logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Aktuality

Ceny města za loňský rok byly předány

Až po zmírnění protikoronavirových opatření mohly být předány Ceny města Hranic za rok 2020. Cenu města získali Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, PhD, Stanislav Miloš – in memoriam a Pavel Nepala. Rozhodli o tom zastupitelé města loni v říjnu.  

více... | Publikováno 23.6.2021

Ekoltes Hranice dokončil nové Ekocentrum

Ekoltes Hranice po ročním budování slavnostně ukončil stavbu nového Ekocentra, jehož hlavním účelem je separace odpadu. (Fotogalerie) Nyní bude Ekocentrum dovybaveno kontejnery a dalšími prostředky, aby bylo připraveno v srpnu přivítat první občany.  

více... | Publikováno 23.6.2021

Zveme na veřejnou prezentaci Územní studie Velká, Záhumení U Kříže

Městský úřad Hranice, odbor rozvoje města, jako orgán územního plánování příslušný k pořízení územně plánovacích podkladů, zve vlastníky nemovitostí dotčené lokality na veřejnou prezentaci Územní studie Hranice-Velká, Záhumení U kříže, která se bude konat dne 1. 7. 2021 v 16:00 hodin. Místem konání je  Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, Hranice, zasedací místnost č. 228. Územní studie bude sloužit jako podklad pro změnu Územního plánu Hranic.

více... | Publikováno 24.6.2021

Zveme na zastupitelstvo města 24. června

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 24. června od 16. hodin v areálu Stará střelnice za dodržování všech platných protiepidemiologických opatření. Jednání zastupitelstva je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

více... | Publikováno 17.6.2021

Město hledá úředníka na stavební úřad a právníka

Výběrová řízení na místo referenta na Oddělení stavební úřad na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice a na místo právníka na právním oddělení vypsal tajemník MěÚ Hranice.

více... | Publikováno 23.6.2021

Upozorňujeme na odstávku systémů pro vydávání občanek a pasů

Ministerstvo vnitra informovalo, že na konci- července dojde k několikadenní odstávce systému pro vydávání občanských průkazů a cestovních pasů. Důvodem jsou změny zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech.

více... | Publikováno 24.6.2021

Jak je to s očkováním mladých ve věku 16 - 18 let (video)

Hranická nemocnice informuje o očkování mladistvých ve věku 16 - 18 let.

více... | Publikováno 14.6.2021

Druhý koncert na námku – město převzalo certifikát o snížení uhlíkové stopy

Masarykovo náměstí patřilo ve čtvrtek tentokráte cimbálovce. Parné červnové odpoledne osvěžila cimbálová muzika Okybača z Lipníka nad Bečvou. V rámci akce město přebralo certifikát od nadačního fondu Biochar Foundation, potvrzující, že se díky výsadbě nových stromů na Masarykově náměstí podařilo z ovzduší odebrat 19 tun CO2  a tím snížit uhlíkovou stopu.

více... | Publikováno 21.6.2021

V Komenského ulici vyrostou nové autobusové zastávky

Dvě nové autobusové zastávky vyrostou v Komenského ulici. První bude umístěna v horní části ulice,  při pohledu od Tř. 1. máje vpravo nad prodejnou Krok a druhá na protější straně poblíž křižovatky Komenského ulice s ulicí Hřbitovní.  Výstavba zastávky bude probíhat v červenci a srpnu, kdy bývá menší provoz.  Akce bude stát  zhruba 1 milion korun. 

více... | Publikováno 9.6.2021

Hranický úřad dosáhl na další významné ocenění

Stříbrnou příčku v prestižní Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost v kategorii Digitální stát získal Městský úřad v Hranicích. Z městských úřadů byl vůbec nejúspěšnější, před něj a Kopřivnici na třetím místě se dostalo pouze Centrum psychosociální pomoci MENS SANA, z. ú.

více... | Publikováno 26.5.2021

Plovárna Hranice prodlužuje platnost čipů

Plovárna Hranice prodloužila platnost vydaných čipů, kterým skončila platnost od října 2020 do června 2021 o 11 měsíců. Pokud končí platnost čipů od července do září 2021, budou prodlouženy o 7 měsíců.

více... | Publikováno 10.6.2021

Začaly "Čtvrtky na námku"

Na Masarykově náměstí se bude každý čtvrtek od 10. června do konce prázdnin něco zajímavé dít.  Uskuteční se tam série hudebních a divadelních vystoupení pod širým nebem a pod názvem „Čtvrtky na námku“. Program bude začínat vždy v 16 hodin, vstup je zdarma. Každý čtvrtek si také mohou lidé zahrát na náměstí obří šachy nebo si dát skvělou kávu a jiné pochoutky. Každý čtvrtek bude také na náměstí pojízdná kavárna a v červenci proběhne „Hledání hranické kávy“, ve čtvrtek 5. srpna potom ukázky pražení na historickém pražícím stroji.

více... | Publikováno 14.6.2021

Prázdninový provoz městských mateřských škol

Upozorňujeme rodiče na prázdninový provoz městských mateřských škol. Minimálně jedna z městských mateřských škol bude vždy otevřena. Harmonogram naleznete v příloze.

více... | Publikováno 16.3.2021

Plovárna odkládá otevření vnitřního bazénu na pátek

Plovárna Hranice pozdržela otevření vnitřního bazénu kvůli technologickým problémům. Otevřeno by mělo být od pátku 18. června od rána. Venkovní bazén je otevřen, prokazování kovidové bezpečnosti se zjednodušilo. Plovárna také hledá plavčíky a pomocné plavčíky, tato brigáda je možná již od 15 let.

více... | Publikováno 17.6.2021

Oprava trati u Přerova přinese komplikace

Kvůli rekonstrukci uzlu Přerov a opravy kolejí a výhybek ve stanici Prosenice budou od 1. června do 21. července do půlnoci regionální vlaky mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou a vlak Sp 1426 mezi Lipníkem nad Bečvou a Olomoucí nahrazeny náhradní autobusovou dopravou jedoucí podle výlukového jízdního řádu. Výluka se týká osobních a spěšných vlaků v čase 6:00-20:00. Výjimku budou mít níže uvedené vlaky jedoucí v celé své trase:

více... | Publikováno 28.5.2021

Opravujeme kříž v Drahotuších a sochu Jana Husa

Město Hranice pokračuje v opravách soch a křížů. Nyní probíhá oprava kříže před kostelem Sv. Vavřince v Drahotuších a sochy Jana Husa v Sadech Čs. Legií. Na obě akce jsme získali dotaci OIomouckého kraje.

více... | Publikováno 27.5.2021

Cyklisté podporují nemocné děti (fotogalerie)

Začátkem června se můžete zapojit do projektu Na kole dětem, kdy již po dvanácté vyrazí cyklisté napříč Českou republikou, aby podpořili nemocné děti. Při své pouti opět neminuli Hranice a to hned 3. června. Do města peloton asi 80 ti jezdců dorazil před jedenáctou dopoledne a po krátkém občerstvení pokračoval směr Bystřice pod Hostýnem. (fotogalerie)

více... | Publikováno 3.6.2021

Začalo zvyšování hrází na Bečvě (foto, video)

Další akce Povodí Moravy ke zlepšení protipovodňové ochrany Hranic, zvýšení ochranných  hrází nad jezem, byla zahájena. (fotogalerie) Tato akce navazuje na probíhající rozšiřování hranického jezu. Město chce zvýšení hrází využít k revitalizaci prostoru Kropáčovy ulice, proto představujeme videoprezentace projektovaných úprav.

více... | Publikováno 13.5.2021

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra otevře mobilní pracoviště

Mobilní pracoviště Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR bude v Hranicích otevřeno na adrese Purgešova 1399, kancelář č. 101 v úterý 25.5. a úterý 22.6. vždy od 8:30 do 11:30 hodin.

více... | Publikováno 24.5.2021

Rekonstrukce Masarykova náměstí je dokončena

Rekonstrukce Masarykova náměstí, která začala 2 . března, je dokončena. Na náměstí se již objevily nové stromy . Díky úpravám se Masarykovo náměstí stane zelenější, přívětivější pro návštěvníky zejména v období letních veder. Také se zlepší technické podmínky pro konání kulturních akcí.

více... | Publikováno 19.5.2021

Připravujeme opravu kříže v Drahotuších

Kříž před kostelem Sv. Vavřince v Drahotuších čeká oprava. Kříž je nakloněn a je popraskané tělo kříže, což svědčí o poruše základu. Schody kříže jsou rozestoupené, jsou zaznamenané posuvy ve vyzdívce, praskliny ve spodní části i horní části kříže svědčí o korodujícím čepu, do spár zatéká, takže stav se bude postupně jen zhoršovat. Povrch kamene je erodován a jsou odhalená zrna.

více... | Publikováno 22.4.2021

Provoz úřadu aktuálně

Městský úřad Hranice je otevřen. Abyste ale minimalizovali nebezpečí nákazy, preferujte prosím elektronickou a telefonickou komunikaci před osobní návštěvou. Upozorňujeme, že při příchodu na městský úřad Vám může být změřena teplota.

více... | Publikováno 15.2.2021

Stále můžete zaplatit za komunální odpad

Finanční odbor městského úřadu v Hranicích zasílá prostřednictvím e-mailu podklady pro zaplacení poplatku za komunální odpad na rok 2021. Výše poplatku je stejná jako loni a předloni – tedy 696 korun na osobu za rok. Od poplatku za odpad jsou osvobozeny děti do 6 let a občané nad 70 let. O osvobození není třeba nijak žádat, probíhá automaticky.

více... | Publikováno 5.5.2021

Probíhá svoz odpadu ze zahrádek

Město provádí pravidelný svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií.

více... | Publikováno 10.5.2021

Pokračuje rekonstrukce hranického hřbitova

Rekonstrukce hranického hřbitova se po roční pauze opět rozbíhá. Práce na 3. etapě začnou již v dubnu a jsou rozvrženy do dvou let.  Budou tedy pokračovat celý letošní rok.  Na řadu přijde urnový háj v horní části hřbitova. Budou se zde budovat komunikace i inženýrské sítě, jako voda, elektrika, veřejné osvětlení.

více... | Publikováno 13.4.2021

Oprava chodníku u Synagogy je dokončena

Město Hranice opravilo havarijní stav chodníku a poškozeného zemního osvětlení v průchodu kolem Synagogy. Z technologických důvodů a kvůli zajištění bezpečnosti chodců došlo ke krátkodobému uzavření chodníku kolem Synagogy, včetně nově rekonstruovaných Židovských schodů, tvořících spojnici ulic Čechova a Janáčkova v Hranicích. Děkujeme za pochopení.

více... | Publikováno 14.5.2021

Hranice si připomněly Den vítězství

Navzdory současné situaci nezapomněly Hranice a Armáda ČR na Den vítězství. Tradiční pietní akt u příležitosti 76. výročí osvobození ale tentokrát proběhl v komorním duchu. Za město Hranice položil věnec k Památníku obětem fašismu u Smuteční obřadní síně hranického Městského hřbitova starosta města Jiří Kudláček.

více... | Publikováno 10.5.2021

Začala stavba cyklověže na hranickém nádraží

Cyklověž pro více než stovku kol začala růst na hranickém vlakovém nádraží. Práce byly zahájeny v polovině dubna a dokončeny by měly být v červenci. Cyklověž bude stát 19 milionů korun, z toho téměř 15 milionů město získalo jako dotaci. V současné době je cyklodoprava na nádraží obtížná, i proto, že zde není možné kolo bezpečně uložit. To se výstavbou cyklověže s kapacitou až 118 kol změní.

více... | Publikováno 4.5.2021

Hranický čáp obhlíží nové hnízdo

První hranický čáp si 2. dubna obhlížel nové hnízdo. Tak doufejme, že se zalíbí jak jemu, tak i jeho partnerce, která dorazila později. Ve fotogalerii z 9. dubna je vidět, že více, než hnízdo, řeší svůj vzhled. Že by samička?

více... | Publikováno 9.4.2021

Město vytipovalo vhodné plochy pro bytové domy

Město Hranice hledá cesty, jak zlepšit situaci ohledně nedostatku bytů. Proto zkoumá možnosti výstavby nových bytových domů.  Rozvoj bydlení v našem městě ale není možné řešit nahodile, bez znalosti  současného stavu,  možností a výhledů do budoucna.

více... | Publikováno 7.4.2021

Očkování proti kovidu

Od 15. ledna 2021 byl spuštěn centrální registrační a rezervační systém pro očkování proti Covidu-19. Radíme, jak se přihlásit. Hranická nemocnice otevřela očkovací centrum .

více... | Publikováno 1.3.2021

Palačovská spojka se má začít stavět příští rok

Ačkoliv se stavba Palačovské spojky měla zahájit již několikrát, termín zahájení výstavby se neustále posouvá. Přípravy stavby ale přeci jen pokročily a podle údajů Ředitelství silnic a dálnic by se mělo začít již v roce 2022. Plán je následující: výběrové řízení na zhotovitele v roce 2021, v roce 2022 vydání stavebního povolení a zahájení stavby a v roce 2025 její dokončení.

více... | Publikováno 13.4.2021

Harmonogram svozu odpadu

Město Hranice rozšířilo služby v oblasti odpadového hospodářství o popelnice na biologicky rozložitelný odpad. Důvodem pořízení nových nádob jsou připravované změny v legislativě, které se týkají odpadového hospodářství. Harmonogram svozu komunálního a biologicky rozložitelného odpadu naleznete v příloze.

více... | Publikováno 5.1.2021

Platnost řidičských průkazů se prodlužuje

O deset měsíců se prodlužuje platnost těm řidičským průkazům, kterým měla skončit platnost v období od od 1. září 2020 do 30. června 2021. To znamená, že řidičský průkaz, kterému uplynula platnost například 5. prosince 2020 je platný do 5. října 2021. Uvedlo to ministerstvo dopravy.

více... | Publikováno 25.2.2021

Na cestě podél viaduktů bude omezen provoz

Havarijní stav viaduktů, z kterých na některých místech opadávají části zdiva, donutil jejich vlastníka - Správu železnic k instalaci oplocení kolem viaduktů. Zároveň bude omezen provoz na podélné komunikaci mezi Hviezdoslavovou a Bezručovou ulicí. Navrženo je její zjednosměrnění.

více... | Publikováno 15.2.2021

Probíhá bezplatné antigenní testování v lázních

Lázně Teplice nad Bečvou se rozhodly vstoupit do projektu celorepublikového dobrovolného plošného testování obyvatelstva na onemocnění COVID-19 a vytvořily na Lázeňském domě Janáček antigenní odběrové místo pro veřejnost.

více... | Publikováno 15.2.2021

Vítání občánků je zatím odloženo

V současnosti nám epidemiologická situace nedovoluje pořádat obřad Vítání občánků. Nadále však přijímáme od zájemců vyplněné tiskopisy, ale realizace obřadů je až do odvolání odložena. Jakmile to situace umožní, Vítání občánků obnovíme. Poté také oslovíme všechny zájemce, s dotazem, zda jejich zájem trvá a zároveň jim poskytneme informace o konkrétních termínech obřadu.

více... | Publikováno 3.2.2021

Evidence svozových nádob Ekoltesu pokračuje

Zahájení evidence všech nádob na směsný komunální odpad v Hranicích - to je první krok k výrazným změnám v odpadovém hospodářství ve městě. Čipování bylo na přelomu roku zkomplikováno zpožděním dodávek kvůli koronaviru a také nepříznivým počasím, nyní se ale opět rozběhlo.

více... | Publikováno 11.5.2021

Domov seniorů je naočkován (video)

V Domově seniorů Hranice se tento týden uskutečnilo očkování proti koronaviru. Jak celá akce probíhala, sdělila hranické televizi ředitelka Domova seniorů Mgr. Simona Hašová.

více... | Publikováno 21.1.2021

Zastupitelé pozastavili participativní rozpočet

Vzhledem k tomu, že kvůli koronavirové krizi očekává město enormní propad příjmů, zrušili zastupitelé letos vyhlášený Participativní rozpočet města Hranic, jehož vítězný návrh by se měl realizovat v příštím roce. Zároveň pozastavili také vyhlášení participativního rozpočtu v roce 2021 pro rok 2022 s tím, že další participativní rozpočet bude vyhlášen až poté, co budou stabilizovány příjmy města.

více... | Publikováno 20.11.2020

Práce na jezu na Bečvě pokračují

Práce na rozšíření jezu v Hranicích o jedno pole pokračují. Touto akcí dojde k zkapacitnění jezu, což zvýší úroveň protipovodňové ochrany Hranic. Stávající jez Povodí Moravy s.p. rozšíří o 50 %. Součástí celkové rekonstrukce jezu je i zbudování rybího přechodu. Práce potrvají do konce roku 2021.

více... | Publikováno 13.11.2020

Nenechte vodu jen tak odtéct, využijte programu Dešťovka

Sucho v České republice se prohlubuje. Nedostatek srážek a zvyšující se průměrná teplota zvyšují deficit vody v půdě i v tocích. Po další mírné zimě je situace místy již téměř kritická. Vyzýváme proto občany Hranic, aby využili dotačního programu Dešťovka a na sucho se začali adaptovat. Tento program Ministerstva životního prostředí je zaměřen právě na pořízení nádrží na dešťovou a šedou vodu v domácnostech.

více... | Publikováno 2.6.2020

Ulice Jiřího z Poděbrad je neprůjezdná

Od 16. dubna je neprůjezdná ulice Jiřího z Poděbrad.  Ulice je uzavřena kvůli výstavbě domu na pozemku Na Špici mezi ulicemi Jiřího z Poděbrad a Jaselská. Úplná uzavírka ulice bude trvat až do 31. března 2021. Do ulice Jiřího z Poděbrad bude možné zajíždět z ulice Nádražní.

více... | Publikováno 15.4.2020

Městský úřad nabízí novou službu

Mám vyrazit na úřad nyní, nebo až za hodinu? Nebo raději zítra? Jak dlouho budu pravděpodobně čekat ve frontě? Městský úřad v Hranicích zavádí novou službu, která vám na tyto otázky odpoví.

více... | Publikováno 19.2.2020

Můžete zjistit stav vyřizovaných dokladů

Městský úřad Hranice nově nabízí možnost zjistit na webu  města, zda již máte vyřízenu svoji žádost o občanský či řidičský průkaz nebo cestovní doklady.

více... | Publikováno 23.1.2018

Nová aplikace informuje o investicích

Město Hranice spouští novou aplikaci, která vám poskytne přehledné informace o hlavních investičních akcích města.

více... | Publikováno 14.5.2019

Městská policie eviduje bicykly i elektrokola

Městská policie Hranice eviduje kola i elektrokola jako obranu proti jejich krádežím. Občané si mohou kola zdarma zaregistrovat na městské policii Hranice. Je ale nutné se předem telefonicky objednat na čísle 581 828 101.

více... | Publikováno 14.6.2021

Kam pokračovat?

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021