logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Sady Čs legií projdou obnovou zeleně

Publikováno 12.3.2024

Nezbytná obměna zeleně čeká Sady Čs legií. Mnoho stromů je zde ve špatném zdravotním stavu, jsou proschlé nebo nemocné. Proto dojde k jejich nahrazení novými stromy a keři. Na tuto akci jsme získali dotaci z fondů Evropské unie. Náklady projektu ve výši 1,7 milionu korun budou zcela pokryty z dotace Operačního programu Životního prostředí AOPAK. Součástí projektu je i následná péče o zeleň po dobu 3 let.

 

Nyní do 31. března proběhne nutné kácení přestárlých a nemocných stromů a na podzim bude provedena nový výsadba. Ptačí budky  na kácených stromech byly předem sneseny a budou přemístěny. Do vybraných částí parku jsou navrženy výsadby listnatých a jehličnatých stromů, které z části nahradí odstraněné stromy a z části nově doplní otevřené stávající plochy. Ve volném prostoru je navržena výsadba lip v pravidelném rastru. Projekt počítá i s přesazením dvou stávajících mladých lip. Do hlavní aleje budou doplněny stávající platany tak, aby do budoucna vzniklo plnohodnotné stromořadí.

Park bude doplněn o keřové patro, které do parku díky svým květům vnese větší atraktivitu ve vegetačním období a podpoří biodiverzitu. Ve vybraných místech je navržena i výsadba vyšších keřů, a to především k odclonění tenisových kurtů a workoutového hřiště, které tak budou lépe začleněny do prostoru parku. K částečnému odclonění dojde i v blízkosti vodárenského zařízení.

Kromě této dotační akce se v parku chystají další úpravy. Ještě v březnu dojde k výměně houbou napadeného trámu na vstupním portálu a na to naváže výsadba trvalkových a letničkových záhonků. Na podzim pak doplníme skladbu květin také o cibuloviny.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies