logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Aktuality

Vedení města poděkovalo hranické železničářce za záchranu života dítěte

Poděkování za příkladný občanský postoj za záchranu lidského života vyslovil ve středu 22. ledna hranické železničářce Daně Buksové starosta města Jiří Kudláček.  Zároveň jí spolu s místostarosty Vladimírem Juračkou a Danielem Vitonským  a vedoucím odboru školství, kultury a tělovýchovy Vojtěchem  Bušinou předal pamětní list a květiny. (fotogalerie)

více... | Publikováno 22.1.2020

Projednával se Plán mobility

Co se musí změnit v dopravě v Hranicích? Na to připravuje odpovědi Plán udržitelné městské mobility, jehož veřejné projednání se uskutečnilo ve středu 15. ledna 2020 od 16 hodin ve Velké zasedací místnosti MěÚ Hranice, na zámku. V rámci veřejného projednání proběhlo losování o tři koloběžky Kostka. (Fotogalerie)

více... | Publikováno 16.1.2020

Město má nové popelnice na olej

Město Hranice opět rozšiřuje možnosti třídění odpadu. Poté, co loni přibyly kontejnery na kovy a popelnice na biologicky rozložitelný odpad, tak od letošního roku se ve městě objevily nové nádoby na oleje. Jsou určeny na ukládání použitých rostlinných olejů z domácností.

více... | Publikováno 14.1.2020

Zapojte se do tvorby pocitové mapy města

Pocitová mapa umožňuje aktivně zapojit obyvatele města do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí, a identifikovat problémová místa v Hranicích, např. z pohledu dopravy, nebo bezpečnosti. Výsledky mapování město využije pro plánování veřejných prostor v Hranicích, při vytváření koncepcí dopravy nebo jako informace pro městskou policii.

více... | Publikováno 3.1.2020

Podnikatelé mohou požádat o dotace

Jste podnikem, který chce zavést na trh nový výrobek, technologii či službu, realizujete průmyslový výzkum a experimentální vývoj či plánujete zavést nebo rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity? Řešíte rekonstrukci či demolici budov k podnikání? Nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) vyhlašuje poslední výzvy v níže zmíněných oblastech.

více... | Publikováno 23.1.2020

Město hledá nové úředníky

Výběrové řízení na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy a samosprávy na úseku vodního hospodářství a ochrany zvířat a na místo úředníka na úseku vodního hospodářství na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy a dále výběrové řízení na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku dopravně správních agend na Odboru vnitřních věcí, Městského úřadu Hranice vypsal tajemník MěÚ Hranice.

více... | Publikováno 8.1.2020

Lze podávat návrhy na stavbu roku

Která ze staveb, dokončených a zkolaudovaných v loňském roce, nejvíce přispěla k zlepšení vzhledu města Hranic a zasloužila by si tak ocenění Stavba roku 2019?  Podněty a návrhy na stavbu, která by si toto ocenění zasloužila, je možné podávat do konce ledna 2020.

více... | Publikováno 16.1.2020

Na zámku vystavují Mlčochovi (fotogalerie)

Výstava fotografií Miloslava Mlčocha a ilustrací jeho dcery Hany Mlčochové byla ve středu 8. ledna zahájena v Galerii Severní křídlo zámku v sídle Městského úřadu v Hranicích.

více... | Publikováno 9.1.2020

Místní poplatky se mění

Od ledna 2020 platí novela zákona o místních poplatcích, která se týká také Hranic. Mezi hlavní změny totiž patří zrušení místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity, které byly nahrazeny zavedením nového poplatku z pobytu.

více... | Publikováno 2.1.2020

Zastupitelé odsouhlasili rozpočet města

Rozpočet města Hranic na rok 2020, Program rozvoje města na roky 2020 až 2030 a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice na období 2020 - 2022 schválili na svém prosincovém jednání zastupitelé města Hranic.

více... | Publikováno 13.12.2019

Pozor na povinné čipování psů

Od 1. ledna 2020 bude platit povinné čipování psů na celém území republiky. V Hranicích toto čipování upravuje již řadu let obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2009, o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů, která je i nadále platná.

více... | Publikováno 13.12.2019

Úřad práce v Hranicích pokračuje

Co se bude dít s Úřadem práce v Hranicích, vzhledem k avizovanému rušení některých malých poboček úřadu práce? Takovéto dotazy směřovaly v minulých dnech na hranickou radnici. Vedení města Hranic proto vyvolalo jednání s ředitelem krajské pobočky Úřadu práce v Olomouci Ing. Jiřím Šabatou. Ten ujistil vedení města, že v Hranicích se nic rušit nebude a rozsah služeb zůstane zachován.

více... | Publikováno 16.12.2019

Kamery zafungovaly, zloději neunikli

Místo s pilkou do lesa vyrazili dva mladíci na lup vánočního stromku v sobotu ve 4 hodiny ráno na Masarykovo náměstí. Přestože na náměstí nebyli sami, bez problémů vytáhli z ohrazeného prostoru, kde byly stromky připravené k prodeji, jeden z nich a v poklusu ho dopravili k nedalekému autu.

více... | Publikováno 9.12.2019

Participativní rozpočet - hlasující vybrali hřiště na plážový volejbal

Hřiště na plážový volejbal bylo podle hlasování občanů nejúspěšnějším návrhem v rámci participativního rozpočtu. V určeném termínu bylo podáno celkem devět návrhů na využití jednoho milionu korun z rozpočtu města. Z těchto devíti návrhů však plně vyhověly určeným podmínkám pouze dva, další tři navrhovatelé byli vyzváni k doplnění. V určeném termínu došlo k doplnění dvou návrhů. Do internetového hlasování tedy postoupily 4 návrhy. Hlasování probíhalo od 4. do 29. listopadu.

více... | Publikováno 1.11.2019

Ceny města byly uděleny

Ceny města Hranic za rok 2019 získali Jaroslav Bartoš, Markéta Lásková, MUDr. Eduard Sohlich, MBA a Dagmar Strnadová. Ceny byly předány 20. listopadu od 16. hodin ve Velké zasedací místnosti MěÚ Hranice na zámku. (Fotogalerie)

více... | Publikováno 22.11.2019

Město rozšiřuje možnosti třídění odpadu

Město Hranice rozšířilo služby v oblasti odpadového hospodářství o popelnice na biologicky rozložitelný odpad. Harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu naleznete v příloze. Důvodem pořízení nových nádob jsou připravované změny v legislativě, které se týkají odpadového hospodářství.

více... | Publikováno 9.8.2019

Město nabízí pozemky ke stavbě rodinných domů

Město Hranice nabízí celkem sedm pozemků, připravených k výstavbě rodinných domů v Drahotuších v ulici M. Tyrše.

více... | Publikováno 29.11.2019

Projekt mapuje místa, kde se lidé bojí

Místa, kterých se občané obávají a kde nemají pocit bezpečí, má za cíl zmapovat projekt Olomouckého kraje. Je zpracováno webové dotazníkové šetření, v rámci kterého se místa strachu mohou vyznačit na pocitové mapě.

více... | Publikováno 28.11.2019

Hranice sbíraly stříbrná ocenění

Druhé místo v prestižní celostátní soutěži Ambasador kvality České republiky získal Městský úřad Hranice. Ocenění za město přebral v Praze starosta města Jiří Kudláček a tajemník MěÚ Hranice Vladimír Vyplelík.

více... | Publikováno 13.11.2019

Proběhlo druhé veřejné projednání Programu rozvoje města

Druhé veřejné projednání „Programu rozvoje města Hranic na roky 2020 - 2030“ se uskutečnilo ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 17.00 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hranice.

více... | Publikováno 4.11.2019

Opěrná zídka u Billy se bude opravovat

Připravuje se oprava opěrné zídky u parkoviště obchodního domu Billa, která je staticky narušena. Momentálně je  na stavbu zpracovávána projektová dokumentace a stavba bude zařazena do plánu investic firmy Billa na rok 2020. Nyní je zídka zajištěna proti sesuvu - bylo provedeno statické zajištění.

více... | Publikováno 8.11.2019

Opravuje se evangelický kostel

Dlouhá léta připravovaná rekonstrukce a dostavba kostela Českobratrské církve evangelické na Šromotově náměstí se v září rozběhla. Nyní probíhá přeložka kanalizace a oprava štítové zdi.

více... | Publikováno 14.10.2019

Hranice oslavily výročí vzniku republiky

Nedělním koncertem a pondělním lampionovým průvodem oslavilo město Hranice 101. výročí vzniku samostatného Československa. Oslavy byly zahájeny přijetím zahraničních delegací z partnerských měst vedením města Hranic. Koncert ZUŠ Hranice se uskutečnil v Koncertním sále (fotogalerie)

více... | Publikováno 29.10.2019

Dopravu v centru je nutné řešit

Dopravní značení v centru města, které bylo v dubnu změněné, se vrátilo k původnímu stavu. To znamená, že výjezd z centra Jiráskovou ulicí je opět možný a ulice Zámecká je průjezdná ve směru z Masarykova na Pernštejnské náměstí. Přinášíme vyjádření starosty města a vedení města.

více... | Publikováno 22.10.2019

Úspěšní žadatelé o kotlíkové dotace mohou žádat o příspěvek města

Hraničtí žadatelé, kteří uspěli se svojí žádostí u Olomouckého kraje v rámci vyhlášeného dotačního programu „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II“ si již mohou požádat také o městský příspěvek. Jde o občany, kteří vlastní nemovitost na území města Hranic (včetně místních částí).

více... | Publikováno 11.5.2018

Rekonstrukce Havlíčkovy ulice bude letos pokračovat

Letos bude pokračovat rekonstrukce ulice Havlíčkova. Ve schváleném rozpočtu města je na tuto akci vyčleněno 24 milionů korun. Rekonstrukce byla zahájena loni nezbytnými přeložkami inženýrských sítí a opravami opěrných zdí. Doprava v ulici je částečně omezena.

více... | Publikováno 6.1.2020

Občané by investovali miliony do dopravy

V rámci akce Zažij Hranice jinak, která se konala v sobotu 21. 9. 2019, měli lidé možnost navštívit informační stánek k dopravě v Hranicích. Návštěvníci stánku se dozvěděli bližší informace o nově zpracovávané dopravní strategii, nazvané „Plán udržitelné městské mobility města Hranice“.

více... | Publikováno 4.10.2019

Služba Utility report pomáhá s vyhledáváním sítí

Pokud potřebujete zjistit, zda vede přes pozemek nějaká technická infrastruktura, můžete využít služby UtilityReport. Ta umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci technické infrastruktury. Všem dotčeným subjektům TI systém vygeneruje žádost a vybraným subjektům TI rovnou elektronicky odešle. Podrobnější informace naleznete v přílohách.

více... | Publikováno 14.10.2019

Nová aplikace informuje o investicích

Město Hranice spouští novou aplikaci, která vám poskytne přehledné informace o hlavních investičních akcích města.

více... | Publikováno 14.5.2019

Kvalita života - Hranice jsou v kraji druhé

Kvalita života v Hranicích je hodnocená jako druhá nejlepší v Olomouckém kraji, nejvýše je hodnocená Olomouc.

více... | Publikováno 15.8.2019

Zlepši své město

Webová aplikace Zlepši své město je určena občanům Hranic pro hlášení závad, návrhů ke zlepšení veřejného prostranství či zadávání nových podnětů pro budoucí realizace investic. Umožňuje lidem rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v jejich okolí.

více... | Publikováno 11.6.2019

Policie nabírá nové síly

Rozšiřujeme řady a přijímáme NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY na obvodní oddělení HRANICE a pro nově vznikající Oddělení hlídkové služby v Přerově. Uvítáme muže a ženy v produktivním věku i čerstvé absolventy středních škol.

více... | Publikováno 18.3.2019

Hledáme strážníka městské policie

Město Hranice hledá nového strážníka Městské policie Hranice. Termín nástupu  dle dohody.

více... | Publikováno 12.2.2018

Palačovská spojka se má začít stavět za dva roky

Stavební povolení a výběrové řízení na zhotovitele v roce 2019, v roce 2020 zahájení stavby a v roce 2023, nejpozději na začátku roku 2024 dokončení Palačovské spojky. To jsou informace o termínech výstavby této důležité spojky mezi silnicemi D48 (z Hranic na Frýdek-Místek) a I/35 Hranice – Valašské Meziříčí).

více... | Publikováno 2.7.2018

Můžete zjistit stav vyřizovaných dokladů

Městský úřad Hranice nově nabízí možnost zjistit na webu  města, zda již máte vyřízenu svoji žádost o občanský či řidičský průkaz nebo cestovní doklady.

více... | Publikováno 23.1.2018

Městská policie opět eviduje bicykly i elektrokola

Od dubna bude opět městská policie Hranice evidovat kola i elektrokola jako obranu proti jejich krádežím. Občané si mohou kola zdarma zaregistrovat na městské policii Hranice. Je ale nutné se předem telefonicky objednat na čísle 581 828 101.

více... | Publikováno 4.7.2017

Kam pokračovat?

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020