logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Informace pro podnikatele

Olomoucká aglomerace nabízí příležitosti pro podnikatele

Hned několik druhů výzev v rámci integrovaných teritoriálních investic je připraveno pro podnikatele, kteří mají sídlo nebo provozovnu v Olomoucké aglomeraci .

více... | Publikováno 29.5.2018

Olomoucká aglomerace vyhlašuje nové dotační výzvy

Chtěli bychom vám stručně představit tři výzvy z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a jednu výzvy z Operačního programu Zaměstnanost, které jsou právě vyhlášeny. Projekty musí být realizovány na území Olomoucké aglomerace.

více... | Publikováno 19.3.2018

Finanční způsobilost pro rok 2018

Trvání finanční způsobilosti prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravnímu úřadu, kterým je Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Olomouci na každý kalendářní rok vždy nejpozději do 31.července kalendářního roku. Požádá-li podnikatel v silniční dopravě před uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31.srpna kalendářního roku.

více... | Publikováno 17.10.2017

Upozornění pro prodejce tabákových výrobků

Upozornění pro prodejce tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret.

více... | Publikováno 2.2.2018

Zákon o spotřebitelském úvěru

Dne 1.12.2016 nabyl účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a zákon č.258/2016 Sb.,,kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru. Tento druhý zákon novelizuje zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

více... | Publikováno 17.10.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017