logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Informace pro podnikatele

Peníze pro podnikatele Olomoucké aglomerace

Nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) vyhlásil opět nové výzvy pro podnikatelské subjekty. Finanční prostředky budou čerpány prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v oblastech podpory Technologie a Služby Infrastruktury. V rámci nově vyhlášených výzev je pro podnikatele alokováno celkem 333 milionů korun.

více... | Publikováno 11.10.2019

Další projekt na podporu rozjezdu podnikání

Druhý cyklus projektu „MÁŠ NA TO aneb od nápadu k podnikání - Venkovský podnikatelský akcelerátor“, který je zaměřen na podporu rozjezdu podnikání na území celého Olomouckého kraje, bude zahájen na podzim tohoto roku (září/říjen 2019).

více... | Publikováno 19.8.2019

Rozbíhá se projekt k uplatnění na trhu práce pro ženy nad 55 let

Již druhý běh projektu „Aktivní ženy 55+ a jejich uplatnění na trhu práce“, bude zahájen na podzim tohoto roku (září/říjen 2019). Projekt je zaměřen na podporu zpětného začlenění na trh práce vytvářením flexibilních pracovních míst přímou spoluprací se zaměstnavateli.

více... | Publikováno 7.8.2019

Finanční způsobilost pro rok 2019

Trvání finanční způsobilosti prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravnímu úřadu, kterým je Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Olomouci na každý kalendářní rok vždy nejpozději do 31.července kalendářního roku. Požádá-li podnikatel v silniční dopravě před uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31.srpna kalendářního roku.

více... | Publikováno 7.1.2019

Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí

Dne 1.12.2018 nabývá účinnosti zákon č.171/2018, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění. Zákon v první části obsahuje změnu živnostenského zákona, která se týká ustanovení § 3 odst.3 písm.a) – výčet činností, které nejsou živností.​​​​​​​  Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí již v tomto ustanovení není uvedena, neboť se stala od 1.12.2018 vázanou živností.

více... | Publikováno 27.11.2018

Upozornění pro prodejce tabákových výrobků

Upozornění pro prodejce tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret.

více... | Publikováno 2.2.2018

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019