logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Archiv aktualit

2021 - Obrazy J. Jakubce zdobí zámeckou galerii

Slavnostní vernisáží byla v Galerii Severní křídlo zámku ve středu 11. srpna otevřena retrospektivní výstava obrazů Jaroslav Jakubec 75. Obrazy známého hranického malíře si v Galerii můžete prohlédnout v provozní době Městského úřadu v Hrancích do 3. září 2021.

více... | Publikováno 12.8.2021

2021 - Čapí mládě se odhodlává k prvnímu letu

Hraničtí čápi mají sice letos pouze jedno mládě, to se ale má čile k světu a roste jako z vody. V posledních dnech už netrpělivě přešlapuje na okraji hnízda, k letu se ale zatím neodhodlalo.

více... | Publikováno 28.6.2021

2021 - Hranice si připomněly Den vítězství

Navzdory současné situaci nezapomněly Hranice a Armáda ČR na Den vítězství. Tradiční pietní akt u příležitosti 76. výročí osvobození ale tentokrát proběhl v komorním duchu. Za město Hranice položil věnec k Památníku obětem fašismu u Smuteční obřadní síně hranického Městského hřbitova starosta města Jiří Kudláček.

více... | Publikováno 10.5.2021

2021 - Dobrovolníci v sobotu uklízeli Hranice

Chladné, ale jinak docela přívětivé počasí podpořilo okolo třiceti dobrovolníků, kteří se sešli v sobotu 24. dubna v Zámecké zahradě na akci Ukliďme Hranice. Byli to převážně rodiny s dětmi. Do úklidu se zapojila i čtyřicítka skautů a členové Klubu vodních sportů Hranice.

více... | Publikováno 28.4.2021

2021 - Přístavba evangelického kostela je dokončena

Přístavba evangelického kostela, která bude sloužit pro vznik komunitního centra, byla dokončena. Akce byla spolufinancovaná z Fondů Evropské unie pro regionální rozvoj. V minulosti, v době, kdy byl kostel solárnou, stávala z každé strany kostela z každé strany jedna menší budova. Nová přístavba byla provedena jen z jedné, jihozápadní strany a bude vypadá podobně.

více... | Publikováno 4.2.2021

2021 - Město děkuje Cementu Hranice za pomoc školám

Město Hranice děkuje za velkorysý finanční dar 500 tisíc korun, který společnost Cement Hranice věnovala hranickým základním školám. Dar bude využit na podporu rozvoje gramotnosti žáků v oblasti informačních technologií, což je oblast, která je obzvláště důležitá v době, kdy výuka na základních školách probíhá distanční formou prostřednictvím informačních technologií. Poděkování firmě zaslal osobně starosta města Jiří Kudláček.

více... | Publikováno 27.1.2021

2021 - Odešel bývalý místostarosta J. Ježík

Ve věku 83 let nás 3. ledna 2021 po dlouhé těžké nemoci navždy opustil bývalý dlouholetý místostarosta Hranic Ing. Josef Ježík (KDU-ČSL). Ve prospěch města a jeho obyvatel pracoval od roku 1990 jako zastupitel. Od roku 1991, téměř tři volební období, byl ve funkci místostarosty, a to až do listopadových voleb v roce 2002, kdy už nekandidoval. Dále se však účastnil práce v komisích a výborech, až do současnosti.

více... | Publikováno 6.1.2021

2021 - Řidiči dostanou informaci o obsazení parkovišť

Světelná tabule na ulici Nádražní informuje řidiče, jak jsou obsazená parkoviště u vlakového a autobusového nádraží. Město zde v rámci projektu Smart city zřídilo inteligentní parkovací systém.

více... | Publikováno 4.1.2021

2020 - Zastupitelé schválili rozpočet města

V duchu úspor se nese rozpočet města na letošní rok, který schválili zastupitelé na svém prosincovém jednání. Provozní výdaje města se oproti rozpočtu roku 2020 snížily téměř o deset milionů na 295 milionů korun. Předpokládané provozní příjmy však kvůli koronavirové krizi klesly o 66 milionů korun na 313 milionů korun.

více... | Publikováno 14.12.2020

2020 - Město nebude rozdělovat granty

Enormní propad příjmů města kvůli koronavirové krizi si vyžádal škrty v městském rozpočtu. Proto zastupitelé odsouhlasili, že v příštím roce 2021 nebude grantový program vůbec vyhlášen.

více... | Publikováno 14.12.2020

2020 - Vánoční strom již svítí (video)

Tradiční  Vánoční akce na Masarykově náměstí budou letos  bohužel kvůli koronavirové krizi značně omezené. Na co se můžete těšit? Na obří vánoční šachy, na nový a rozsáhlejší betlém a na větší výzdobu Masarykova náměstí. Hranické centrum tak bude místem pro rodinné procházky. První adventní neděli 29. listopadu se rozsvítil vánoční strom, letos po letech poprvé bez kulturního programu.

více... | Publikováno 14.12.2020

2020 - Bude se projednávat územní studie Hranice-Velká, Záhumení U Kříže

Městský úřad Hranice, odbor rozvoje města, jako orgán územního plánování příslušný k pořízení územně plánovacích podkladů, oznamuje, že se projednává  Územní studie Hranice-Velká, Záhumení U kříže, která bude sloužit jako podklad pro změnu Územního plánu Hranic.

více... | Publikováno 10.12.2020

2020 - Setkání s jubilanty letos nebude

Koronavirus letos narušil i tradiční přání města Hranic jubilujícím občanům. Obvykle obdrží sedmdesátníci a pětasedmdesátníci gratulaci poštou, osmdesátníci a starší spolu s osobní gratulací dostanou i dárkový balíček. V podzimních měsících jsou pak sedmdesátnicí zváni na přátelské posezení se starostou města a s doprovodným programem, což bývá vystoupení dětí z některé hranické MŠ a pásmo oblíbených melodií.

více... | Publikováno 9.12.2020

2020 - Den válečných veteránů proběhl komorní formou

Den Válečných veteránů si město Hranice připomnělo ve středu11. listopadu v 11 hodin tradičně u Mauzolea na Městském hřbitově. V letošním roce ale kvůli koronavrové pandemii pouze za účasti starosty města Jiřího Kudláčka a zástupců hranické vojenské posádky. V hranickém Mauzoleum je pochováno na 1500 vojáků z I. světové války, kteří zemřeli ve zdejší vojenské nemocnici.

více... | Publikováno 11.11.2020

2020 - Hranice si připomněly výročí 28. října

Vzhledem k současné situaci proběhly oslavy výročí vzniku samostatného Československa v komorním duchu. Již 27. října odpoledne položili 1. místostarosta města PhDr. Vladimír Juračka, radní Mgr. Pavla Tvrdoňová a ředitelka Městských kulturních zařízení Ing. Naďa Jandová květiny nejprve k bustě 1. československého prezidenta T. G. Masaryka na Staré radnici a poté k jeho novému pomníku na Školním náměstí.

více... | Publikováno 28.10.2020

2020 - Město řeší problémové kontejnery u Sokolovny

U kontejnerového místa v Tyršově ulici u Sokolovny se dlouhodobě vyskytují problémy s ukládáním odpadků mimo kontejnery. Ekoltes Hranice proto jednak navýšil počet kontejnerů na tomto stanovišti a také zvýšil frekvenci svozů.

více... | Publikováno 22.10.2020

2020 - Jan Nepomucký opět shlíží na Třídu 1. máje

Socha Sv. Jana Nepomuckého se po opravě vrátila na své místo poblíž hotelu Cementář.  Socha, jejíž povrch byl silně narušen, prošla restaurátorským zákrokem v dílně restaurátora Františka Pavúčka v Lednici. Na své místo se na protější straně ulice vrátil i velký kříž, který měli v práci olomoučtí restaurátoři. Oběma sochám požehnal v pondělí 19. října děkan hranického děkanátu otec František. Akce proběhla za účasti starosty města Jiřího Kudláčka a 1. místostarosty PhDr. Vladimíra Juračky.

více... | Publikováno 20.10.2020

2020 - Židovské schody jsou otevřeny

Frekventované Židovské schody, lemující Synagogu, se dočkaly dlouho připravované opravy.  Ta začala 14. června 2020 a trvala do 12. října. Původně mělo být vše hotovo do konce září, v průběhu prací však stavebníci narazili na některé komplikace.

více... | Publikováno 12.10.2020

2020 - Výsledky voleb do kraje a Senátu (video)

Volby do zastupitelstva Olomouckého kraje a první kolo voleb do senátu proběhly v pátek 2. října 2020 od 14  do 22  hodin a v sobotu  od 8 do 14 hodin. Výsledky se dozvíte ve videu. V druhém kole senátních voleb o týden později obhájila mandát v obvodu 63 - Přerov  Jitka Seitlová  (KDU-ČSL) , která získala 55,9 % hlasů.

více... | Publikováno 12.10.2020

2020 - Cesta podél Ludiny dostane nový povrch

Mlatový povrch cesty podél Ludiny, která vede od Pivovarských schodů kolem hotelu Centrum až ke křižovatce ulic Komenského a Hřbitovní bude nahrazena klasickou žulovou dlažbou. Cesta, která je za sucha prašná a za deště bahnitá, tak dostane důstojnou podobu, odpovídající její poloze v centru města.

více... | Publikováno 7.10.2020

2020 - Město bylo oceněno za snahu zlepšit ovzduší

Hranice získaly 3. místo v anketě  Cena Olomouckého kraje v oblasti životního prostředí za dlouhodobý přínos v oblasti ovzduší. Internetové hlasování probíhalo v červenci a srpnu, přesněji do 23. srpna. Nominované do jednotlivých kategorií zvolila odborná hodnotící komise. Hranice byly oceněny za příkladný přístup a maximální snahu řešit méně příznivou imisní situaci ve městě.

více... | Publikováno 1.10.2020

2020 - Ekologická havárie na Bečvě

V neděli 20. září došlo na řece Bečvě u Choryně ve Zlínském kraji k úniku kyanidů (podle informací ČIŽP), které způsobily masivní úhyn ryb. Nejpostiženější byl úsek od soutoku Bečvy s Juhyní po Ústecký most, následky se ale projevovaly až v Přerově.  Ke zmírnění následků upouštěla přehrada Bystřička od neděle od 13 hodin více vody, aby došlo ke snížení koncentrace kyanidů.

více... | Publikováno 1.10.2020

2020 - Den bez aut a Barevný den lákal na množství atrakcí (fotogalerie)

Město Hranice se tradičně zapojuje do celoevropské propagační akce Den bez aut a Barevný den. V Hranicích proběhla tato akce na Masarykově náměstí dnes 22. září 2020, letos ji poprvé  připravilo Oddělení podpory rozvoje řízení města. Po celý den byl na náměstí bohatý program. Dopoledne bylo přizpůsoben žákům základních a mateřských škol a odpolední program byl zaměřen pro širokou veřejnost.

více... | Publikováno 22.9.2020

2020 - Na Školní náměstí se vrátil T. G. Masaryk (foto, video)

Po téměř půlstoletí, přesněji po 46 letech se na Školní náměstí navrátila socha prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Slavnostní odhalení sochy, které bylo i pietní vzpomínkou Masarykova úmrtí 14. září 1937, se uskutečnilo v pondělí 14. září v 16 hodin. V programu vystoupili žáci a učitelé Základní umělecké školy v Hranicích.

více... | Publikováno 15.9.2020

2020 - Poděkování firmě BRIMO

Děkujeme firmě BRIMO, která naší organizaci darovala párty stan.

více... | Publikováno 14.9.2020

2020 - Sportovci roku přebrali ocenění (videozáznam, foto)

Tradiční, již dvacátý ročník akce Nejlepší hranický sportovec roku 2019 se letos uskutečnil ve středu 9. září od 17. hodin ve dvoraně zámku. V loňském roce se prosadily jak „známé tváře“, tak mezi nejlepší proniklo i několik  „nováčků“.. Z akce byl vysílán přímý přenos.

více... | Publikováno 9.9.2020

2020 - Čapí komín nahradila nová konstrukce

Hraničtí čápi se mají příští rok kam vrátit. Starý komín je sice pryč, v pátek 16. října se ale na jeho místě objevil nový desetimetrový železobetonový sloup, který má na vrcholu ocelovou konstrukci s připraveným základem hnízda. Celá akce probíhala ve spolupráci s ornitology z Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí. Ti mají za sebou už celou řadu podobných akcí a v umísťování nových čapích hnízd jsou velmi úspěšní.

více... | Publikováno 7.9.2020

2020 - Nové učebny na ZŠ Šromotovo začaly sloužit dětem

Ve čtyřech nových speciálních učebnách, které vznikly v půdních prostorách ZŠ a MŠ Šromotovo, byla zahájena výuka. Slavnostní předání do užívání proběhlo v pondělí 7. září 2020. Důvodem zřízení nových učeben byla potřeba zajistit kvalitní zázemí, včetně nezbytného vybavení, pro výuku odborných předmětů.

více... | Publikováno 7.9.2020

2020 - Stavba nové cyklostezky byla zahájena

Důležitý úsek cyklostezky Bečva se začal loni na podzim budovat u obce Ústí. Propojí Hranice s Černotínem, Ústím, Skaličkou a dalšími obcemi. Bečvu u Ústí překlene nová lávka.

více... | Publikováno 3.9.2020

2020 - Zahájení školního roku (video)

Prvňáčky přivítali ve školách nejen jejich učitelky a ředitelé škol, ale také zástupci vedení města. Na ZŠ a MŠ Struhlovsko to byl starosta Jiří Kudláček. Ten navštívil i ZŠ a MŠ Šromotovo . Na ZŠ 1. máje a ZŠ a MŠ Drahotuše přivítal prvňáčky 1. místostarosta města PhDr. Vladimír Juračka.

více... | Publikováno 1.9.2020

2020 - Nové hřiště na Skleném kopci je předáno do užívání

Na místě původního antukového hřiště bylo o prázdninách na Skleném kopci zbudováno moderní sportovní hřiště s umělým povrchem. Víceúčelové sportoviště je vybaveno sloupky a sítí na volejbal, basketbalovými koši, volejbalovými kůly a sítí a také brankami na fotbal.

více... | Publikováno 10.8.2020

2020 - U zámku burácely motorové pily (fotogalerie)

Zvuk motorových pil, seker a dalších nástrojů se začal ozývat ve čtvrtek 6. srpna u hranického zámku. Odstartoval zde nultý ročník akce Hranický řez, která bude probíhat do 9. srpna na travnatém prostranství na severní straně zámku.

více... | Publikováno 6.8.2020

2020 - Město Hranice otevřelo nové parkoviště v Komenského ulici

Nové záchytné parkoviště v Komenského ulici poblíž hotelu Centrum otevřelo město Hranice ve spolupráci se společností Eko.Prima Fin, spol. s r.o. Tato firma postavila na svém pozemku parkoviště o kapacitě 29 aut, město dodalo mobiliář a od 1. srpna uvedlo parkoviště do provozu.

více... | Publikováno 3.8.2020

2020 - Město sjednocuje mobilní i webové aplikace

O zpřehlednění a zkvalitnění komunikace s občany usiluje město Hranice. Proto rozšiřuje využívání univerzální platformy Mobilní rozhlas, kterou zavedlo v souvislosti s koronavirovou krizí. Zároveň zruší dosavadní možnosti hlášení závad a problémů ve městě, služby „Dej tip“ a „Zlepši své město“ a nahradí je právě Mobilním rozhlasem. Místo dvou různých možností hlášení závad tak bude jedna platforma, která má navíc řadu dalších využití.

více... | Publikováno 13.7.2020

2020 - Hraniceum 2020 - mezinárodní výstava na zámku (fotogalerie)

Vernisáž mezinárodní výstavy Hraniceum 2020 se uskutečnila ve čtvrtek  9. července  v Galerii severní křídlo zámku. Výstavu uvedli Radovan Langer  a Joanna Warchoł.  Výstava představuje práce vzešlé z mezinárodního výtvarného sympozia, které probíhalo od neděle 5. července 2020 v areálu Staré střelnice v Sadech Československých legií.

více... | Publikováno 10.7.2020

2020 - Bečva zahrozila, hladina už klesla (video)

Vytrvalé deště zvedly hladinu Bečvy. V noci ze soboty 20. června na neděli 21. června stoupla v Hranicích na 1. stupeň povodňové aktivity (SPA). Ráno se držela hladina okolo 320 cm a přes den se pozvolna blížila 2. stupni povodňové aktivity (330 cm). kterého dosáhla před 16. hodinou. Na výši hladiny kolem 330 cm se stabilizovala a před 18 hodinou opět klesla na 1. SPA. (CHMI) V noci na pondělí se vrátila k normálu. V Ústí se řeka vylila z břehů. Velička byla klidná.

více... | Publikováno 22.6.2020

2020 - Hranice přivítaly účastníky pelotonu Na kole dětem

Josef Zimovčák a peloton cyklistů vyrazí ve dnech 10. - 20. června na etapovou cyklojízdu napříč Českou republikou. Hranice byly zastávkou na trase 1. etapy z Kopřivnice do Slopné  11. června. (Fotogalerie)

více... | Publikováno 17.6.2020

2020 - Vytváříme biotopy pro hmyz a zachování vody v krajině

Hranice podporují vytváření přírodních biotopů ve městě. Máme vytipované lokality, především na okraji sídlišť, kde bude Ekoltes Hranice kosit trávu maximálně 2x ročně. Tyto lokality jsou označeny cedulí přírodní biotop. Tímto krokem chceme zvýšit biodiverzitu v Hranicích. Vyšší tráva poskytuje útočiště čmelákům, motýlům, dalšímu hmyzu a jiným drobným živočichům, kteří z měst mizí.

více... | Publikováno 2.6.2020

2020 - Hranice si připomněly Den vítězství (fotogalerie)

Navzdory současné situaci nezapomněly Hranice na Den vítězství. Tradiční pietní akt u příležitosti 75. výročí osvobození ale tentokrát proběhl v komorním duchu. Památku padlých si u Památníku obětem fašismu u Smuteční obřadní síně hranického Městského hřbitova připomněli senátorka Jitka Seitlová, za město Hranice starosta města Jiří Kudláček a 1. místostarosta Vladimír Juračka a zástupci Armády Čr.

více... | Publikováno 8.5.2020

2020 - Město nesouhlasí s rušením přechodů

Jak jste jistě zaregistrovali, 26. března byly fyzicky zrušeny a smazány čtyři přechody na silnici I/35 v našem městě!! Vedení města s tímto zrušením zásadně nesouhlasí a důrazně protestovalo proti tomuto nesmyslnému a nelogickému rozhodnutí!!

více... | Publikováno 27.3.2020

2020 - Stavbou roku je bytový dům v Komenského ulici

Po několika letech mají Hranice opět stavbu roku. Rada města rozhodla na základě doporučení Komise pro navržení nejlepší stavby roku 2019 udělit toto ohodnocení stavbě Bytový dům ulice Komenského č. p. 277 - investora Stami Hranice s.r.o. . V budově vzniklo celkem deset bytů.

více... | Publikováno 13.3.2020

2020 - Kompostéry jsou připraveny k vyzvednutí

Díky dotaci pořídilo město Hranice 550 kompostérů k ukládání biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a domácností, aby podpořilo zkvalitnění nakládání s odpady. Vydávání kompostérů je dočasně pozastaveno, termín bude patřičně prodloužen.

více... | Publikováno 24.2.2020

2020 - Ve věžičce kostela byly nalezeny historické dokumenty (video)

Ve věžičce hranického kostela Stětí Sv. Jana Křtitele se nalezly historické dokumenty roku 1839. Věžička byla sňata loni v dubnu, kvůli havarijnímu stavu. O nálezu dokumentů hovoří ve videu ředitel Státního okresního archivu Přerov Jiří Lapáček. (Fotogalerie)

více... | Publikováno 5.2.2020

2020 - Vedení města poděkovalo hranické železničářce za záchranu života dítěte

Poděkování za příkladný občanský postoj za záchranu lidského života vyslovil ve středu 22. ledna hranické železničářce Daně Buksové starosta města Jiří Kudláček.  Zároveň jí spolu s místostarosty Vladimírem Juračkou a Danielem Vitonským  a vedoucím odboru školství, kultury a tělovýchovy Vojtěchem  Bušinou předal pamětní list a květiny. (fotogalerie)

více... | Publikováno 22.1.2020

2020 - Projednával se Plán mobility

Co se musí změnit v dopravě v Hranicích? Na to připravuje odpovědi Plán udržitelné městské mobility, jehož veřejné projednání se uskutečnilo ve středu 15. ledna 2020 od 16 hodin ve Velké zasedací místnosti MěÚ Hranice, na zámku. V rámci veřejného projednání proběhlo losování o tři koloběžky Kostka. (Fotogalerie)

více... | Publikováno 16.1.2020

2020 - Město má nové popelnice na olej

Město Hranice opět rozšiřuje možnosti třídění odpadu. Poté, co loni přibyly kontejnery na kovy a popelnice na biologicky rozložitelný odpad, tak od letošního roku se ve městě objevily nové nádoby na oleje. Jsou určeny na ukládání použitých rostlinných olejů z domácností.

více... | Publikováno 14.1.2020

2020 - Na zámku vystavují Mlčochovi (fotogalerie)

2020 - Výstava fotografií Miloslava Mlčocha a ilustrací jeho dcery Hany Mlčochové byla ve středu 8. ledna zahájena v Galerii Severní křídlo zámku v sídle Městského úřadu v Hranicích.

více... | Publikováno 9.1.2020

2020 - Rekonstrukce Havlíčkovy ulice byla dokončena

Letos pokračovala rekonstrukce ulice Havlíčkova. Ve schváleném rozpočtu města je na tuto akci vyčleněno 24 milionů korun. Rekonstrukce byla zahájena loni nezbytnými přeložkami inženýrských sítí a opravami opěrných zdí. Doprava v ulici je částečně omezena.

více... | Publikováno 6.1.2020

2020 - Místní poplatky se mění

Od ledna 2020 platí novela zákona o místních poplatcích, která se týká také Hranic. Mezi hlavní změny totiž patří zrušení místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity, které byly nahrazeny zavedením nového poplatku z pobytu.

více... | Publikováno 2.1.2020

2019 - Úřad práce v Hranicích pokračuje

Co se bude dít s Úřadem práce v Hranicích, vzhledem k avizovanému rušení některých malých poboček úřadu práce? Takovéto dotazy směřovaly v minulých dnech na hranickou radnici. Vedení města Hranic proto vyvolalo jednání s ředitelem krajské pobočky Úřadu práce v Olomouci Ing. Jiřím Šabatou. Ten ujistil vedení města, že v Hranicích se nic rušit nebude a rozsah služeb zůstane zachován.

více... | Publikováno 16.12.2019

2019 - Zastupitelé odsouhlasili rozpočet města

Rozpočet města Hranic na rok 2020, Program rozvoje města na roky 2020 až 2030 a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice na období 2020 - 2022 schválili na svém prosincovém jednání zastupitelé města Hranic.

více... | Publikováno 13.12.2019

2019 - Kluziště i program na náměstí lákalo

Jak bohatý kulturní program, tak i kluziště táhlo v prosinci na Masarykovo náměstí stovky zájemců. Atmosféru doplňovaly stánky s občerstvením. Náměstí se tak každý podvečer stávalo místem setkávání přátel a známých. (fotogalerie). Stromek svítí i v Drahotuších (fotogalerie)

více... | Publikováno 9.12.2019

2019 - Vánoční strom už svítí, na náměstí se bruslí

Slavnostní rozsvícení hranického Vánočního stromu proběhlo v úterý 3. prosince. Program začal od 16. hodin a letos se nesl v duchu Andělských Vánoc. Samotné rozsvícení tradičně proběhlo v 17. hodin. V závěru večera vystoupila Petra Černocká. (video a fotogalerie). Na náměstí se od 5. prosince bruslí.

více... | Publikováno 4.12.2019

2019 - Ceny města byly uděleny

Ceny města Hranic za rok 2019 získali Jaroslav Bartoš, Markéta Lásková, MUDr. Eduard Sohlich, MBA a Dagmar Strnadová. Ceny byly předány 20. listopadu od 16. hodin ve Velké zasedací místnosti MěÚ Hranice na zámku. (Fotogalerie)

více... | Publikováno 22.11.2019

2019 - Hranice sbíraly stříbrná ocenění

Druhé místo v prestižní celostátní soutěži Ambasador kvality České republiky získal Městský úřad Hranice. Ocenění za město přebral v Praze starosta města Jiří Kudláček a tajemník MěÚ Hranice Vladimír Vyplelík.

více... | Publikováno 13.11.2019

2019 - Město si připomnělo Den válečných veteránů

Den Válečných veteránů si město Hranice připomnělo v pondělí 11. listopadu v 11 hodin u Mauzolea na Městském hřbitově. Za město Hranice se akce zúčastnil 1. místostarosta PhDr. Vladimír Juračka.  V Hranicích bylo při této příležitosti do 16 hodin zpřístupněno Mauzoleum, kde je pochováno na 1500 vojáků z I. světové války, kteří zemřeli ve zdejší vojenské nemocnici.

více... | Publikováno 11.11.2019

2019 - Oprava sochy Panny Marie je dokončena

Oprava Sochy Panny Marie Bolestné na křižovatce Komenského a Hřbitovní ulice, která prošla důkladnou opravou, je dokončena. Socha byla zrestaurována a byly jí navráceny atributy, které jí náleží – meč a svatozář s 5 hvězdami. Byl jí navrácen kamenný pískovcový sokl podle dobových ikonografických podkladů. Dříve zde byl sokl i schody z umělého kamene, který nerespektoval počet schodů ani tvar.

více... | Publikováno 11.11.2019

2019 - Proběhlo druhé veřejné projednání Programu rozvoje města

Druhé veřejné projednání „Programu rozvoje města Hranic na roky 2020 - 2030“ se uskutečnilo ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 17.00 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hranice.

více... | Publikováno 4.11.2019

2019 - Participativní rozpočet - hlasující vybrali hřiště na plážový volejbal

Hřiště na plážový volejbal bylo podle hlasování občanů nejúspěšnějším návrhem v rámci participativního rozpočtu. V určeném termínu bylo podáno celkem devět návrhů na využití jednoho milionu korun z rozpočtu města. Z těchto devíti návrhů však plně vyhověly určeným podmínkám pouze dva, další tři navrhovatelé byli vyzváni k doplnění. V určeném termínu došlo k doplnění dvou návrhů. Do internetového hlasování tedy postoupily 4 návrhy. Hlasování probíhalo od 4. do 29. listopadu.

více... | Publikováno 1.11.2019

2019 - Hranice oslavily výročí vzniku republiky

Nedělním koncertem a pondělním lampionovým průvodem oslavilo město Hranice 101. výročí vzniku samostatného Československa. Oslavy byly zahájeny přijetím zahraničních delegací z partnerských měst vedením města Hranic. Koncert ZUŠ Hranice se uskutečnil v Koncertním sále (fotogalerie)

více... | Publikováno 29.10.2019

2019 - Diplomové práce studentů architektury transformují Tř. 1. máje

Sedm diplomních návrhů studentů brněnské Fakulty architektury, zabývajících se Třídou 1. máje, se od 24. října představí ve dvoraně hranického zámku. Výstava přiblíží těchto sedm návrhů jako inspiraci pro budoucí rozvoj našeho města. Autorky, spolu s vedoucími diplomních projektů, své návrhy okomentují na zahájení výstavy v 18. hodin. Výstava potrvá do 17. listopadu.

více... | Publikováno 24.10.2019

2019 - Dopravu v centru je nutné řešit

Dopravní značení v centru města, které bylo v dubnu změněné, se vrátilo k původnímu stavu. To znamená, že výjezd z centra Jiráskovou ulicí je opět možný a ulice Zámecká je průjezdná ve směru z Masarykova na Pernštejnské náměstí. Přinášíme vyjádření starosty města a vedení města.

více... | Publikováno 22.10.2019

2019 - Hudecká muzika měla úspěch v Nizozemí

Již podruhé se hranická Hudecká muzika z Hranic úspěšně zúčastnila Huygens Festivalu v Holandském městě Leidschendam - Voorburg. Na festivalu, probíhajícím od pátku 13. do neděle 15. září, se sešli mladí hudebníci z Holandska, Polska, Slovenska, Maďarska a České republiky.

více... | Publikováno 17.10.2019

2019 - Občané by investovali miliony do dopravy

V rámci akce Zažij Hranice jinak, která se konala v sobotu 21. 9. 2019, měli lidé možnost navštívit informační stánek k dopravě v Hranicích. Návštěvníci stánku se dozvěděli bližší informace o nově zpracovávané dopravní strategii, nazvané „Plán udržitelné městské mobility města Hranice“.

více... | Publikováno 4.10.2019

2019 - Hřbitovní ulice je otevřena, přibyla parkovací místa

Na Hřbitovní ulici v horní části přibylo 9 nových parkovacích míst. Jde o další krok v postupné revitalizaci hranického hřbitova.

více... | Publikováno 26.9.2019

2019 - Proluku u Synagogy zdobí umělecké dílo

Proluka vedle Synagogy na Janáčkově ulici, která byla jedním z posledních neřešených míst v historickém jádru města, dostala novou podobu. (Fotogalerie)

více... | Publikováno 23.9.2019

2019 - Hraničtí dobrovolní hasiči vylepšují vybavení (fotogalerie)

Město Hranice zásadním způsobem vylepšilo svým dobrovolným hasičům vybavení.  V pátek 6. září převzali hraničtí hasiči novou cisternovou stříkačku a novou elektrocentrálu. Díky lepšímu vybavení mohou hasiči účinněji zasahovat proti požárům, čímž se zvýšila bezpečnost nejen obyvatelů města i jeho místních částí, ale i celého regionu.

více... | Publikováno 16.9.2019

2019 - 7. brigáda slavila 25. výročí vzniku

Slavnostní nástup vojáků 7. mechanizované brigády k 25. výročí jejího založení se uskutečnil ve středu 4. září na Masarykově náměstí v Hranicích.

více... | Publikováno 4.9.2019

2019 - Na Školním náměstí se zkoušelo umístění sochy Masaryka

Jak přesně bude stát socha T. G. Masaryka na Školním náměstí zkoušeli v úterý 27. srpna autoři vítězného návrhu Ladislava Sorokáč a Ondřej Tuček společně s projektantem náměstí - architektem M. Obenausem a zástupci města Hranic. Přibližný model sochy tak v úterý odpoledne několikrát změnil polohu, aby se zjistilo nejvhodnější umístění.

více... | Publikováno 29.8.2019

2019 - Výstava Jana Ambrůze krášlí dvoranu zámku

Až do 13. října si ve dvoraně hranického zámku budete moci prohlédnout objekty akademického sochaře Jana Ambrůze. Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 15. srpna v 17:00 hodin.

více... | Publikováno 16.8.2019

2019 - Cantabile na radnici představil své úspěchy

Skvělé úspěchy pěveckého sboru Cantabile v Rusku  na soutěži The Singing World ocenilo i vedení města. Sbormistryně Markéta Lásková a členové sboru byli ve čtvrtek  15. srpna přijati  starostou města Hranic Jiřím Kudláčkem a 1. místostarostou PhDr. Vladimírem Juračkou.

více... | Publikováno 16.8.2019

2019 - Kvalita života - Hranice jsou v kraji druhé

Kvalita života v Hranicích je hodnocená jako druhá nejlepší v Olomouckém kraji, nejvýše je hodnocená Olomouc.

více... | Publikováno 15.8.2019

2019 - Galerie M+M slaví čtvrtstoletí

Neuvěřitelných 25 své existence již slaví Galerie M+M. Založili ji ve vile v Jurikově ulici Josef a Anna Musilovi. Za tu dobu se stala Galerie M+M neodmyslitelnou součástí kulturní mapy města Hranic.

více... | Publikováno 5.8.2019

2019 - Komín na kotelně u ZŠ 1. máje mizí

Nepoužívaný komín na kotelně u ZŠ 11. máje je postupně rozebírán. Komín již neplnil svou funkci a byl ve špatném stavu, proto musel být stržen.

více... | Publikováno 2.8.2019

2019 - Předzámčí dostalo novou tvář

Dvorek na levé straně u jižního vstupu do zámku se proměnil k lepšímu. Vzniklo zde upravené místo pro venkovní kavárenské posezení s dětským koutkem. (fotogalerie)

více... | Publikováno 29.7.2019

2019 - Vlastníci památek mohou žádat o dotace

Žádost o státní finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020 si mohou do 25. října 2019 podat vlastníci objektů se statutem Kulturní památky ČR v Městské památkové zóně Hranice (MPZ).

více... | Publikováno 22.7.2019

2019 - Fotbalisté slavili sto let

Sto let hranického organizovaného fotbalu se slavilo v sobotu 15. června na stadionu SK Hranice v Žáčkově ulici. (Fotogalerie)

více... | Publikováno 17.6.2019

2019 - Proběhl Barevný den a Den bez aut

Již tradiční Barevný den a Den bez aut proběhl na Masarykově náměstí a na Dětském dopravním hřišti . Akci pořádalo oddělení životního prostředí města Hranic ve spolupráci s Domem dětí a mládeže. Jde již o 18. ročník ekologické akce v rámci Evropského týdne mobility.

více... | Publikováno 13.6.2019

2019 - Policisté a městští strážníci dostali ocenění

Na Masarykově náměstí proběhlo v rámci Dne Policie České republiky v úterý 11. června slavnostní oceňování policistů územního odboru Přerov a také strážníků Městské policie Hranice. (fotogalerie)

více... | Publikováno 12.6.2019

2019 - Hranice slavily 850 let (fotogalerie)

Oslava 850 let od první písemné zmínky o Hranicích se v sobotu 8. června nesly v historickém duchu.  Představení se odehrávala na Masarykově náměstí, v Zámecké zahradě i u zámku. Oslavy vyvrcholily slavnostním průvodem a koncertem B. Basikové.

více... | Publikováno 29.5.2019

2019 - Také v Hranicích vyhrálo volby ANO

Volby do Evropského parlamentu v Hranicích také vyhrálo hnutí ANO 2011 se ziskem 24,14 %. Druhá zde ale skončila SPD T. Okamury s 12,95 % hlasů. Volební účast byla 25,98 %.

více... | Publikováno 27.5.2019

2019 - Další kolo kotlíkových dotací se rozbíhá

Olomoucký kraj vyhlásil již 3. etapu „kotlíkových dotací“. Letošní vlna kotlíkových dotací je prezentována jako poslední a Hranice výměnu kotlů podpoří i z vlastního rozpočtu.

více... | Publikováno 13.5.2019

2019 - Město oslavilo Den vítězství

Pietním aktem u Památníku obětem fašismu u Smuteční obřadní síně Městského hřbitova v Hranicích si město Hranice v úterý 8. května připomnělo Den vítězství. Akci u příležitosti 74. výročí osvobození pořádalo Město Hranice, Vojenská posádka Hranice, Československá obec legionářská, Český svaz bojovníků za svobodu, Klub vojenských důchodců a Sokol Hranice.(Fotogalerie)

více... | Publikováno 10.5.2019

2019 - Ve dvoraně je výstava fotografií J. Štreita

Výstava Jindřicha Štreita: "Fotografie…s láskou," nafocené v mobilním hospicu "Nejsme sami" se koná od pondělí 6. května do 31. května ve dvoraně hranického zámku. Vernisáž výstavy proběhla v pondělí 6. května.

více... | Publikováno 10.5.2019

2019 - Sportovci roku oceněni (video)

Velmi těžkou práci měla hodnotící komise, která vybírala nejlepší sportovce z Hranic za rok 2018.  Úspěchů bylo hodně a je velmi těžké v různých sportovních odvětvích posuzovat, který je významnější  více či méně. Proto se také  při hodnocení kategorie dospělých komise rozhodla mimořádně vyčlenit kategorii „Masters“ (veteráni) a udělit ještě tři ceny navíc. A kdo tedy patřil loni v Hranicích k těm nejlepším reprezentantům města?

více... | Publikováno 16.4.2019

2019 - Věžička z kostela už je dole (fotogalerie)

Havarijní stav menší věže Kostela Stětí sv. Jana Křtitele na Masarykově náměstí uzavřel na pět dní dopravu v centru města. Silný nárazový vítr několik dní znemožňoval snesení věžičky, povedlo se to až dnes dopoledne. Následně byla věž provizorně zaslepena a okolo 14:30 byla doprava přes náměstí opět otevřena.

více... | Publikováno 15.4.2019

2019 - Ani nepřízeň počasí neodradila dobrovolníky od úklidu

Přes deštivé a nevlídné počasí se na čtyřicet dobrovolníků sešlo v sobotu 6. dubna ve dvoraně zámku na akci Ukliďme Hranice. Uklízelo se okolí viaduktů, cesta od kruhového objezdu směrem ke Kauflandu se svahem; lesík na sídlišti CVH, Studentská ulice a okolí rybníka Pískáč. V jiném termínu se uklízelo i Sídliště Kpt. Jaroše a sídliště Galašova.

více... | Publikováno 11.4.2019

2019 - Zveme na výstavu Klima se mění

Město Hranice ve spolupráci s organizací CI2, o.p.s.  vás zve na tematickou výstavu  "Klima se mění, změň se i ty!". Tématem výstavy jsou aktuální souvislosti globální změny klimatu,  která se dotýká všech a co se s tím dá dělat. Výstava  proběhne ve dvoraně hranického zámku od 3. do 14. dubna.

více... | Publikováno 29.3.2019

2019 - Hranice uspěly ve výzkumu Město pro byznys

Na třetím místě v Olomouckém kraji se v rámci srovnávacího výzkumu „Město pro byznys“ za rok 2018 umístilo město Hranice. Ocenění převzal místostarosta města  Daniel Vitonský.

více... | Publikováno 27.3.2019

2019 - Malíř Červeňák daroval městu obraz

Po úspěšné výstavě Koně a ženy v hranické Synagoze, která skončila 3. března, daroval malíř Tibor Červeňák městu jeden ze svých obrazů.

více... | Publikováno 11.3.2019

2019 - Hranická MHD jezdí od dubna zdarma

Od 1. dubna jezdí hranická městská hromadná doprava pro všechny cestující zdarma. Plní se tak jeden z bodů programového prohlášení zastupitelstva města Hranic. Podle prvních předběžných údajů využití autobusů MHD vzrostlo.

více... | Publikováno 11.3.2019

2019 - Město si připomnělo výročí narození T. G. Masaryka (fotogalerie)

Již 169. výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka si připomnělo město Hranice. Ve čtvrtek 7. března uctili jeho památku u Masarykovy busty ve staré radnici zástupci města v čele s 1. místostarostou  PhDr. Vladimírem Juračkou, dále zástupci vojenské posádky Hranice, Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Klubu vojenských důchodců, Sokola, ředitelé základních škol a žáci ZŠ 1. máje.

více... | Publikováno 7.3.2019

2019 - Podívejte se, jak si studenti architektury představují Třídu 1. máje (fotogalerie)

Jak by mohla vypadat Třída 1. máje v představách studentů  brněnské architektury,  si můžete prohlédnout do poloviny dubna ve dvoraně hranického zámku. Studentské práce nejsou konkrétními projekty, studenti se neomezují finančními a ani majetkovými vztahy, snaží se nalézt dle jejich představ ideální podobu daného místa. Jejich práce jsou ukázky, že dané území může vypadat úplně jinak, než zažité představy a může se stát inspirací pro případné úpravy dané lokality.

více... | Publikováno 12.2.2019

2019 - Zastupitelé schválili letošní investice

Nové investiční a jednorázové akce a také převody z loňského roku, to jsou nejpodstatnější změny v rozpočtu města Hranic na rok 2019, které schválili zastupitelé města Hranic na svém prvním letošním jednání 7. února. Rozpočet města je pravidelně schvalován v prosinci a po zjištění hospodářských výsledků za uplynulý rok a zapracování investic, je zásadně upravován. Letošní rozpočet města tak byl navýšen na 515 milionů korun.

více... | Publikováno 11.2.2019

2019 - Ceny města jsou předány (video a fotogalerie)

Ceny města Hranic za rok 2018 převzali ve středu 23. ledna Milan Hein za sebe i za svou sestru PhDr. Martu Skarlandtovou a Mojmír Chuda. Marta Skarlandtová se nemohla zúčastnit.

více... | Publikováno 24.1.2019

2019 - Nasazujeme novou aplikaci „Zlepši své město“

Nová webová aplikace Zlepši své město, která na webových stránkách města Hranic začne fungovat již od 1. února, je určena občanům Hranic pro hlášení závad, návrhů ke zlepšení veřejného prostranství či zadávání nových podnětů pro budoucí realizace investic. Umožňuje lidem rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v jejich okolí. Obyvatelé města se díky této aplikaci mohou aktivně podílet například na zlepšení životního prostředí ve svém okolí.

více... | Publikováno 23.1.2019

2019 - Letos se mění poplatky za odpad a za psy

Vyšší poplatky za odpad, ale zároveň osvobození dětí a starších lidí a snížení některých poplatků za psy. To jsou hlavní letošní změny v poplatcích, které vyplývají z obecně závazných vyhlášek, které schválili zastupitelé města v listopadu 2018.

více... | Publikováno 9.1.2019

2019 - Oslavy Silvestra na videu

Hranické televizní zpravodajství vám přináší videozáznamy oslav hranického Silvestra 2018.

více... | Publikováno 1.1.2019

2018 - Zastupitelé schválili rozpočet města

Na svém posledním loňském jednání schválili hraničtí zastupitelé rozpočet města na příští rok v souhrnné výši 355,5 milionu korun. Zároveň schválili střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021, některé investiční akce a předfinancování investičních akcí formou bankovního úvěru. Dotace, které město získá, musíme totiž nejprve zafinancovat, a až po provedení akce město dostane přislíbené finance.

více... | Publikováno 21.12.2018

2018 - Hranický strom zkrášluje Voorburg

Vánoční strom, který svému partnerskému městu  Leidschendam – Voorburg, jako již tradičně, darovalo město Hranice, se slavnostně rozsvítil 7. prosince. Rozsvěcení stromu provedl primátor města Leidschendam - Voorburg Klaas Tigelaar a velvyslankyně ČR v Nizozemí Jana Reinišová.

více... | Publikováno 14.12.2018

2018 - Vánoční stromy svítí, večery zpestřuje hudba (video)

Hranický Vánoční strom se slavnostně rozsvítil v pátek 30. listopadu v 17 hodin. Tento den se odstartoval i další bohatý program na Masarykově náměstí. (fotogalerie) Strom od 4. prosince svítí také v Drahotuších.(foto)

více... | Publikováno 5.12.2018

2018 - Monitorovací stanice na měření kvality ovzduší zahájila provoz

Obyvatelé Hranic se snáze dozví informace o kvalitě ovzduší ve městě. Město Hranice totiž pořídilo novou monitorovací stanici na zjišťování kvality ovzduší, na kterou získalo dotaci z Operačního programu životní prostředí na obnovu systémů kvality ovzduší.

více... | Publikováno 3.12.2018

2018 - Úspěšní sportovci se zapsali do Zlaté knihy města (video)

Mažoretky Panenky DDM Hranice, které se staly potřetí za sebou mistryně Evropy a judista Martin Bezděk z Judo Železo Hranice, dvojnásobný stříbrný medailista z Olympijských her mládeže v Buenos Aires se sešli ve čtvrtek 22. listopadu ve Velké zasedací síni MěÚ Hranice. Zde si od 1. místostarosty města PhDr.Vladimíra Juračky převzali ocenění za své úspěchy a a zapsali se do Zlaté knihy města.

více... | Publikováno 23.11.2018

2018 - Proběhly změny ve vedení Ekoltesu (video)

Valná hromada společnosti Ekoltes Hranice a.s. proběhla v úterý 21.11. Došlo ke změnám ve vedení této společnosti, která je ve stoprocentním vlastnictví města. Nastalé změny vám přiblíží připojené video.

více... | Publikováno 21.11.2018

2018 - Starostou města je opět J. Kudláček (video)

Starostou města Hranic na období 2018 - 2022 byl zvolen Jiří Kudláček. (Naše krásné Hranice, člen ODA). Do funkce prvního místostarosty byl zvolen PhDr. Vladimír Juračka (Hranice 2000) a druhým místostarostou se stal Daniel Vitonský (ANO 2011).

více... | Publikováno 31.10.2018

2018 - V neděli vystoupily zahraniční pěvecké sbory a Sokolové

Nedělní odpoledne ve dvoraně zámku patřilo zahraničním pěveckým sborům. Od Od 14 hodin vystoupil nizozemský sbor Vlietgrieten a poté slovenská Hlohovčatá. V podvečer předvedli hraničtí Sokolové ukázky sletových sokolských cvičení. (fotogalerie). Večer byl zakončen lampionovým průvodem, položením věnců k bustě T. G. Masaryka a hymnou. (fotogalerie)

více... | Publikováno 29.10.2018

2018 - Byl zasazen Strom republiky a podepsána Zlatá kniha města

V sobotu odpoledne byl na prostranství u Ludiny pod ZUŠ Hranice zasazen Strom republiky. Lípu zasadili představitelé města Hranic, senátorka Jitka Seitlová a zástupce primátora Hlohovce Miloslav Drgoň. Hudební doprovod obstaraly sbory Cantabile z Hranic a Hlohovčatá. Na památku vzniku samostatného Československa zazněla česká i slovenská hymna.(fotogalerie). Hosté z partnerských měst se zapsali do Zlaté knihy města (fotogalerie).

více... | Publikováno 27.10.2018

2018 - Oslavy republiky zaplnily dvoranu

Páteční program oslav 100 let vzniku samostatného Československa zaplnil dvoranu zámku. (fotogalerie)

více... | Publikováno 26.10.2018

2018 - Obrovský úspěch hranického judisty

Dvě stříbra z olympiády mládeže v Buenos Aires si domů přiveze judista Judo Železa Hranice Martin Bezděk. Jde o obrovský úspěch nejen hranického, ale i českého juda.

více... | Publikováno 9.10.2018

2018 - Knihovna po rekonstrukci otevřela

Navzdory komplikací, spojeným s nálezem starých maleb na stropě jedné z místností, můžeme sdělit všem čtenářům a uživatelům knihovny, že knihovna bude opět otevřená pro veřejnost ve čtvrtek 4. října v běžném provozním čase od 8 hodin. Zároveň připomínáme, že otevřeno bude opět i každou sobotu od 9 do 12 hodin. Knihovnice se těší na vaši návštěvu v nových krásných prostorách po dokončené rekonstrukci interiérů.

více... | Publikováno 3.10.2018

2018 - Vítr shodil tašky ze střechy zámku

Vichřice Fabienne řádila i v Hranicích. Kromě střechy na budově v nemocnici a střechy na tělocvičně ZŠ Šromotovo, poškodila i střechu zámku. Měla na svědomí také řadu stromů po celém městě, kvůli spadlému stromu přišla o hlavu socha Jana Nepomuckého u Smuteční síně.

více... | Publikováno 27.9.2018

2018 - Město si připomíná vznik republiky

Město chystá k stoletému výročí vzniku samostatného Československa řadu akcí. (fotogalerie) Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí se nedělní koncert přesouvá do dvorany zámku.

více... | Publikováno 25.9.2018

2018 - Stará radnice ožila při vernisáži fotografií O. Helcla

Oli V. Helcl – U.M.O. je název retrospektivní výstavy jedné ze zásadních postav hranické kulturní a politické scény, jejíž tvorba byla od sedmdesátých let spjatá mimo jiné i s Hranicemi. Výstava bude k vidění na Staré radnici  do 14. října  letošního roku. 

více... | Publikováno 18.9.2018

2018 - Živý řetěz z Hranic utvořil rekord

Přes tři tisíce žáků a studentů škol z Hranic a okolí se v pátek ráno úspěšně pokusily o vytvoření živého řetězu okolo Bečvy od hranického mostu až po jez. Akci s názvem "Držme spolu" se tak podařilo překonání českého rekordu a zápis do České knihy rekordů.

více... | Publikováno 7.9.2018

2018 - Akce Zlepšení ekologického stavu Bečvy byla dokončena

Akce „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“ - dostavba kanalizace byla ve středu 5. září 2018 slavnostně ukončena přestřižením pásky u největší ze tří dokončených retenčních nádrží na u jezu na pravém břehu Bečvy. Na jedné z největších akcí ve městě za poslední roky spolupracovali zejména VaK Přerov a.s. jako hlavní investor, město Hranice jako investor dešťové kanalizace a OHL ŽS a.s. – Divize M – Morava Olomouc jako zhotovitel a další subjekty.

více... | Publikováno 5.9.2018

2018 - Město se zapojilo do Týdne mobility (videa)

Hranice se k Evropskému týdnu mobility připojily v pondělí 17. září. Od 15 hodin proběhla v Zámecké zahradě beseda o dopravě v českých městech a možnostech, jak řešit problémy spojené s dopravou ve městech i s pomocí multimodality s Ing. Jaroslavem Martinkem z Asociace měst pro cyklisty. Přinášíme dvě krátká videa, kde Ing. Martinek vysvětluje, o co vlastně v rámci tvorby plánu mobility jde. Akce v Zámecké zahradě se konala v rámci projektu Smart Commuting.

více... | Publikováno 5.9.2018

2018 - Regenerace sídliště Struhlovsko pokračuje

Další část regenerace sídliště Struhlovsko začala v pondělí 9. července. Jde o druhou část první etapy, která bude probíhat  v části sídliště za školou.  Práce budou stát deset milionů korun a měly by skončit letos v listopadu.

více... | Publikováno 10.7.2018

2018 - V Hranicích proběhla konference a výstava Smart City

Konference a výstavu Smart City – chytrá řešení pro města se uskutečnila na zámku v Hranicích v pátek 22. června. V pátek a také v sobotu na ni navazovala výstava projektů Smart City.

více... | Publikováno 28.6.2018

2018 - Přicházejí změny u pasů, občanských i řidičských průkazů

Cestovní doklady a občanské průkazy je možné získat do 24 hodin. O řidičské průkazy nebudete muset žádat v místě bydliště. Tyto a další změny vstoupily v platnost již 1. července.

více... | Publikováno 5.6.2018

2018 - Nové infocentrum v Teplicích se otevřelo

Nové informační centrum na vlakové zastávce v Teplicích nad Bečvou, zaměřené na Hranickou propast, bylo slavnostně otevřeno 1. června v 15  hodin. O hudební doprovod se starala skupina Hraničáci. Možnosti hned zčerstva si prohlédnout nové prostory, využily desítky lidí. (fotogalerie)

více... | Publikováno 4.6.2018

2018- Zimní stadion by se mohl začít stavět do dvou let

Veřejné bruslení, hokejové i krasobruslařské oddíly nebo krytá in-line plocha – to vše by mělo být za pár let dostupné v Hranicích. Město totiž usilovně pracuje na projektu nízkonákladového zimního stadionu, který by měl vyrůst v Žáčkově ulici. Hokejová hala má stát 70 milionů korun, město ale díky dotacím zaplatí jen 15 milionů.

více... | Publikováno 30.5.2018

2018 - U nádraží se využívá další prostor k parkování

Další rozšíření možností parkování u vlakového nádraží v Hranicích připravilo město Hranice. Odkoupilo a zbouralo nevyužívanou budovu a připravilo zde plochu pro parkování. Nyní se připravuje dokumentace pro stavební povolení.

více... | Publikováno 24.5.2018

2018 - Proběhlo cvičení Integrovaného záchranného systému na Nové

Cvičení složek Integrovaného záchranného systému se uskutečnilo ve čtvrtek 17. května od 7.15 do 11 hodin na ulici Nová u rybníka Kuchyňka poblíž domu 1299.  Ulice Nová byla proto pro dopravu uzavřena; a to od křižovatky s ulicí Nádražní až po odbočku k ČSAD. (fotogalerie)

více... | Publikováno 16.5.2018

2018 - Slavnostní nástup vojáků připomněl Den vítězství

K výročí Dne vítězství proběhl na Masarykově náměstí ve čtvrtek 3. května od 10 hodin slavnostní nástup vojáků. (fotogalerie)

více... | Publikováno 27.4.2018

2018 - Město ocenilo nejlepší sportovce (video)

Tradiční vyhlášení nejlepších sportovců roku 2017 proběhlo v úterý 17. dubna 2018 ve dvoraně hranického zámku. Letos se jako tradiční sportovní host zúčastnil Jan Weber, který je sedminásobným mistrem světa a mnohonásobným mistrem Evropy i ČR ve Freestyle Footbagu a mistrem ČR ve Freestyle fotbalu. Jan Weber se zapsal do Zlaté knihy města.

více... | Publikováno 17.4.2018

2018 - V sobotu se uklízely Hranice

Úklidu města se v sobotu 7. dubna dopoledne i odpoledne věnovaly desítky dobrovolníků, od těch nejmladších, až po věkem mnohem zkušenější. Přívětivé počasí jim umožnilo ve vybraných lokalitách nasbírat okolo 200 pytlů odpadků i mnoho kuriozit. (video, fotogalerie). Město Hranice všem účastníkům sobotní akce děkuje.

více... | Publikováno 11.4.2018

2018 - Město koupí komín s čápy

Komín s čapím hnízdem na pozemku u Tř. Čs. armády  koupí město. Koupi této známé dominanty Hranic schválili hraničtí zastupitelé na svém březnovém jednání. (Fotogalerie)

více... | Publikováno 23.3.2018

2018 - Hranice uspěly ve výzkumu „Město pro byznys“

Na druhém místě v Olomouckém kraji se v rámci srovnávacího výzkumu „Město pro byznys“ za rok 2017 umístilo město Hranice. Jako celkově podnikatelsky nejpřívětivější město Olomouckého kraje byl vyhodnocen Prostějov, bronzový byl Šumperk. V celostátním srovnání si Hranice oproti roku 2016 o místo polepšily a skončily 11.

více... | Publikováno 22.3.2018

2018 - Konference SMART COMMUTING se věnovala mobilitě

Problém udržitelné mobility ve městech, příklady z jiných evropských měst, z kterých je možné čerpat v Hranicích, směry budoucího vývoje. to byly jedny z hlavních témat konference Smart commuting, která se uskutečnila ve středu 28.  března ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Hranicích.  

více... | Publikováno 21.3.2018

2018 - Ve dvoraně začala výstava Rozkulačeno

Vernisáž výstavy Rozkulačeno o půlstoletí perzekuce selského stavu se konala ve čtvrtek 1. března v 17 hodin ve dvoraně hranického zámku.

více... | Publikováno 2.3.2018

2018 - Hranice zřídí centrum pro bezdomovce

Město připravilo plán na vybudování nízkoprahového denního centra, zaměřeného na hranické osoby bez přístřeší, s předpokládanou kapacitou 15 osob. Pro toto centrum se zrekonstruují městské prostory na Třídě Československé armády.

více... | Publikováno 1.3.2018

2018 - Zima se vrátila, vítr dělal problémy

Ulice Radniční, která byla od víkendu uzavřena kvůli padajícím taškám, je od úterního rána opět průjezdná. Střecha byla zkontrolována a uvolněné tašky odstraněny. V průběhu tohoto týdne dojde k její opravě. Jaro ale zatím nastoupilo pouze kalendářově, za okny stále vládne paní Zima.

více... | Publikováno 26.2.2018

2018 - Proběhla konference o SMART City

Konference o novém moderním konceptu řešení problémů ve městě  - SMART CITY (chytré, inteligentní město)  se uskutečnilo ve čtvrtek 8. února ve  velké zasedací místnosti městského úřadu.

více... | Publikováno 14.2.2018

2018 - Kniha o hranickém Mauzoleu pokřtěna

Slavnostní křest knihy Václava Bednáře "Hranické Mauzoleum obětí 1. světové války" proběhl v pondělí  29. ledna od 17 hodin v Zámeckém klubu . Večer uvedl  historik Jiří J.K. Nebeský, který se na přípravě knihy také podílel. Kmotrem knihy byl PhDr. Vladimír Juračka. Po křtu knihy následovala autogramiáda autora.Hudební kulisu dotvářel Schwindel kvartet. (fotogalerie)

více... | Publikováno 30.1.2018

2018 - Starosta se sešel s řediteli středních škol

Rozvoj města v budoucím období (Smart city),  uplatnění absolventů hranických středních škol ve městě nebo spolupráce středních škol s radnicí byly hlavními tématy schůzky zástupců hranických středních škol se starostou města Jiřím Kudláčkem.

více... | Publikováno 26.1.2018

2018 - Úspěch nového městského webu

První úspěch zaznamenaly nové webové stránky, na které město přešlo od října minulého roku. V soutěži Zelená informacím o nejzdařilejší prezentaci o životním prostředí na oficiálních internetových stránkách měst v České republice získaly ocenění v zvlášť vyhlášené tematické oblasti (3P) Voda. Slavnostní vyhlášení výsledků 7. ročníku soutěže se uskutečnilo 18. ledna 2018 v Praze.

více... | Publikováno 22.1.2018

2018 - V Hranicích je nasazen radar na měření rychlosti

Snaha o zvýšení bezpečnosti chodců vedla město Hranice k tomu, že od 3. ledna 2018 nasadilo v ulicích radar na měření rychlosti projíždějících vozidel. Mnozí řidiči totiž mají problém ve městě sundat nohu z plynu a dodržovat předepsanou rychlost. Dalším přínosem by mělo být i snížení ekologické zátěže.

více... | Publikováno 3.1.2018

2017 - Zavádí se nové parkovací automaty

Systém placeného parkování v Hranicích byl na konci roku výrazně modernizován. K výměně parkovacích automatů došlo po jedenácti letech a lze konstatovat, že jejich schopnosti jsou výrazně vyšší než u starých parkomatů. Společnost EKOLTES Hranice, a.s. nainstalovala třináct nových parkomatů. Pro řidiče to bude znamenat rozšíření možností úhrady parkovného. Z pohledu správy města Hranice jde zároveň o první městský systém, který pracuje s konceptem tzv. Smart City a který bude v budoucnu dále rozšiřován a rozvíjen. Tyto moderní přístroje mají trochu jinou obsluhu, proto přinášíme návody, jak na ně.

více... | Publikováno 22.12.2017

2017 - Rozpočet města byl schválen

Rozpočet města Hranic na rok 2018 zatím pracuje s částkou přes 370 milionů korun. Jeho podobu schválili na svém jednání 14. prosince zastupitelé města.

více... | Publikováno 14.12.2017

2017 - Pohřební služby mají společnou vývěsku

Společná vývěska, na které můžete nalézt parte obou hranických pohřebních služeb, se nachází na Masarykově náměstí u kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Lidé tak už nemusí přecházet z jedné strany náměstí na druhou.

více... | Publikováno 12.12.2017

2017 - Vánoční strom v Hranicích už svítí

(Nová fotogalerie) Andělé na chůdách svými lucerničkami v pátek 1. prosince po páté hodině večerní rozsvítili hranický vánoční strom. Zcela zaplněné náměstí sledovalo nejen rozsvěcení stromku, ale i koncert Leony Machálkové, pěveckého sboru Cantabile Markéty Láskové.a skupiny Neřež. Atmosféru pátečního večera na Masarykově náměstí vám přiblíží fotky Pavla Jakubky a Nikol Fackové.

více... | Publikováno 27.11.2017

2017 - Hranice si připomněly Den válečných veteránů

Den válečných veteránů si v sobotu 11. listopadu připomnělo město Hranice. 11 listopad, je dnem, kdy oficiálně skončila 1. světová válka, dnem, který je věnovaný památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek a jeho symbolem je květ vlčího máku.

více... | Publikováno 13.11.2017

2017 - Ceny města mají dva nové držitele

Za velkého zájmu veřejnosti proběhlo ve středu 15. listopadu slavnostní předání Cen města Hranic ve Velké zasedací místnosti MěÚ Hranice.

více... | Publikováno 8.11.2017

2017 - Na Staré radnici začala výstava Ličmanových

Výstavu obrazů Antonína a Blanky Ličmanových pod názvem „Od abstrakce k realistické absurdnosti…“ zahájila vernisáž ve čtvrtek 26. října v 17 hodin ve výstavní síni Staré radnice v Hranicích. Vernisáž uvedl Pavel Nepala, návštěvníkům zpříjemnila slavnostní okamžiky cimbálová muzika Polajka. Výstava představuje minulou i současnou tvorbu Antonína Ličmana, v části výstavy jsou práce Blanky Ličmanové. Výstava potrvá do 31. prosince 2017. 

více... | Publikováno 31.10.2017

2017 - Chystají se nové cyklostezky

Ujasnění termínů a tras nově připravovaných cyklostezek se týkala schůzka pracovní skupiny, jejímž cílem je koordinovat celou nevybudovanou část cyklostezky Bečva mezi Hranicemi, Ústím, Skaličkou a Černotínem. Průběh přípravných prací projednávali na městském úřadě v Hranicích místostarosta města Mgr. Ivo Lesák, starosta Černotína Ing. Jiří  Andrýs, starosta Ústí Libor Vykopal, starostka Skaličky Petra Kočnarová, projektant Ing. Petr Smýtal, který má na starosti černotínský úsek, Ing. Marcela Tomášová za Mikroregion Hranicko a Ing. Pavla Hynčicová za odbor rozvoje města Hranic.

více... | Publikováno 30.10.2017

2017 - Vítr řádil i v Hranicích

Extrémní vichřice, která se přehnala Českem, páchala škody i v Hranicích.  Řádění větru odneslo mnoho stromů i střechy. Zde se můžete podívat na krátké video místního televizního zpravodajství.

více... | Publikováno 30.10.2017

2017 - Počasí oslavy vzniku republiky nezkazilo

Přestože počasí v pátek 27. října bylo spíš aprílové, než říjnové, tak na oslavy 99. výročí státního svátku  Dne vzniku samostatného československého státu v pátek dorazily stovky lidí, zejména rodiče s dětmi. Oslavy organizovalo město Hranice, Vojenská posádka Hranice, Československá obec legionářská, Český svaz bojovníků za svobodu, Klub vojenských důchodců a Městská kulturní zařízení Hranice.

více... | Publikováno 25.10.2017

2017 - Elektrobusy už vyrazily do ulic

Šestice nových elektrobusů byla ve čtvrtek 19 října předána do užívání hranické městské hromadné dopravy. Hranice se tak staly prvním městem v zemi, které u městské hromadné dopravy kompletně přešlo na elektropohon. Ani jinde v Evropě ale dosud neexistuje systém MHD, který by byl kompletně obsluhován vozidly na elektrický pohon. To z Hranic dělá první město s plně elektrifikovanou MHD v Evropě.

více... | Publikováno 20.10.2017

2017 - Socha Panny Marie Immaculaty je opravena

Odborná oprava sochy Panny Marie Immaculaty na Masarykově náměstí skončila. Prvním krokem byla demontáž kovového zábradlí okolo sochy Panny Marie, která proběhla 8. června. Oprava se týkala nejen kovového zábradlí, ale i schodů, sloupu a samotné sochy. Vše bude očištěno, zbaveno nánosů, zábradlí zbaveno rzi a nově natřeno černou barvou. Mezitím byl prostor nouzově oplocen.

více... | Publikováno 19.10.2017

2017 - Lukáš Krpálek v Hranicích

Navzdory svému zranění z tréninku se olympijský vítěz a mistr světa a sportovec roku 2016 Lukáš Krpálek, spolu se svým reprezentačním kolegou Davidem Klammertem (mistr Evropy do 23 let) a šéftrenérem reprezentace Petrem Lacinou, zúčastnil setkání s vedením města, podepsal se do Zlaté knihy města a absolvoval i následnou autogramiádu ve dvoraně zámku.

více... | Publikováno 28.8.2017

2017 - Další etapa rekonstrukce hřbitova končí

Druhým rokem pokračovala rekonstrukce hranického hřbitova. Loni byla opravena část zdi od smuteční síně po vchod na hřbitov, letos navazují další práce.

více... | Publikováno 7.8.2017

2017 - Základní umělecká škola zdobí Školní náměstí

V předvečer Vánoc si ředitel Základní umělecké školy Hranice Mojmír Chuda symbolicky přebral od místostarosty města Mgr. Ivo Lesáka a vedoucího odboru rozvoje města Ing. arch Marka Kuchty budovu školy v novém kabátě. Původně nepříliš pohledná budova školy dostala novou plastickou fasádu, která výrazně vylepšila vzhled budovy. Celkový dojem vylepšilo i odstranění vstupního přístavku v rohu budovy. (fotogalerie)

více... | Publikováno 4.8.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021