logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Pomoc pro Ukrajinu

Linka pomoci pro Ukrajinu má nové webové atránky

Ukrajinská telefonická Lince krizové intervence má nové funkční webové stránky a poskytuje krizovou pomoc, psychiatrickou pomoc, krizovou psychiatrickou pomoc, konzultace. Українська телефонна гаряча лінія кризового втручання має новий функціональний сайт і надає кризову допомогу, психіатричну допомогу, кризову психіатричну допомогу, консультації.

více... | Publikováno 20.6.2024

Mění se podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků

Od 1.7.2023 začíná platit řada změn, které souvisí s pobytem ukrajinských uprchlíků v ČR. Týkají se například poskytování ubytování.

více... | Publikováno 4.3.2024

Зарахування до початкових шкіл, Зарахування до дитячі садки

Зарахування до початкових шкіл на навчальний рік 2022/2023 (Zápis ukrajinských dětí do základních škol pro školní rok 2022/2023). Зарахування до дитячі садки 2022/2023 (Zápis do mateřských škol 2022/2023).

více... | Publikováno 6.5.2022

Pomoc pro Ukrajinu! (video)

Město Hranice poskytuje pomoc ukrajinským uprchlíkům a ukrajinským městům. Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili částku jednoho milionu korun na nákup hmotné pomoci (potraviny, základní hygienické potřeby apod.) pro některá ukrajinská města na západě země, která jsou přeplněna uprchlíky a již nemají prostředky na jejich zabezpečení. Několik dodávek s pomocí již dorazilo do měst Lvov a Turka. Dopravu zajistila firma Strojeastavby Tvrdoň s.r.o., za což děkujeme jak jí, tak i dobrovolníkům, zabezpečujícím přepravu. Zastupitelé zároveň v dubnu schválili tzv "pastelkovné" pro ukrajinské děti na hranických základních školách.

více... | Publikováno 14.4.2022

Інформація для громадян України

Інформація для громадян України (Informace pro občany Ukrajiny) Телефонні посилання, відповідна інформація. (Telefonní linky, důležité informace).

více... | Publikováno 13.4.2022

Město Hranice odsuzuje ruskou agresi a pomáhá

Město Hranice odsuzuje ruský vpád na Ukrajinu. Zastupitelé na svém jednání jednomyslně podpořili rozhodnutí vyvěsit na zámku ukrajinskou vlajku. "Podporujeme rozhodnutí vlády České republiky a připojujeme se k názoru, že jsou nutné maximální sankce proti agresorovi. Zároveň město Hranice řeší přijíždějící uprchlíky a ve spolupráci s Charitou Hranice připravuje materiální pomoc a zabezpečilo potřebné ubytovací kapacity. Rada města uvolnila půl milionu korun na nutné výdaje.

více... | Publikováno 17.3.2022

Hraničtí judisté pomáhají s evakuací ukrajinských rodin

Hraničtí judisté doktoři z hranické nemocnice pomáhají s evakuací žen a dětí z válkou zasažené Ukrajiny.

více... | Publikováno 26.2.2022
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies