logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Projekty v realizaci

Regenerace sídliště Nová

Regenerace panelového sídliště Nová II. etapa. Jedná se o regeneraci jižní části sídliště, která je volným pokračováním a současně dokončením celé regenerace sídliště.

více... | Publikováno 4.8.2017

Podpora obnovy kulturních památek

Ministerstvo kultury ČR každoročně vyhlašuje dotační program na podporu nemovitých kulturních památek, tzn. že památka musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek. Program podporuje kulturní památky, které se nalézají mimo památkově chráněná území a nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví ČR. Celý program je administrován obcemi s rozšířenou působností. Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky.

více... | Publikováno 4.8.2017

Územní studie veřejného prostranství ve správním obvodu ORP Hranice

Projekt řeší vytvoření základního koncepčního materiálu, který navrhne hlavní zásady prostorového uspořádání a funkčního využití systému veřejných prostranství a stane se podkladem pro následné podrobnější ÚSVP vybraných lokalit. Předmětem řešení je zejména stanovení charakteru a významu jednotlivých veřejných prostranství ve struktuře sídla a implementace zásad dopravního zklidňování.

více... | Publikováno 6.12.2017

Územní studie krajiny

Územní studie krajiny ve správním obvodu ORP Hranice.

více... | Publikováno 4.8.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017