logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Informace pro podnikatele

Rozbíhá se projekt k uplatnění na trhu práce pro ženy nad 55 let

Již druhý běh projektu „Aktivní ženy 55+ a jejich uplatnění na trhu práce“, bude zahájen na podzim tohoto roku (září/říjen 2019). Projekt je zaměřen na podporu zpětného začlenění na trh práce vytvářením flexibilních pracovních míst přímou spoluprací se zaměstnavateli.

více... | Publikováno 7.8.2019

Finanční způsobilost pro rok 2019

Trvání finanční způsobilosti prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravnímu úřadu, kterým je Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Olomouci na každý kalendářní rok vždy nejpozději do 31.července kalendářního roku. Požádá-li podnikatel v silniční dopravě před uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31.srpna kalendářního roku.

více... | Publikováno 7.1.2019

Podnikatelé na Olomoucku mohou získat finance

Podnikatelé Olomoucké aglomerace budou moci opět získat finanční prostředky. Nositel Integrovaných teritoriálních investic (ITI) vyhlásil další výzvy s cílem podpořit rozvoj podnikání v Olomoucké aglomeraci. Finanční prostředky budou čerpány prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v oblastech podpory Nemovitosti a Školicí střediska.

více... | Publikováno 17.12.2018

Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí

Dne 1.12.2018 nabývá účinnosti zákon č.171/2018, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění. Zákon v první části obsahuje změnu živnostenského zákona, která se týká ustanovení § 3 odst.3 písm.a) – výčet činností, které nejsou živností.​​​​​​​  Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí již v tomto ustanovení není uvedena, neboť se stala od 1.12.2018 vázanou živností.

více... | Publikováno 27.11.2018

Olomoucká aglomerace vyhlašuje nové dotační výzvy

Chtěli bychom vám stručně představit tři výzvy z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a jednu výzvy z Operačního programu Zaměstnanost, které jsou právě vyhlášeny. Projekty musí být realizovány na území Olomoucké aglomerace.

více... | Publikováno 19.3.2018

Upozornění pro prodejce tabákových výrobků

Upozornění pro prodejce tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret.

více... | Publikováno 2.2.2018

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019