logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Informace pro podnikatele

Sběr projektů na nové programovací období

V rámci přípravy nové strategie Olomoucké aglomerace na programovací období 21+ provádí nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) průzkum absorpční kapacity pro nastavení strategie v oblasti Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), který je nástupcem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

více... | Publikováno 13.7.2020

Informace pro podnikatele v souvislosti s koronavirem

Zde naleznete informace, které by vám mohly pomoci v dnešní situaci.  

více... | Publikováno 26.3.2020

Peníze pro podnikatele Olomoucké aglomerace

Nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) vyhlásil opět nové výzvy pro podnikatelské subjekty. Finanční prostředky budou čerpány prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v oblastech podpory Technologie a Služby Infrastruktury. V rámci nově vyhlášených výzev je pro podnikatele alokováno celkem 333 milionů korun.

více... | Publikováno 11.10.2019

Další projekt na podporu rozjezdu podnikání

Druhý cyklus projektu „MÁŠ NA TO aneb od nápadu k podnikání - Venkovský podnikatelský akcelerátor“, který je zaměřen na podporu rozjezdu podnikání na území celého Olomouckého kraje, bude zahájen na podzim tohoto roku (září/říjen 2019).

více... | Publikováno 19.8.2019

Rozbíhá se projekt k uplatnění na trhu práce pro ženy nad 55 let

Již druhý běh projektu „Aktivní ženy 55+ a jejich uplatnění na trhu práce“, bude zahájen na podzim tohoto roku (září/říjen 2019). Projekt je zaměřen na podporu zpětného začlenění na trh práce vytvářením flexibilních pracovních míst přímou spoluprací se zaměstnavateli.

více... | Publikováno 7.8.2019

Finanční způsobilost pro rok 2019

Trvání finanční způsobilosti prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravnímu úřadu, kterým je Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Olomouci na každý kalendářní rok vždy nejpozději do 31.července kalendářního roku. Požádá-li podnikatel v silniční dopravě před uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31.srpna kalendářního roku.

více... | Publikováno 7.1.2019

Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí

Dne 1.12.2018 nabývá účinnosti zákon č.171/2018, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění. Zákon v první části obsahuje změnu živnostenského zákona, která se týká ustanovení § 3 odst.3 písm.a) – výčet činností, které nejsou živností.​​​​​​​  Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí již v tomto ustanovení není uvedena, neboť se stala od 1.12.2018 vázanou živností.

více... | Publikováno 27.11.2018

Upozornění pro prodejce tabákových výrobků

Upozornění pro prodejce tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret.

více... | Publikováno 2.2.2018
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies