logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Volná pracovní místa

Aktuální výběrová řízení Městského úřadu naleznete na úřední desce.

Formuláře přihlášek do výběrových řízení jak na úřednickou pozici, tak na neúřednické místo naleznete v přílohách. Každý formulář je v formátu word a PDF. 

 

Vyhlašujeme konkurz na ředitelku mateřské školy

Rada města Hranic vyhlásila konkursní řízení na ředitele/ředitelku Mateřské školy Míček Galašova. Požadavky a další náležitosti naleznete v příloze. Přihlášky můžete buď zaslat poštou na adresu Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 (podací razítko nejpozději s datem 11.10.2023 v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT - KONKURS MŠ Míček, Hranice“ , nebo odevzdat osobně na podatelnu Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, ve stejně označené obálce, opět nejpozději do středy11. října do 17:00 hodin.

více... | Publikováno 27.9.2023

Městský úřad hledá nové kolegy

Tajemník Městského úřadu Hranice vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku dopravních přestupků na Odboru vnitřních věcí, Oddělení dopravních přestupků Městského úřadu Hranice. Dále hledáme referenta - neúředníka pověřeného přípravou a realizací investičních akcí. Nabízíme dovolenou v rozsahu 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna, stravenky, plavenky nebo příspěvek na léčebnou, rehabilitační, preventivní a rekondiční péči.

více... | Publikováno 8.9.2023

Policie nabírá nové síly

Policie ČR rozšiřuje řady a přijímá NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY na obvodní oddělení HRANICE a pro Oddělení hlídkové služby v Přerově. Uvítá muže a ženy v produktivním věku i čerstvé absolventy středních škol.

více... | Publikováno 9.11.2022
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies