logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Cyklostezka Bečva, pravobřežní trasa, k.ú. Hranice, 2. etapa

Publikováno 30.5.2022

Projekt "Cyklostezka Bečva, pravobřežní trasa, k.ú. Hranice, 2. etapa, ISPROFOND 5718510124" je spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Záměrem města Hranice je navázání cyklostezky Bečva mezi Hranicemi a již realizovanou první etapou, která navazuje na Ústí, Skaličku a Černotín. Výstavba cyklostezky Bečva – pravobřežní trasy, k.ú. Hranice – 2. etapy řeší bezpečné propojení bezmotorové dopravy ve města Hranice. Druhá etapa cyklostezky Bečva, která je předmětem projektu bude vedena pravobřežní trasou řeky Bečvy a jedná se o úsek od ulice Mostní až po navázání na 1. etapu cyklostezky u bývalého učiliště (ulice Partyzánská). Stavba bude v celém rozsahu v zastavěném území města Hranice a je v délce 795 metrů a je navržen dle dispozičních možností v pojízdné šířce 2,5 - 3,5 metrů. V současné době se cyklisté pohybují převážně po dopravně významně frekventované komunikaci I/35 v běžném dopravním pruhu.

Hlavním cílem je odklonění cyklistické dopravy z I/35, jelikož se zde lidé dostávají do zaměstnání, škol a hlavně zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců, kteří nyní denně riskují své životy při přejízdění po velmi frekventované I/35.

 

ROZPOČET PROJEKTU

Celkové předpokládané náklady:  4 625 013,82 Kč

Získaná dotace SFDI:                    3 593 877,00 Kč

Podíl města Hranice:                     1 031 136,82 Kč

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies