logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Projekty v realizaci

Místní energetická koncepce města Hranice

více... | Publikováno 7.2.2024

Parkovací stání Komenského v Hranicích

více... | Publikováno 7.2.2024

Cyklostezka Žáčkova

více... | Publikováno 6.2.2024

Protipovodňová ochrana na řece Bečvě - pořízení čerpadel

více... | Publikováno 26.6.2023

Projekt Familyfriendlycommunity

více... | Publikováno 16.5.2023

Obnova kaple v Uhřínově

více... | Publikováno 15.5.2023

Přechod pro chodce ulice Hranická

více... | Publikováno 11.5.2023

Rekonstrukce a vybudování nového chodníku v Drahotuších a rekonstrukce chodníku na Třídě ČSA v Hranicích

více... | Publikováno 4.4.2023

Pořízení přenosné motorové stříkačky JSDH Drahotuše

více... | Publikováno 1.3.2023

Generální oprava zastřešení dvorany Zámku Hranice

více... | Publikováno 1.3.2023

Oprava poškozených částí cyklostezky Bečva II.etapa

více... | Publikováno 1.3.2023

Skatepark Žáčkova, Hranice

více... | Publikováno 1.3.2023

Cyklostezka Tovární - Římský most

více... | Publikováno 1.3.2023

Hranice - elektromobil

více... | Publikováno 1.3.2023

Požární přívěs pro hašení Slavíč

více... | Publikováno 1.3.2023

Dopravní automobil Valšovice

více... | Publikováno 1.3.2023

Hranice - Asistenti prevence kriminality - 2023

více... | Publikováno 1.3.2023

Technologické vybavení sběrného dvora - Město Hranice

více... | Publikováno 27.2.2023

Hranice – retence dešťových vod ZŠ Šromotovo náměstí

více... | Publikováno 2.8.2022

Cyklostezka Bečva, pravobřežní trasa, k.ú. Hranice, 2. etapa

více... | Publikováno 30.5.2022

Hranice - oprava mauzolea obětí 1. světové války

více... | Publikováno 30.5.2022

Rekonstrukce chodníků v Hranicích

více... | Publikováno 11.8.2021

Hranice - vybudování květnatých pásů s výsadbou dřevin

více... | Publikováno 11.8.2021
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies