logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Nařízení města zasáhne energošmejdy

Publikováno 8.6.2023

Město Hranice schválilo nové nařízení o zákazu podomního prodeje tak, aby bylo možné postihnout i energošmejdy. Kvůli změně energetického zákona totiž není možné na ně vztáhnout zákazy podomního prodeje na základě zmocnění v živnostenském zákoně. Energetičtí zprostředkovatelé nyní nemohou podnikat podle živnostenského zákona, spadají pod energetický zákon. Jejich činnost ve městě tedy musí být zakázána novým nařízením, s odvoláním právě  na tento energetický zákon. 

Dohled nad dodržováním tohoto nařízení vykonává Městská policie Hranice. Právě městská policie může přijet k nahlášeným případům ihned, a ochránit tak další spotřebitele. Zároveň mohou strážníci na místě zajistit důkazy a jednoznačně identifikovat osobu zprostředkovatele. To usnadní postih jak ze strany města (za porušení nařízení města), tak od Energetického regulačního úřadu (za výkon činnosti bez registrace nebo jiné protizákonné praktiky).

Nařízení města Hranic č. 2 /2023, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích naleznete na webu města v rubrice nařízení města.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies