logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Peníze pro podnikatele Olomoucké aglomerace

Publikováno 11.10.2019

Nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) vyhlásil opět nové výzvy pro podnikatelské subjekty. Finanční prostředky budou čerpány prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v oblastech podpory Technologie a Služby Infrastruktury. V rámci nově vyhlášených výzev je pro podnikatele alokováno celkem 333 milionů korun.

S dotačním programem Technologie je možné zafinancovat pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (např.: stroje, technologie, zařízení, provozní soubory, patentové licence, HW a SW vybavení) s dotací až do 10 mil. Kč. Žadatelé o finanční prostředky budou moci své projektové záměry předkládat do ledna 2020.

Podporovanými aktivitami u programu Služby infrastruktury je rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií či výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu. U projektů neobsahující stavební práce budou moci žadatelé získat až 30 mil. Kč, v opačném případě až 270 mil. Kč. Projektové záměry mohou žadatelé předkládat do srpna 2020.

 O finanční prostředky mohou žádat podniky splňující definici malých, středních a velkých podniků s minimálně dvouletou historií. Výzvy jsou určeny pouze pro podniky, jež budou své projekty realizovat na území Olomoucké aglomerace.

 „Potenciálním žadatelům bych doporučil, ať s předkládáním záměrů neotálí, jelikož se jedná o pravděpodobně poslední vyhlášené výzvy ITI Olomoucké aglomerace pro podnikatele z v rámci tohoto programového období,“ dodal Ondřej Lakomý.  

Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace (ITI OA) jsou nástrojem EU vedoucím k podpoře územně vymezené Olomoucké aglomerace při využití finančních zdrojů z více operačních programů. ITI umožňuje regionálním subjektům v Olomoucké aglomeraci zapojení se do přípravy a realizace programu, který vede k rozvoji území na základě místního přístupu.

V případě předběžného zájmu o výzvu musí žadatel vyplnit předběžný projektový záměr ve webové aplikaci ITI Olomoucké aglomerace (zde). Pro více informací neváhejte kontaktovat některého z tematických koordinátorů.

Kontakt pro více informací:

Bc. Ondřej Lakomý
Tematický koordinátor ITI Olomoucké aglomerace
Magistrát města Olomouce
Odbor dotačních projektů
mobil: +420 721 740 460
ondrej.lakomy@olomouc.eu

Ing. Lucie Hartenbergerová
Tematický koordinátor ITI Olomoucké aglomerace
Magistrát města Olomouce
Odbor dotačních projektů
Mobil: +420 731 695 498
Lucie.hartenbergerova@olomouc.eu

Doplňující informace: www.olomoucka-aglomerace.eu

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies