark je řešen dle moderních trendů a zadání zástupců lokální skateboardové komunity. Jedná se převážně o tzv. „Streetový“ park, kde jezdci mohou využívat různých překážek jako grindboxů, zábradlí, transferů na které se mohou rozjet z takzvaných bangů a radiusů.

více... | Publikováno 9.11.2023

Obnovili jsme mapové tabule

Celkem pětici mapových tabulí, které informují o městské památkové zóně, bylo vyměněno za novější. Ty původní cedule „Za krásami městské památkové zóny“ již byly vybledlé, neaktuální, poškrábané a počmárané. V rámci výměny jsme zaktualizovali texty, doplnili fotografie , přesněji vyznačili lokality. Tabule jsou umístěny u autobusového nádraží před podchodem, na mostu Přátelství, na Šromotově náměstí, u malého nádraží a na náměstí 8. května. Tam bude ještě jeden detail dokončen na jaře.

více... | Publikováno 12.12.2023

Nový zvedák usnadní práci ve sběrném dvoře

Nový zvedací vozík usnadní práci ve Sběrném dvoře společnosti Ekoltes Hranice. Zvedací vozík bude sloužit k lepší obsluze při nakládání elektrozařízení do kontejnerů. Tento vozík byl pořízen za odměnu z motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. ve výši 30 tisíc korun.

více... | Publikováno 13.12.2023

Lev je opraven, nedávejte na něj svíčky

Známý lev na hranickém hřbitově a s ním i celé Mauzoleum mají za sebou hotové opravy a restaurování. I na nově vyčištěný a zrestaurovaný pomník však lidé stále pokládají svíčky, stékající vosk pak znečišťuje betonový podstavec pod lvem. A odstranění vosku z betonu je téměř nemožné. Proto město instalovalo před památník obětem 1. světové války dva kamenné podstavce na svíčky a žádáme, nepokládejte svíčky na betonový podstavec, ale na místo, k tomu určené. A už vůbec svíčky nepatří nahoru ke lvovi.

více... | Publikováno 18.9.2023

Město zavádí virtuální prohlídky zámku

Městský úřad zavádí od října virtuální prohlídky budovy zámku na Pernštejnském náměstí 1. Díky nim se klienti a návštěvníci zámku mohou rychle, v jakoukoliv dobu, zdarma a odkudkoliv lépe orientovat v prostorách městského úřadu.

více... | Publikováno 2.10.2023

Podnikatelé špatně nakládají s odpady

Likvidace odpadů od některých podnikatelů zřejmě neprobíhá tak, jak má. Vedle kontejnerových stání se často objevuje odpad, který zjevně pochází od různých podnikatelů, například řemeslníků. Jednak jsou věci, odložené vedle kontejnerů, prakticky černou skládkou a za druhé mají podnikatelé jako původci odpadu, vznikajícího při podnikatelské činnosti, povinnosti při nakládání s nimi dle zvláštních právních předpisů, zejména podle zákona o odpadech. To se týká také ukládání odpadů ve sběrném dvoře společnosti Ekoltes.

více... | Publikováno 4.10.2023

Hranice jsou zapojené do projektu "Rodině přívětivá obec"

Město Hranice se zapojilo do auditu familyfriendlycomumunity neboli rodině přívětivá obec. Jeho cílem je podpořit pro-rodinné klima v naší obci, klima, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. V neposlední řadě máme zájem na intenzivní komunikaci o tomto tématu s Vámi, občany naší obce a chceme naslouchat Vašim potřebám. Proto již proběhl 5. října ve dvoraně zámku první workshop.

více... | Publikováno 27.9.2023

Úspěšní žadatelé o kotlíkové dotace mohou žádat o příspěvek města

Město Hranice se zapojuje do programů kotlíkových dotací, v rámci kterých poskytuje ze svého rozpočtu finanční příspěvky občanům, kteří jsou vlastníky nemovitostí na území města. Hranice. Zároveň Olomoucký kraj připravil informační semináře k tomuto dotačnímu programu.

více... | Publikováno 21.9.2023

Dny Evropského dědictví byly plné hudby

Veřejná snídaně na Masarykově náměstí již tradičně odstartovala sobotní Dny evropského dědictví. Během veřejné snídaně se také rozeznělo piano a hudba pak provázela Dny celé Dny evropského dědictví. O zpřístupněné památky byl velký zájem a všem soukromníkům děkujeme, že otevřeli své prostory veřejnosti.

více... | Publikováno 18.9.2023

Hranice byly oceněny za třídění odpadu

Třetí místo v rámci Olomouckého kraje získalo v oblasti třídění odpadů v prestižní soutěži „O keramickou popelnici“ v kategorii obcí nad 15 tisíc obyvatel město Hranice.  Po loňském vítězství je to další důkaz, že v Hranicích se třídění odpadů dlouhodobě věnujeme a že naši občané pravidelně poctivě odpad třídí.

více... | Publikováno 22.9.2023

Obětem domácího násilí pomohou v Přerově

Obětem domácího násilí na Hranicku pomáhá přerovské pracoviště Intervenčního centra Olomouc se sídlem v Poradně pro rodinu, na adrese Smetanova 9, Přerov. 

více... | Publikováno 19.9.2023

Bytové hospodářství Ekoltes přestěhováno

Bytové hospodářství společnosti Ekoltes Hranice a.s. bylo přestěhováno na ulici Zborovská 606, 753 01 Hranice. Tato adresa je i korespondenční a fakturační.. Více se dozvíte ve videu.

více... | Publikováno 11.9.2023

Kapli ve Velké zdobí zrekonstruované malby

Kaple Povýšení svatého Kříže ve Velké má za sebou celkovou opravu, při které byly odhaleny zbytky starých maleb, zřejmě z doby vzniku kaple. Město nechalo tyto malby zrestaurovat. Tuto náročnou práci prováděla odborná restaurátorka od března do července a výsledek předčil očekávání.

více... | Publikováno 1.8.2023

Správa železnic zamýšlí přesun hranického nádraží

Příprava vysokorychlostní trati Moravská Brána I pokračuje rychlým tempem. Správa železnic nyní zveřejnila nové video, kde mimo jiné potvrzuje, že by mělo dojít k přesunu hranického vlakového nádraží směrem k současnému nádraží autobusovému.

více... | Publikováno 2.8.2023

Olomoucký kraj vyhlásil pátou vlnu kotlíkových dotací

Olomoucký kraj vyhlásil dne 20. 6. 2023 dotační program „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji V.“. Dotace bude možné čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.

více... | Publikováno 23.6.2023

Stavba Palačovské spojky začala (fotogalerie)

Dlouho odkládaná stavba Palačovské spojky byla v pondělí 5. června 2023 slavnostně zahájena. Původně měla být stavba zahájena již loni, ale výběrové řízení se neustále protahovalo a skončilo až v prosinci loňského roku. Ředitelství silnic a dálnic nakonec vybralo zhotovitele, za nabídkovou cenu 2,184 miliardy korun bez DPH a počítá s dokončením stavby v polovině roku 2026.

více... | Publikováno 5.6.2023

Město rozšiřuje možnost placení kartami

Celkem šest nových platebních terminálů přibylo na Městském úřadě v Hranicích. Rozšiřuje se tak možnost platby kartou.

více... | Publikováno 26.6.2023

Ekoltes Hranice a.s. ruší pevné telefonní linky

Upozorňujeme, že od 1. července ruší společnost Ekoltes Hranice a.s. všechny pevné telefonní linky a přechází na spojení přes mobilní telefonní čísla. Telefonní seznam naleznete v příloze. 

více... | Publikováno 27.6.2023

Městský úřad zjednodušuje úřední dobu

Zjednodušení a tím i zpřehlednění hodin pro veřejnost přinese úprava provozní doby Městského úřadu v Hranicích od 1. června 2023.  První změna spočívá ve sjednocení úředních hodin pro veřejnost na všech agendách. V současné době byla jiná provozní doba pokladny, podatelny, občansko-správních či dopravních agend nebo matriky. To bylo pro občany nepřehledné, a proto se provozní doba celého Městského úřadu sjednocuje.

více... | Publikováno 9.5.2023

Zvyšuje se počet míst, kde se měří rychlost

Další dvě místa, na měření rychlost projíždějících  vozidel přibydou od poloviny května v Hranicích. Jedno je na ulici Alešova u viaduktu, tedy na silnici II/440 (výpadovka na Potštát), druhé ve Valšovicích.

více... | Publikováno 28.4.2023

Hranicko se připravuje na komunitní energetiku

Region Hranicko zahájilo na úrovni obecních samospráv řadu kroků, které povedou k rozběhnutí komunitní energetiky ihned poté, co to bude legislativně umožněno.

více... | Publikováno 23.6.2023

Město zavádí nový mail pro poplatky

Nový kontaktní mail poplatky@mesto-hranice.cz zavádí městský úřad Hranice. Tato mailová adresa bude sloužit ke komunikaci ohledně problematiky jak poplatků za komunální odpad, tak třeba i poplatků za psa. Z této mailové adresy budou občanům rozesílány podklady k platbě. Nově i s QR kódem.

více... | Publikováno 17.2.2023

Můžete získat podrobnosti o VRT

Projektant stavby vysokorychlostní trati společnost AFRY CZ spolu s investorem Správou železnic spustili geografický informační systém, tzv. GIS portál, projektu vysokorychlostní železniční tratě VRT Moravská Brána I. Veřejnosti umožňuje se s projektem detailně seznámit a zároveň se k němu vyjadřovat.

více... | Publikováno 14.12.2022

Nařízení města zasáhne energošmejdy

Město Hranice schválilo nové nařízení o zákazu podomního prodeje tak, aby bylo možné postihnout i energošmejdy. Kvůli změně energetického zákona totiž není možné na ně vztáhnout zákazy podomního prodeje na základě zmocnění v živnostenském zákoně. Energetičtí zprostředkovatelé nyní nemohou podnikat podle živnostenského zákona, spadají pod energetický zákon. Jejich činnost ve městě tedy musí být zakázána novým nařízením, s odvoláním právě  na tento energetický zákon. 

více... | Publikováno 8.6.2023

Olomoucký kraj připravuje další vlnu kotlíkových dotací

Olomoucký kraj v současné době připravuje již 5. vlnu kotlíkových dotací. Podpoří v ní projekty výměny starých neekologických kotlů na pevná paliva. Příjem žádostí má být spuštěn během léta 2023.

více... | Publikováno 1.6.2023

Změny ve vysílání Hranického zpravodajství

Kvůli změnám v programovém schématu satelitního vysílání dochází ke změnám časů vysílání Hranického zpravodajství. Více se dozvíte ve videu.

více... | Publikováno 12.5.2023

Hraničtí speleologové vytvořili 3D mapu Propasti

Unikátní zmapování Hranické propasti až do hloubky 450 metrů pod vodou se podařilo dokončit hranickým speleologům. Jde o dosavadní shrnutí jejich šedesátiletého průzkumu zatopených prostor Hranické propastí. Výsledkem tohoto dlouholetého snažení je vytvoření 3D mapy a modelu Propasti, které se podařilo vytvořit díky spolupráci s odborníky firmy UNEXMIN GeoRobotics Ltd. a fy. GEFOS a s .

více... | Publikováno 5.5.2023

Věž staré radnice je uzavřena

Věž staré radnice na Masarykově náměstí bude muset projít opravou. Kontrola odborníků po zimním období ukázala, že ochoz věže již není bezpečný pro pohyb návštěvníků. Proto byly až do odvolání zrušeny výstupy na radniční věž. V dobrém stavu nejsou kvůli povětrnostním vlivům ani krovy věže, takže bude nutná celková rekonstrukce. Město připravuje potřebné podklady pro opravu této památky. Děkujeme za pochopení.

více... | Publikováno 22.2.2023

Lze žádat o zelenou úsporám light

Senioři a nízkopříjmové domácnosti mohou od pondělí 9. ledna žádat o finanční příspěvek na zateplovací práce v dotačním programu Nová zelená úsporám Light. Peníze jsou určené na jednoduché stavební úpravy, které povedou k úspoře energií.

více... | Publikováno 13.1.2023

Hranická propast - hloubka 450 metrů!

Nový rekord! Hranická propast je o dalších 46 metrů hlubší. Speleologové dosáhli pomocí podvodního robota hlouby 450 metrů a stále nenarazili na dno. Hlouběji to však tentokráte již nešlo.Již před tímto měřením byla Hranická propast nejhlubší zatopenou propastí světa.

více... | Publikováno 1.8.2022

Městská policie eviduje bicykly i elektrokola

Městská policie Hranice eviduje kola i elektrokola jako obranu proti jejich krádežím. Občané si mohou kola zdarma zaregistrovat na městské policii Hranice. Je ale nutné se předem telefonicky objednat na čísle 581 828 101.

více... | Publikováno 14.6.2021

Kam pokračovat?

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies